Akupunktur mot ryggsmerter?

Enda en studie bekrefter de resultater man også har sett i tidligere studier, nemlig at akupunktur kan ha en smertestillende/lindrende effekt på ryggplager:

Acupuncture is twice as effective at reducing lower back pain than conventional medicines, according to researchers.

Men “falsk akupunktur”, hvor nålene stikkes mindre dypt og i tilfeldige punkter istedenfor i de spesielle akupunktur-punktene, har like stor effekt:

But pretend acupuncture, where the needles are inserted less deeply, has also been found to have a similar effect, suggesting that the pain relief could be psychological.

Dette bekrefter atter en gang mistanken om at også akupunkturens positive effekt skyldes bl.a. placeboeffekt og andre psykologiske/fysiologiske mekanismer relatert til selve omstendighetene rundt behandlingen.


Et kort sammendrag av denne nye studien, den så langt største i sitt slag:

A trial of more than 1,162 people aged between 18 and 86 who had suffered from lower back pain for an average of eight years was carried out by German medics.

They were divided into three groups, each of which was treated with either genuine acupuncture treatment, fake acupuncture or with drugs, pain-killers of physiotherapy.

After six months almost 48 per cent of those undergoing genuine treatment reported at least a one third improvement in their condition.

Just over 44 per cent of those on fake treatment said they felt a similar improvement, contrasted to only 27.4 per cent of those treated with traditional treatment.

Nålestikkingen har altså betydelig bedre effekt enn “tradisjonell behandling”, men hokus-pokuset omkring “chi”, “chakras”, “yin/yang” og “energimeridianer” har tydeligvis ingenting med saken å gjøre, i motsetning til det de alternative behandlerne vil ha oss til å tro.

Tidligere studier har også vist at akupunktur kan ha en positiv effekt på ulike typer smerte, hodepine og kvalme, men flere studier viser altså at det er likegyldig hvor man stikker nålene. Dette kan tyde på at det er andre faktorer som spiller inn. Kanskje det er selve den fysiske berøringen fra et annet menneske som trigger smerte-/kvalmelindrende mekanismer i kroppen? Kanskje nålestikkene frigjør endorfiner? Kanskje selve samtalen og omstendighetene rundt besøket til akupunktøren har en positiv effekt i seg selv?

Det er likevel svært vanskelig (umulig?) å utføre dobbeltblinde studier på akupunktur ettersom den som utfører selve behandlingen alltid vil vite om de gir ekte akupunktur eller falsk. Små forskjeller i resultatene kan derfor skyldes ubevisste atferdsendringer hos behandleren avhengig av om han/hun utfører ekte eller falsk akupunktur. En studie konkluderte med at ekte akupunktur hadde en mer positiv effekt på post-kirurgisk kvalme/oppkast enn falsk akupunktur. Den falske akupunkturen ble her utført på det samme akupunkturpunkt, men med et “verktøy” som simulerte et nålestikk uten å penetrere huden. Men igjen vil det da kunne diskuteres om behandlerens muligens avvikende oppførsel var nok til å påvirke pasienten, eller om det falske nålestikket i det hele tatt var troverdig nok til å “lure” kroppen.

Se også hva The Straight Dope har å si om akupunktur. Her siterer de bl.a. American Journal of Acupuncture fra 1999 som selv skrev at:

Thirty years of active acupuncture research have failed to unequivocally demonstrate its clinical efficacy.

Og det er vel egentlig her vi står i dag. På tross av hva alternativ medisinere sier så har ennå ingen gode studier vist at akupunktur har noen effekt utover det som kan forklares gjennom placebo. Så kan man diskutere om placeboeffekten i seg selv likevel kan rettferdiggjøre bruk av akupunktur til å behandle bl.a. ryggplager… hva mener du? Skriv gjerne en kommentar om dette da det er en interessant debatt i seg selv.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!