Joshua Klein: The amazing intelligence of crows

Et ti-minutters foredrag om kråkers intelligens. Se videoen og la deg underholde og imponeres av hvor smarte disse fuglene er: