Blindtarmen – nødvendig likevel?

Menneskekroppen er full av feil og svakheter. Hadde vi vært skapt av en Intelligent Designer, ville det måtte være mulig å få til noe bedre enn dette. Se bare på blindtarmen. Hva skal vi med den? Den er et godt eksempel på at vi har evolvert over tid og at mens blindtarmen kan ha hatt en funksjon i tidligere tider og kropper, så er den overflødig i dag. Eller er den det? I forrige uke skrev en del aviser om at noen forskere hadde lagt frem en hypotese om at blindtarmen likevel har en funksjon.

Den amerikanske studien, publisert i Journal of Theoretical Biology, sier at blindtarmens funksjon synes å være relatert til den enorme mengden bakterier bosatt i menneskets fordøyelsessystem. Menneskekroppen har flere bakterier enn celler. De fleste av dem er gode, og er med på å fordøye mat.

Og det er når slike bakterier dør eller forsvinner at blindtarmens funksjon spiller en sentral rolle. Når sykdommer som dysenteri og kolera dreper de nyttige bakteriene, opptrer blindtarmen som et “gjemmested” for gode bakterier, og starter fordøyelsessystemet på nytt, som magens egne startkabler.

Dette er godt nytt for kreasjonister, for det beviser bare det de alltid har sagt, nemlig at alt i kroppen er skapt for en hensikt. Ingenting er feil eller overflødig. Vi er alle perfekte skapninger i Guds bilde. Hurra for blindtarmen!

Men vent nå litt. Hypotese? Finnes det noe dokumentasjon for at hypotesen er korrekt? Kan denne hypotese i det hele tatt bevises? Og hvis hypotesen er korrekt, viser den da at blindtarmen er nødvendig for moderne mennesker?

Les hva en gjesteskribent på Pandas Thumb har å si om dette. Et lite utdrag for å pirre interessen:

For example, without modern medicine, the mortality rate due to appendicitis would be between 3-10%. This is extremely strong selection against having an appendix. If selection is the only thing at play in maintaining the appendix, then, all else equal, the proposed function must have an even greater positive selection pressure to compensate.

(Visited 9 times, 1 visits today)