Kritikk av Evelle-studien

Last updated on 9. april 2008

Etter å ha sett reklamen for Evelle og sett Holmgang på TV2 en kveld i 2005, ønsket jeg å lese mer om «vidundermiddelet» Evelle. Her er min kommentar.

Evelle hevder å være det eneste preparatet som har vitenskapelig dokumentasjon på at den virker «foryngende» på huden. Jeg ble nyskjerrig på hva denne vitenskapelige dokumentasjonen innebar, og leste studien som dere kan finne her: http://www.evelle.no/A-7175-evelle.pdf

Begrepet «vitenskapelig dokumentasjon» blir brukt ganske upresist i mange tilfeller, så også her. Studien viser en positiv effekt for hudens elastisitet og ruhet, men det er likevel noen kritiske spørsmål som må stilles:

 • Dette er et forsøk som hevder å ha vært dobbeltblind med kontrollgruppe. Antall forsøkspersoner var 58 i alderen 45 til 75. Alle var kvinner. Hudens elastisitet og ruhet ble målt i forkant av forsøket, og basert på resultatene ble kvinnene fordelt i de to gruppene. Allerede her må jeg spørre meg om dette kan ha påvirket resultatet? Er studien dobbeltblind når man på forhånd velger ut hvem som skal være i hvilken gruppe basert på forhåndsmålinger? Burde ikke dette være tilfeldig? Kan ikke da andre data om pasienten (alder, utseende osv) bevisst eller ubevisst være med å påvirke hvem som havner i gruppen som får aktivt stoff og kontrollgruppen som får narretabletter?
 • Dette er bare en enkelt studie. Vitenskapelig dokumentasjon krever vel strengt tatt at resultatene kan reproduseres i tilsvarende studier. Dette er så vidt jeg vet ennå ikke gjort. Dermed er det strengt tatt ikke «vitenskapelig dokumentert». (Hvem står bak denne ene studien? Er de nøytrale?)
 • Kontrollgruppens hud-ruhet viste seg å øke med 6% i løpet av de 12 ukene, mens de som fikk Evelle ikke endret seg. De ansvarlige for studien sier dette var uventet, men forklarer det med at klimaet endret seg i løpet av de 12 ukene. Greit, men dette burde vel være argument nok for å umiddelbart foreta nye studier hvor man tar hensyn til dette allerede i utgangspunktet? Studien konkluderer uansett med at siden de som brukte Evelle ikke fikk ruere hud, så har preparatet en positiv effekt. Dette vet man ikke ettersom klima/ytre omstendigheter tydeligvis har påvirket huden på en måte som ikke var forutsett, og det kan derfor være andre forhold som spiller inn.
 • Studien sier ingenting om at det er kontrollert eller laget retningslinjer for kosthold eller bruk av andre hosttilskudd samtidig som studien pågikk. (Den sier at forsøkspersonene måtte avstå fra å bruke andre hudpreparater på underarmen, hvor målingene ble foretatt, men ikke noe om f.eks. bruk av vitamintilskudd, hvor mye fisk/frukt/grønnsaker man spiser e.l.)
 • Jeg kan heller ikke se at studien tar hensyn til hvor forsøkspersonene bodde (by/land), hvor ofte de trente, hvilke preparater/kosttilskudd de hadde tatt i forkant, om de røykte, hvor de arbeidet (ute/inne) osv.
 • Inger Lise Rypdal hevder Evelle virker positivt også på hår og negler. Dette er virkninger som studien overhodet ikke kontrollerer eller hevder at Evelle skal ha noen effekt på. Påstandene gjentas også gjentatte ganger hos evelle.no (http://www.evelle.no/hvorfor_bruke_evelle.htm) og virker misvisende da man kan få inntrykk av at den nevnte studien påviser dette, noe den ikke gjør.
 • Preparatet er i salg, men det er ikke foretatt studier av mulige negative bieffekter. Det rare er at man hevder at kombinasjonen av de aktive stoffene i Evelle til sammen gir den (påståtte) fantastiske effekten, mens når det gjelder bivirkninger så vises det til studier av det enkelte stoff, ikke til kombinasjonen i Evelle-tablettene. Er ikke dette selvmotsigende?
 • Ta for øvrig en kikk på: http://www.evelle.no/Produkt_informasjon.htm Se grafene nederst på siden. De opprinnelige grafene i studien viser en 9% forbedring av elastisitet hos de som tok Evelle og en 6% forverring av ruhet hos de som fikk placebo. Grafene på evelle.no gir for det første inntrykk av å vise prosent da y-aksen går fra 0-100, men viser faktisk promille. De alle fleste vil lese grafene som en forbedring på hhv 87% og 59%, mens sannheten er altså 9% og 6%. De faktiske tallene, som sannsynligvis anses som for små til å være særlig salgsfremmende, nevnes aldri. Vil du kunne merke en 6% endring i hudens ruhet? Neppe. (Studien viste heller ikke at Evelle ga glattere hud, slik grafen viser, kun at kontrollgruppen helt uventet fikk ruere hud mens Evelle-brukerne ikke hadde nevneverdig endring.)
 • Se også: http://www.evelle.no/hvorfor_bruke_evelle.htm Her sies bl.a. følgende: «Det hevdes at moderne kost inneholder de næringstoffer den skal – men mye tyder på at denne påstanden ikke er helt korrekt. Industriell bearbeiding av matvarer gjør at de ofte ser sunnere ut, enn de faktisk er.» Dette er en påstand som mange vil si seg uenige i. Jeg siterer fra http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/organic.html: «Organic foods are certainly not more nutritious. The nutrient content of plants is determined primarily by heredity. Mineral content may be affected by the mineral content of the soil, but this has no significance in the overall diet. If essential nutrients are missing from the soil, the plant will not grow. If plants grow, that means the essential nutrients are present. Experiments conducted for many years have found no difference in the nutrient content of organically grown crops and those grown under standard agricultural conditions.«
 • «Oppsiktsvekkende lege-støtte til tabletter som holder huden ung!» (http://www.evelle.no/Pressemelding_280304.htm) Dr. Roald Strand skal her representere legestanden, men en kikk på hans nettsider (http://www.kildenhelse.no/) viser at han representerer en bedrift som markedsfører både homeopati, massasje og akupunktur som veldokumenterte og effektive behandlingsformer. Homeopati er vel en av de største svindlene i moderne tid og har ennå til gode, tross gjentatte studier, å vise en eneste positiv helseeffekt. Massasje har heller ingen dokumentert virkning utover midlertidig avslappende effekt, og akupunktur har i beste fall noe dokumentasjon på at det kan være smertestillende. Se www.quackwatch.org for mer info om disse behandlingsformene. Og selv om en lege gir sin støtte (og får tilhørende gratis reklame for sin bedrift), så sier dette selvsagt ingenting om legestanden generelt.
 • «Bruk en kosttilskuddstablett for hud, hår og negler,» sier dr. Roald Strand. Han fortsetter: «Det er viktig at denne er velbalansert og vitenskapelig dokumentert.» Dr. Strand tror det er derfor evelle® har fått mye positiv oppmerksomhet i markedet. Vel, det finnes ingen studier som viser at Evelle har positiv effekt på negler og hår.
 • Silisium eller silikon? (http://www.evelle.no/evelle_ingridiens_liste.doc) Denne vareinformasjonen for Evelle hevder igjen uriktig at Evelle har dokumentert positiv effekt på hår og negler. Dokumentet blander også silikon og silisium litt om en annen. På engelsk er det hhv silicone og silicon, lett å blande, men helst ikke i det du spiser…

Til slutt må det også nevnes at man i denne saken blander det å ha ung/rynkefri hud med det å ha god helse. Evelle er kun et forfengelighetsprodukt, men presenteres i et sammensurium av informasjon som får forbrukeren til å oppfatte det som et helsebringende produkt. Man er ikke usunn selv om man har rynkete hud i en alder av 60 år!

Jeg tør altså hevde at Evelle-studien fra Skin Investigation and Technology, Hamburg har så pass mange svakheter at den ikke kan brukes som vitenskapelig dokumentasjon for at Evelle har positiv effekt på huden. Før dette kan slås fast må nye studier uten nevnte svakheter gjennomføres, og andre uavhengige instanser må kunne reprodusere resultatene til Hamburg-studien.

I tillegg mener jeg nettstedet evelle.no har en del misvisende og feilaktiv informasjon som kan virke villedende på kundene.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!