Carola 225095C
Carola og Runar Søgård krangler for tiden om 1,7 millioner som begge mener de har retten til. Som de kristne frontfigurer de ønsker å være, må jeg stille meg spørsmålet: WTF?

La meg minne disse to hyklerne om hva deres egen frontfigur stod for. Ikke et eneste sted i Bibelen uttaler Jesus Kristus seg om homofili. Han bekrefter riktignok at han er sendt for å oppfylle “den gamle pakt” og at ikke en tøddel av dette skal forandres, altså en støtte til de moralsk forkastelige og grusomme tekstene i Gamle Testamentet. Likevel snakker han aldri selv spesifikt om homofili. Men både Carola og Runar har vært svært fordømmende mot homofil praksis. Carola har uttalt at “homofili kan kureres med forbønn” og at for henne vil “homofili alltid vil være unaturlig”. Runar har bl.a. uttalt at “Jeg tror på Bibelen, og der står det at Gud skapte Adam og Eva, ikke Adam og Arne” og “Bare fordi disse foreteelsene er blitt akseptert som noe normalt i samfunnets øyne, så har ikke Gud endret seg”.

Jesus har derimot sagt veldig mye om rikdom. Han fordømmer konsekvent jaget etter materielle goder. Både i ord og handlinger tar han sterk avstand fra den klingende mynt. Basert på dette faktum burde kristne bruke mye mer tid på å fordømme vår vestlige rikdom, heller enn å fordømme homofili. Likevel hører vi nesten aldri kristne fundamentalister som fordømmer sin egen eller andres rikdom.

Carola og Runar er begge stinne av gryn og nå krangler de om et par millioner. De er flotte representanter for det kanskje største hykleriet blant dagens kristne fundamentalister.

(Visited 12 times, 2 visits today)