TFTNorway svarer på min kritikk

Mats
I begynnelsen av august fikk jeg en mail fra Mats Uldal, selveste høvdingen i den norske TFT-bevegelsen. Jeg har aldri kontaktet Uldal selv og på ingen måte tatt initiativet til en dialog med ham, men det ser ut til at I-Huset har videresendt mine mailer til TFTNorway og bedt ham svare meg.

I-Huset har vært ærlige i at de selv ikke har kunnskap til å svare meg på mine spørsmål, noe jeg finner rart ettersom de tar godt betalt for å behandle folk ved hjelp av bl.a. TFT. De kan altså ikke nok om TFT til å svare på mine enkle spørsmål, men forbeholder seg likevel retten til å praktisere TFT på mennesker med ulike typer problemer. Det finner jeg skremmende uansvarlig og fryktelig kynisk.


La meg gjengi noen bruddstykker av den siste korrespondansen med I-Huset. Jeg skrev bl.a:

Hvordan kan dere f.eks. forsvare en påstand som “Når vi tenker en tanke skapes det et felt med informasjon rundt tanken.”? Dere vet at dette er bare en hypotese som det ikke finnes noe som helst empiri for å underbygge. Dere fremlegger likevel påstanden som om det var fakta, og dermed er det bevisst villedende ovenfor potensielle kunder som ikke vet bedre.

Dere skriver også at metoden ikke har noen kjente bivirkninger, men dere har selv sendt meg henvisninger til forskning som nettopp viser til bivirkninger. Er ikke det dobbeltmoralsk?

Mener dere at medisinsk behandling skal foregå slik? Skal slike terapier kun tilbys mot dyre kursavgifter og hemmeligholdes? Skal man virkelig lukke øynene for at det er et totalt fravær av dokumentasjon som viser at metoden har noen som helst effekt (utover placebo)? Har dere selv forsøkt å stimulere “akupunkturpunktene” i tilfeldig rekkefølge og se om dere får de samme resultater (dette er ikke uetisk da metoden uansett ikke fungerer utover placebo).

Jeg ser av mailen dere henviser til at dere ikke ønsker å kommentere mine henvendelser, og det finner jeg svært passivt og unnvikende. Det gjør det ekstra ille at dere tar penger av kunder for å tilby en behandlingsmetode som dere ikke en gang er i stand til å forsvare eller dokumentere virkningen av. Det finner jeg svært kritikkverdig, og selv om dere helt sikkert mener godt og tror fullt og fast på TFT selv, så skulle jeg ønske at dere ville være åpne for å se på den objektive forskning som er gjort og analysere dette med et åpent sinn.

Svaret fra I-Huset viser en total ansvarsfraskrivelse for eventuell manglende effekt, eller potensielle bivirkninger, av den TFT-behandling de tilbyr:

Vi har valgt å ta vår utdannelse gjennom et utdanningssystem, og vi forventer og stoler på at de som driver denne typen opplæring er seriøse. Så for å avslutte, på det nivået du har valg å komme med dine kommentarer, går dine kommentarer langt ut over det å drive villedende markedsføring av I-Huset og et av våre produkter, og da får du ta diskusjonen med de som driver opplæring av TFT og ikke med oss.

Vi bruker det vi har lært, og etterfølger lover og regler etter beste evne.

Spørsmålene mine har ikke vært på et spesielt høyt nivå. Jeg er amatør. De er de “faglærte”. Jeg har bare brukt noen timer til å lese om TFT. De har gått på ukeslange kurs. Hvordan kan jeg da likevel stille spørsmål som de ikke kan svare på? Hva gjorde de egentlig på disse kursene hvis de ikke en gang kan forklare hvordan TFT fungerer?

Nedenfor er mailen jeg fikk at Mats J Uldal. Jeg gjengir den i sin helhet og gir mitt svar nedenfor:

Hei Gunnar R Tjomlid,
dette er Mats J Uldal.
Det er særdeles interessant å lese dine hypoteser om hva som er riktig rundt Tankefelt terapi.
Teorien bak TFT er som du sier en hypotese. Og hva så?
Alt omkring tanker og følelser er kun teorier enten det gjelder psykologi eller psykiatri. Høres det rart ut?
Dersom du er av den sorten som kun vil forholde deg til det som er “vitenskaplig” mulig å vise, har du et særdeles stort problem heretter. Du må slutte å tenke. Ingen har noengang kunnet bevise hva tanker er. Betyr det at de ikke finnes? Betyr det at de ikke skal tas hensyn til? Skal vi bortforklare tanker med yndlingsuttrykket til slike som deg, “Placebo”?
Alt, og da mener jeg alt, som er skrevet om tanker og følelser er bare teorier og kan ikke være noe annet da hverken tanker eller følelser kan måles med instrumenter. Den eneste måten tanker og følelser kan måles på er den enkeltes selvopplevde vurdering av intensiteten i sin egen følelse og den enkeltes vurdering av hva slags følelse de har. Eller kan du, Gunnar, som er så opptatt av å fortelle andre hvor lite vitenskaplige de er, vite noe om andres tanker eller følelser?
Det opprører meg at du er så frekk at du mistror de tusenvis av klienter som har fortalt meg at de føler seg bedre eller helt kurert for en vond følelse, at du mener at du vet mer om deres følelser enn dem…
Så vidt jeg vet har du aldri vært på et av mine (ellers andres) foredrag om TFT? Har du noengang overvært en behandling?
Hvem har størst sannsynlighet for å forstå noe om dette, jeg som har behandlet mer enn 5000 klienter og undervist mer enn 1000 terapeuter(deriblant leger, psykologer og psykiatere i 5 land) eller du som ikke har gjort noe av det?
Det er åpenbart av dine umodne kommentarer at du ikke gjør forsøk på å respektere de menneskene som hevder at dette virker på dem. Når et menneske som har, “beviselig”, hatt angst i mer enn 30 år, og “beviselig” ikke har angst etter en TFT behandling og fortsatt ikke har det 1 år etter behandlingen, tror du da det skyldes “Placebo”`?
Da bør vi i tilfelle straks innføre placeboklinikker over hele Norge slik at ingen behøver å lide mer enn nødvendig.
I motsetning til deg kjenner jeg Monica Pignotti personlig og din måte å forklare hennes meninger på er totalt misforstått. Hennes uoverstemmelser med Callahan har ingen ting med at hun ikke vet at TFT virker. De har bare divergerende meninger om detaljer rundt HVORDAN det virker. Det er gjort mange titalls studier på TFT og 100% av dem gir sterke indikasjoner på at det har signifikant virkning.
Du har ennå tilgode å komme over en studie på TFT som ikke viser en klart opplevd effekt av klienten, den eneste som kan BEVISE at noe har skjedd!
Ordet bivirkninger kommer fra medisinindustrien(pussig…) og betyr “ikke ønskede eller ikke forventede virkninger”) Dette er helt annerledes enn ved TFT. At sterke følelser kommer opp som et resultat av at andre følelser blir borte er i høyeste grad en gunstig effekt som TFT har. Vi kan ikke løse noe som ikke er til stede. Når følelser ligger lagvis må de nødvendigvis komme fram en etter en før de kan minskes til en ønsket intensitet.
Det er nesten rørende hvilken tiltro du ser ut til å ha til medisinens studier og hvilken vitenskaplig beviskraft de har. Jeg kan gi deg dusinvis eksempler på medisiner som var såkalt “vitenskaplig” dokumentert og som etter å ha ødelagt livet til eller drept tusenvis av pasienter måtte tas vekk fra salgshyllende. Er denne “vitenskaplige” holdningen“ det du vil at vi skal etterstrebe? Dersom du hadde brukt brøkdelen av den tiden du bruker til å rakke ned på noe du”beviselig“ ikke vet noe om, til å kjempe imot medisiner som VIOXX, en smertelindrende medisin (mot leddgikt) som var den mest solgte i skandinavia inntil for 2 år siden, så hadde det stått respekt av deg. VIOXX antas å ha drept minst 40.000 mennesker før den ble totalforbudt! Samme typer medisiner som denne COX 2-hemmeren er fortsatt på det norske markedet. Synes du det er ok eller er det en smule mer kriminell aktivitet enn å behandle mennesker med TFT?
Til din informasjon ødelegger Placebo fullstendig enhver studie av virkningen på antidepressiva og dette anses idag av legemiddelfirmaene som et meget stort problem. Som du tydeligvis ikke er kjent med er gjennomsnittlig virkning av antidepressiva mindre enn 1% i deres egne studier. Og da snakker vi ikke om positiv effekt, men bare en eller annen virkning…
Det at det tok legemiddelfirmaene 13 år før de innrømmet at deres egne studier viste at det var et doblet risiko for selvmord for barn som tar antidepressiva, er det ok for deg? Eller bør du kanskje engasjere deg på det feltet?
Redaktøren i Lancet sier at det største problemet de nå har er såkalte ”ghostwriters“, studier skrevet av ansatte i legemiddelfirmaer skjult bak ”kjøpte“ legenavn som aldri har deltatt i studien. Underbygger dette din tiltro til den normale ”vitenskaplige“ måten å forske på dette området?
Hva tror du er grunnen til at jeg blir bedt om å holde fordrag for 80 leger i auditoriet på Ullevål Sykehus? Eller foredrag for 60 psykiatere i Oslo, innbudt av en direktør i et velkjent legemiddelfirma fordi jeg kurerte en av hans bekjente foran øynene hans?
Jeg er nå innbudt som av hovedtalerne på neste års smertekonferanse på Rikshospitalet fordi man har fått ubegripelig gode resultater med TFT i forhold til ”kroniske“ smerter på en av landets største smerteklinikker. Er dette fordi de alle ”vet“ det samme som deg, at det umulig kan virke selv om de aldri har overvært en eneste behandling?

Kjære Gunnar Tjomlid, jeg utfordrer deg herved til å overvære behandlinger jeg foretar på mine foredrag eller på annen måte spørre klienter som selv mener at de har blitt kvitt sine problemer med TFT. Dersom du mener at du besitter evner som vet mer om sannhetsgehalten i deres erfaringer enn de selv, ønsker jeg deg hjertelig tillykke. Du kommer til å gjøre furore i fremtiden med slike evner.
Dersom du har rett og alle våre fantastiske resultater skyldes Placebo anbefaler jeg deg og alle andre i å gjøre karriere som ”Placebo“ terapeut!
Hvem driver med svindel? Kanskje de som forsøker å løse noe i psyken( som ingen vet hva er) med medisiner som vitenskaplig dokumentert har skadelig nevrologisk, biologisk og fysiologisk effekt på kroppen? Eller har du hørt noen lege si at ”disse antidepressivaene er svært sunne for deg/ kroppen din!“.
Bruk heller din tid på å angripe det som virkelig er skadelig innenfor dette feltet(beviselig) enn å angripe noe du (beviselig) ikke kan noe som helst om annet enn dine egne konstruerte antagelser.
Hvis du misforstår enkelte terapeuters vilje til å svare på mange av dine lite gjennomtenkte argumenter så skyldes det antagelig at de har mye å gjøre med å hjelpe mennesker som har behov for hjelp i motsetning til den ”hjelpen“ du kan tilby de samme menneskene.
Jeg er klar til å møte en hvilken som helst skeptisk forsamling, i en hvilken som helst setting, og vise DER OG DA hvilken effekt TFT har. Dersom den virker på skeptiske mennesker, kan virkningen da skyldes Placebo?
Dersom du har andre spørsmål anbefaler jeg deg min bok ”Kroppens seier over medisinene“ som kommer ut på Flux forlag i sept/oktober -07.
Eller ring meg på 9411 1110 dersom du er seriøst opptatt av å få vite noe om hvordan TFT virker og ikke bare er opptatt av å få rett i dine antagelser.
Jeg kan ikke love at jeg svarer deg med et like langt skriftlig svar en annen gang da jeg nå var så heldig at jeg kunne bruke ferien min.

Med de beste ønsker om fortsatt god psykisk helse

Mats J Uldal/fearfighter

Kjære Mats J Uldal,

Ditt svar baserer seg hovedsakelig på to enkle poeng:

1) Jeg har mange fornøyde kunder, derfor må TFT virke.
2) Vitenskapelig metode har ført til mer vondt enn godt.

La meg kommentere disse påstandene:

1) Det finnes titusenvis av alternative behandlingsmetoder. Hvis du virkelig mener at ”fornøyde kunder“ er dokumentasjon på effekt og et uomtvistelig bevis på at en behandlingsmetode fungerer, så må du akseptere alle disse andre behandlingsmetodene, uansett hvor absurde de er. Mener du virkelig at psykisk kirurgi kan helbrede kreft? Vel, mange pasienter vil skrive under på det. (De som enda lever vel og merke.) Mener du at John of God virkelig helbreder mennesker? Vår egen Svein Magne Pedersen har visstnok helbredet titusener. Mener du derfor at Pedersen beviselig kan helbrede ved Guds kraft? Det må du nødvendigvis mene, med mindre du kun vektlegger anekdotiske ”bevis“ fra behandlingsformer som du selv allerede har tiltro til fra før. For eksempel TFT. Et absurd og inkonsekvent standpunkt, men slettes ikke uvanlig innen den alternative medisin.

Det kanskje største problemet med din argumentasjon er EFT. Denne behandlingsmetoden er en videreutvikling av TFT. Mens TFT opererer med svært strenge ”bankemønster“ for hvordan ”akupressuren“ skal utføres, så mener EFT at rekkefølgen ikke har noen som helst betydning. Hele grunnlaget for TFT er disse ”algoritmene“ (bankemønstrene) for å kurere ulike lidelser. I starten var disse algoritmene svært hemmelige, og man måtte betale Callahan dyre kurs for å få innsikt i dem. Senere ble algoritmene offentliggjort, og i dag kan hvem som helst lære seg dem ved å ta ulike TFT-kurs. Men EFT-bevegelsen mener altså at algoritmene er uten betydning. Bare man ”banker“ mange nok ganger på de ulike punktene, gjerne fra toppen av kroppen og nedover, så vil det ha effekt. Og vet du hva? EFT er minst like populært som TFT og har altså minst like mange fornøyde kunder som TFT!

Dette kan bare lede deg til en konklusjon, nemlig at hovedprinsippet bak TFT er feil. Rekkefølgen på bankingen/tappingen har ikke noe å si. Hvis EFT fungerer, noe det etter dine egne sannhetskriterier tydeligvis gjør, så må du snarest skrinlegge den gamle og overdrevent kompliserte TFT-metoden, og heller starte med EFT. Hvorfor gjør du ikke det?

2) Du mener at den vitenskapelige metode er bortkastet og tullete. Som eksempel nevner du bl.a. VIOXX som kan ha tatt livet av flere tusen mennesker før legemiddelet ble inndratt. Men du overser dessverre hele poenget, nemlig at det var den vitenskapelige metode som gjorde at VIOXX til slutt ble inndratt! Det var gjennom dobbeltblinde studier med kontrollgruppe at problemene med VIOXX til slutt ble avdekket. Dessverre fikk medisinen være på markedet alt for lenge, men dette skyldtes ikke svakheter ved den vitenskapelige metode, men derimot dårlig håndtering av bl.a. amerikanske helsemyndigheter. Hvis tradisjonell medisin baserte seg på de samme kriterier som du og andre alternative behandlere, så ville VIOXX fortsatt vært i salg, fordi kritisk testing og objektive observasjoner ikke betyr noe for dere så lenge dere kan tjene penger og har kunder som, hvertfall kortsiktig, føler seg bedre.

VIOXX er et godt eksempel på hvorfor vi har kontrollert testing innenfor den tradisjonelle medisin. Du ser åpenbart farene med å overse den objektive, kontrollerte testing av medisiner og behandlingsmetoder, men krever likevel retten til å ignorere dette når det gjelder TFT. Dette er selvmotsigende og farlig.

La meg også kommentere noen andre påstander i din mail:

Tanker
I motsetning til det du hevder, så har jeg ikke kritisert TFT sin hypotese omkring tanker. Jeg prøver å forholde meg til det som er mulig å måle og detektere objektivt når jeg uttrykker min skepsis til TFT. Det jeg konkret har stilt spørsmål ved er ideen om et tankefelt og den svært konkrete påstanden til TFT-bevegelsen om at ”Når vi tenker en tanke skapes det et felt med informasjon rundt tanken“. Jeg er selv svært nysgjerrig på mennesker bevisshet, tanker, oppfatning/illusjon av ”jeg’et“, vår subjektive verdensoppfatning osv, og har lest ganske mye om disse tema, så jeg har ingen problemer med å være enig med at vi i dag vet lite om hvordan vår hjerne fungerer og i hva våre tanker, følelser og bevissthet egentlig er. Jeg kan ikke vite noe om andres tanker eller følelser utover det de velger å fortelle meg, eller det jeg kan lese ut fra deres oppførsel. Derfor frastår jeg også fra å hevde eksistensen av et ”tankefelt“, samt å ta penger fra folk for å behandle dem basert på manipulering av dette ”tankefeltet“.

Det er her du og jeg avviker fra hverandre. Jeg innrømmer at jeg ikke vet. Jeg ønsker å se hvor forskningen tar oss, og jeg ønsker å lære mer. Du har derimot tatt et kurs i et fag konstruert av en person som ikke har utsatt noen av sine hypoteser for vitenskapelig testing. Du tar deretter godt betalt for å tilby behandling ut fra sin svært subjektive ide om hvordan mennesket psyke fungerer.

Du kritiserer meg for å hevde å vite noe om tanker og følelser. Men det har jeg aldri hevdet. Det har derimot du. Jeg har bare stilt spørsmål ved TFT sin helt konkrete påstand omkring tankefelt, en påstand som er 100% udokumentert og bare diktet opp av en enkeltperson som har tjent seg rik på konseptet. Du mener derimot å vite hvordan menneskers følelser er uløselig hektet sammen med vårt påståtte tankefelt. Hvem er hykleren her?

Anekdoter og placebo
Du skriver:

Det opprører meg at du er så frekk at du mistror de tusenvis av klienter som har fortalt meg at de føler seg bedre eller helt kurert for en vond følelse, at du mener at du vet mer om deres følelser enn dem…
Så vidt jeg vet har du aldri vært på et av mine (ellers andres) foredrag om TFT? Har du noengang overvært en behandling?

Hvem har størst sannsynlighet for å forstå noe om dette, jeg som har behandlet mer enn 5000 klienter og undervist mer enn 1000 terapeuter(deriblant leger, psykologer og psykiatere i 5 land) eller du som ikke har gjort noe av det?

Jeg har aldri overvært en behandling, og kan heller ikke se hva det skulle ha med saken å gjøre. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at dine pasienter i det store og hele er fornøyde med behandlingen. Jeg er ikke i tvil om at hvis jeg hadde overvært en behandling, så hadde jeg vært vitne til en pasient som ville hevde at din teknikk har hatt positiv effekt. Men dette gjelder også alle andre alternative behandlingsformer. Måten du argumenterer på har som konsekvens at du selv må akseptere enhver behandlingsform som eksisterer, så lenge det finnes et visst antall fornøyde pasienter. Dette inkluderer krystallhealing, bønn, homeopati, Rosenmetoden, blomstermedisin, chakramassasje, kopping, ayuerveda, vibrasjonsmedisin, sjamanhealing, psykisk kirurgi osv. Alt du henviser til er anekdoter, og anekdoter er totalt verdiløse når det kommer til å vurdere effekten av en behandlingsform. Dette burde du vite og respektere.

Du kaller meg frekk fordi jeg ”mistror de tusenvis av klienter“ som er fornøyde med din behandling. Igjen serverer du uriktige påstander. Jeg har for det første aldri tidligere kommunisert med deg, så jeg har ikke hatt noen anledning til å kommentere dine pasienter. Jeg har kun kommunisert med I-Huset, og da har jeg gjort det klart at jeg ikke et øyeblikk er i tvil om at pasientene deres er fornøyde. Men jeg vet også såpass om placeboeffekt at dette ikke er overraskende. Forventing om effekt, ro, avslapping, oppmerksomhet, fysisk kontakt, samtale og forståelse har utvilsomt en kraftig effekt for pasienten. Det finnes ikke noen som helst grunn til at du skulle mene at nettopp dine pasienter opplever en reell effekt, mens alle andre behandlingsformer som du ikke selv tror på (f.eks. antidepressiva) kun er offer for placeboeffekten.

Husk at når vi snakker om placebo, så er ikke det et angrepsvåpen som benyttes av ”skeptikere“ i kampen mot ”alternative behandlere“. Absolutt ikke. Placebo-effekten er vel dokumentert og relativt godt beskrevet, og er like reell innen vanlig medisin. Ja, selv innen en så konkret behandlingsform som kirurgi gjør placeboeffekten seg gjeldende. Det er ingen tvil om at den positive effekt av besøk hos en vanlig lege nesten alltid har et element av placeboeffekt i seg. Dette vet leger veldig godt, og det utnyttes nok i ganske stor grad. En injeksjon med B-vitaminer kan gjøre underverker hos pasienter…

Placeboeffekten er heller ikke nødvendigvis bare psykologisk. Det er også observert rell forbedring av helse hos pasienter som er utsatt for placebo:

Doctors in one study successfully eliminated warts by painting them with a brightly colored, inert dye and promising patients the warts would be gone when the color wore off. In a study of asthmatics, researchers found that they could produce dilation of the airways by simply telling people they were inhaling a bronchiodilator, even when they weren’t. Patients suffering pain after wisdom-tooth extraction got just as much relief from a fake application of ultrasound as from a real one, so long as both patient and therapist thought the machine was on. Fifty-two percent of the colitis patients treated with placebo in 11 different trials reported feeling better — and 50 percent of the inflamed intestines actually looked better when assessed with a sigmoidoscope.

At et menneske som har hatt angst i 30 år blir frisk etter en behandling hos deg skyldes nok mest sannsynlig det faktum at dette menneske har gått til det steg å søke behandling, noe som i seg selv er 90% av kuren/løsningen, spesielt når det gjelder psykiske lidelser som angst. Uansett hvilken behandlingsform denne personen hadde oppsøkt, så ville det vært relativt stor sjans for at det ville ha effekt, fordi motivasjonen om å ”ordne opp i problemet“ er en stor del av løsningen. Personen hadde kanskje også allerede prøvd ulike alternative behandlingsformer, men tilfeldigvis kan det ha vært TFT som ble prøvd da denne personen begynte å føle en bedring. Det kan også skyldes at du er en så god behandler at du klarer noe som ikke andre behandlere klarer. Ikke fordi dine TFT-teknikker har noen effekt, men fordi din personlighet er av en karakter som har positiv effekt på mennesker. (Man skulle ikke tro det basert på din tone i mailen til meg, men du er sikkert mer behagelig mot mennesker som betaler deg for å være det.)

Jeg kjenner selv en jente som har benyttet seg av TFT og som følte at det hjalp henne. Hun er på ingen som helst måte frisk, men hevdet likevel at det hjalp, hva hun nå mener med det. Det interessante er likevel at hun gikk til tre ulike TFT-behandlere som ikke hjalp noe som helst, før hun fant den fjerde behandleren som hun mente hjalp henne. Dette er også bare en anekdote og beviser selvsagt ingenting, men kan tyde på at effekten er mer avhengig av behandleren selv, enn av teknikken som brukes.

Pignotti mener fortsatt at TFT virker
Jeg har lest hennes artikkel i ”Research on Social Work Practice“ som hun innleder på følgende måte: ”Although TFT claims to cure a wide variety of psychological and physical problems, there is scant evidence to support such claims. […] and factors that led to my doubts and ultimate disillusionment with TFT. The pseudoscientific aspects of TFT and how they can impair critical thinking are also discussed.

Pignotti gjør det ganske klart i sin artikkel at hun mener TFT ikke virker annet enn gjennom placebo. Husk at den unike muligheten som TFT/Callahan fikk til å presentere sine påståtte bekreftende studier i Journal of Clinical Psychology uten peer-review var en total fiasko, og at Pignotti senere trakk tilbake den rapporten hun var med på å skrive sammen med Callahan, fordi hun innså at den ikke holdt mål.

Bekreftende studier
Jeg er også svært nysgjerrig på din påstand om at ”Det er gjort mange titalls studier på TFT og 100% av dem gir sterke indikasjoner på at det har signifikant virkning.“ Jeg har selv gått gjennom en liste av studier som jeg fikk tilsendt av I-Huset, og ikke en eneste av disse studiene holdt vitenskapelig standard. Enkelte av de såkalte studiene var til og med selvrapportering av mennesker som var blitt behandlet av Callahan direkte på et radioprogram! Tar du ditt fag så lite seriøst at du mener dette er holdbar forskning? Mens behandlingsmetoder innenfor vanlig medisin må gjennom årevis med testing og gjentesting i dobbeltblinde studier med kontrollgruppe før de kan tas i bruk, så synes du at din egen behandlingsmetode kan heve seg over alt dette og basere seg på at du mener det er sant, derfor er det bare slik? Er det ikke å erklære fallit når du må akseptere en betydelig dårligere standard på studiene som bekrefter din behandlingsform, enn på andre tradisjonelle behandlingsformer med påvist effekt? Er det ikke egentlig litt pinlig hele greia?

Men for all del, hvis du kjenner til nye studier som bekrefter TFT, så er jeg svært åpen for å se på dette.

Placebo og antideprissiva
Du skriver:

Til din informasjon ødelegger Placebo fullstendig enhver studie av virkningen på antidepressiva og dette anses idag av legemiddelfirmaene som et meget stort problem. Som du tydeligvis ikke er kjent med er gjennomsnittlig virkning av antidepressiva mindre enn 1% i deres egne studier. Og da snakker vi ikke om positiv effekt, men bare en eller annen virkning…
Det at det tok legemiddelfirmaene 13 år før de innrømmet at deres egne studier viste at det var et doblet risiko for selvmord for barn som tar antidepressiva, er det ok for deg? Eller bør du kanskje engasjere deg på det feltet?

Et av de viktigste målene i gjennomføring av en god studie er å eliminere muligheten for at resultatet skal påvirkes av placeboeffekten. Derfor benyttes dobbeltblinde studier med kontrollgruppe. Med en solid testmetode elimineres placeboeffekten som faktor i resultatet.

Du har rett i at effekten av antidepressiva er relativt liten, og i mange tilfeller kanskje ikke stort bedre enn placebo alene. Men hvorfor aksepterer du placeboeffekten her, men ignorerer den når det gjelder TFT? Ser du ikke at det er like sannsynlig at effekten av TFT kan tilskrives placebo, som effekten av antidepressiva? Med mindre TFT viser effekt i dobbeltblinde studier med kontrollgruppe, som er eneste måten å eliminere placeboeffekten som faktor i resultatet på, så er det like sannsynlig at TFT har en effekt på mindre enn 1% som at antidepressiva har det. Du må i det minste være konsekvent i din argumentasjon. Du kan ikke bruke placeboargumentet både for og mot samme standpunkt.

Når det gjelder eventuell økt selvmordsrisiko, så lurer jeg igjen på hvorfor du trekker frem vitenskapens selvkorrigerende effekt som noe negativt? Det er fantastisk at den vitenskapelige metode sørger for at slike mulige negative effekter avdekkes og at man tar konsekvensene av dette! Men slike mekanismer finnes dessverre ikke innenfor alternativ medisin. Du og dine TFT-venner ville aldri latt negative studier hindre dere i å fortsette å tilby behandlingen, fordi dere mener å ”vite bedre“ og viser kun forakt for den vitenskapelige metode… jeg forstår ikke hva du vil med slik selvmotsigende argumentasjon?

Uansett så er din påstand om selvmordsrisiko ikke korrekt. La meg refere til forskningen som er gjort på området:

Suicidal adferd under behandlingsforsøk
Mistanke om at SSRI kan øke risikoen for suicidal adferd, dukket opp for alvor da Teicher og medarbeidere i 1990 omtalte seks voksne pasienter, som under behandling med fluoxetin utviklet intense, tvangspregede suicidaltanker (4). Det er senere utført en lang rekke studier til nærmere belysing av spørsmålet, i de senere år ikke minst med tanke på slik mulig virkning hos barn og ungdom. Vi skal først se på noen analyser som vesentlig gjelder voksne, og så et par som gjelder barn og ungdom.

I en studie av Fergusson og medarbeidere (5) har man forsøkt å få med samtlige kontrollerte forsøk der SSRI er sammenlignet med placebo eller med andre antidepressiva, uansett indikasjon og alder, og der man primært var interessert i forekomst av suicidforsøk og fullført suicid. Det ble inkludert 702 forsøk med i alt cirka 90.000 pasienter. I 411 forsøk, med i alt cirka 50.000 pasienter, ble SSRI sammenlignet med placebo. Her fant man henholdsvis 23 og 6 ikke-fatale suicidforsøk, og 4 og 3 suicid. Altså ingen sikker forskjell i suicid, men signifikant flere suicidforsøk på SSRI enn på placebo. Sammenligning av SSRI og tricykliske antidepressiva viste ingen forskjell. Det ble heller ikke funnet noen sikker forskjell mellom barn/ungdom og voksne.

Gunnell og medarbeidere (6) foretok en omfattende meta-analyse av 477 placebokontrollerte, randomiserte behandlingsforsøk med SSRI, vesentlig på indikasjonen depresjon. Analysen omfattet mer enn 40.000 pasienter. Suicid forekom hos 0,04 prosent både på SSRI og på placebo. Suicidforsøk forekom hos 0,36 prosent på SSRI mot 0,28 prosent på placebo, tolket som «weak evidence of an increased risk of self harm». Suicidtanker ble registrert hos 0,36 prosent på SSRI mot 0,37 prosent på placebo, altså ingen forskjell.

I en analyse av Khan og medarbeidere (7) på i alt 48.277 depressive pasienter som var inkludert i kontrollerte forsøk rapportert til FDA, og som var randomisert til enten SSRI, andre typer antidepressiva eller placebo, ble det registrert fullført suicid hos 0,15 prosent hos pasienter behandlet med SSRI, 0,20 prosent hos pasienter behandlet med andre antidepressiva, og 0,10 prosent på placebo. Forskjellene var imidlertid ikke signifikante. Suicidforsøk ble ikke analysert.

En meta-analyse av alle placebokontrollerte forsøk med escitalopram, omfattende 2277 pasienter på escitalopram og 1814 på placebo, viste lav forekomst av suicidal adferd, og ingen sikker forskjell mellom gruppene (8). Det forekom ingen suicid de første to ukene av behandlingsperiodene, men ett tilfelle senere – i placebogruppen.

I en norsk studie så man på suicidal adferd i 16 placebokontrollerte forsøk med paroxetin, med i alt 916 pasienter på paroxetin og 550 på placebo. Det forekom ingen suicid, men det var en ikke-signifikant tendens til flere suicidforsøk på paroxetin (0,76 prosent) enn på placebo (0,18 prosent). Regnet i forhold til antall behandlingsår var frekvensene på henholdsvis 3,7 og 1,36 prosent, også det en ikke-signifikant tendens (9).

Ingen klar sammenheng, og hvertfall ingen dobling av risiko, slik du hevder.

Ghostwriters
Du skriver:

Redaktøren i Lancet sier at det største problemet de nå har er såkalte ”ghostwriters“, studier skrevet av ansatte i legemiddelfirmaer skjult bak ”kjøpte“ legenavn som aldri har deltatt i studien. Underbygger dette din tiltro til den normale ”vitenskaplige“ måten å forske på dette området?

Ja, i aller høyeste grad. Nettopp det at vitenskapelige tidsskrift som Lancet avdekker slikt gjør at jeg har tiltro til systemet. Men igjen hever jo TFT-utøverne seg over slik kritikk, og lukker øyne og ører for tilsvarende kritikk mot dere fra bl.a. Journal of Clinical Psychology. Hvorfor er du ikke konsekvent?

Tullball
Du skriver:

Kjære Gunnar Tjomlid, jeg utfordrer deg herved til å overvære behandlinger jeg foretar på mine foredrag eller på annen måte spørre klienter som selv mener at de har blitt kvitt sine problemer med TFT. Dersom du mener at du besitter evner som vet mer om sannhetsgehalten i deres erfaringer enn de selv, ønsker jeg deg hjertelig tillykke. Du kommer til å gjøre furore i fremtiden med slike evner.
Dersom du har rett og alle våre fantastiske resultater skyldes Placebo anbefaler jeg deg og alle andre i å gjøre karriere som ”Placebo“ terapeut!

Uldal, dette er bare barnslig tullprat fra deg. Du ser ikke ut til å ha gyldige argumenter å fremlegge, og går derfor heller på min person ved å kaste sarkastiske kommentarer mot meg. Det gjør hverken deg eller TFTNorway mer troverdige.

Du skriver videre:

Bruk heller din tid på å angripe det som virkelig er skadelig innenfor dette feltet(beviselig) enn å angripe noe du (beviselig) ikke kan noe som helst om annet enn dine egne konstruerte antagelser.
Hvis du misforstår enkelte terapeuters vilje til å svare på mange av dine lite gjennomtenkte argumenter så skyldes det antagelig at de har mye å gjøre med å hjelpe mennesker som har behov for hjelp i motsetning til den ”hjelpen“ du kan tilby de samme menneskene.

Du sier jeg beviselig ikke kan noe som helst om TFT. Du har rett i at jeg ikke er noen ekspert, men jeg utfordrer deg å vise til en eneste påstand jeg har kommet med som ikke er korrekt, underbygget og i tråd med den vitenskapelige konsesus på området.

At du derimot føler deg personlig krenket av mine kritiske spørsmål og ikke gir meg et eneste saklig svar, men bare serverer sarkasme og vage subjektive ideologiske påstander tilbake, bidrar ikke til å styrke min tillit til TFT.

Placebo og skeptikere
Du skriver:

Jeg er klar til å møte en hvilken som helst skeptisk forsamling, i en hvilken som helst setting, og vise DER OG DA hvilken effekt TFT har. Dersom den virker på skeptiske mennesker, kan virkningen da skyldes Placebo?

Huff. Du har virkelig ikke forstått hva placeboeffekten dreier seg om. Selv om skeptikere gjennom sin kritiske innstilling til det udokumenterte kanskje er noe mindre utsatt for å bli lurt av falske behandlingsmetoder, så har ikke dette noe med placeboeffekten å gjøre. Selv den mest innbitte skeptiker vil være et offer for placeboeffekt.

Igjen mener du å hevde at hvis du kan vise at TFT virker på en person, så er dette dokumentasjon nok. Jeg kjenner kristne som hevder å ha sett mennesker bli vekket opp fra sin død foran øynene deres. Jeg kjenner kristne som hevder å ha sett bønn føre til at et forkrøplet kne endret seg fysisk foran øynene deres og kneets eier ble spontant helbredet. Svein Magne Pedersen hevder at hans religiøse helbredelsesvirksomhet fungerer fordi han har tusenvis av ”pasienter“ som har blitt friske, selv pasienter med AIDS. Mener du at alt dette er et faktum fordi det finnes personer som hevder å blitt friske av slik behandling? Hvis svaret er ”ja“, så eier du ingen kritisk sans overhodet, og da er videre debatt umulig. Svarer du ”nei“ vil jeg svært gjerne høre hvorfor dine anekdotiske bevis er mer verdt enn andres. Jeg venter spent.

Shake your Moneymaker
Du skriver:

Dersom du har andre spørsmål anbefaler jeg deg min bok ”Kroppens seier over medisinene“ som kommer ut på Flux forlag i sept/oktober -07.
Eller ring meg på 9411 1110 dersom du er seriøst opptatt av å få vite noe om hvordan TFT virker og ikke bare er opptatt av å få rett i dine antagelser.

Jeg er opptatt å finne sannheten, og den finner man ikke ved å ignorere all objektiv dokumentasjon og tvilholde på sin egen ”moneymaker“ slik du gjør. Hvorfor skulle jeg prate med deg? Hva i all verden skulle det bety om du gjennom retorikk skulle klare å overbevise meg? Det endrer ikke sannhetsinnholdet i TFT-bevegelsens påstander et fnugg. Du har ikke vist til et eneste gram av objektiv dokumentasjon for at TFT har noe for seg. Så lenge slik dokumentasjon er ikke-eksisterende må jeg konkludere med at TFT ikke har den påståtte effekt. Men for all del, motbevis meg gjerne, men da saklig og med dokumentasjon, ikke gjennom anekdoter og retorikk.

Med vennlig hilsen
Gunnar R Tjomlid

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!