Kristenfundamentalister og abortspørsmålet

Jeg har over tid «debattert» med Hallvard Kvæven og andre kristenfundamentalister om abortspørsmålet. Jeg skriver debatt i hermetegn, fordi de svarer aldri på noen av mine spørsmål eller motargumenter. Ettersom en ny, ikke-lokal, fundamentalist i dag kom med et utspill i vår lokale nettavis, benyttet jeg anledningen til å komme med en oppsummering av mine tidligere spørsmål og argumenter i håp om at kanskje denne personen ville våge seg frempå med et svar. Personen var Lars-Arne Høgetveit, for øvrig bror til min gamle rektor på Norwegian Community School i Kenya om jeg ikke tar feil, og her er mitt innlegg til han:

Feige og banale abortutspill

Høgetveit repeterer seg selv fra et innlegg publisert i Norge i Dag for litt over et år siden. Da var det Karita Bekkemellem som var uhyret. Ja, Høgetveit går så langt som å hevde at Bekkemellem tilber Satan og derfor tillater abort og ikke minst homofili.

Høgetveit sier sogar at «domstolene burde nå snart sette et eksempel der 21 års fengsel ble brukt i slike saker der livet avsluttes på fosterstadiet«, uten å spesifisere om det er mødrene, legene eller politikerne som burde sperres inne. Hvis politikere er skyldige i «abortdrap», må vi logisk sett også slutte at folk som Kvæven, Tjørhom og Høgetveit burde stilles til ansvar for alle homofile som hvert år tar sitt eget liv på grunn av nevnte personers politiske kamp mot homofili.

Hvis Høgetveit selv har postet dette innlegget, kan det være han vil svare på de spørsmål Hallvard eller hans lokale meningsfeller aldri har villet svare meg på. Jeg tillater meg å repetere meg selv i en oppsummering av tidligere «debatt»:

1) SJELEN:
Hallvard Kvæven, og jeg antar derfor Høgetveit er enig, hevder at embryoet får en sjel i befruktningsøyeblikket. Dette skaper et alvorlig dilemma fordi innen 14 dager etter befruktning kan embryoet dele seg i to og bli til to eneggede tvillinger. Hva skjer med sjelen da? Forblir en av tvillingene sjelløs ettersom Bibelen sier at sjel og (levende) legeme er udelelig?

Det er heller ikke helt uvanlig at to egg befruktes av to ulike sædceller, noe som normalt gir toeggede tvillinger. Men på dag 6 etter befruktningen kan disse to eggene slå seg sammen og gå tilbake til ett befruktet egg. Hva skjer da med den ene sjelen? Havner den i Himmelen igjen? Men ettersom sjel og legeme er udelelig, hvordan kan dette gå til? Får kanskje personen to sjeler?

Når vi først snakker om sjeler: Hva med siamesiske tvillinger? Har de en eller to sjeler? Hvor mye av kroppen må de dele før de får to sjeler istedenfor en på deling?


2) ABORT OG BIBELSKE NEDSLAKTINGER:
Jeg undrer også på hvordan du kan så til de grader fordømme abort av ikke-kognitive foster, mens du ikke ser ut til å ha problemer med å tilbe en gud som uten problemer tok livet av en hel generasjon småbarn i Egypt? I tillegg til at denne ondskapsfulle guden som du tilber, flere ganger i GT utrydder hele byer… er liv bare hellig når det ikke står i veien for guds plan?

Hvordan kan du fordømme abort når du kontinuerlig forsvarer en tekst (GT) som bl.a. bastant sier at man skal drepe barn som er ulydige mot sine foreldre? Hvorfor er det akseptabelt å drepe en ulydig og fullt bevisst og følende gutt på 5 år mens det er synd å «drepe» et ikke-bevisst foster?

3) ABORT OG FRELSE:
Hvis et embryo/foster har sjel fra befruktningen, hvorfor er det ikke da bare en fordel at man aborterer dem ettersom de da vil gå automatisk rett til Himmelen? Er ikke den logiske konsekvens av kristendommen at det beste er å drepe alle foster før de døpes? (På samme måte er det best å frastå fra misjonering da mennesker som aldri har hørt Guds ord ikke kan dømmes av Gud for å ikke tro på Jesus som sin frelser og derfor automatisk må havne i Himmelen når de dør. Misjonerer man, gjør man det bare vanskeligere for disse menneskene å havne i Himmelen.)

4) STATISTIKK OG SKREMSELSPROPAGANDA:
Mens Hallvards favorittnettsider liker å vise videoer av istykkerrevne babyer badet i blod, så er dette ikke et korrekt bilde av dagens abortsituasjon i Norge. Statistikken viser at 72,5% av abortene utføres før 8 svangerskapsuke (dvs at fosteret er ca 6 uker utviklet), og nesten 40% utføres med abortfremkallende middel alene (altså ikke et operativt inngrep). Fosteret er på dette tidspunkt 4-8mm langt og har ikke utviklet hverken øyne, øre eller indre organer. Man har all rett til å kjempe mot abort, men man har IKKE rett til å spre falsk informasjon.

5) ABORT OG FRI VILJE:
Ta en kikk på Salmene 139,16. Jeg siterer:

Du så meg den gang jeg var et foster,
i din bok ble alt skrevet opp;
mine dager ble dannet
før en eneste av dem var kommet.

I følge Bibelen kjenner Gud på forhånd alle våres liv. Han vet når hvert menneske vil bli født og når vi dør. Han vet alt som skal skje. Vi er alle en del av Guds Plan. Kombiner dette med den kristne definisjonen av Gud som ufeilbarlig, og den eneste logiske konklusjon er at Gud på forhånd har planlagt hver eneste abort! Hver eneste abort er altså en del av Guds Plan! Hvem er så du til å klage på Guds egen vilje?

Så lenge Bibelen helt konkret sier at Gud kjenner hver abort før den skjer, så er det vanskelig å legge noe skyld på hverken politikere, foreldre eller abortleger ettersom de bare lever ut og oppfyller handlinger Gud har kjent til i all evighet.

6) ABORT OG KRISTENFUNDAMENTALISTENES EGEN DRAPSPOLITIKK
Kristent Samlingsparti gir sin fulle støtte til Bush og Irak-krigen. Prognoser omkring sivile dødstall i Irak-krigen viser at en halv million til en million uskyldige mennesker har mistet livet som en direkte eller indirekte konsekvens av krigen. Hvorfor ytrer aldri Hallvard sin misnøye mot en politikk som har drept så mange uskyldige mennesker? Hvordan kan det ha seg at han tvert i mot støtter denne krigføring med dets grusomme konsekvenser? Er irakiske menn, kvinner og barn mindre verdt enn et 6 uker gammelt embryo uten sentralnervesystem, hjerne, følelser, tanker, bevissthet eller noen som helst fullstendige organer?

7) ABORT VS DØSSTRAFF
Kristent Samlingsparti er også tilhengere av dødsstraff under «krig og i rettsoppgjøret etterpå«. Det er altså tydelig at det femte bud kan tilsidesettes når det passer Hallvard og co. Igjen må jeg spørre hvordan Hallvard kan legitimere noen former for drap, men ikke andre?

8) HENSIKTEN HELLIGER MIDLET? I SÅ FALL…
Kanskje svaret er at Hallvard og KS mener at «hensikten helliger middelet«, og at vi derfor kan akseptere noen former for drap hvis det kan bidra til et høyere gode?

Hvert år dør anslagsvis 70.000 kvinner som en konsekvens av utrygge aborter. Amnesty International sier bl.a. at

I enkelte land er opp til 60% av mødredødeligheten forårsaket av utrygge aborter. I land med tilgang på lovlig og sikker tilgang til abort er det stort sett mulig å unngå død og skader som følge av abort.

Gjennom et lovlig og trygt aborttilbud kan man redde livet til titusener av kvinner med graviditet påført ufrivillig gjennom voldtekt eller som resultat av en underkuet tilværelse hvor hun ikke selv kan råde over sin fruktbarhet og seksualitet. Hensikten helliger middelet. Hvis Hallvard/Høgetveit vil være konsekvente, så må de kanskje akseptere at gjennom abort så kan man oppnå et høyere gode?

KONKLUSJON:
Jeg har her oppsummert mine argumenter som viser at Hallvards, Høgetveits og Kristens Samlingsparti sine påstander enten er feil, villedende, inkonsistente og ulogiske. Mitt poeng er ikke at abort er en god ting. Slettes ikke. I den ideelle verden ville det ikke utføres aborter. Men vi lever ikke i den ideelle verden, og mitt humanistiske livssyn tilsier at det er viktigere å ta vare på menneskene som lever, mennesker med følelser, mennesker som allerede har investert mange år i å bli den de er, fremfor å prioritere det neste (innbilte) livet eller et embryo uten følelser, tanker eller noen egen historie.

Hvis ingen av kristenfundamentalistene som støtter Kvæven/Høgetveit denne gangen gir meg et saklig, velargumentert svar, kan vi ikke annet enn å avfeie standpunktene de står for som usaklig religiøs propaganda uten gjennomtenkt innhold.

REFERANSER:
http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/3E6B9C986FB6F326C125713F00318BC6
http://tinyurl.com/386dxj
http://tinyurl.com/2x2bn4
http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/200303/07/art-2003-06-20-01.html
http://video.google.com/videoplay?docid=-7270620225680958950

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!