Frihet til å tro

Last updated on 9. april 2008

Ivar Granum skriver «I innlegget sier du på den ene side at du har dyp respekt for min tro, men du sier også at du har disrespekt for meg som menneske.» Jeg mener å ha gjort det ganske tydelig i mitt innlegg at jeg IKKE respekterer religiøs eller annen paranormal tro, men jeg respekterer et menneskes rett til å ha en slik tro og til å ytre denne. Med andre ord er vi nok ikke så uenige tross alt, bare vi enes om terminologien.

Jeg vil også påpeke at jeg ikke har kommentert noens intelligens. «Intellektuell latskap» har ingenting med intelligens å gjøre. Det finnes høyst intelligente mennesker som ikke er opplært til, eller ønsker, å tenke kritisk over sin egen tilværelse.

Det viktigst av alt er at man aldri skal diskriminere eller behandle et menneske dårligere på grunnlag av vedkommenes tro eller meninger. Ingen mennesker skal få innskrenket sine rettigheter, muligheter eller frihet til å leve ut sitt fulle potensiale uansett meninger og tanker, så lenge det ikke medfører tilsvarende onder for andre mennesker. Men vi må kunne kritisere og stille spørsmål ved andres meninger der det oppleves riktig og nødvendig.

For meg dreier respekt seg om å ta mennesker på alvor. Når man kritiserer eller stiller spørsmål ved andre menneskers meninger eller tro, så er det nettopp fordi man tar dem på alvor. Men få religiøse tar sin egen tro tilstrekkelig på alvor og bruker lenger tid på å velge seg bil enn på å velge sin religion. Et livssyn bør ikke arves eller være kulturelt basert. Det er mye mer alvorlig enn som så. Men det faktum at nesten alle religiøse mennesker har arvet sine foreldres religion, bør være det beste argument for at religion og guder ikke er annet enn mentale konstruksjoner.

Men hvorfor bry seg med hva andre folk tror på? En form for deisme bor i de fleste, rett og slett fordi vi lever i en verden som fortsatt rommer mange ubesvarte spørsmål. Men i en verden som stadig blir mer komplisert og mangfoldig utgjør teismen, med sine tilhørende ideer som kreasjonisme/ID, syndsbegrep, kvinnediskriminering, seksualdiskriminering, vitenskapsfiendtlighet og en generelt dogmatisk verdensanskuelse, en trussel mot vår evne til å leve sammen i fred og frihet. Derfor benytter jeg min rett og frihet til å kritisere en slik tro. Og takk til Granum for at han tar sin egen tro alvorlig nok til å si meg i mot.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!