Foredrag – referanser

Her er hva tidligere oppdragsgivere har sagt om mine foredrag for dem:

Gunnar Tjomlid holdt et spennende foredrag på Nordisk vaksinemøte i 2014. Han var en av flere foredragsholdere i en sesjon om utfordringer og strategier innenfor vaksinekommunikasjon. Gunnar ga oss innsikt i hvilke metoder og argumenter vaksinemotstandere gjerne bruker, og hva han selv tenker er den mest effektive måten å formidle forskningsbasert medisinsk kunnskap på. Innlegget ble tatt godt imot, og han mottok en stor takk for den jobben han gjør som vaksinepromotør via sin blogg.

Berit Sofie Wiklund
Seniorrådgiver | Cand. Pharm
Avdeling for vaksine | Nasjonalt folkehelseinstitutt

Gunnar Tjomlid holdt et interessant og facinerende foredrag på Nmf Utlands fagseminar (Budapest) for medisinstudenter i februar 2014.

Han inspirerte studentene i salen til å tenke anderledes om både behandling, og om det å se hva en vil se. Tjomlids foredrag var lærerikt og gav inspirasjon! Vi vil gjerne ha han tilbake ved en senere anledning!

Elise Ims
Nmf Utland

Gunnar Roland Tjomlid holdt et spennende og informativt foredrag på vårt fylkesårsmøte i 2013. Han gjennomførte foredraget på en utmerket måte og inspirerte salen til å tenke nye tanker om både ulike behandlingsmetoder og helsepåstander. Vi ønsker ham hjertelig tilbake ved en senere anledning!

Peter Andre Jensen
Troms Fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund

Gunnar R Tjomlid holdt et inspirerende innlegg for Norsk Tannverns kontaktutvalg for folkehelse. Innlegget om kritisk tenking åpnet opp for en diskusjon i etterkant om hvordan vi selv skal promotere vårt tannhelsebudskap til befolkningen. Og om hvordan Norsk Tannvern skal delta i den offentlige diskusjonen på sosiale medier og hvilke konsekvenser det får.

Med Gunnar R Tjomlids kunnskaper og erfaringer går Norsk Tannvern et skritt videre i riktig retning om å sette tannhelsen på kartet i den store folkehelsedebatten.

Bente Stuveseth
Norsk Tannvern

Gunnar Tjomlid holdt et kursinnlegg for frivillige om hvordan han blogger på innvandring- og islamofobifeltet. Foredraget var godt forberedt og relevant, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra tilhørerne.

Norsk Folkehjelp

Gunnar Tjomlid holdt et særdeles engasjerende foredrag om netthets og nettmobbing da han besøkte Eidsvoll filologiske selskap. Publikum fikk høre hvordan Tjomlid er blitt forsøkt kneblet av sine meningsmotstandere og hvordan han har opplevd stormen rundt sin person. Samtidig fikk tilhørerne et godt innblikk i hvordan han arbeider med bloggen sin og hvordan han har etablert seg som en av Norges aller fremste bloggere. Foredraget var en ubetinget suksess og vi har i ettertid fått mange positive tilbakemeldinger fra dem som var der.

Christine Meklenborg Salvesen, Phd
Eidsvoll filologiske selskap