Dom om TFT i Markedsrådet

Last updated on 19. april 2008

Asbjørn Dyrendal i SKEPSIS tipset meg om følgende sak:

Mr-sak 13/05, Forbrukerombudet – TFT Norway Ltd/Institutt for det Indre Tankespillet AS og Mats J. Uldal

Saken gjelder hvorvidt Institutt for Det Indre Tankespillet AS og/eller TFT Norway Ltd. sin markedsføring av tankefeltterapi på nettsidene www.tftnorway.com er i strid med lov om alternativ behandling av sykdom § 8, jf. forskrift om markedsføring av alternativ behandling § 2.

Jeg har selv skrevet en tidligere artikkel hvor jeg påpeker bl.a. at det lokale firmaet I-Huset bruker ulovlig markedsføring av Tankefelt terapi (TFT) på sine websider. Dommen mot “TFT Norway Ltd/Institutt for det Indre Tankespillet AS” påpeker noen av de samme momenter som jeg selv gjorde, og styrker derfor min kritikk mot I-Huset vesentlig.


Noen utdrag fra saken.

Sakens bakgrunn:

Forbrukerombudet kontrollerte nettsidene www.tftnorway.com høsten 2004 og fant at flere utsagn og påstander på nettsidene var i strid med lov om alternativ behandling av sykdom med tilhørende forskrifter.

På nettsidene var det blant annet uttalt at “tankefeltterapi har gode resultater i behandling av traumer, panikk/angstanfall, sorg og kjærlighetssorg, skyldfølelse, avhengighet, fobier, stress, sinne/sjalusi, tvangstanker/lidelser, mange fysiske smerter, konsentrasjonsvansker, depresjon, seksuelle problemer, samlivsproblemer, hyperaktivitet.”. Det var også henvist til uttalelser fra fornøyde kunder og forskning som dokumentasjon på at behandlingen virker.

Forbrukerombudets anførsler:

Forbrukerombudet anfører at en rekke påstander om effekt/virkning av tankefeltterapi og henvisninger til fornøyde kunder og helsepersonell samt henvisninger til artikler i tidsskrifter på nettsidene www.tftnorway.com er i strid med lov om alternativ behandling av sykdom med tilhørende forskrifter.

[…]

Etter § 8 fjerde ledd i loven, skal den som tilbyr alternativ behandling gi “en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art”. At markedsføringen skal være nøktern, innebærer særlig at markedsføringen ikke må inneholde opplysninger som kan villede, jf. merknadene til forskriften s. 3 og 4.

I forskriftens § 2 andre ledd, er det ytterligere presisert hva slags opplysninger eller påstander som kan benyttes i markedsføringen. Det fremgår at beskrivelsen av den enkelte behandlingsform ikke må være utformet på en slik måte at den fremstår som påstander om at behandlingsformen er effektiv eller har virkning mot konkrete sykdommer, syndromer, lidelser eller spesifikke diagnoser.

Det må også utvises særlig aktsomhet ved beskrivelsen av hvilke tilstander den alternative behandlingen benyttes ved. Dersom det i markedsføringen av en behandler eller behandlingsform antydes eller benyttes påstander om helbredelse, forebyggelse eller lignende av konkrete lidelser eller sykdommer, er dette påstander om effekt og slik markedsføring vil være forbudt, jf. merknadene til forskriftene s. 4.

På denne bakgrunn strider TFTs markedsføring av påstander som at tankefeltterapi “kurerer fobier og traumer meget raskt” og er “særdeles velegnet for å fjerne prestasjonsangst” mot lovens § 8, jf. forskriftens § 2.

Regelverket om markedsføring av alternativ behandling av sykdom avskjærer ikke bare adgangen til å markedsføre at en behandling har effekt. Det er heller ikke tillatt i markedsføringen å vise til påstått dokumentasjon av de anførte påstander.

[…]

TFT gjengir og henviser på sine nettsider til uttalelser fra fornøyde kunder som “bevis” på at tankefeltterapi har effekt. På nettsidene er det også en egen link til medieomtale av tankefeltterapi, herunder i aviser og ukeblader.

Etter § 8 i lov om alternativ behandling av sykdom, jf. forskriftens § 2, rammes også uttalelser fra fornøyde kunder i markedsføringen i det disse lett gir inntrykk av at tankefeltterapi har effekt, jf. merknadene til forskriften s. 5. Tilsvarende rammes henvisninger og linker til medieomtale av fornøyde kunder, jf. forskriftens § 3 hvor det fremgår at forskriften gjelder for “annonsering og markedsføring av enhver art i ethvert medium”. Av merknadene til forskriften s. 6 fremgår det videre at det ikke skal være mulig å omgå forbudet mot effektpåstander “ved kun å henvise til andre kilder eller nettsteder som ligger utenfor hovedannonsen eller den enkelte utøvers egen markedsføring.”.

[…]

I markedsføring av alternativ behandling vil det ikke være adgang til å innta, gjengi eller henvise til uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra vitenskaplige studier eller lignende kilder som fagtidsskrifter, forskningsprosjekter e.l. Bruk av slik autorative kilder vil lett kunne oppfattes som påstander om effekt, og i så fall vil markedsføringen være i strid med regelverket, jf. merknadene til forskriften s. 5.

TFT har i sin markedsføring vist til en studie omtalt som “Omfattende vitenskaplig studie av TankeFelt Terapi” hvor det blant annet foretas sammenligninger med andre metoder ut fra effektbegreper som “mye bedre resultat enn”, “bedre enn andre behandlingsmetoder” m.v.

Med utgangspunkt i denne dommen vil jeg i tiden fremover ta for meg andre tilbydere av alternativ medisin og vise hvordan også de bryter med lovverket i sin markedsføring. Jeg kommer også til å gjøre I-Huset, som fortsatt ikke har endret sine websider, oppmerksomme på dommen i håp om at de på dette grunnlag vil ta min kritikk mer seriøst.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!