Hvorfor jeg ikke stemmer FrP

(Dette innlegget skrev jeg i Sirdølen avis etter stortingsvalget i 2005.)

Valget er over. Jeg er glad over resultatet, samtidig som jeg får lyst til å flytte ut av landet og gjemme meg. Det er flaut å være nordmann. Vi er for femte år på rad kåret til verdens beste land å bo i, og likevel mener hver femte nordmann vi har det så fælt at vi må stramme inn hjelp til andre og tenke enda litt mer på oss selv.

«De andre» kan være så mange. Her i Sirdal er «de andre» som regel turister. Rogalendinger og det som verre er. FrP passer godt på at ikke en krone av kommunebudsjettet går til disse folkene som bor på andre siden av kommunegrensen. For grenser er noe en ekte FrP-mann, eller kvinne, vet å holde kontroll på. Allerede her ser vi hvordan frykten for å ikke få ha alt det gode for oss selv begynner å gjøre seg synlig.

«De andre» er selvsagt også innvandrere. FrP har brukt store deler av sin valgkamp på å fortelle det norske folk hvor farlig det er for oss med alle disse innvandrerne. Og mange lar seg lure. Sannheten er at mens 97% av innvandrere er lovlydige så er 98.5% av etnisk norske det. FrP pleier derimot å presentere tall som får det til å virke som om nesten 50% av innvandrere er kriminelle. Dette gjør de ved å ta en spesiell forbrytelse, gjerne voldtekter i Oslo, og utbasunerer at innvandrere utgjør en uforholdsvismessig stor del av forbryterne her. Noe som også er korrekt. Men man kan ikke ta en utvalgt kriminalitet hvor innvandrere er spesielt høyt representert og så si at innvandrere jevnt over er mer kriminelle! FrP sitt favorittriks er å bruke overrepresentering innen visse typer kriminalitet til å prøve å skape inntrykk av at innvandrere generelt er ekstremt mer kriminelle. Det er feil, ufint og passe motbydelig.

I tillegg så er det vesentlige faktorer å ta hensyn til. En overvekt av innvandrere er unge menn. Samtidig er 83% av gjerningspersoner unge menn. Dermed gir naturlig nok innvandrere større utslag på kriminalitetsstatistikkene. Tenk deg bare: Hvis de fleste innvandrere var 45 år gamle mødre, ville ikke da innvandrere være svært underrepresentert på statistikken? Jo, selvsagt. Mens innvandrere i statistikker har en overvekt av unge menn, så har den etnisk norske andelen i de samme statistikkene en betydelig andel pensjonister og kvinner. Dermed vil prosentene alltid slå ut betydelig lavere hos oss etnisk norske enn hos innvandrere.

I tillegg er innvandrere overrepresentert når det gjelder dårlig økonomi, arbeidsledighet, liten utdannelse osv, nettopp de klareste fellesnevnerne for folk som begår kriminalitet.

Skulle jeg bruke FrP sin argumentasjon burde alle FrPere kastes ut av Sirdal. Hvorfor? Vel, alle som noengang har gått fysisk til angrep på meg har vært lokale FrP-velgere. Ergo er de statistisk overrepresentert innenfor typen kriminalitet «vold mot Gunnar» og på det grunnlag kan jeg hevde at FrPere normalt utgjør en stor trussel mot det norske samfunn og bør lukes bort. Bør jeg dermed anta at den jevne FrPer i Sirdal er voldsmann fordi enkelte FrPere har lagt hånd på meg? Nei. Get the point?

Det er svært viktig for FrP å skille mellom «oss» og «dem». Enten det gjelder turister eller flyktninger. Vi er mer verdt enn andre. Vi må for all del ikke slippe inn flyktninger fordi de kan være kriminelle (eller «er kriminelle» i følge Steinar B Andersen, styremedl. FrPu) og dermed skade en av oss. Ja, det ville være trist. Men at 30.000 mennesker dør hver eneste dag i U-land på grunn av manglende mat, rent vann og medisiner, ser ikke ut til å bekymre den jevne FrPer like mye. Jeg har ennå til gode å høre en eneste FrP-politiker si at dette er en grov urett. At det er helt forkastelig at vi har det så godt mens store deler av verden sulter i hjel. Hvor er den FrP-politiker som sier at tusenvis av døde afrikanere faktisk er viktigere enn at norske pensjonister får råd til hus i Spania? Hvor er den FrP-politiker som tør si at vi må senke vår levestandard for å gi rom for å yte mer for de fattige? Hvor er den FrP-politiker (og i dette tilfelle kanskje politiker generelt uansett parti) som tør si at om 50 nordmenn ble drept av en terrorbombe, så er det bare en uvesentlig bagatell mot alle fattige som vi er med på å rævkjøre hver eneste dag!

FrP-politikere er mest opptatt av å fortelle oss nordmenn til det kjedsommelige at vi har det så grusomt at det er et under at vi i det hele tatt overlever selv. En død nordmann er verdt mye mer enn 10.000 døde afrikanere eller asiater. FrP prøver å toe sine skitne hender med å si at de ønsker fri handel over landegrensene og økt makt til WTO, samtidig som u-hjelpen bør fjernes. La de frie markedskreftene råde! Mye bedre at u-land får ta del i verdenshandelen enn at vi gir dem kunstig åndedrett? Det høres umiddelbart flott ut, men hvis man tenker litt lenger, noe den jevne FrPer sjelden orker å begi seg ut på, så ser man at denne politikken er forferdelig ødeleggende. Et underutviklet land uten industri, en stabil regjering eller landområder for produktivt jordbruk vil aldri klare å konkurrere med andre, rike og allerede produktive land. Dette er tull fra FrP. Det er en hensynsløs dekkoperasjon hvor de later som om de bryr seg, mens de egentlig bare ønsker å kutte u-hjelp og la de rike land få enda større del av kaken!

Carl I Hagen er livredd terrorister. Huff ja. Oddsene for at vi blir drept i en terroristaksjon er virkelig av slike dimensjoner at vi bør skjelve av frykt hver og en av oss. Sperr grensene! Overvåk muslimene! Hold fandenskapet ute! Best om Norge melder seg ut av verdenssamfunnet slik at vi slipper alle problemene der ute. Vi trenger mer tid og penger til å verne om våre pensjonister! Slik tenker en god FrPer. Men slik fungerer ikke verden. Vi kan ikke sperre ute terrorister. Vi kan overvåke og sperre så mye grenser vi vil, men å utføre en terroraksjon er så enkelt at det nesten er ufattelig at det ikke skjer oftere. Bomber er bare så ut. Tenk nytt! Hva med å forgifte drikkevannskilder! Utrolig enkelt og ingen kan finne gjerningsmannen. Nei, vi klarer ikke stoppe terror. Men vi kan forebygge den. Vi kan bidra til en mer rettferdig verden. Sørge for rettferdig handel hvor også de fattigste og mest ressurssvake land får sine handelskvoter. Hvor USA ikke får gå til uriktig krig mot andre land og på den måten øke hatet mot vesten. Hvor vi gir u-hjelp som kan bidra til å bygge skoler og mate sultende. Terrorisme kan aldri hindres, kun forebygges, men dette vil ikke FrP være med på.

FrP mener bistanden til u-land må reduseres for å finansiere lavere alkoholavgifter i Norge. Dette utspillet kan stå for seg selv uten videre kommentar fra min side.

Alkoholpolitikken til FrP er usedvanlig korttenkt. Vi vet at i mellom 70 og 80 prosent av alle voldssaker så er alkohol innblandet. Vi vet ca 1/3 av alle sykehusplasser er relatert til alkoholmisbruk. Likevel vil FrP gjøre alkohol rimeligere og lettere tilgjengelig, samtidig som de klager på Helse-Norges utilstrekkelighet og vil gi mer penger til politiet for å forebygge kriminalitet. Hvordan i all verden kan FrP forsvare noe slikt? Det er selvsagt lett å selge en politikk som sier at alkoholen skal bli billigere, men skal ikke politikere være ansvarlige? Skal de ikke tenke på samfunnets beste? Det er skremmende at en betydelig del av Norges befolkning finner en slik politikk overbevisende og fornuftig.

FrP frir også til de kristenkonservative. Ja til kristne grunnverdier. Nei til å la homofile få adoptere (bedre å la barna vokse opp på barnehjem eller dø av sult). Nei til kjønnsnøytrale ekteskap. Ja til kristen formålsparagraf i barnehage og skole. Ja til støtte av kristenkonservativ regjering i USA. Samtidig kjører FrP hardt på med at vi ikke lenger må tolerere fundmentalistiske muslimer. Ja, jeg er helt enig. Men la oss for all del kvitte oss med fundamentalistisk kristendom også! Hvorfor støtter FrP kristenfundamentalisme mens de fordømmer fundamentalisme innen andre religioner?

Til slutt noen utdrag fra Sirdal FrP sitt eget program (alle skrivefeil og orddelingsfeil er fra originalkilden):

«Sirdal FrP vil opprettholde og utvide kulturhusets aktiviteter etter behov og ønske fra ungdommen i Sirdal.«
og
«Sirdal FrP vil arbeide for et bredt kulturliv i kommunen, der midlene fordeles rettferdig til alle aktører, lag og foreninger. Ingen enkelt grupper prioriteres.«

Nei så flott! Men dette avviker jo fra FrP sin sentrale politikk, nemlig å redusere all støtte til kulturtiltak? Her har visst ikke Sirdal FrP gjort leksa si…

«Sirdal FrP ser positivt at turismen utvikler seg videre i kommunen.«
men
«Sirdal FrP vil trappe ned aktiviteten og pengebruken ved sirdalsferie og Kvæven bygdetun.«

Det blir som å si ja til idrett men nei til Tonstad IL…

«Sirdal Frp vil ha en stopp på det vanvittige pengesløseriet, blant annet ved kommunale byggeprosjekter, konsulenter og honorarer.«
men
«Sirdal FrP vil arbeide for at kommunen i enda større grad overlater oppgaver til private aktører, slik at kommunen kan frigjøre midler til sine viktigste primæroppgaver.«

Hva er forskjellen på en privat aktør og en konsulent? Er ikke kjøp av konsulenttjenester nettopp å la private aktører overta oppgaver?

«Sirdal FrP vil arbeide for at alle foreldre kan velge barnehageplass, barnepass hjemme eller private barnehager, små og store alle med lik kommunal støtte.«
og
«Sirdal FrP vil beholde den kommunale kontantstøtten.«
og
«Sirdal FrP vil arbeide for en forbedring/utbygging av kommunale barnehage bygninger etter behov.«

Her skal man både ruste opp offentlig barnehage, gi like tilskudd til private barnehager og samtidig videreføre kontantstøtten. Og dette kaller FrP en «stopp på det vanvittige pengesløseriet»?

«Sirdal FrP vil kreve at alle kommunale oppdrag settes ut på anbud.«
samtidig som
«Sirdal FrP vil arbeide for en god eldreomsorg, der de eldre får en best mulig behandling og verdig pleie. Vi vil arbeide for flest mulig helttidsansatte.«

Hvordan kan man arbeide for «flest mulig heltidsansatte» hvis tjenesten skal ut på anbud?

«Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn.«

Ikke for å være dømmende, eller jo, la meg være dømmende: hvor mange av kandidatene på Sirdal FrP sin liste fremstår som personlig kristne? Er ikke dette hykleri av verste sort?

Dette er noen av grunnene til at jeg ikke stemte FrP. Jeg håper at sirdøler og nordmenn tør åpne øynene og se de virkelige problemene i verden, istedenfor å isolere seg å tror at dyr sprit og bensin er vårt største problem. La oss ta avstand fra egoisme og irrasjonell frykt, og heller jobbe for å skape en bedre verden for oss alle.

 • Lars Håvard Willassen

  Snart vil innvandringen ta overhånd og få en radikal og essensielt stor plass i samfunnet vårt – at du kan lire ut av deg at alle FrP’ere sender ut falsk propaganda mot innvandrere fra østen er helt, helt feil. Vi kan ikke ta inn flere enn vi kan ta hånd om, det vil bli stor arbeidsløshet blant oss hvis dette blir et faktum…

 • «Snart vil innvandringen ta overhånd»

  Kan du utdype og dokumentere hva du legger i dette?

  Kan du underbygge din påstand om at det jeg konkret påpeker av Frp sin skremselspropaganda i denne bloggposten er feil?

  Så vidt jeg har fåt med meg er vel de fleste enige om at vi trenger innvandrere for å holde liv i Norge i fremtiden, bl.a. i forbindelse med eldrebølgen.

  Det aner meg også at du blander flyktninger og arbeidsinnvandring. Arbeidsinnvandrere er ikke noe vi «må ta hånd om».

 • Vilde

  hahahhahahaa! utrolig bra innlegg, herlig at det finnes slike mennesker. :)

  Rødt står for varme og kjærlighet, blått er kaldt og egoistisk!
  Hilsen AP-velger, 18 år:)

 • Asbjørn

  Hei!

  Veldig bra skrevet. Interessant og overbevisende.

  Det er en ting som bekymrer meg, og jeg tenker på det titt og stadig. Greit nok, mange kan tro på det grunnløse fjaset til FrP om helliggjøring av billig bensin etc etc. Men hver femte nordmann? Det er helt forkastelig og uforståelig. Og – ikke nok med det, hvordan i h* kan tydeligvis intellektuelle og oppegående personer som sandberg og jensen stå for noe så uholdbart idiotisk?

  Nei til FrP!

 • Daniel

  Hvorfor jeg stemmer FrP:

 • @Daniel:

  Teksten til videoen din er:
  «Islam will overwhelm Christendom unless Christians recognize the demographic realities, begin reproducing again, and share the gospel with Muslims.»

  Hvis du mener at vårt viktigste oppgave er å reprodusere oss og misjonere vår nasjonale overtro, så ga du meg enda en grunn til å ikke stemme Frp. Takk.

 • Ståle Paulsen

  Og så alle svenskene da! Enda verre en alle rogalendingene..

  Bra igjen Gunnar!!

 • Ståle Paulsen

  Forresten: Du har alltid gode sitater på sidene dine! Hvor kan vi finne dem?

 • @Ståle:

  Takk for hyggelig kommentar.

  Sitatene har jeg samlet litt rundtomkring og lagt inn i min egen «database». Et sted jeg har funnet en hel del er bl.a. her:
  http://www.chrisbeach.co.uk/viewQuotes.php

 • Solveig

  Utrolig bra skrevet!

 • En død nordmann er verdt mye mer enn 10.000 døde afrikanere eller asiater.

  Trenger ikke være død engang. Kan bare være en fyr som ikke har råd til å kjøpe seg ny flatskjerm på grunn av alle de grusomme skattene & avgiftene … >:-)
  .-= Leisha Camdens siste blog ..Some analysis =-.

 • Asbjørn:

  «Det er en ting som bekymrer meg, og jeg tenker på det titt og stadig. Greit nok, mange kan tro på det grunnløse fjaset til FrP om helliggjøring av billig bensin etc etc. Men hver femte nordmann? Det er helt forkastelig og uforståelig. Og – ikke nok med det, hvordan i h* kan tydeligvis intellektuelle og oppegående personer som sandberg og jensen stå for noe så uholdbart idiotisk?»

  Nei til FrP!»

  Der var det noen rare setninger. Jeg antar at du mener «intelligente», ikke «intellektuelle».

  Grunnløst fjas skal man ikke tro på, uansett hvem som kommer med det. Det er vel ikke Frp som kommer med grunnløst fjas, som at bensinen er billig. Det får vi høre mer enn nok av fra sosialistene. De satser vel på at en løgn blir regnet som sannhet dersom den blir gjentatt tilstrekkelig mange ganger. At de klarer å lure så mange, er ikke akkurat trivelig.

  Bensin er ikke, og kommer nok aldri til å bli, billig. Men den kunne gjerne vært mindre dyr enn den er i dag. Selv om diesel riktignok er viktigere enn bensin – og prisen på den et større problem enn prisen på bensin. Man burde kanskje bruke ordet «drivstoff» istedet? Og det at Norge har det dyreste drivstoffet (i tillegg til de dårligste veiene) i Europa, er virkelig problematisk – så absolutt noe å klage over og noe som burde diskuteres i langt høyere grad enn det blir i dag.

  Men «helliggjøring» – hva får deg til å bruke det ordet? Prøver du å være morsom?

  Jeg er ikke helt sikker på hva «etc etc» står for. Men jeg regner med at det handler om at du ikke setter pris på at Frp arbeider for å styrke velferden, satse på forskning og redusere kriminaliteten, innvandringen og arbeidsledigheten. Kort sagt føre en mer sosial politikk og skape et tryggere og varmere samfunn. Synes du at det er «uholdbart idiotisk»? Greit nok – du er selvfølgelig ikke nødt til å sette pris på dette; men det kunne vært interessant å vite hvorfor. Hvorfor det er så mange som stemmer på andre partier enn Frp, skjønner jeg ikke. Det betyr formodentlig at de ikke skjønner seg nevneverdig godt på politikk, eller at de virkelig ikke ser på disse områende som betydningsfulle og ikke ønsker langsiktig, fornuftig og holdbar politikk. I mange tilfeller er det nok slik at hensyn til egeninteresse går foran fellesskapet.

  Ved dette valget stemte bare 75,7 % av de stemmeberettigede, og av disse stemte bare 22,9 % på Frp. Det er virkelig «forkastelig og uforståelig». Riktignok er ikke Frp perfekt – heller ikke i mine øyne – men stilt overfor to eller flere onder, bør man velge det minste ondet. Jeg antar at hvis alle leste partiprogrammene før de bestemte seg for hvilket parti de skulle stemme på (eller hvorvidt de skulle stemme i det hele tatt), ville antallet «hjemmesittere» vært langt lavere og antallet Frp-velgere langt høyere.

  Bare det at Frp var det eneste partiet som stemte mot den nåværende ekteskapsloven, burde være nok for å få folk til å ta til vettet og aldri mer stemme på verken DNA, SV, Sp, V, KrF eller Høyre.

 • Bloggeier:

  «Så vidt jeg har fåt med meg er vel de fleste enige om at vi trenger innvandrere for å holde liv i Norge i fremtiden, bl.a. i forbindelse med eldrebølgen.»

  De fleste? Hvem er da disse «fleste»?

  Det er klart at visse grupper samles om det de har interesse for. Men det blir ikke sant av den grunn. Det har aldri skjedd at et land har hatt så lav arbeidsledighet (eller for den saks skyld så lite innvandring eller kriminalitet) at det har utgjort et problem. Derfor er det svært lite sannsynlig at det skulle skje i Norge. «Annerledeslandet» i all (van)ære – men å trenge innvandring – nei, det blir for drøyt!

  Vi har lenge hatt stor arbeidsledighet. For ett år siden, da arbeidsledigheten var på sitt laveste, sto 27,4 % av befolkningen fra 18 til 67 åt utenfor arbeidslivet. Til saken hører at rundt 25 % av de som jobber, jobber deltid.

  Legger man til at en del av de som er har fylt 67 eller ikke har fylt 18 formodentlig er i stand til å jobbe, i det minste deltid; bør det ikke være vanskelig å skjønne at Norge har flere hundre tusen ledige årsverk. Selv om man må regne med at en viss andel av befolkninga er studenter eller uføre på fulltid.

  Dette er spesielt problematisk for enkelte grunner, som de som pga. helsetilstanden ikke kan jobbe full stilling eller trenger tilretteleggelse på arbeidsplassen, og for kvinner (som angivelig utfører 75 % av deltidsarbeidet).

  At det er mange som blåser en lang marsj i fellesskapet for å fremme sine egne interesser, er ikke noe nytt eller overraskende. For arbeidsgivere er det naturligvis attraktivt å ansette utlendinger som ikke krever stort når det gjelder lønn, HMS eller bolig, som ikke krever å fagorganisere seg og som godtar å jobbe for en eller flere tiere i timen, flere titalls timer i uka. Men det er ikke like attraktivt for nordmenn som blir sagt opp – eller ikke blir ansatt. Enhver som har fulgt med på nyhetene de siste årene bør ha fått med seg dette.

  Det fører heller ikke til lavere priser på bygninger. Jeg har aldri sett en boligannonse med teksten «Denne boligen er kr 50.000,- billigere enn normalt pga. regnskapsjuks og andre ulovlige snarveier under byggingen.». Profitten går selvfølgelig i lommene på arbeidsgiverne – kan man vente noe annet?

  For de som har lite produktive (men godt lønnede) jobber som byråkrater og kunstnere frister det sikkert lite å gå over til mer anstrengende og skitnere arbeidsoppgaver. Ja da, vi trenger noen som jobber innen andre områder enn industri, utdanning, pleie og omsorg. Men det er utvilsomt grenser for hvor store ressurser det er fornuftig å satse på de områdene.

  Det er bare trist at staten (fellesskapets midler – blant andre mine skattepenger) går til å subsidiere hver billett på Operahuset med ca. kr 2.400,- Spesielt for meg og andre som aldri har satt våre ben i (eller like utenfor) den bygningen. Man kan bli «djupt såra og vonbroten» av mindre.

  Kort sagt: Vi har verken råd til, bruk for eller plass til å slippe inn innvandrere – derfor bør vi ikke gjøre det.

  Den som er redd for myten om eldrebølgen (og skjønner svensk) anbefales å ta an titt på http://www.soc.uu.se/research/gerontology/pdf/demobomben.pdf.

  Fra http://e24.no/makro-og-politikk/article2039247.ece#AF:

  Et land kan ikke mangle arbeidkraft

  Et mantra de siste par årene er at Norge, som nasjon, mangler arbeidskraft. Dette bygger imidlertid på en grov misforståelse, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

  – Mangler Norge arbeidskraft? Er det norske folk for lite? Kanskje vi må ta Sverige? Eller Polen? Hva med Russland?, spurte en ironisk Andreassen på et statsbudsjettseminar i regi av Norges Handelshøyskole mandag.

  Bedrifter bør mangle arbeidskraft

  Aldri har så mange bedrifter manglet arbeidskraft som i dag. I løpet av september talte arbeidsetaten Nav opp 31.000 nye ledige stillinger i norske bedrifter.

  – Det er bra at hver enkelt bedrift føler at den mangler arbeidskraft. Det fører til at vi unngår arbeidsledighet, og at vi får brukt arbeidskraftreservene. Men land kan ikke mangle arbeidskraft, sier Andreassen.

  «Det aner meg også at du blander flyktninger og arbeidsinnvandring. Arbeidsinnvandrere er ikke noe vi “må ta hånd om”.»

  Lars Håvard Willassen skrev “Snart vil innvandringen ta overhånd”. Begrepet innvandrer omfatter vel både arbeidsinnvandrere, flyktninger og andre grupper.

  Det er klart at vi kan bli tvunget til å ta hånd om arbeidsinnvandrerne, dersom de blir syke eller skadde, eller lar være å dra hjem når de ikke lenger har jobb her i landet. Ellers ville det ikke vært fullt så problematisk.
  .-= Mysil Bergsprekkens siste blog ..En måned med opptøyer i Gøteborg =-.

 • @Konrad:

  Du hevder at Norge har det dyreste drivstoffet. Dette er feil. En undersøkelse fra i fjor viser at vi var nest billigst i Europa.

  http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/forbruker/nest-billigst-i-europa-1943695.html

  «[…] Frp arbeider for å styrke velferden, satse på forskning og redusere kriminaliteten, innvandringen og arbeidsledigheten. Kort sagt føre en mer sosial politikk og skape et tryggere og varmere samfunn.»

  Tryggere og varmere for de som allerede har det godt, ja. Uønskede kriminelle, syke og folk fra ikke-vestlige kulturer skal fengsles, interneres, kastes ut, kastreres og generelt sett fjernes fra samfunnet, slik at vi andre, oss vellykkede, kan ha det enda litt bedre. Det er Frp-politikk. Venstresiden prøver å se litt lenger og ønsker at alle skal ha det mest mulig like godt, uavhengig av bakgrunn og problemer.

  Bare det at Frp var det eneste partiet som stemte mot den nåværende ekteskapsloven, burde være nok for å få folk til å ta til vettet og aldri mer stemme på verken DNA, SV, Sp, V, KrF eller Høyre.

  Og her bekrefter du nettopp det jeg skrev ovenfor.

 • @Mysil:

  Hvis jeg forstår deg riktig så er hovedargumentasjonen din at vi ikke må tillate arbeidsinnvandring fordi vi heller burde få folk under 18 år, folk over 67 år, syke, kunstnere, byråkrater og de som frivillig jobber deltid, til å jobbe for fullt i «skikkelige jobber»?

  Er det dette Frp kaller «individuell frihet»?

 • For øvrig synes jeg denne er verdt å lese:
  http://hjorthen.org/?p=7174

 • Aurora

  @Konrad

  «Bensin er ikke, og kommer nok aldri til å bli, billig. Men den kunne gjerne vært mindre dyr enn den er i dag. (…) Og det at Norge har det dyreste drivstoffet (i tillegg til de dårligste veiene) i Europa, er virkelig problematisk – så absolutt noe å klage over og noe som burde diskuteres i langt høyere grad enn det blir i dag.»

  Ja, det er jo innmari rart at et av verdens rikeste land har høye bensinpriser. Det hadde vært mye mer naturlig at verdens fattigste land hadde de høyeste prisene.

  For FRP er det meg, meg, meg, meg og så meg.

 • Stephen Barry

  Dear Gunnar,

  I’m SB, from Canada – Calgary (Alberta).
  I read your blog and I am amazed over the facts you underscore, regarding Frp. I can’t believe that in our century a party could be so nationalist and ignorant. Nationalism is hands on hands with nationalist-fascist –Nazi doctrine ….what is scaring.
  Is Norway coming back to Quisling time?
  In Canada are people from everywhere in the world, we are all Canadians and we are happy with each other.

  Has Frp forgeten that there are huge communities of Norwegians in Calgary (Alberta), Burlington (Ontario), Montana (US), Minnesota (US)…….
  Did Frp forget WW2? Did Frp forget Marshal Plan what helped Norway build the life of today?
  Did Frp forget Cold War, “nationalism cleansing”, KKK…. Consequences?

  Thor Heyerdahl said: Borders, I never saw one but I hear that exist in the mind of some people»

  Its pity the words of such great man have been forgotten.
  I am very disappointed that in a country as Norway nationalism has flourished. It’s hurting me that “my parent’s old county» has became a nationalist enclave.
  Take a trip to Canada; it will be a good experience for you. It is not a perfect society (it is not such thing), but you will never ever find people who judge people because of their place of birth, color or religion.

 • Lille liten

  Fantastisk! Dette innlegget oppsummerer nok en gang synspunktene mine perfekt, akkurat som jeg skulle sagt det selv.

  Folks egoisme slutter ikke å forbause meg. Det er åpenbart viktigere å senke skatter og avgifter enn å hjelpe de som virkelig trenger det. Det er jo tross alt billigere å la dem dø!

  Derfor sørger jeg konsekvent for å donere 10 % av overskuddet fra firmaet mitt til veldedighet og humanitært arbeid i Afrika. Hadde flere bedrifter i den industrialiserte verden orket å gjøre det samme kunne vi kommet langt….

 • Så fint at din bedrift donerer av sitt overskudd! Minner meg om min egen ide, Pluss2, som jeg aldri har fått realisert:

  http://blog.tjomlid.com/?p=304

  (I dag er ikke firmaet mitt SirCon lenger, men Thin, http://www.thin.no)

 • alt for ikkenorge

  den statistikken din er er så langt fra sannheten. kan du vise til kilder? tror jeg neppe