Undersøkelse avdekker fordommer mot muslimer

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

FriTanke.no skriver i dag:

Norske muslimer er ikke fanatiske islamister som står klare til å sprenge seg i fillebiter for Allah. De går sjelden i moskeen og synes slett ikke Norge er “umoralsk”. Men det er det ikke så mange etniske nordmenn som har fått med seg.

Undersøkelsen, utført av TNS Gallup på oppdrag fra Liberalt Laboratorium, avdekker flere grove misforhold mellom hva den norske befolkning tror om muslimer, og hva muslimene selv faktisk representerer:

Det største spriket finner vi i når det gjelder muslimers forhold til Norge. Befolkningen generelt tror at bare 38 prosent av muslimene ønsker mer integrering. Undersøkelsen viser imidlertid at hele 93 prosent av muslimene ønsker dette.

Når muslimene blir spurt om innvandrere bør gjøre mer for å bedre forholdet mellom seg selv og etniske nordmenn, svarer hele 94 prosent ja. Etniske nordmenn har imidlertid ikke så høye tanker som sine muslimske landsmenn. De tror at kun 37 prosent av muslimene har en positiv holdning til dette.


Følgende graf viser resultatene av undersøkelsen:

Muslimer Graf
Se artikkelen i FriTanke.no for mer.

Et poeng som kanskje er spesielt viktig å merke seg er følgende:

Undersøkelsen viser også at det er hele den etnisk norske befolkningen som tar feil om muslimers holdninger. Det er ikke slik at for eksempel Frp-velgere eller eldre mennesker har mer feilaktige oppfatninger enn andre. Feiloppfatningene er jevnt fordelt på tvers av partipreferanser, kjønn og alder, viser undersøkelsen.

Likte du dette? I så fall kan du støtte Saksynt på Patreon for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •