Meld deg ut!

Det er jul. På tide å vise hvor du står.

Meld deg ut av Statskirken nå!

Det er så enkelt, så enkelt.

Det naturlige neste steg er å vise din aktive deltakelse i kampen for et religionsnøytralt samfunn ved å melde deg inn i Human-Etisk Forbund.

Human-Etisk forbund:

 • Arbeider for livssynslikestilling i samfunnet, skoler og barnehager
 • Arbeider for å skille kirke og stat
 • Tilbyr humanistiske seremonier (navnefest, konfirmasjon, vigsel/partnerskap og gravferd)
 • Arbeider med å få på plass flere livssynsnøytrale seremonilokaler
 • Arbeider for å fjerne kristne formålsparagrafer i offentlig virksomhet
 • Arbeider for retten til fullt fritak fra KRL-faget i skolen
 • Videreutvikler humanismen og gir medlemmene et forum for humanistisk livssyn
 • Utvikler humanistiske livssyns- og omsorgstjenester
 • Fremmer grunnleggende menneskerettigheter
 • Arbeider for en kjønnsnøytral ekteskapslov

Likte du dette? I så fall kan du støtte Saksynt på Patreon for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •