Hvorfor jeg ikke stemmer FrP

Last updated on 19. august 2009

(Dette innlegget skrev jeg i Sirdølen avis etter stortingsvalget i 2005.)

Valget er over. Jeg er glad over resultatet, samtidig som jeg får lyst til å flytte ut av landet og gjemme meg. Det er flaut å være nordmann. Vi er for femte år på rad kåret til verdens beste land å bo i, og likevel mener hver femte nordmann vi har det så fælt at vi må stramme inn hjelp til andre og tenke enda litt mer på oss selv.

«De andre» kan være så mange. Her i Sirdal er «de andre» som regel turister. Rogalendinger og det som verre er. FrP passer godt på at ikke en krone av kommunebudsjettet går til disse folkene som bor på andre siden av kommunegrensen. For grenser er noe en ekte FrP-mann, eller kvinne, vet å holde kontroll på. Allerede her ser vi hvordan frykten for å ikke få ha alt det gode for oss selv begynner å gjøre seg synlig.

«De andre» er selvsagt også innvandrere. FrP har brukt store deler av sin valgkamp på å fortelle det norske folk hvor farlig det er for oss med alle disse innvandrerne. Og mange lar seg lure. Sannheten er at mens 97% av innvandrere er lovlydige så er 98.5% av etnisk norske det. FrP pleier derimot å presentere tall som får det til å virke som om nesten 50% av innvandrere er kriminelle. Dette gjør de ved å ta en spesiell forbrytelse, gjerne voldtekter i Oslo, og utbasunerer at innvandrere utgjør en uforholdsvismessig stor del av forbryterne her. Noe som også er korrekt. Men man kan ikke ta en utvalgt kriminalitet hvor innvandrere er spesielt høyt representert og så si at innvandrere jevnt over er mer kriminelle! FrP sitt favorittriks er å bruke overrepresentering innen visse typer kriminalitet til å prøve å skape inntrykk av at innvandrere generelt er ekstremt mer kriminelle. Det er feil, ufint og passe motbydelig.

I tillegg så er det vesentlige faktorer å ta hensyn til. En overvekt av innvandrere er unge menn. Samtidig er 83% av gjerningspersoner unge menn. Dermed gir naturlig nok innvandrere større utslag på kriminalitetsstatistikkene. Tenk deg bare: Hvis de fleste innvandrere var 45 år gamle mødre, ville ikke da innvandrere være svært underrepresentert på statistikken? Jo, selvsagt. Mens innvandrere i statistikker har en overvekt av unge menn, så har den etnisk norske andelen i de samme statistikkene en betydelig andel pensjonister og kvinner. Dermed vil prosentene alltid slå ut betydelig lavere hos oss etnisk norske enn hos innvandrere.

I tillegg er innvandrere overrepresentert når det gjelder dårlig økonomi, arbeidsledighet, liten utdannelse osv, nettopp de klareste fellesnevnerne for folk som begår kriminalitet.

Skulle jeg bruke FrP sin argumentasjon burde alle FrPere kastes ut av Sirdal. Hvorfor? Vel, alle som noengang har gått fysisk til angrep på meg har vært lokale FrP-velgere. Ergo er de statistisk overrepresentert innenfor typen kriminalitet «vold mot Gunnar» og på det grunnlag kan jeg hevde at FrPere normalt utgjør en stor trussel mot det norske samfunn og bør lukes bort. Bør jeg dermed anta at den jevne FrPer i Sirdal er voldsmann fordi enkelte FrPere har lagt hånd på meg? Nei. Get the point?

Det er svært viktig for FrP å skille mellom «oss» og «dem». Enten det gjelder turister eller flyktninger. Vi er mer verdt enn andre. Vi må for all del ikke slippe inn flyktninger fordi de kan være kriminelle (eller «er kriminelle» i følge Steinar B Andersen, styremedl. FrPu) og dermed skade en av oss. Ja, det ville være trist. Men at 30.000 mennesker dør hver eneste dag i U-land på grunn av manglende mat, rent vann og medisiner, ser ikke ut til å bekymre den jevne FrPer like mye. Jeg har ennå til gode å høre en eneste FrP-politiker si at dette er en grov urett. At det er helt forkastelig at vi har det så godt mens store deler av verden sulter i hjel. Hvor er den FrP-politiker som sier at tusenvis av døde afrikanere faktisk er viktigere enn at norske pensjonister får råd til hus i Spania? Hvor er den FrP-politiker som tør si at vi må senke vår levestandard for å gi rom for å yte mer for de fattige? Hvor er den FrP-politiker (og i dette tilfelle kanskje politiker generelt uansett parti) som tør si at om 50 nordmenn ble drept av en terrorbombe, så er det bare en uvesentlig bagatell mot alle fattige som vi er med på å rævkjøre hver eneste dag!

FrP-politikere er mest opptatt av å fortelle oss nordmenn til det kjedsommelige at vi har det så grusomt at det er et under at vi i det hele tatt overlever selv. En død nordmann er verdt mye mer enn 10.000 døde afrikanere eller asiater. FrP prøver å toe sine skitne hender med å si at de ønsker fri handel over landegrensene og økt makt til WTO, samtidig som u-hjelpen bør fjernes. La de frie markedskreftene råde! Mye bedre at u-land får ta del i verdenshandelen enn at vi gir dem kunstig åndedrett? Det høres umiddelbart flott ut, men hvis man tenker litt lenger, noe den jevne FrPer sjelden orker å begi seg ut på, så ser man at denne politikken er forferdelig ødeleggende. Et underutviklet land uten industri, en stabil regjering eller landområder for produktivt jordbruk vil aldri klare å konkurrere med andre, rike og allerede produktive land. Dette er tull fra FrP. Det er en hensynsløs dekkoperasjon hvor de later som om de bryr seg, mens de egentlig bare ønsker å kutte u-hjelp og la de rike land få enda større del av kaken!

Carl I Hagen er livredd terrorister. Huff ja. Oddsene for at vi blir drept i en terroristaksjon er virkelig av slike dimensjoner at vi bør skjelve av frykt hver og en av oss. Sperr grensene! Overvåk muslimene! Hold fandenskapet ute! Best om Norge melder seg ut av verdenssamfunnet slik at vi slipper alle problemene der ute. Vi trenger mer tid og penger til å verne om våre pensjonister! Slik tenker en god FrPer. Men slik fungerer ikke verden. Vi kan ikke sperre ute terrorister. Vi kan overvåke og sperre så mye grenser vi vil, men å utføre en terroraksjon er så enkelt at det nesten er ufattelig at det ikke skjer oftere. Bomber er bare så ut. Tenk nytt! Hva med å forgifte drikkevannskilder! Utrolig enkelt og ingen kan finne gjerningsmannen. Nei, vi klarer ikke stoppe terror. Men vi kan forebygge den. Vi kan bidra til en mer rettferdig verden. Sørge for rettferdig handel hvor også de fattigste og mest ressurssvake land får sine handelskvoter. Hvor USA ikke får gå til uriktig krig mot andre land og på den måten øke hatet mot vesten. Hvor vi gir u-hjelp som kan bidra til å bygge skoler og mate sultende. Terrorisme kan aldri hindres, kun forebygges, men dette vil ikke FrP være med på.

FrP mener bistanden til u-land må reduseres for å finansiere lavere alkoholavgifter i Norge. Dette utspillet kan stå for seg selv uten videre kommentar fra min side.

Alkoholpolitikken til FrP er usedvanlig korttenkt. Vi vet at i mellom 70 og 80 prosent av alle voldssaker så er alkohol innblandet. Vi vet ca 1/3 av alle sykehusplasser er relatert til alkoholmisbruk. Likevel vil FrP gjøre alkohol rimeligere og lettere tilgjengelig, samtidig som de klager på Helse-Norges utilstrekkelighet og vil gi mer penger til politiet for å forebygge kriminalitet. Hvordan i all verden kan FrP forsvare noe slikt? Det er selvsagt lett å selge en politikk som sier at alkoholen skal bli billigere, men skal ikke politikere være ansvarlige? Skal de ikke tenke på samfunnets beste? Det er skremmende at en betydelig del av Norges befolkning finner en slik politikk overbevisende og fornuftig.

FrP frir også til de kristenkonservative. Ja til kristne grunnverdier. Nei til å la homofile få adoptere (bedre å la barna vokse opp på barnehjem eller dø av sult). Nei til kjønnsnøytrale ekteskap. Ja til kristen formålsparagraf i barnehage og skole. Ja til støtte av kristenkonservativ regjering i USA. Samtidig kjører FrP hardt på med at vi ikke lenger må tolerere fundmentalistiske muslimer. Ja, jeg er helt enig. Men la oss for all del kvitte oss med fundamentalistisk kristendom også! Hvorfor støtter FrP kristenfundamentalisme mens de fordømmer fundamentalisme innen andre religioner?

Til slutt noen utdrag fra Sirdal FrP sitt eget program (alle skrivefeil og orddelingsfeil er fra originalkilden):

«Sirdal FrP vil opprettholde og utvide kulturhusets aktiviteter etter behov og ønske fra ungdommen i Sirdal.«
og
«Sirdal FrP vil arbeide for et bredt kulturliv i kommunen, der midlene fordeles rettferdig til alle aktører, lag og foreninger. Ingen enkelt grupper prioriteres.«

Nei så flott! Men dette avviker jo fra FrP sin sentrale politikk, nemlig å redusere all støtte til kulturtiltak? Her har visst ikke Sirdal FrP gjort leksa si…

«Sirdal FrP ser positivt at turismen utvikler seg videre i kommunen.«
men
«Sirdal FrP vil trappe ned aktiviteten og pengebruken ved sirdalsferie og Kvæven bygdetun.«

Det blir som å si ja til idrett men nei til Tonstad IL…

«Sirdal Frp vil ha en stopp på det vanvittige pengesløseriet, blant annet ved kommunale byggeprosjekter, konsulenter og honorarer.«
men
«Sirdal FrP vil arbeide for at kommunen i enda større grad overlater oppgaver til private aktører, slik at kommunen kan frigjøre midler til sine viktigste primæroppgaver.«

Hva er forskjellen på en privat aktør og en konsulent? Er ikke kjøp av konsulenttjenester nettopp å la private aktører overta oppgaver?

«Sirdal FrP vil arbeide for at alle foreldre kan velge barnehageplass, barnepass hjemme eller private barnehager, små og store alle med lik kommunal støtte.«
og
«Sirdal FrP vil beholde den kommunale kontantstøtten.«
og
«Sirdal FrP vil arbeide for en forbedring/utbygging av kommunale barnehage bygninger etter behov.«

Her skal man både ruste opp offentlig barnehage, gi like tilskudd til private barnehager og samtidig videreføre kontantstøtten. Og dette kaller FrP en «stopp på det vanvittige pengesløseriet»?

«Sirdal FrP vil kreve at alle kommunale oppdrag settes ut på anbud.«
samtidig som
«Sirdal FrP vil arbeide for en god eldreomsorg, der de eldre får en best mulig behandling og verdig pleie. Vi vil arbeide for flest mulig helttidsansatte.«

Hvordan kan man arbeide for «flest mulig heltidsansatte» hvis tjenesten skal ut på anbud?

«Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn.«

Ikke for å være dømmende, eller jo, la meg være dømmende: hvor mange av kandidatene på Sirdal FrP sin liste fremstår som personlig kristne? Er ikke dette hykleri av verste sort?

Dette er noen av grunnene til at jeg ikke stemte FrP. Jeg håper at sirdøler og nordmenn tør åpne øynene og se de virkelige problemene i verden, istedenfor å isolere seg å tror at dyr sprit og bensin er vårt største problem. La oss ta avstand fra egoisme og irrasjonell frykt, og heller jobbe for å skape en bedre verden for oss alle.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!