Mattilsynet slakter VitaeLab

Karianne Hammerstrøm klaget for en tid tilbake inn VitaeLab for Forbrukerombudet. Som jeg tidligere har fortalt endte dette opp med at klagen hennes ble sendt videre til Mattilsynet som nå har utformet en konkret henvendelse til VitaeLab. Karianne var så vennlig å sende meg en kopi av klagen, og det er svært frydefull lesning for en skeptiker som meg, spesielt ettersom jeg selv har engasjert meg mye i denne saken over lengre tid.

Mattilsynet trekker frem svært mange av de samme poengene som jeg har gjort i min kritikk av måten VitaeLab markedsfører kosttilskuddet VitaePro på. Her er noen utdrag fra klagen fra Mattilsynet:

Klager stiller spørsmål ved om følgende påstander kan dokumenteres:

 • Gir friskere hud og mindre rynker
 • Beskytter hud og øyne mot UV-stråler fra sola
 • Styrker immunforsvaret
 • Godt for hjertet og blodårene
 • Godt for hukommelsen
 • Godt for muskelstyrke og utholdenhet
 • Godt for trening, rehabiliteringstid og stølhet
 • Godt for mage/tarm
 • Godt for mannens fertilitet (ulovlig a-påstand)

Mattilsynet er kjent med at det er lenker til dokumentasjon på www.vitaelab.no. Klager har undersøkt dokumentasjonen og stiller spørsmål ved om denne er god nok til å benytte disse påstandene. Mattilsynet vil først vurdere videre dokumentasjon sammen med VitaeLab AS egen vurdering. Påstanden «Godt for mannens fertilitet» forventes ikke dokumentert, da påstanden er en medisinsk påstand (a-påstand) og er ulovlig å bruke på kosttilskudd, jf. forskrift om kosttilskudd §6. Se varsel om vedtak nr. 2.

Udokumenterbare påstander er villedende og ulovlige å bruke, jf. forskrift om merking §5 pkt. 1.

Slik innleder Mattilsynet sin klage. Dette oppsummerer to av hovedinnvendingene de har mot VitaeLabs markedsføring, nemlig manglende dokumentasjon samt bruk av påstander forbeholdt legemidler.

Så følger de ulike begrunnelser og vedtak:

Varsel om vedtak nr 1
Mattilsynet er kjent med lenker til dokumentasjon på www.vitaelab.no, men krever at VitaeLab skal legge frem aktuell dokumentasjon og virksomhetens egne vurderinger fordi Mattilsynet ønsker å få kjennskap til hvordan VitaeLab AS selv har vurdert dokumentasjonen og hvilke påstander som kan benyttes ut i fra dokumentasjonen virksomheten besitter og krav i regelverket.

På bakgrunn av ovenfor nevnte bruk av påstander på www.vitaelab.no varsler Mattilsynet følgende vedtak:

VitaeLab må fremlegge den dokumentasjon de besitter for hver enkelt av de påstandene som er nevnt ovenfor, og gi sin vurdering av dokumentasjonen i forhold til påstanden og krav i regelverket.

De som har fulgt med på min kommunikasjon med VitaeLab vet at denne dokumentasjonen ikke finnes. Jeg har nå ventet i flere måneder på å få tilsendt slik dokumentasjon, men det stoppet opp da de ba om mer tid fordi de måtte «systematisere bibliografien sin» først… De går altså ut i store TV-reklamer og hevder det er mer enn 100 vitenskapelige studier som dokumenterer VitaePros fantastiske effekt mot alle slags problemer og lidelser, men når man ber om å få se noe av denne dokumentasjonen, så klarer de altså ikke å rote det frem. Vi får se om de klarer å grave det frem nå som Mattilsynet spør og har gitt dem en kort tidsfrist.

Bruk av såkalte c-påstander
Påstander om uspesifikke, positive virkninger som vanskelig kan dokumenteres regnes som c-påstander. Følgende påstander fra www.vitaelab.no ansees for å være c-påstander:

 • hindrer at kroppens celler skades
 • skiller ut avfallsstoffer
 • bygger opp kroppens celler
 • VitaePro er også med på å holde meg frisk
 • VitaePro er svært gunstig for nettopp muskler og ledd
 • VitaePro hjelper kroppen med å beskytte seg mot de påkjenninger som klima og livsførsel utsetter oss for
 • VitaePro med naturlig astaxantin gjenoppretter energibalansen i cellene og styrker kroppen innenfra
 • forenklet kan man si at VitaePro er kroppens «rustbeskytter»
 • VitaePro hjelper kroppen med å bekjempe de frie radikalene, så kroppen kan bruke ressursene på andre oppgaver

På bakgrunn av at denne type påstander er svært vanskelige å dokumentere anses de for å være villedende, og er ikke tillatt benyttet i markedsføringen.

Dette er spesielt interessant. Det er altså ulovlig å bruke c-påstander i markedsføring av produkter. Jeg kan i så fall tenke meg et uttall produkter som straks burde trekke sine reklamer, spesielt innenfor sminke, rynkekremer, kvisemiddel og de aller fleste kosttilskudd.

Mattilsynet påpeker også i sin klage at de tidligere (rundt årsskiftet) informerte VitaeLab om at de ikke lenger innehar Mattilsynets godkjenning, noe VitaeLab har gitt dem skriftlig tilbakemelding om at de er inneforstått med. Likevel benytter VitaeLab påstanden «Godkjent av Mattilsynet» i sin markedsføring den dag i dag. Det er temmelig grovt.

Mattilsynet påpeker også at påstanden «Markedets sterkeste antioksidant» er villedende med mindre grundig dokumentasjon som beviser dette foreligger.

Deretter tar Mattilsynet tak i VitaeLabs noe merkverdige påstander om dosering, en påstand de for øvrig lovet meg at de skulle fjerne for 3 måneder siden, uten at noen endringer ennå har skjedd på nettsidene:

Følgende tekst er hentet fra www.vitaelab.no:

Hvor store doser bør jeg ta?
Siden VitaePro er 100% naturlig, er det ingen farer forbundet ved overforbruk. Faktisk bør du ta en kapsel ekstra når du føler deg litt «hanglete». Til vanlig anbefales en pr. dag. Den første uken benyttes gjerne dobbel dose, slik at kroppen bygger opp «et lager».

Begrunnelsen for at det ikke er farer forbundet med overforbruk er villedende. Det er ingen garanti for at virkestoffer er ufarlige fordi de er naturlig forekommende. Dosering skal være angitt i henhold til forskrift om kosttilskudd §7 pkt. 2 og 3.

Varsel om vedtak nr. 2
På bakgrunn av ovenfor nevnte forhold pålegger Mattilsynet VitaeLab AS å gå gjennom og vurdere innholdet i all sin markedsføring mht. redelighet og bruk av påstander, og å fjerne alle udokumenterbare påstander om uspesifikke, positive virkninger, samt ev. andre udokumenterbare påstander og medisinske påstander.

Og de stopper ikke der:

Påstander om nødvendigheten av kosttilskudd
Markedsføringen gir inntrykk av at et normalt kosthold ikke er tilstrekkelig, jf. følgende påstander klippet fra www.vitaelab.no:

 • Jeg og min familie tar VitaePro hver dag, som en del av et sunt kosthold.
 • Som en del av et sunt kosthold er det viktig for meg å få nok antioksidanter. Fordi VitaePro inneholder naturens sterkeste antioksidanter tar alle hjemme hos oss VitaePro hver dag.
 • Kroppen trenger også antioksidanter for fullt ut å kunne nyttiggjøre seg av alle næringsstoffene du får i deg via kosten.
 • Hver og en av oss må vurdere ut fra sitt daglige kosthold om kosttilskudd er nødvendig, men tallene viser jo ganske klart at alt for mange av oss for i seg for lite frukt, grønt og fisk. Da kan det å ta tilskudd være en god ide. Det er en god investering i egen helse.

Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av kosttilskudd å påstå eller gi inntrykk av at et balansert og variert kosthold ikke gir tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer og minderaler, jf. forskrift om kosttilskudd §6 andre ledd og §7 pkt. 4.

[…]

Varsel om vedtak 3
På bakgrunn av ovenfor nevnte forhold pålegger Mattilsynet VitaeLab AS å gå gjennom og vurdere innholdet i sin markedsføring mht. påstander om at et balansert og variert kosthold generelt ikke gir tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer. Alle påstander som gir inntrykk av at et balansert og variert kosthold generelt ikke gir tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer skal fjernes fra all markedsføring.

Dette var hovedinnholdet i klagen fra Mattilsynet, og jeg synes det er herlig å se at myndighetene tar tak i denne type villedende markedsføring som bl.a. VitaeLab bedriver, og slår ned på det. Dessverre har vel VitaeLab allerede tjent seg rike på salg av VitaePro, så om de må endre reklamekampanjene sine nå er det nok ikke et alt for stort tap for dem. Ideellt sett burde de straffes med en klekkelig bot slik at det ikke er mulig å utnytte systemet slik de åpenbart gjør, men Mattilsynets reaksjon er hvertfall bedre enn ingenting.

Uansett, takk til Karianne for en glimrende innsats som har gitt resultater!

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!