KlimaGALskap

Last updated on 28. august 2007

Takk for at du deler denne bloggposten!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

New Fig.A2 Lrg
Gustav A Lund (GAL) skriver at NASA har holdt skjult en del informasjon om global oppvarming. Han trekker frem den ferske saken om den kanadiske bloggeren (ikke forsker) Steve McIntyre som fant feil ved NASAs tidligere publiserte temperaturer for USA. En “kalibreringsfeil” i overgangen til det nye årtusen gjorde at tallene for perioden 2000-2006 var i snitt 0,15 grader for høye, og enkelte tidligere år hadde også minimale avvik. McIntyre mailet NASA om dette lørdag 4. august, på mandagen ble hans påstand sjekket av NASAs ansatte og allerede tirsdag 7. august ble NASAs tall offisielt korrigert. McIntyre fikk en takkemail fra NASA og han ble kreditert for korrigeringen på NASAs offentlige websider. Hvilken hemmeligholdelse GAL snakker om aner jeg derfor ikke, men det aner meg at brødrene Lund er litt for glade i konspirasjonsteorier…


Så hva sier egentlig de nye tallene? Vel, endringene er langt fra så dramatiske som GAL vil ha det til. Han sier blant annet at 1998 gikk fra å være det varmeste året til nå å bli slått av 1934. Det han ikke sier er at disse to årene tidligere skiltes av kun 0,01 grad, hhv +1,24 vs +1,23 i 1998 sin favør. Etter at tallene ble korrigert ble dette endret til hhv +1,23 vs +1,25. Årene 1998 og 1934 var altså allerede nesten identiske, og tallrevisjonen gjorde bare at disse to årene byttet plass, uten noen mer dramatiske endringer, slik GAL prøver å gi inntrykk av.

GAL sier deretter at “fire av de ti varmeste årene var i 1930-årene”. Ja, det er forsåvidt korrekt, men det viste også NASAs tall før korrigeringen. Det nye er at 5 av de 10 varmeste år nå viser seg å ha vært før andre verdenskrig. Kun ett år i Topp 10-listen over varmeste år har altså flyttet seg historisk grunnet de oppdaterte tallene.

GAL glemmer også å gjøre oppmerksom på et særdeles vesentlig poeng. Temperaturene som ble revidert gjaldt for USA alene, ikke globalt. USAs landmasse utgjør bare litt over 2% av Jordens overflate. De små endringene for USA påvirker de globale tallene med bare omkring en tusendels grad. Selv om tallene selvsagt skal være riktige, og McIntyres feilkorrigering var nyttig og viktig, så er revideringen av USA-tallene irrelevante for oppfatningen av realiteten en global oppvarming.

For USA sin del så viser de nye tallene at årene 2002-2006 fortsatt var gjennomsnittlig varmere enn 1924-1930. Globalt sett er fortsatt 2005 det varmeste året registrert. Ser man på grafene for de globale temperaturer vil man, på tross av noen anomaliteter som 1934, tydelig se en stigning, noe også svært mange andre faktorer bekrefter. GAL sin konklusjon er altså riv ruskende, ehm, vel, gal.

La meg avslutte med å si at i den vitenskapelige prosess vil en streben etter sannheten svært sjelden overskygges av streben etter politisk korrekthet. Innen vitenskapen pågår det en kontinuerlig kamp om å vinne frem med nye hypoteser, og kun de med best dokumentasjon og det beste datamaterialet overlever, om det er politisk korrekt eller ikke. Tallene McIntyre reviderte har alltid vært fritt tilgjengelige, NASA reagerte kjapt og korrekt, saken har vært bredt omtalt i media, og det finnes ingen form for hemmeligholdelse eller annet snusk, slik GAL prøver å gi inntrykk av. At man i dag har en annen oppfatning av klimaet enn på 80-tallet, er en naturlig konsekvens av at vi i dag har betydelig bedre klimamodeller og tallmateriale enn vi hadde dengang. Hvorfor GAL finner dette mistenkelig eller bekymringsverdig er utenfor min fatteevne. Jeg er utelukkende glad for at ny kunnskap gir oss et bedre grunnlag til å ta de rette valg for vår felles fremtid.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli betalende medlem på Forum for Kritiske Tenkere for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!


Takk for at du deler denne bloggposten!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •