16 mai 2013

NRK Ekko bommer grovt om akupunktur

Skjermbilde 2013 05 15 kl 23 30 53

Ekko på NRK P2 hadde i går, 15. mai, et innslag de kalte: “Hvorfor virker akupunktur?” Du kan høre det ved å klikke på denne lenken.

Innslaget ble innledet ved at programlederen slo fast at akupunktur kan dempe smerte og kvalme, og for å finne ut hvorfor akupunktur virker hadde han med seg akupunktør og seniorforsker ved NAFKAM, Terje Alræk. En mann som naturlig nok er svært pro-akupunktur. For å representere den mer skeptiske siden hadde de med seg… ingen. Sukk.

Sendingen tok utgangspunkt i en fersk artikkkel skrevet av forskeren Helene M Langevin i The Scientist. Her skriver hun om sin forskning på kroppens bindevev, og om hvordan den reagerer når man stikker en nål inn i vevet. Hun beskriver at forskningen hennes viser hvordan bindevevet “griper tak” i nålen, og gjør at den får motstand når man skal trekke den ut igjen. Dette medfører igjen at fibre i bindevevet strekkes, og hun mener det kan forklare en del av effekten enkelte opplever fra akupunktur. I tillegg mener hun å ha avdekket at akupunkturens “meridianer” og dermed mer enn 80 prosent av akupunkturpunkter i armen følger bindevevsstrukturer.

Dette er en merkelig forskning som etter mitt syn starter i feil ende. Langevin fikk selv opplæring i akupunktur midt på åttitallet, så hennes forskning er et forsøk på å forklare hvorfor akupunktur virker. Problemet er at hun overser den store elefanten i rommet. All den beste forskningen viser etterhvert ganske så klart at akupunktur ikke virker. Her forsøker hun altså å finne en forklaringsmodell på et fenomen som ikke en gang eksisterer. Det er ganske bakvendt.

Alræk synes likevel forskningen til Langevin er høyt oppe på listen av den mest interessante forskningen som finnes på akupunktur. Det gir kun mening om man allerede har bestemt seg for at akupunktur virker og derfor ønsker å forstå hvorfor. Men Alræk er seniorforsker ved NAFKAM. Han burde vite bedre. Hvordan i all verden kan han så glatt ignorere alle nye studier som helt klart viser at det ikke finnes noen effekt av akupunktur?

Akupunktur og smerter

På spørsmål fra programleder sier Alræk at det har “god dokumentert effekt” på ryggsmerter/nakkesmerter, og jeg vil anta han da viser til den store metaanalysen publisert i 2012. Denne metaanalysen tok for seg 29 studier av beste kvalitet som til sammen inkluderte nesten 18 000 pasienter fra tidligere studier i Tyskland, Spania, Sverige, USA og Storbritannia. Jeg siterer fra min tidligere bloggpost om studien:

Og hva viste metaanalysen? Jo, pasientene rangerte sine smerter før og etter behandling på en skala fra 0 til 100. Før behandling lå gjennomsnitlig smertenivå på 60. Hos de som fikk ekte akupunktur sank denne verdien til 30 etter behandlingen. Hos de som fikk falsk akupunktur sank den til 35, og hos de som fikk standard behandling sank den til 43.

Hva kan vi lese ut av dette? Vel, det mest interessante er kanskje at falsk akupunktur virker ganske mye bedre enn standard behandling, altså fysioterapi eller smertestillende medisiner! Det siste skulle man tro hadde god effekt, noe det til en viss grad også har, men effekten av å gå til en behandler som ikke gjør noenting som helst annet enn å la deg ligge og slappe av litt i troen på at de blir behandlet er altså mye bedre!

[…]

Men hva så med den ekte akupunkturen? Den virket tross alt litt bedre enn den falske. På en skala fra 0 til 100 senket den ekte akupunkturen smertene 5 prosentpoeng mer enn den falske. Så da virker akupunktur altså?

Vel, media har rapportert dette på to måter. Noen steder leser man at dette beviser at akupunktur faktisk er effektivt for kroniske smerter, mens andre har en noe mer edruelig holdning til disse resultatene. Jeg tilhører sistnevnte kategori, for her må man ta et steg tilbake og se hva studien faktisk viste. Hadde man droppet gruppen med falsk akupunktur hadde effekten av akupunktur vært tilsynelatende dramatisk. Men straks vi kaster inn gruppen som får falsk akupunktur, så blir den plutselig ikke så imponerende lenger.

En forskjell på 5 prosentpoeng er en effekt som ikke er klinisk signifikant. Det betyr at man ser tallet når man lager et gjennomsnitt av mange verdier, men for den enkelte pasient vil ikke en så liten forskjell være merkbart. Forskjellen mellom falsk akupunktur og ekte akupunktur er i praksis null på nakke- og ryggsmerter. Den lille statistiske forskjellen skyldes mest sannsynlig manglende blinding, og om du leser min originalbloggpost om denne metaanalysen så får du mange eksempler på hvor dramatisk effekt akupunktørens holdning kan ha på den smertestillende effekten hos pasienten. Når en studie altså ikke er skikkelig blindet, så vil mange faktorer spille inn og påvirke pasientens opplevelse av smerte.

Likevel har akupunktører prestert å bruke denne store metaanalysen som bevis for at akupunktur virker. Basert på en effekt så liten at den ikke er merkbar hos pasientene, og som etter all sannsynlighet skyldes manglende blinding. Selv om man tar på seg skylappene og later som om det ikke finnes noe blindingsproblem, så vil likevel akupunkturens effekt være så marginal at det ikke finnes noe som helst rasjonale for å penetrere pasienten hud med nåler, når falsk akupunktur gir samme effekt. Spesielt ikke når behandlingsmetoden kan ha ganske alvorlige bivirkninger, som for eksempel dødsfall.

Langevin og bindevev

Langevin sin forskning, som strekker seg tilbake til rundt 2001, har også blitt grundig kritisert av andre. Les for eksempel denne artikkelen for mer inngående kritikk. Interessant nok ser det ut til at Langevin er klar over at effekten av akupunktur mest sannsynligvis er placebo. I en artikkel om akupunktur mot smerter i korsryggen publisert i The New England Journal of Medicine, skriver hun og hennes medforfattere:

There is continuing debate in the medical community regarding the role of the placebo effect in acupuncture. As noted above, the most recent well-powered clinical trials of acupuncture for chronic low back pain showed that sham acupuncture was as effective as real acupuncture. The simplest explanation of such findings is that the specific therapeutic effects of acupuncture, if present, are small, whereas its clinically relevant benefits are mostly attributable to contextual and psychosocial factors, such as patients’ beliefs and expectations, attention from the acupuncturist, and highly focused, spatially directed attention on the part of the patient. These studies also seem to indicate that needles do not need to stimulate the traditionally identified acupuncture points or actually penetrate the skin to produce the anticipated effect.

Nettopp. Den beste forskning viser ingen forskjell på ekte akupunktur og falsk akupunktur, men dette mener likevel seniorforsker Alræk er god dokumentasjon på at akupunktur er effektivt. Hvordan han kommer til den konklusjonen er fullstendig uforståelig, og etter mitt syn svært vitenskapelig uredelig.

Holistisk placeboeffekt

Alræk fortsetter med å fortelle at et av mysteriene rundt akupunktur er at det kan påvirke andre aspekter ved pasientens helse enn det de får behandling for. At en pasient kan få behandling for vond nakke, og så opplever de at magen blir bedre. Han snakker om samspill i kroppen, hvordan alt henger sammen, og hvordan vestlig medisin har kommet til kort fordi de “fragmenterer” kroppen heller enn å se på det som en helhet. Vel, det eneste store mysteriet her er at Alræk opplever dette som et mysterium, for dette skriker placeboeffekt av full hals.

Hele poenget er at akupunktur ikke har noen spesifikk terapeutisk effekt. Det er selve behandlingssituasjonen som påvirker pasienten. Det å møte en empatisk behandler, bli berørt, snakke sammen, ligge ned og slappe av, føle seg ivaretatt og kunne fokusere på seg selv en time i en stresset hverdag. Placeboeffekt er også i stor grad en forventningseffekt, og det å motta en “tusenvis av år gammel behandlingsmetode fra det fjerne Østen” kan definitivt gi stressreduksjon og endret opplevelse av subjektive symptomer som smerte og kvalme fordi man forventer det, bevisst eller ubevisst.

I tillegg vil kognitive feilslutninger som “post hoc ergo propter hoc” gjøre seg gjeldende. Altså at man etter behandling opplever å bli bedre fra en lidelse man ikke fikk behandling for, og så gir man akupunkturen æren for dette. Man ser sammenhenger som ikke er der. Sykdommer og symptomer svinger, og det meste går over av seg selv. Dette er ikke mystisk, Alræk. Det er akkurat som forventet om man tar innover seg hvordan mennesker lurer seg selv og hvordan placeboeffekten virker.

At akupunkturens effekt er placeboeffekt er vist gjennom mange gode studier. Vi har for eksempel sett at å stikke pasienter med tannpirkere gir samme effekt som ekte akupunktur (se her, her og her). Vi har sett at å stikke nålene i tilfeldige punkter eller ikke dypt nok gir samme effekt som ekte akupunktur (se her og her). Vi har sett at å bruke nåler med teleskopskaft hvor nålen glir inn i skaftet heller enn å penetrere huden gir samme effekt som ekte akupunktur (se her og her).

I tillegg ser vi at akupunkturens holdning til behandlingen (positiv/entusiastisk vs nøytral/nøktern) påvirker pasientens opplevelse av effekt (se her og her), og denne kommunikasjonen kan skje ubevisst og uten å prate.

Det er altså irrelevant hvor man stikker nåler, hvor dypt man stikker dem, om man i det hele tatt stikker dem gjennom huden, for pasienten vil oppleve en effekt så lenge de tror de får ekte behandling. Dette ignorerer Alræk fordi han bare vet at det virker. En usedvanlig tvilsom innstilling å ha for en forsker.

Flere studier

Programlederen vil så vite mer om forskningen til Alræk og hva akupunktur kan virke for, og Alræk forteller om en studie gjort på pasienter med urinveisinfeksjon der akupunktur viste seg å ha god effekt. Her viser han til sin egen studie fra 2004, en studie hvor en gruppe kvinner fikk akupunkturbehandling og ble sammenlignet med en gruppe som fikk ingen behandling. Grøss. Effekten var for to av tre endepunkter marginal, men for det ene objektive målet, resturin i blæren, fant de en signifikant effekt hos behandlingsgruppen.

Men studien var ikke blindet. Og kontrollgruppen fikk ingen falsk akupunktur. Nettopp her ligger den enorme uærligheten fra akupunkturene, fordi om vi analyserer studier med varierende grad av blinding, så ser vi en tydelig og klar trend mot at effekten blir mindre jo bedre blindingen er. I studier uten blinding, som i Alræks studie, så ser man gjerne en effekt. I studier med en kontrollgruppe som får falsk akupunktur, men hvor akupunktøren ikke er blindet, så blir effekten nesten borte. Litt effekt gjenstår fordi så lenge akpunktøren vet om de gir ekte behandling eller ikke, så vil deres oppførsel påvirke pasientens opplevelse. I studier hvor man har reell dobbeltblinding, altså hvor man bruke falske nåler som gjør at selv akupunktøren ikke vet om nålen penetrerer huden eller ikke, så finner man ingen effekt overhodet.

Alræk hevder også det er vist god effekt av akupunktur på såkalt “jumper’s knee”, men et søk i PubMed viser ingen publiserte studier på akupunktur for denne lidelse. Det nærmeste jeg kommer en er studie uten kontrollgruppe på bruk av laserakupunktur som hevdet å finne en smertestillende effekt hos vektløftere. Igjen, ingen kontrollgruppe og dermed naturlig nok ingen blinding. Dette kalles placeboeffekt. Etter litt nøyere søk fant jeg også en kinesisk studie omtalt, men også denne var uten kontrollgruppe og forteller oss ikke om effekten er reell eller placeboeffekt. Jeg er usikker på hvorfor Alræk trekker frem “jumper’s knee” når ingen relevante studier på dette synes å være publisert.

Et annet helseproblem Alræk mener akupunktur kan hjelpe mot er hetetokter hos kvinner i overgangsalderen. Igjen viser han da til en studie han selv var med på, den såkalte Acuflash-studien publisert i 2008. Men igjen finner vi en studie hvor en gruppe kvinner fikk “livsstilsråd i form av egenomsorg med tillegg av ti behandlinger hos akupunktør”, mens den andre gruppen “kun fikk råd om egenomsorg i 12 uker”. Ikke spesielt sjokkerende fant man at de kvinnene som fikk gjentatte behandlinger hos akupunktør opplevde en bedre effekt enn de som satt alene hjemme og aldri fikk behandling. Hvordan seriøse forskere kan mene at dette forteller oss noe som helst om akupunkturens effekt er merkverdig.

Til slutt trekker han frem svangerskapskvalme, og igjen antar jeg han da sikter til en studie utført av NAFKAM selv tilbake i 2004/2005. Her fikk halvparten av kvinnene et armbånd med en liten kule som trykker på et spesielt punkt på håndleddet, mens den andre gruppen fikk et “placeboarmbånd”, altså uten denne kulen. Kvinnene som fikk akupressur-armbånd opplevde mindre kvalme enn den andre gruppen. Igjen en studie som ikke er blindet, og igjen en studie på et symptom som har en stor subjektiv komponent og derfor er midt i målgruppen for placeboeffekt.

Konklusjon

Det er utrolig synd at NRK kjører et så villedende og ukritisk radioinnslag. Terje Alræk er selv akupunktør, og han har åpenbart en egeninteresse i å vise at akupunktur virker. Dette gjør han ved å vise til en håndfull små, ublindede studier uten noen reell kontrollgruppe. De store metaanalyser som viser at akupunktur ikke virker, forvrenger han enten konklusjonen av, eller unnlater å nevne. Det er ganske grovt.

Interessant nok kommer Alræk med følgende innrømmelse i et leserinnlegg i Dagens Medisin tidligere i år:

Vi er innforstått med at effekten av akupunktur ikke alltid fremstår som stor når vi sammenligner den med «narreakupunktur», men effekten blir større når vi sammenligner akupunktur med den behandlingen som ellers tilbys pasienter med kroniske smerter.

Her tyr han til et knep som blir mer og mer vanlig hos alternative behandlere. All den beste og nyeste forskning viser at akupunktur ikke virker, og det ser Alræk ut til å egentlig være inneforstått med. For å rasjonalisere videre bruk av behandlingsmetoden må de derfor finne en annen måte å forsvare det på, så de sier i praksis at “placeboeffekt er godt nok”. Selv om ekte akupunktur ikke virker bedre enn falsk akupunktur, noe som viser at akupunktur ikke egentlig virker og at alle teorier om akupunkturpunkter, meridianer og Qi er tull, så tviholder de på det så lenge noen pasienter føler at det virker for dem. Så lenge de opplever en placeboeffekt, og at denne kan være bedre enn ved annen type behandling, så mener de akupunktur kan forsvares.

Ja, det er flott at akupunktur kan ha en smertestillende og kvalmedempende effekt gjennom ren placeboeffekt, men det legitimerer ikke å si at akupunktur virker. Vi vet etterhvert ganske godt at akupunktur ikke har noen spesifikk terapeutisk effekt, så det interessante må heller være å finne ut hvilke deler av behandlingen som gjør at pasientene opplever en slik placeboeffekt. Empati, tid, samtale, ritualer, avspenning og andre elementer bør kanskje i større grad inn i standardbehandlingen. Men ikke stikk folk med nåler når det ikke har noen terapeutisk effekt.

Jeg har tidligere dissekert akupunkturforeningens forsvar på å vise at akupunktur virker, hvor de la frem en rekke studier som alle som en var fullstendig ubrukelige. Oops, jeg har forresten gjort det to ganger. Når selv akupunkturforeningen ikke evner å legge frem studier som faktisk viser at akupunktur virker, så må det stå ganske dårlig til i det faget. Det burde NRK tatt seg bryet til å sette seg inn i før de villedet sine lyttere så til de grader som de gjorde i går formiddag.

Flattr this!

 • Sammenslåingen av “Verd å vite” med dilldall-og-føle-journalistprogrammene på P2 er ei ulykke. Måten disse journalistene “tenker” på må føre til sånt.

 • Slawomir

  @Nils Andreas Erstad – Det er på sin plass å spørre om ikke du tar litt for hardt i. De begikk åpenbart en bommert i dette tilfellet, men har ellers laget mange utmerkede sendinger.

  • Det er riktig at det lages en del gode programmer innen “Ekko”-parpalyen. Men jammen også sin andel av vrøvl og det som verre er.

   Mesteparten av dette er ikke annet enn løst føleri av “sånn er livet”-typen, men det er ikke mange uker siden de sendte reprisen på villedningsprogrammet om vaksiner.

   Poenget mitt er at mens det skikkelige stoffet fantes i “Verd å vite”, så visste en på forhånd hva som var verd å bruke tid på. Ved å blande vrøvl, lettvintheter, feilinformasjon med skikkelig stoff mister programmet mye av sin troverdighet.

   Før kunne jeg, når det var et fagområde jeg ikke kjenner, vite at et program om det på “Verd å vite” var – vel, ved å vite. Nå, når “Ekko” inneholder alt mulig rart, godt som dårlig, må jeg vite noe om stoffet for å vite om det som presenteres er – verd å vite.

   • Som illustrasjon på dilldallprogrammer, der kunnskap, synsing, følerier og hva veit jeg, blandes i en usalig saus anbefales dagens Ekko mellom 0900 og 0930 om farger.

 • Hm.
  Jeg begynner, som smått (håper jeg), å fatte hva din misjon med disse postene er.
  Det er nyanser i det du skriver som er nokså presist – men, slik jeg forstår deg, er denne kritikken av akupunktur preget av slutninger, konsekvente slutninger, som egentlig ikke har rot i vitenskapelig metode (selv om det påberopes). Fravær av bevis er ikke bevis for fravær. Enkel læresetning som er ved kjernen av vitenskapelig idealisme. Det at man forsøker å forklare et fenomen er ikke problematisk – til tross for mange indisier for falsifikasjon av effekt, det er nettopp da man skal teste enda mer om man er vitenskapsmann. Klart en del studier, som du viser til, forteller oss at det ikke er noe som eksisterer (selv om noe av dette er suspekte bloggsider med en klar agenda ;-) ). At effekten i disse studiene ikke er det du omtaler for klinisk signifikant. Nå er det nå – på lik linje som denne akupunktørguruen ønsker legitimering – slik at andre aktører ønsker å delegitimere. Slik drar man frem forskjellig forskning, tolker den etter sin egne premisser.

  For min del så er jeg uenig i at dette er et så stort overtramp som du mener det er. Jeg mener jeg har fått med meg at du synes placebo-effekten er viktig, for det er jo nettopp det den er. I den sammenheng er det jo slik at – etter min mening – om man anvender piller, samtaler eller nåler til å sette i gang denne effekten, så er det viktige effekten. Om man kan vitenskapelig argumentere for placebo-effekten pga tvilsomme metodiske teknikker eller ikke, blir sekundært i enkelte tilfeller.

  Der hvor jeg derimot har et problem, er kostnadene dette har, at enkelte skor seg på andre sykdom og ulykke. Det er klart dette er relatert, men ikke synonymt med hverandre. Disse menneskene som bedriver alternativ medisin er like interessert i å hjelpe andre mennesker som leger og medisinere er interessert i å tjene penger og sko seg på andre ulykke. For her gjør du noen vendinger jeg synes er spennende. Du undergraver denne akupunktøren med et retorisk triks om at han støtter seg på en eller annen undersøkelse for det støtter hans syn. På samme måte graver du frem saker som undergraver hans syn, uten at du ser like kritisk på dem som du ser på det han drar frem.

  Men bare så det er sagt. Jeg er ingen forkjemper for akupunktur eller andre alternative metoder for helse. Jeg har anekdoter hvor jeg ser at det har fungert i min familie – men det er ikke bevis eller argumenter for alternative behandlinger som blir akseptert i forum som dette, for om vi er ærlig, så aksepteres ingen argumenter for alternativ behandling i dette forumet. Eller tar jeg feil?

  • Rawger

   Hm, er ikke helt sikker på hva du prøver å oppnå med din post her, men de virker som du i det minste har gode intensjoner.

   Først; Fravær av bevis er som du sier ikke bevis på fravær. Men tenk litt etter; det finnes da etterhvert knapt noen alternativ behandling som har blitt forsket like mye på som nettopp akupunktur gjennom de siste 40+ år. Fravær av bevis er i dette tilfellet, om ikke uomtvistelig bevis, i allefall et MEGET tydelig signal.

   Å joda, det er riktig å vurdere HVEM som sier HVA, mtp deres bakenforliggende agenda. Poenget med å være en god skeptiker er at man i utgangspunket er uten agenda, men lar bevisene føre til konklusjonen, aldri motsatt. En god forsker bør og være av samme holdning. Forskere er ikke alltid uten agenda, men det betyr ikke at forskningen deres er uten verdi, men man må se kritisk på bevisføringen/kvaliteten på studien som man gjør ved all annen forskning. Og man må kunne endre standpunkt dersom bevisene leder en annen vei…

   Jeg vet ikke om du gjør det med vilje eller ikke, men jeg synes du insinuerer at godeste herr Tjomlid ikke ser med like kritiske øyne på studier “mot” akupunktur som han helt tydelig gjør “for”. Dette blir for meg å anklage Tjomlid for uærlighet, og dette gjør du uten å påpeke en eneste feil ved hans utsagn eller de studiene han “har godkjent”. hmm…

   Har Tjomlid uttalt at Placebo er viktig? Det kan jeg ikke erindre. Det jeg imidlertid har fått med meg er at Tjomlid, omtrent hver gang han omtaler effekten av placebo, poengterer at den IKKE er noen kur. Den er flyktig, kortsiktig og ikke viktig i det store bildet. Debatten blir om man allikevel skal behandle med placebo selv om man vet at selve behandlingsmekanismen er uten verdi. Her har myndigheter trekt seg godt tilbake, synes jeg, og lar dette være opp til hver enkelt lege, pasient og menigmann å bedømme.

   Tjomlid foreslår i teksten over at man heller skal ta innover seg at behandlingsmekanismen ikke viker, og heller forsøke å identifisere de elementer som gir placebo; som f.eks empati, samtaler, tid, avspenning osv, og fusjonere dette med tradisjonell behandling som har vitenskapelig har noe for seg.
   Et syn jeg personlig er enig i.

   Til sist vil jeg påstå at du tar feil dersom du mener at ingen argumenter for alternativ medisin vil noen gang bli akseptert her. For å gjenta meg selv: En god skeptiker er i utgangspunktet uten agenda, og lar bevisene lede veien til en konklusjon. DET er å være åpen til sinns; at man kan endre standpunkt om bevisene leder en annen vei. Så dersom et argument er backet opp av god logikk og vitenskap vil det selvfølgelig ikke bli ignorert, -selv på (nei stryk det) – kanskje KUN ved forumer som dette.

   En studie må alltid vurderes etter samme kriterier. God blinding, stort utvalg, relevant kontrollgruppe osv er elementer som gir troverdighet til resultatet ved en studie. Deretter må studier vurderes mot hverandre og settes i sammenheng med den totale mengden studier som allerede eksisterer for å finne en vitenskapelig konsensus. Dette er en satans research jobb! Det er en drittjobb. Tjomlid gjør dette ca hver gang han skriver et blogginnlegg, (jeg antar man kan flyte på en del erfaring etterhvert :] ) og han gjør etter mitt skjønn en kjempejobb.

  • Magnus Ludvigsen

   Når Placebo og nåler gir samme effekt over mange studier. Og man ikke har påbevist en effekt som er sterkere enn placebo, da har man fravær av bevis, men også bevis på fravær. Og det er j odet som jeg oppfattet som konklusjonen. Og Placebo er ikke det samme som faktisk effekt, og kan derfor ikke selges som det.
   Dessuten er argumenter for noe, og faktisk effekt heller ikke det samme, som muligens er hvorfor folk ikke aksepterer disse om alternativ medisin.

 • kulegutt

  så var vi på’n igjen!!
  en neve uholdbare, dog relevante rapporter for å undertrykke en tradisjon som bryter med vitenskapelig konsensus.

  Noen mener at kvalia er vitenskapelig irrelevant, har ingen plass i debatt, er uverdig for undersøkelse og resultatet av psykologisk virkelighetsforvrengning.
  Hvorfor etterlyses det da meldinger om bivirkninger på pillepakkene når rapportene er resultatet av selvbedrag, omformulerte minner og illusoriske førstehåndserfaringer?
  Mao: hvorfor er erfarte bivirkninger interesant når kvalia er så upålitelig?

  dette spørsmålet er relevant fordi pro-akkupunktur vitenskapen i høy grader baserer seg på opplevelsesrapporter. grunnen kan tenkes er manglende teknologi og utilstrekkelig finansiering. (i dagens monetære system blir potensielle kurer høyst nedprioritert).

  Jeg avstår ifra akkupunktur og ville aldri benyttet meg av metoden fordi jeg tror ikke det fungerer. Men det er ikke vitenskap som har ledet meg til den konklusjonen, for vitenskap har aldri bevist noenting i dette feltet(hverken for eller mot).

 • TanTalus

  Hørte også programmet. Ren reklame for en behandling uten objektivt påvist effekt. De eneste som har nytte av slik villedning er kvakksalvernes lommebøker.

 • Jon

  Hei Tjomlid.

  Godt reflektert innlegg som alltid.

  Vet at jeg kanskje kan opplevegs som ei lus som forfølger deg, men unngåelsen av et svar er også et svar. Så derfofor spør jeg deg igjen; Tror du på en kkraft større enn deg selv (eller; en kraft større enn den du innehar)?

  • kulegutt

   jeg tror spørsmålet ditt er høyst uinterresant for mr.tjomlid.

   hva er en kraft?
   og hva mener du med større?
   og hva er dette selvet du sikter til?

   -Et annet ord for kraft er energi:
   Universet bærer ingen begynnelse eller slutt og innehar et uendelig mangfold av energi densiteter. Disse oktavene kan leses til en virkelighet, homo sapiens er utstyrt med øyne, øre, nese og munn for å kunne dekode spesifikke bølgelengder. Og ut ifra dette opplever vi det vi kaller “virkeligheten”(som selvsakt er illusorisk). At vi bor i en simulasjon er noe Lawrence Krauss faktisk godtar som teori.

   -Større(husk! universet er uendelig stort og uendelig lite).
   høyere logos, høyere eksistensielle oktaver eller dypere forståelser er alle
   Logos=galakse(logos), solsystem(sub logos), mennesket(subsub logos).
   Jeg ville byttet ut ordet “stort” med “nivå av forståelse”.
   Husk! jo mer kjærlighetsfull du blir, des klokere blir du.
   -Selvet:
   DET ENESTE konstante i universet er “jeg er”.
   test det ut selv!!!! hva var der for 20år siden???? “jeg er”.
   Alle deler nemlig det samme “selvet”, selv om vår 3D densitet promoterer dualitet på en overbevisende måte.
   Du du har selvsakt egoet ditt som vi ofte referer til som “selvet”. Men hva men Selvet, nemlig ditt høyere Selv, som er og blir alle andres høyere Selv?
   2 syper selv: selv og Selv.
   -selv: ego, din istorie, din jobb, identitet, familie, uvaner osv.
   -Selv: gud i et nøtteskall, stillheten hvor alle manifestasjon utspringer fra. uendelig kjærlighet og visdom. Imanent i alle og enhver til enhver tid.
   Hvordan oppleves dette selvet?
   Ingen spesiell teknikk, du må finne din vei. men enkle tips KAN være hjelpsomt.
   Spirituell praksis, therapi, yoga eller HVA SOM HELST kan bringe en i kontakt med sitt høyere Selv.

 • Arne

  Forfatteren
  gjør den logiske feilslutningen å tro at en studie som ikke viser at
  en behandling har effekt for et gitt problem er et bevis på at
  behandingen ikke har effekt på samme problem. Det eneste en slik
  manglende bekreftelse gjør, er å øke sannsynligheten for at
  nullhypotesen er korrekt, men det skal mer til enn en enkelt studie for å
  forfremme nullhypotesen til teori.

  Det
  finnes mange dårlige akupunkturstudier. Men det finnes også en del gode
  studier som IKKE validerer nullhypotesen, dvs. de tyder på at
  akupunktur HAR effekt ut over placebo, og i noen tilfeller er effekten
  bedre enn vestlig medisinsk behandling, og med færre bivirkninger. Her
  er et eksempel:

  http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/792975/

  Hvis forfatteren hadde laft fra seg sine fordommer og sin agenda mot akupunktur og lest studiene med nøytrale briller, slik en ekte sannhetssøker skal, ville han oppdaget at bildet er langt mer nyansert enn den litt naive “akupunktur virker/virker ikke” problemstillingen. Dessverre
  er de færreste trent i å vurdere kvaliteten på vitenskaplige studier på
  akupunktur, men det hindrer dem ikke i å lufte fordommene sine i all
  offentlighet. Slik synsing er det vanskelig å ta alvorlig.

  • Hmm…

   Det er litt vanskelig å ta slike innlegg alvorlig også, hvis dette er det beste motargumentet du kan komme med. La oss ta en liten titt på den studien du kommer med, og ta et par åpenbare ting ved denne analysen. For det første er den enkeltblindet. Akupunktøren vet hvem som får ekte akupunktur og hvem som ikke får det. Det er også en relativt liten gruppe (55 pasienter). Dette bemerkes også under “Limitations of the study”, men merkelig nok nevner de ikke der at studien er enkeltblindet, noe som helt klart er en begrensning.

   Det er også et par andre rariteter. Studien nevner at det var noen pasienter som ikke fullførte studien. Av disse så var det omtrent halvparten som fikk behandling, mens den andre halvparten fikk falsk behandling. Bemerkelsesverdig nok var det blant disse (som forlot studien) dårligere resultater blant dem som fikk behandling enn dem som fikk falsk behandling. Det er også merkelig at studien fastslår at maksimal effekt synes etter 12 uker, mens det ikke står noe som helst om hva effekten var etter mer enn 12 uker.

   Poenget til bloggposten er at jo bedre studiene blir (dvs. at man for eksempel prøver å kvitte seg med slike åpenbare svakheter som den studien du linker til har), jo dårligere kommer akupunktur ut av det. Det man finner av studier som viser til en effekt, er som denne ikke fullgodt utført, og har til tider store svakheter.

 • fbruvik

  Det er stort sett de samme menneskene som tror på alle former for overnaturlig svindel.

  Jeg tror rett og slett at dette er mennesker som ikke er like intelligente som oss andre, de lar seg overbevise av hva andre sier uten å tenke selv.

  • kulegutt

   i like it!!!
   “there two kind of people: dumb f#cks, and people like us” :-)
   du tar “svart/hvit klicheen” til et nytt nivå.
   dette er et viktig moment i fundamentalisme og roten av destruktiv irrasjonell dualitet.

   det ville vært fett å kunne illustrere den grunnlegende motsigelsen.
   Kanskje det er synet på kvalia.
   -Jeg mener kvalia bærer vitenskapelig relevans.
   -Hvorav motparten mener kvalia er for usikkert grunnet dens manipulerbare natur.

   ka du tru??

 • fbruvik

  Dette er noe alle noen lunde oppgående mennesker skjønner og er enig i Mr Tjomlid.

  Kan du ikke heller snakke om de tingene du mener som strider imot sunn fornuft? Når det gjelder den globale oppvarmingen… kan du forklare meg hvorfor du mener at den temperaturen vi (tilfeldigvis) har akkurat nå er den optimale temperaturen? Rent intuitivt virker jo det fullstendig usannsynlig når vi vet at temperaturen har vært i forandring
  siden tidenes morgen.

 • Guest

  Ifølge deg så virker jo ingenting med mindre det er skrevet ut av en lege eller anbefalt av GlaxoSmithKline. Det er et navn på slike som deg som saumfarer nettet for å ha lange, “gjennomtenkte” meninger om alt på ett tema i negativ forstand: Troll. Trolig også et kjøpt-og-betalt troll i ditt tilfelle.

  • Jeg er skeptisk til en del medikamenter leger skriver ut, for ikke å snakke om leger som skriver ut homeopatiske piller eller anbefaler alternativ behandling som akupunktur. I tillegg finnes det enkelte former for alternativ behandling som har dokumentert effekt, blant annet massasje. Jeg har også tro på at eksempelvis healing kan gi nyttig symptomlindrende effekter av helt naturlig årsaker som placeboeffekt og stressreduksjon, og i motsetning til akupunktur så er det ufarlig og trenger ikke å “selges” med en hel del uvitenskapelig svada og løgner.

   GlaxoSmithKline har gjort mye kritikkverdig, noe de blant annet ble straffet for med en kjempebot i fjor. Jeg har ikke noe behov for å forsvare dem som selskap.

   Jeg forholder med til de beste vitenskapelige data, ikke hverken autoriteter som leger, eller kapitalistiske krefter som GSK.

   • kulegutt

    “Jeg forholder med til de beste vitenskapelige data”
    Hva om dataen strider mot din sunne fornuft, erfaring eller empiriske studier?
    Mao: er kvalia 100% upålitelig i dine øyne?

    Jeg synes den vitenskapelige metode einer seg som grunnlag for samfunnstruktur, økonomi og global forvaltning.

    Men kvalia og bevissthet er bakenfor vitenskap. Derfor hetes det å “redusere” universet til biter og deler.
    Har du noen gang sittet stille så lenge at du kan observere din egen tanke som en separtert ting. hvem er denne observatøren??
    Jeg har ikke svaret!!!! :-)

 • Pingback: PPS: Akupunktur mot fedme? | SAKSYNT()

 • Flemming Mathisen

  Da må jeg si det er merkelig at WHO nå lanserer en 10 årsplan med oppfordring til at alternativ behandling, også akupunktur, skal bli tilgjengelig for alle. Hvorfor? Blant
  annet fordi det har vist seg at mange mennesker som benytter seg av
  alternativ medisin har en bedre helse og kan forvente å leve lengre.
  http://www.alternativ.no/pdf/who_trad_med_strategy_2014_2023.pdf

  • For det første sier ikke WHO-rapporten noe som helst om akupunktur virker eller ikke. Rapporten handler om hvordan man skal sikre god regulering og samarbeid, samt fokusere på det som er evidensbasert – altså en slags kvalitetssikring i bruken av KAM ettersom det er relativt utbredt. Rapporten sier IKKE at KAM virker og er anbefalt behandlingsmetode, tvert i mot.

   For det andre så er din påstand om “bedre helse” og “lever lengre” ikke korrekt. “BEdre helse” er aldri nevnt i studien. Derimot har man sett på helsekostnader. Der kan man finne følgende faglige kritikk publisert som en oppfølger til studien WHO referer til:

   The authors are interested in two outcomes; total costs and mortality. Despite running in excess of 40 different models to address these 2 variables, there is no acknowledgement of the problems associated with multiple testing. In the log-linear regressions of total costs, only 4 of 12 total cost coefficients were significant at the 5% level. GP training in anthroposophy had no significant effect on total costs. For patients whose GPs had training in acupuncture, costs were lower only for those aged 25-49. For the linear model, only 1 of 12 coefficients were significant at the 5% level. GP training in acupuncture or homeopathy had no significant effect on total costs. For patients whose GPs had training in anthroposophy, costs were lower only for those aged over 75.

   Og hva gjelder dødelighet:

   The results for mortality are even less compelling. Mortality is a questionable outcome measure when comparing primary care populations, but it is the study’s only health outcome. The authors claim, in the paper’s title, that “patients whose GP knows complementary medicine tend to… live longer”. This claim is based on a linear probability model, but this is an incorrect model given the low number of deaths in the sample; just 3% of the sample died. Their logit model better describes the probability of death, and when this is applied no statistically significant results are found.

   Kritikken fortsetter, og etterhvert konkluderer de slik:

   In summary, we have reservations about the authors’ interpretation of their results due, primarily, to the limitations of the analysis. The study does not demonstrate that GP-CAM training is associated with either reduced health care costs or reduced mortality. Academics have a responsibility to communicate their research carefully and without misinterpretation. Kooreman and Baars have failed to do this.

   http://chrissampson87.files.wordpress.com/2012/04/do-patients-registered-with-cam-trained-gps-really-use-fewer-health-care-resources-and-live-longer1.pdf

   WHO-rapporten har altså ikke selv gjort noen analyse av helseeffekt og dødelighet ved bruk av KAM. De har kun i en enkelt setning vist til en studie de mener kan peke i den retning, men uten å ha fått med seg at denne studien ikke hadde statistisk signifikante resultater når riktig statistiske modell brukes, i tillegg til at de overdriver resultatene og har mange metodologiske svakheter.