Stopp SMS-aksjon mot Staff

Jeg mottok i går den omtalte SMSen:

Si nei til Staffs bagatellisering av seksuelle overgrep mot barn! Det er aldri, aldri barns feil at voksne tråkker over barns grenser for krenkelser. Og det er aldri lov å avfeie barns og deres pårørendes smerte over å ha blitt krenket. Ta avstand fra Staffs uttalelser ved å sende denne sms videre til så mange som mulig!

Mitt svar til avsender var kort og godt: Nei.

Det er flere årsaker til det. Staff bagatelliserer ikke seksuelle overgrep mot barn. Han prøver derimot å si at alle seksuelle handlinger hvor barn er involvert ikke nødvendigvis er skadelige og at man derfor ikke skal generalisere basert på samfunnet fordommer. I tilfellet Lommemannen så er penisberøring (som de aller fleste av tilfellene gjelder) på ingen som helst måte en ødeleggende opplevelse i seg selv. Det er foreldre, støtteapparat og samfunnets generelle problematisering som skaper traumer hos barna. I tillegg er selve situasjonen Lommemannen har stilt barna i skremmende, men det relle problemet er altså uansett ikke selve penisberøringen.

Staff har aldri sagt at dette er barns feil. Hvor har folk det fra? Det hevdes at Staff gjør situasjonen verre for ofrene ved å hevde at det som skjedde ikke var så farlig. Men det han gjør er nettopp det motsatte. Han prøver å si at i utgangspunktet er ikke dette så farlig som samfunnet prøver å få barna til å tro. Hvis folk flest reagerte som Staff ville barna tatt mye mindre skade enn når foreldrene reagerer med hysteri, kaster barna inn i avhør med politiet, sender dem til psykolog og på denne måten påfører dem en så stor psykisk belastning at de merkes for livet.

Det eneste meldingen har noe rett i er at man ikke skal avfeie barns og deres pårørendes smerte over å ha blitt krenket. Dette har også Staff delvis beklaget, selv om det er et toegget sverd. På den ene siden må man ta hensyn til at samfunnet nå engang er slik det er, og at de reaksjonene som har oppstått hos ofre og foreldre må tas på alvor. På den annen side må man kjempe mot å videreføre det ødelagte systemet slik at dette kan takles på en mindre hysterisk måte i fremtiden.

Til slutt må jeg si at ideen om SMS-aksjoner er tullete, fordi det oppfordrer folk til å «bli med» uten at de samtidig oppfordres til å tenke saken grundig i gjennom. Folk flest er flokkdyr og liker å være med på siste trend. Man vil nødig være den som skiller seg ut. En SMS-aksjon gir folk inntrykk av at «de gjør noe», selv om det strengt tatt er ganske så meningsløst og totalt passivt. Det faller inn i samme kategori som kjedebrev, noe som jeg alltid har tatt sterk avstand fra og uansett aldri lar gå før jeg har sjekket ulike kilder for å vurdere mailens sannhetsinnhold.

Får du den omtalte SMSen bør du la den stoppe hos deg.

(Visited 2 times, 1 visits today)