Tankefeltterapi (TFT)

Last updated on 9. april 2008

TankefeltterapiDenne artikkelen er ikke skrevet for å sverte I-Huset. Deres tjenester er helt sikkert av høyeste kvalitet, og jeg ønsker ikke å ødelegge for deres virksomhet på noen måte. Jeg retter likevel sterk kritikk mot et av deres tilbud, Tankefeltterapi, fordi jeg mener dette bryter med deres ellers seriøse profil og tilbudet fremstilles på en, etter mitt syn, mangelfull og kritikkverdig måte. Jeg ønsker I-Huset alt vel, men håper de vil ta denne kritikk til etterretning og fjerne TFT fra sitt tjenestespekter, eller i det minste oppdatere informasjonen om TFT på sine websider.

Et lokalt firma, I-Huset, tilbyr Tankefeltterapi som en del av sitt tilbud til «ledere, team og medarbeidere». Da jeg så dette ble jeg nysgjerrig. Jeg visste ikke så mye om TFT, men alarmbjellene ringte i bakhodet, og jeg begynte å lese litt mer.

Etter å ha lest litt om TFT, sendte jeg følgende mail til I-Huset:

Hei!

Jeg ser på nettsidene til i-huset.as at dere tilby bl.a. tankefeltterapi. Her skriver dere: «TFT tar i bruk kunnskap fra vitenskapene meridianlære, kinesiologi, kognitiv terapi…«. Jeg er litt nysgjerrig på når «meridianlære» og «kinesiologi» ble ansett som vitenskaper?

En definisjon av vitenskap finner dere bl.a. her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskap

Vitenskap krever normalt at positiv effekt kan dokumenteres gjennom randomisert, dobbelblind testing med kontrollgruppe. Det krever at resultater publiseres og utsettes for hard kritikk av andre forskere. Det krever at eventuelle positive resultater kan reproduseres av andre uavhengige forskere. Jeg kjenner ikke til at de alternative behandlingsmetoder dere nevner har gjennomgått og bestått de harde vitenskapelige krav som annen «god vitenskap» medisin må bestå… Eller tar jeg feil? Jeg imøteser gjerne dokumentasjon som gir grunnlag for at dere kaller disse behandlingsmetodene for «vitenskaper».

Dere skriver også: «Når vi tenker en tanke skapes det ett felt med informasjon rundt tanken.» Dette er en veldig konkret påstand. Hva slags grunnlag har dere for å hevde dette? Kan dere vise til noe dokumentasjon som viser at et slikt felt er detektert? Kan dere selv detektere et slikt felt? Hvordan?

Hva med «kroppens energibaner«? Hva slags dokumentasjon har dere for dette? All forskning jeg kjenner til har vist at slike energibaner ikke eksisterer. Ulike alternative behandlingsmetoder er ikke en gang enige om hvor disse energibanene er. Og hva menes egentlig med «energi» i en slik påstand?

Forsøk med TFT har for øvrig vist at man får nøyaktig de samme resultater uavhengig av hvilke punkter på kroppen man benytter. I en publisert undersøkelse rapporterte både gruppen som fikk behandling på riktige punkter, og kontrollgruppen som fikk behandling på tilfeldige punkter, samme grad av positive resultater, noe som peker mot at effekten skyldes placebo. Les om studien her:
http://psychjourney_blogs.typepad.com/monica_pignotti_/2005/06/
thought_field_t.html

Jeg synes det er flott at dere tilbyr ulike metoder for å hjelpe mennesker, og er ikke et øyeblikk i tvil om at mange vil ha nytte av den behandling dere gir. Men jeg tror dette skyldes andre, mer naturlige årsaker som f.eks. kroppskontakt, avslapping, noen å prate med, noen som lytter, følelse av å bli tatt på alvor osv. Bob Park har forklart på en fin måte hvilke mekanismer som gjør at pasienter som utsettes for bl.a. TFT gjerne føler seg bedre:

«People seek out a doctor when they experience discomfort or when they believe that something about their body is not right. That is, they suffer pain and fear. The response of the brain to pain and fear, however, is not to mobilize the body’s healing mechanisms but to prepare it to meet some external threat. It’s an evolutionary adaptation that assigns the highest priority to preventing additional injury. Stress hormones released into the bloodstream increase respiration, blood pressure, and heart rate. These changes may actually impede recovery. The brain is preparing the body for action; recovery must wait.

The first objective of a good physician, therefore, is to relieve stress. That usually involves assuring patients that there is an effective treatment for their condition and that the prospects for recovery are excellent – if they will just follow the doctor’s instructions. Since we recover from most of the things that afflict us, the brain learns to associate recovery with visits to the doctor. Most of us start to feel better before we even leave the doctor’s office.»

Informasjonen dere gir på websidene bør være korrekt, og hvis dere kan dokumentere påstandene jeg stiller spørsmål ved, bør dere henvise til referanser på websidene, ellers kan dette fort virke spekulativt og useriøst. Ut fra min research kan jeg ikke finne at metodene dere tilbyr har noen dokumentert effekt, og derfor synes jeg også markedsføringen er uheldig (og på kanten av lovverket).

Jeg håper dere vil ta dette til etterretning, og imøteser gjerne konstruktive innsigelser på mine påstander.

Ha en fortsatt fin dag!

I-Huset overrasket meg positivt ved å sende meg et svar. Innholdet i svaret var derimot ikke like imponerende:

Hei igjen

[…]

Vi ser at ordet �?�vitenskapene�?��?��?�.�?� er et ukorrekt ord å bruke, dette vil vi ta bort fra våre nettsider, og vil takke deg for at du gjorde oss oppmerksom på dette.

Siden du viser så stor interesse for tankefeltsterapi, velger vi å vedlegge en liste for dokumentert positiv forskning på feltet, som du kan undersøke nærmere om du vil.

Vi har sjekket opp forskningen til Pignottis som du viser til med Anne Trine Eia (leder OTFT)og hun gir oss følgende kommentar på dette:

«Jeg kan si fort noe om 2 av hovedpunktene hans er at han har feiltolket Pignottis forskning, fordi hun ikke har banket på Tilfeldige punkter, men på VT punket eller «random» punkter, men allikevel TFT punkter. Hennes kritikk retter seg derfor mot teorien rundt VT og ikke TFT generellt. Det finnes derimot forskning som viser at det er forskjell mellom Tilfeldige punkter og TFT punkter.» (se vedlagt forskningsliste)

Du skriver at meridianene ikke finnes, her anbefaler vi deg og se etter Bjørn Nordenstöm sine studier av meridianer, han er en vel annerkjent svensk forsker.

Du skriver at «informasjonen vi gir på websidene bør være korrekt» det er for oss en selvfølge. Vi vet også at vi som mennesker er ulike og har ulikt behov for informasjon for å være trygge før vi tar en beslutning. Vi har valgt en profil hvor vi har unnlatt å henvise til referanser på websidene.

At du mener at dette er spekulativt og useriøst, tolker vi som din subjektive oppfattning.

Jeg var takknemlig for å ha fått et skikkelig svar, men det tok litt tid å få svart dem da jeg fikk en liten datter på samme tiden. Men for noen dager siden fikk jeg endelig satt meg ned og studert svaret deres skikkelig. Det tok meg ikke mer enn et par timer med Google for å se at deres vedlagte «forskningsliste» var totalt verdiløs og på grensen til latterlig. Jeg formulerte derfor følgende svar:

Hei!

Beklager sent svar. En liten datter som kom til verden 10. januar har gjort at tankene har vært litt andre steder de siste ukene :-)

Først vil jeg takke for et relativt grundig svar. Jeg synes det er svært positivt at dere tar dere tid til å svare på min kritikk og spørsmål, istedenfor å bare ignorere dette, slik svært mange dessverre velger å gjøre. At dere gir et saklig svar og til og med tar noe av min kritikk til etterretning, viser at dere prøver å være seriøse og profesjonelle. Det skal dere ha all honnør for!

Noe av dette positive inntrykket forsvinner likevel når man begynner å studere det materiellet dere henviser til. Det kan virke som om dette ikke er blitt lest av dere selv ettersom det ikke på noen som helst måte underbygger de påstander dere kommer med på websidene.

Siden du viser så stor interesse for tankefeltsterapi, velger vi å vedlegge en liste for dokumentert positiv forskning på feltet, som du kan undersøke nærmere om du vil.

Jeg har undersøkt disse litt nærmere, og har følgende kommentarer:

– Andrade & Feinstein: Flere mindre studier fra Sør-Amerika, til sammen 5000 pasienter, alle studiene sammenlikner TFT med kognitiv terapi. TFT 90% positiv respons, 76% full remisjon. KT 63% pos. respons, 51% full remisjon. Kapittel i bok, Energy Psychology Interactive, 2003.

Dette er en blanding av ulike resultater som er funnet på ulike måter. Mange av resultatene er basert på anekdoter og observasjoner og er ikke kontrollerte studier:

«As a group, the anecdotal reports give the impression of therapeutic outcomes that are both rapid and dramatic, though of course all the cautions about selective reporting, the bias of a method�??s advocates, and the subjective nature of such reports apply.«

Noen av studiene, deriblant den dere har hentet tallene fra, har hatt en kontrollgruppe, men er likevel av lav kvalitet grunnet mange andre mangler og svakheter:

«While each of these five studies employed a control condition, limitations in each study make its findings difficult to interpret or generalize. The South America study did not control for all relevant variables, did not use objective outcome measures, and did not adhere to strict standards in collecting and storing data. Wade’s outcome data was limited to SUD self-reports. Rowe did not control for non-specific treatment factors so it is not clear what caused the measured improvements. Carbonell and Figley used a very small n distributed unevenly over the four treatment conditions. Waite and Holder limited the interventions to two to three minutes so differences among the treatment conditions may not have had time to emerge and be detected.«

Til slutt kommer noen påståtte kontrollerte studier som fokuserer på fobier. Men også disse studiene mangler i stor grad skikkelige kontrollgrupper og er ikke (tilstrekkelig) dobbeltblinde. Studiene gjelder også i hovedsak EFT og bare en studie dreier seg om TFT.

Konklusjonen må derfor være at de tallene dere her legger frem er forvrengte og tatt ut av sin sammenheng. Tallene gjelder studier som er svært svake med store metodiske mangler, og de faktiske tallene dere refererer gjelder en enkelt studie, ikke summen av alle de studier dere henviser til (jmfr «flere mindre studier»).

Joaquim Andrade er en helt ukjent forsker som man ikke finner noe om på nettet. Jeg kan ikke se at disse har publisert noe materiale, eller fått dette peer-reviewed, noe som er et minstekrav for å ta deres dokumentasjon seriøst. Feinstein er selv tett knyttet til TFT-bevegelsen, og er derfor ingen uavhengig forsker.

Ref: http://innersource.net/energy_psych/epi_research.htm

�?� Carbonell (1997): 49 pasienter med høydeskrekk, randomisert til TFT eller placebo. Signifikant forskjell i bedring mellom gruppene. Ikke publisert i tidsskrift.

«This study is flawed in a number of ways. First, no control group existed to determine if the effects were the result of the normal remission of symptoms over time or the statistical tendency for extreme scores on tests to be lower on the second testing (regression toward the mean). Second, questionnaire assessment measures were only taken pre-treatment and at six month follow-up. It would only have been logical to administer the questionnaires directly at post-treatment to determine the immediate results of the therapy. Third, statistical analyses were not conducted to determine if the decreases were statistically significant. The mean decreases in the questionnaire measures were paltry in almost all conditions. Fourth, the researchers reported that participants had a hard time differentiating their trauma from the ups and downs of everyday life when reporting SUD ratings. This would call into question the reliability of the SUD rating to properly assess benefits from treatment. These are just a few of the profound methodological flaws in this study. Any benefits could readily be explained through non-specific treatment effects. Most damaging to TFT, all treatments produced similar «results» which once again go against TFT’s success rate claims.«

Ref: http://www.geocities.com/pseudoscience_2000/begin.html

– Johnson et al: 105 albanske pasienter i Kosovo, med til sammen 249 krigsovergrep. Gj.sn. oppfølgingstid 5 mnd.103 pasienter rapporterte full tilbakegang av 247 av de 249 traumene. J.Clin.Psychology 2001

Også denne studien mangler kontrollgruppe og sier derfor ingenting om effekten av TFT i motsetning til placebo eller andre naturlige effekter/årsaker. På tross av publisering i «Journal of Clinical Psychology» er studien nesten ikke omtalt på nettet annet enn på TFT-websider. Studien er heller ikke uavhengig replikert.

�?� Darby: 20 pasienter med blod �?? eller sprøytefobi. 1 times behandling. SUDs + selvutfyllingsskjema for angst, signifikante forskjeller 1 måned etter behandling. Doktoravhandling 2001.

Mangler kontrollgruppe. Er ikke peer-reviewed eller replikert.

– Sakai et al: 714 pasienter som har fått 1594 TFT-behandlinger. Parret t-test av SUDs viser signifikante forskjeller p=0.01, 31 forskjellige typer problemer. J. Clin. Psychology 2001.

Igjen ingen kontrollgruppe, og resultatene kan derfor ikke sees som annet enn «indikative» og vil kreve kontrollerte studier for å kunne tillegges noen verdi.

– Pignotti & Steinberg : 39 pasienter, ingen kontroller, forskjellige problemer. Påvist endringer i HRV, heart rate variability. J. Clin. Psychology 2001

Dere sier jo selv at denne studien er mangelfull, så videre kommentar behøves vel ikke.

– Carbonell & Figley: 26 pasienter enten TFT(12), NLP(8), EMDR(6) eller TIR(2). 4-6 mnd oppfølging, randomisering? TFT best resultater og minst behandlingstid. Signifikans? Traumatology 1996.

Ingen kontroll for placebo. Ingen peer-reviewing eller replikering av studien.

– Wade: 28 pasienter, 25 kontroller. 16 pasienter minst 4 poengs forbedring på tre skalaer for selvvurdering, 4 av kontroll-pasientene hadde minst 2 poengs forbedring. Doktoravhandling 1990.

«…a primary weakness of this study is that assessments regarding reduction of the phobias were based solely on SUD self-reports«

Studien er for øvrig ganske godt utført med kontrollgruppe, men er ikke publisert, peer-reviewed eller replikert av andre uavhengige forskere.

Ref: http://www.innersource.net/energy_psych/epi_research.htm

– Callahan: 68 pasienter behandlet i 23 innringingsprogram, 66 rapporterte stor effekt, gjennomsnittlig behandlingstid 4.34 minutter, ingen kontroller, ingen oppfølging. 1985-86. – Leonoff: Samme antall pasienter i samme struktur (36 programmer), samme suksessrate, 2 ½ minutt lenger behandlingstid. 1995-96.

Dette er baserty på innringing til radioprogram hvor «pasientene» selv vurderer om de føler seg bedre etterpå. Dette har absolutt ingen verdi som dokumentasjon da forventninger, placebo, kortvarig effekt grunnet adrenalinrush og mange andre naturlige forklaringsmodeller kan brukes for å forklare påståtte positive resultater.

�?� Pignotti, M.: Thought Field Therapy Voice Technology vs. Designs Review of Mental Health Practice 2005 Random Meridian Point Sequences A single blind controlled experiment. Tilfeldig eller fastsatt sekvens av punkter for tapping. 66 pasienter, 33 i hver gruppe, angst, traume, smerter, skam, sinne.

Denne studien viser altså at hvilken rekkefølge man tapper på punktene ikke har noen betydening for resultatet. Den viser altså at TFT ikke fungerer som påstått (men sier ikke noe om EFT, hvor rekkefølgen hevdes å være uten betydning).

Selv om noen av de nevnte studiene er publisert i «Journal of Clinical Psychology», så var dette gjort uten peer-reviewing, og med kritikk publisert sammen med hver studie. Ingen av studiene ble akseptert da samtlige inneholdt alvorlige mangler og feil (fra Wikipedia):

«The evidence adduced in support of TFT by Callahan and other proponents comes from uncontrolled case reports and studies that were not peer reviewed. In 2001, in an unprecedented move, the Editor of the Journal of Clinical Psychology agreed to publish without peer review, five articles on TFT of Callahan’s choosing (Callahan, 2001b; 2001c; Pignotti & Steinberg, 2001; Sakai et al, 2001; Johnson et al., 2001). In lieu of peer review, critiques were published alongside each article (McNally, 2001; Kline, 2001; Herbert & Gaudiano, 2001; Lohr, 2001; Rosner, 2001). The critics agreed that each of the five studies contained serious flaws that rendered them uninterpretable. They pointed out flaws which included: selecting only successful cases; focusing on a diversity of problems; failure to use a control group; failure to control for placebo effect, demand characteristics, and regression to the mean; lack of valid assessment measures; use of the SUD as the only measure of efficacy other than HRV; using an out of context physiological measure (HRV) in an inappropriate manner; and lack of a credible theory. One the critics, Harvard Psychology Professor Richard J. McNally, noting the lack of evidence for TFT, stated that «Until Callahan has done his homework, psychologists are not obliged to pay any attention to TFT.» (McNally, 2001, p. 1173). Psychologist John Kline wrote that Callahan’s article «represents a disjointed series of unsubstantiated assertions, ill-defined neologisms, and far-fetched case reports that blur boundaries between farce and expository prose.» (Kline, 2001, p. 1188). One of the authors of the original articles (Pignotti, 2005a,b), published a retraction and had a subsequent exchange with Callahan in the March 2005 issue of the same journal. The only other studies adduced in support of TFT are ones that were reported on in Callahan’s newsletter, The Thought Field and an uncontrolled study on Voice Technology consisting of radio show call-ins in a proprietary archive of a journal of collected papers on Applied Kinesiology.«

Kvantitet kan ikke kompensere for kvalitet når det gjelder forskning. Skulle vi se på megden med anekdotiske bevis, så måtte vi konkludere med at Elvis fortsatt lever og at utenomjordiske romskip patruljerer Jorden kontinuerlig. Å ha 100 svake studier med alvorlige mangler og feil, men med tilsynelatende positive resultater for TFT, kan altså ikke kompensere for at det faktisk ikke finnes en eneste god studie med positive resultater for TFT.

Vi har sjekket opp forskningen til Pignottis som du viser til med Anne Trine Eia (leder OTFT)og hun gir oss følgende kommentar på dette:

«Jeg kan si fort noe om 2 av hovedpunktene hans er at han har feiltolket Pignottis forskning, fordi hun ikke har banket på Tilfeldige punkter, men på VT punket eller «random» punkter, men allikevel TFT punkter. Hennes kritikk retter seg derfor mot teorien rundt VT og ikke TFT generellt. Det finnes derimot forskning som viser at det er forskjell mellom Tilfeldige punkter og TFT punkter.» (se vedlagt forskningsliste)

Dette er feil. Kritikken retter seg helt spesifikt mot TFT nettopp fordi den viser at rekkefølgen man tapper på punkter er uten betydning. TFT v/Callahan hevder nettopp at rekkefølgen er helt vesentlig, men det viser Pignotti sin studie at den ikke er.

Når det gjelder om «TFT-punkter» har noen betydning i det hele tatt, så er også dette forsket på:

«One study, conducted by Waite and Holder, was done on Emotional Freedom Techniques (EFT), an offshoot of TFT that also taps on meridian points and thus the evidence from this study would also apply to TFT. It was published in The Scientific Review of Mental Health Practice and four groups were studied: a group that tapped on the correct acupressure points; another group that tapped on sham points; a third group that tapped on a doll and a fourth group that had no treatment. There was no significant difference between the first three groups, but all were statistically significantly better than the no treatment group. The fact that there was no difference between the group that tapped on the meridian points, the sham points and the doll indicates that placebo effect could be an explanation for the changes.» (Fra Wikipedia.)

Jeg vil gjerne at Eia henviser til nevnte forskning som skal vise at TFT-punktene er reelle.

Du skriver at meridianene ikke finnes, her anbefaler vi deg og se etter Bjørn Nordenstöm sine studier av meridianer, han er en vel annerkjent svensk forsker.

Dette er feil. Nordenström sin forskning har ingenting med TFT å gjøre. Den omhandler bare at det finnes svake elektriske strømmer i kroppen og at disse kan påvirke hvordan kroppsvev gror og utvikler seg. Dette er det ingen som betviler. Det er derimot ikke funnet noen som helst målbar dokumentasjon for at meridianene er der hvor TFT-tilhengene påstår de er, eller at de kan manipuleres slik dere hevder. Det å bruke Nordenström sin forskning som «dokumentsjon» for meridianenes eksistens er svært spekulativt og viser vel egentlig bare hvordan man kaver desperat etter et hvert gresstrå man kan klamre seg til når man ikke har noe som helst reell dokumentasjon å vise til.

Det er for øvrig godt kjent at ulike skoler innen akupunktur ikke enes om hvor meridianene er eller hvilken effekt ulike akupunkturpunkter har. Dette alene burde være grunn til alvorlig tvil på de metoder TFT bygger på.

Du skriver at «informasjonen vi gir på websidene bør være korrekt» det er for oss en selvfølge. Vi vet også at vi som mennesker er ulike og har ulikt behov for informasjon for å være trygge før vi tar en beslutning. Vi har valgt en profil hvor vi har unnlatt å henvise til referanser på websidene.

Metodene til TFT er registrerte varemerker og kunnskapen kan bare kjøpes gjennom treningsprogrammer. Dette er altså en pengeindustri, ikke en vitenskapsbasert, dokumenterbar metode. Det finnes heller ingen god forklaringsmodell på hvorfor TFT skulle fungere, og dermed stiller metodene seg i samme kategori som «magi».Å ta betalt for å benytte magiske metoder var kanskje noe man kunne slippe unna med for 100 år siden, men i 2007 bør man holde seg for god til slikt.

Dere unnlater også å svare på hva dere mener med at det dannes et «felt av informasjon rundt tanken» når vi tenker en tanke. Dere viser ikke at dette feltet kan påvises eller hvordan dette eventuelt skulle gjøres. Dette må derfor anses som ren spekulasjon og meget usaklig informasjon.

Informasjonen dere gir om TFT er IKKE korrekt. Skal dere gi korrekt informasjon må dere skrive at den positive effekt dere viser til IKKE er dokumentert selv etter 20 års bruk av TFT. Dere må informere om at det ikke finnes noen peer-reviewed, dobbeltblinde studier med kontrollgruppe som har vist positiv effekt av TFT. Noe annet vil være grovt villedende ovenfor kunder.

At du mener at dette er spekulativt og useriøst, tolker vi som din subjektive oppfattning.

Det er ikke bare en subjektiv oppfatning, men på kanten av va lovverket tillater. «Lov om alternativ behandling av sykdom» §8 sier bl.a. «Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art.» Dette betyr at man IKKE har lov å hevde at behandlingen gir positiv effekt. Dere hevder på nettsidene at «metoden er helt smertefri, virker meget hurtig og har ingen kjente bivirkninger«. Dere påstår altså at TFT har en positiv effekt. Dette er altså i strid med norsk lov. Dere hevder også at det ikke er kjente bivirkninger, men dette er ikke korrekt. Noe av forskningen dere selv henviser til ovenfor viser at ved å «rote oppe i» traumer og tilbakelagte problemer, så opplever en del mennesker negative ettervirkninger av behandlingen.

Informasjonen dere gir kan ikke anses som hverken nøktern eller saklig, og rammes derfor av lovverket.

For mer informasjon kan jeg også vise til:
http://www.lovdata.no/all/hl-20030627-064.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Thought_Field_Therapy
http://www.geocities.com/health_index/thought_field_therapy.html

Jeg håper dere vil ta min tilbakemelding til etterretning og vurdere å fjerne TFT som en av behandlingsmetodene dere tilbyr. Alternativt må dere informere bedre om at metoden mangler dokumenterbar effekt og at kunden betaler for noe som i stor sannsynlighet er en placeboeffekt.

Bloggen vil bli oppdatert med eventuelle svar og videre utvikling i saken…

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!