Følelser påvirker ikke overlevelsesraten til kreftpasienter

Det er vanlig å fortelle kreftsyke mennesker at de må holde oppe motet og være positive ettersom det vil hjelpe dem til å bli friske og øke sjansen for at de overlever sykdommen. En ny studie viser derimot ingen sammheng mellom positive/negative følelser i forbindelse med kreftsykdommen, og sjansen for å overleve.

Dr. James Coyne and colleagues from the University of Pennsylvania set out to see if this was really true. They analyzed data from two studies of the emotional states of 1,093 patients with head and neck cancer.

Over the time of the two studies, 646 patients died.

The analysis showed that emotional status was not associated with survival rate. A person’s emotions were not associated with survival even after taking into account other factors, such as gender, tumor site or disease stage, Coyne and colleagues report in the journal Cancer.

Jeg har også tidligere sett studier som har vist det samme, så denne nye studien bekrefter vel bare noe man allerede vet. Jeg synes likevel det er viktig å få frem sannheten og knuse enda en myte. Mennesker kan oppleve skyldfølelse over å ikke klare å holde motet oppe i en tung sykdomssituasjon, og da er det viktig for dem å vite at dette ikke vil påvirke utfallet av sykdommen.

(Visited 1 times, 1 visits today)