Statistikken taler mot nytt lovforslag

Last updated on 9. april 2008

I mitt forrige innlegg etterlyste jeg tall som kunne vise at antall seksuelle overgrep mot barn hadde økt etter Internetts inntog i norske hus og hjem. Litt browsing i dataene til Statistisk Sentralbyrå underbygget mine mistanker. Mengden seksuelle overgrep mot barn har IKKE økt etter at Internett ble tatt i vanlig bruk.

I tabellen Noen hovedresultater fra statistikk over etterforskede forbrytelser. 1960-2003 ser vi tydelig at antall etterforskede saker av typen «Seksuell omgang med barn under 14 år» ikke har hatt noen økning siden 1990. Husk at World Wide Web først ble tatt i bruk i Norge i 1994. Chattesystemer som IRC har vært brukt siden tidlig nittitall, men da helst hos eldre mennesker (studenter, lærere, forskere på høyskoler og universitet – nesten ingen hadde Internett hjemme så tidlig) og noe webbasert chat fantes fra siste halvdel av nittitallet (eks chat.no som jeg selv har vært med å utvikle). Deretter kom tjenester som ICQ, og først i dette årtusenet ble IM-tjenester som MSN Messenger vanlige. Det er altså bare de siste 7-8 år at vanlig chatting blant barn har vært utbredt, men vi ser at det ikke har vært noen tilsvarende økning i antall seksuelle overgrep mot barn.

Ser man på tabellen Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. 1994-2003 ser man at antall etterforskede saker av typen «seksuell omgang med barn under 14 år» faktisk har gått betydelig ned de siste 10 årene. Saker av typen «seksuell omgang med barn under 16 år» har derimot økt noe, og dette kan ha en sammenheng med «Internettreff», selv om det er mange faktorer som kan spille inn her, bl.a. økt alkoholforbruk, økt mediefokus og en økende stigmatisering av seksuell eksperimentering blant unge. Voldektsforsøk og incest har ligget stabilt hele perioden. Ser man på mengden seksualforbrytelser totalt, så har disse heller ikke hatt noen økning i takt med mer omfattende bruk av Internett.

Så spørsmålet mitt blir atter en gang: Hva er åsaken til at myndighetene og Redd Barna nå plutselig mener at Internett er blitt en alvorlig trussel mot barns trygghet når dette ikke ser ut til å stemme overens med virkeligheten? Tar jeg feil om jeg påstår at det nye lovforslaget ikke vil beskytte barn, men heller beskytte foreldrene mot frykten for det medieskapte fiktive uhyret kalt Internettovergriperen?

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!