Om kristne verdier

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jeg er en aktiv debattant i vår lokale nettavis, Sirdølen. I går fikk jeg et innlegg rettet til meg: Gunnar, homofili og kristendom. Jeg skrev først et lengre svar hvor jeg tok for meg ulike problemstillinger rundt konseptene synd, fri vilje og de absurde ideene rundt guddommelig frelse, men ettersom jeg vet at få Sirdølen-lesere gidder å lese lange innlegg endte jeg istedenfor opp med å istedenfor skrive et kortere og mer poengtert innlegg om begrepet “kristne verdier”.

Takk for ditt innlegg Geir Arne. Jeg tror ikke det er så mye poeng i at jeg peker ut alle selvmotsigelsene og absurditetene dine påstander utløser, det har jeg vel gjort før, men vil utfordre deg på det punkt jeg kanskje synes er det viktigste av alt i denne debatten.

Allerede i første setning bruker du begrepet “kristne verdier”. Kjernen i det du skriver er at kristendom = god moral og at verden derfor trenger det kristne budskap. Problemet med dette er at ikke et eneste av de moralske læresetningene i Bibelen er unike for kristendommen. Både de 10 bud (hvorav de fire første for øvrig ikke har noe som helst med moral å gjøre), så vel som Den Gylne Regel, er funnet nedskrevet i andre kulturer/religioner mye tidligere enn de Bibelske bøker. Vi vet også at mennesker som aldri har vært i kontakt med vestlig kultur eller kristendommen har de samme moralske grunnpillarer som oss.

Det vi også vet er at all umoral i Bibelen, f.eks. Guds formaninger om drap av både “skyldige” og uskyldige, til og med små barn, såvel som formaninger om voldtekt av unge jenter, oppfordring til slaveri, rasisme, hat, hevn og tortur stort sett bare finnes i Bibelen (både GT og NT) og andre religiøse tekster, ikke i eksempelvis det sekulære humanistiske livssyn.

Kan du ut fra dette utdype hva du mener med “kristne verdier”? Hva slags gode moralske verdier mener du finnes i kristendommen som ikke også finnes hos f.eks. ateistiske humanister? I hvilken grad mener du kristne etterlever disse moralske prinsippene i større grad enn ikke-kristne?

Ettersom “kristne verdier” påviselig er allmengyldige for mennesker uavhengig av livssyn, i hvilken grad mener du vårt samfunn bør styres av det Bibelske ord når det finnes så mye grusomhet i Bibelen som IKKE er allmengyldig for de fleste mennesker? Har Bibelen noe som helst betydning utover den troen på personlig frelse, og er det ikke da til syvende og sist et rent egoistisk budskap du farer med?

La meg avslutte med følgende utfordring som jeg har oversatt fra Christopher Hitchens siste bok “God Is Not Great (How Religion Poisons Everything)”:

Kan du nevne en moralsk handling som KUN kan utføres av en troende og ikke av en ateist? Jeg er sikker på at du ikke kan det. Men kan du nevne en ondskapsfull handling som KUN kan utføres av en troende? Det er ikke en eneste leser som ikke kan tenke seg dusinvis av ondskapsfulle handlinger utført i Guds navn. Det er handlinger utført av mennesker som tror de har Gud på sin side som ikke en gang ville kunne vurderes utført av en ikke-troende.

Likte du dette? I så fall kan du støtte Saksynt på Patreon for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •