sex_og_samliv_spray_118554a.jpgVG, NRK og Dagbladet rapporterer i dag en sak hvor en 22 år gammel mann er dømt til fengsel for å ha hatt sex med sin 14 år gamle kjæreste:

Sarpsborg tingrett dømte den 22 år gamle kjæresten hennes til fengselsstraff i 60 dager for seksuell omgang med mindreårige.

39 av dagene ble betinget med en prøvetid på to år.

Bakgrunnen for dommen er at gutten befølte jenta på brystene, tok henne på kjønnsorganet og hadde samleie med henne.

Per juridisk definisjon er dette et seksuelt overgrep mot den unge jenta, og basert på kommentarer jeg har fått på tidligere bloggposter er svært mange nordmenn enige i at jenta uansett tar skade av dette og må beskyttes mot sin egne lyster og følelser og ikke minst mot den eldre mannens lyster og følelser.

Hvis en person har sex med noen under 16 år, og er minst 5 år eldre selv, så defineres det som et overgrep, uansett om det var frivillig, flott og uproblematisk for den yngre part. Dessverre ser ikke alle ut til å forstå at dette er «juridisk terminologi» og ikke nødvendigvis samsvarer med det folk flest legger i ordet «overgrep». Når man hører at en person er siktet eller dømt for «seksuelle overgrep» mot et barn, så vil de fleste automatisk se for seg at vedkommende har vært voldelig, brukt tvang eller på annen måte skadet barnet fysisk. Man tenker voldtekt, med alt det negative det naturlig nok bringer med seg av assosiasjoner. Det trenger altså slettes ikke være tilfelle, og har de brukt vold eller tvang bør de dømmes etter andre lover enn den som omhandler seksuell lavalder.

I tilsvarende saker hvor de involverte har vært fra andre land og journalisten dermed kan distansere seg mer, har man nesten uten unntak omtalt slike menn som en «pedofil overgriper» og de unge jenter som «offer», men grunnet omstendighetene rundt denne saken har journalistene vanskelig kunnet ty til slike billige virkemidler. Retten har nemlig konkludert med jenta i denne saken selv ønsket dette:

Paret hadde vært kjærester i 2,5 måned før de hadde sex, og det var jenta som hadde tatt initiativet til å ha samleie.

De brukte prevensjon, og begge to var edrue.

Retten mente at jenta ikke hadde blitt utnyttet til tross for hennes unge alder og manglende vurderingsevne.

La oss oppsummere: De var kjærester og kjente altså hverandre godt. Hun ønsket sex. De gikk sakte og forsiktig frem med klining og beføling før de til slutt hadde samleie. De var edru og handlingen var planlagt og gjennomtenkt fordi de brukte prevensjon. Jenta ble ikke utnyttet og alt ble gjort av hennes egen frie vilje. Likevel må mannen dømmes som seksualforbryter fordi norsk lov krever dette. Man må konstruere et offer og en overgriper ut av to uskyldige individer fordi lovteksten krever dette, helt uavhengig av sakens faktiske realiteter. Lovteksten ser bare sort/hvitt, så kun alder definerer om dette er et seksuelt overgrep eller ikke. Det finner jeg usedvanlig skremmende og skadelig.

Andre land ser ut til å ha kommet noe lenger enn Norge på dette området og har åpnet for et mer fleksibelt lovverk når det gjelder seksuell lavalder. I Nederland er den absolutte seksuelle lavalder 12 år. En jente eller gutt på 12-15 år kan altså ha sex med en eldre part om de selv ønsker dette. Samtidig er det slik at man kan straffes for å ha sex med et barn under 16 år hvis barnet eller foreldrene mener den eldre part har utnyttet barnet på noe vis. Rollene er altså snudd på hodet. I motsetning til Norge, hvor man blir automatisk straffet selv om sexakten var frivillig og utelukkende positiv for den yngre part, så må man i Nederland først bevise at den seksuelle handling faktisk var skadelig for den yngre part. Dette synes jeg er viktig for å ivareta barns rett til å bestemme over egen kropp i en så viktig og kritisk fase av utviklingen sin, og for å ikke kunstig farliggjøre noe som egentlig skal oppleves som fint og naturlig.

Det er også viktig å huske at grensen på 16 år er helt arbitrær. Det finnes ikke noen universell biologisk eller psykologisk endring som skjer akkurat ved denne alderen. Jeg ønsker gjerne å høre noen argumentere for at ikke grensen like gjerne burde vært 18 år. Alle argumentene som brukes for en grense på 16 år vil også gjelde for en grense på 18 år. Så hvorfor da ikke også 15 år? Eller 14? Den kriminelle lavalder er 15 år og man kan velge å konfirmere seg i en alder av 14 år. Man anses altså som ansvarlig for sine egne handlinger og for sin egen religiøse tilhørighet et år før man anses som moden til å bestemme om man vil la en 20 år gammel mann eller kvinne få beføle ens kjønnsorgan.

Hvilke signaler gir egentlig 16-årsgrensen til ungdommer? Jo, den sier at når du er under 16 år har du ingen rettigheter over din egen kropp eller seksualitet. Du kan ikke selv velge fritt hvem du ønsker å ha sex med, og skulle du ha lyst på sex med en eldre part er det noe galt med deg og du burde skjemst. Er dette en god måte å gjøre ungdom ansvarlige for sin egen seksualitet på? Hvis grensen var 14, kanskje da en 14-åring ville være mer bevisst på å ikke møte en 30 år gammel mann for sex? Hvis samfunnet og skolesystemet var tilpasset en virkelighet hvor en 14-åring ble forventet å ta dette ansvaret, ville de kanskje være bedre rustet til å ta de rette avgjørelser. Husk, vi snakker ikke her om voldtekter i form av tvang, men frivillig sex hvor 14-åringen selv velger dette, og da er det opp til samfunnet å gjøre barnet best mulig rustet til å ta de rette valg.

Det skremmer meg også å tenke på den skade samfunnet påfører et barn som av egen fri vilje har valgt å følge sine følelser for en eldre part ved at vi kobler inn psykologer, politi, skole, media og domstol i etterkant av høyst personlig seksuell eksperimentering. Jeg husker selv hvor ødelagt jeg var av å bli sendt til rektor etter å ha brutt skolens reglement en gang da jeg var 12 år gammel. Hvordan må det da føles å måtte snakke med politi, jurister og helsepersonell om det mest private man kan tenke seg? Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at de praktiske etterdønningen av det lovverket vi har skader barn mer enn det beskytter dem.

Jeg mener derfor at den seksuelle lavalder bør senkes. Hvor langt ned den skal senkes er jeg usikker på. Magefølelsen min sier 14 år, men basert på erfaringer og statistikk fra andre land er det egentlig lite som taler i mot å ikke like godt senke den til 12 eller 13 år. Mange vil reagere sterkt på dette og frykte at ungdommer da vil debutere tidligere seksuelt, det vil bli flere tenåringsgraviditeter,flere aborter og flere som smittes av kjønsssykdommer og andre negative konsekvenser. Men dette stemmer ikke. Eksperimentet er blitt kjørt i mange år i andre europeiske land, og uten de nevnte negative konsekvenser. Tvert i mot.

I våre naboland Sverige og Danmark er den seksuelle lavalder 15 år. I land som Tyskland, Kanada og Italia (og flere andre land) er den 14 år. I Spania så lav som 13 år. Disse grensene har bred støtte i alle de politiske partier, organisasjoner som jobber for barns rettigheter/vern og utdanningsinstitusjoner. Hvorfor? Fordi det funker. Et land som Nederland (hvor den skeuselle lavalder er 12 år) har under halvparten så mange tenåringsgraviditeter som Norge. Italia har også vesentlig lavere rate, og Tyskland ligger bare marginalt over oss. Italia og Tyskland har også lavere aborttall enn oss.

Og – viktigst av alt: Den seksuelle debutalderen ligger høyere enn Norge i både Italia, Tyskland, Holland og Spania, altså land hvor lavalder er hhv 14 og 13 år. Med andre ord debuterer man ikke tidligere selv om seksuell lavalder settes ned.

I land hvor den seksuelle lavalder er lavere enn i Norge må man anta at fraværet av straffeforfølgelse øker antallet tilfeller hvor eldre menn har sex med unge jenter. Er det noen studier som viser at dette er et stort og alvorlig problem i disse landene? Er Italia, Portugal og Tyskland land fulle av jenter som sliter med alvorlige senskader fordi de hadde sex med eldre menn? Det er i så fall nytt for meg og jeg vil gjerne se folk vise til studier som dokumenterer dette hypotetiske problemet før jeg tror på argumentet om at sex i så ung alder med en mye eldre part uten unntak er skadelig. Slik sex er nemlig mye mer utbredt enn vi kanskje tror. Statistikk viser at i Norge har jenter sin seksuelle debut med noen som i snitt er ca 3 år eldre enn dem selv. Med andre ord må en ganske stor andel jenter ha sin seksuelle debut med noen som er vesentlig mye eldre enn dette. Samtidig debuterer nesten 40% av norske jenter seksuelt i en alder av 15 eller yngre. Det betyr at det hver eneste dag foregår et stort antall «seksuelle overgrep» av den typen mange er helt sikre på at ødelegger jenter. Likevel finnes ikke disse ødelagte jentene i statistikken – kanskje fordi de takler dette vesentlig bedre enn hva mange tror? Kanskje den menneskelige organisme gjennom evolusjon (genetisk og kulturelt) har sørget for å utvikle hormoner, kropp og hjerne i takt? Jeg tror i all hovedsak det, og forskningen ser ut til å støtte opp om dette.

En av de få store, gode studier som er gjort på området (Rind et al) viste at de negative konsekvensene ved seksuelle overgrep mot barn var relativt små. Det skilles selvsagt da mellom en 5 år gammel jente som voldtas av sin onkel, og en 15 år gammel jente som har frivillig sex med sin 25 år gamle kjæreste. Studien har vært omstridt fordi mange, akkurat som her i denne diskusjonen, ikke takler en debatt om ung seksualitet fordi det er for tabu, men studien er den dag i dag ansett for å være faglig godt gjennomført og ble publisert i en peer-reviewed journal.

Er det også slik at alle disse tusenvis av unge norske jenter som hvert år velger å ha sex med en vesentlig eldre part ikke vet sitt eget beste? Er de alle forvirrede individer som uten unntak angrer på sin avgjørelse når de blir eldre? Det finner jeg veldig tvilsomt. Leser man litt i diskusjonsforum her på nettet vil man også se mange unge jenter og gutter som forteller om sine seksuelle opplevelser av denne art og omtaler dem som utelukkende positive, noe også Rind-studien bekrefter. Vi må være forsiktige med å fordømme og lage lover ut fra det vi synes er «ekkelt» eller som kun strider mot vår subjektive moral.

Angrer de fleste unge på sin tidlige seksuelle debutalder? En studie gjort i Irland viste følgende konklusjon:

Younger age at first sex was associated with weaker planning, lower autonomy, a less stable relationship with partner and higher levels of regret. However, regret after early sexual initiation was not universal and young age per se was not responsible for higher levels of regret. Instead, the lower knowledge and skills of early debutants and their impact on levels of planning, preparedness and willingness lead to later regret.

En annen studie fra New Zeland viste at ca halvparten av jentene ønsket de hadde debutert seksuelt senere enn de gjorde, og gjennomsnittsalderen i landet for seksuell debut er 16 år. Ca 70% av de som debuterte før de var 16 ønsket de hadde ventet. En av tre syntes altså det var greit å debutere før de var 16, og halvparten av de som debuterte etter fylte 16 syntes likevel det var for tidlig. Spørsmålet blir da, skal man heve seksuell lavalder fordi så mange som halvparten angrer selv ved 16 år, eller skal man ta hensyn til de 30% som faktisk hadde glede av å debutere før de var 16 og heller satse på bedre informasjon og opplæring for å gi flere en god debut-opplevelse, i tråd med den irske studien?

Selvsagt vil noen angre, og selvsagt vil opplevelsen være dårlig for noen, men mange av de negative erfaringene vil skyldes helt andre faktorer enn den seksuelle akten i seg selv. Det er derfor jeg mener vi må være ytterst forsiktige med å kriminalisere de seksuelle handlinger når vi allerede har lover som beskytter individer mot annen form for misbruk som ofte er direkte involvert i seksuelle overgrep. På toppen av alt er det vel minst like stor sjanse for at man får en dårlig seksuell opplevelse med en jevnaldrende eller yngre gutt, så hvorfor argumenterer ikke folk her for at lovverket da også skal beskytte barn mot dette (noe det altså ikke gjør ettersom man kan ha sex under 16 år så lenge aldersforskjellen ikke er for stor)?

Det overrasker meg også litt at så mange roper etter at myndigheten skal beskytte oss mot livet selv. Livet er opp og nedturer. Å ha en dårlig seksuell erfaring som fjortenåring er ikke noe man skal beskyttes mot. Det er lov å angre. Det er lov å ta dårlige avgjørelser. Problemet er ikke den seksuelle handlingen i seg selv, men derimot skamfølelsen som samfunnet påfører jenter som ønsker å leve ut sin seksualitet og som ønsker en eldre partner. Dette er liksom ikke lov, og det skaper mange ungdommer med et unødvendig unaturlig anstrengt forhold til sine egne følelser.

Jeg tror at samfunnet vil ha godt av en seksualpolitikk som ikke stigmatiserer seksuell eksperimentering på den måten det gjøres i dag. Statistikk viser at de psykologiske skadene er små samtidig som de andre negative effekter (debutalder, abort etc) heller ikke øker, tvert i mot. På den positive siden gir man unge kontroll over sin egen seksualitet i en så viktig alder, man tillegger dem mer ansvar (med de positive effekter det tydeligvis har) og man kriminaliserer ikke eldre kjærester slik som i dag.

Det hele koker ned til at man enten vil ha grensen på 16 for å være på den sikre siden (for å beskytte de tilfeller hvor barna faktisk utnyttes eller bevisst misbrukes), eller fordi man synes sex mellom to mennesker med stor aldersforskjell bare er moralsk galt, uten å egentlig kunne grunngi dette noe nærmere. Begge argumenter er like dårlige mener jeg.

Jeg vil for øvrig sterkt anbefale boken «Harmful to Minors» av Judith Levine, en særdeles tankevekkende bok som tar for seg dette temaet på en fordomsfri og flott måte.

 • Noe jeg har reagerer på – nå beveger jeg meg riktignok utenfor ditt tema – er den moralistiske holdningen foreldre ofte har til sine tenåringsbarn. Til og med om jenta har fylt 16, og hun har fast kjæreste, så skal de ikke få lov til å ha sex på rommet hennes. Jeg har lest foreldreuttalelser som: «Ikke i mitt hjem», «ikke under mitt tak». Har også sett psykologer som støtter denne puritanismen.

 • Oi! Veldig bra post! Så grundig, og du gjennomgår mange poenger. Flott! Jeg har tillatt meg å anbefale denne med en snarvei under min egen post om samme tema; Seksuell utnyttelse eller gjensidig glede? fra juni -07 – en post som forøvrig fikk mye motbør. Det vil vel også denne få. Folk er stort sett ikke enige med deg og meg her.

 • Richard

  Først: Takk for at du tør å kaste denne brannfakkelen. Det er mange i det norske fagmiljøet som sikkert vil legge deg for hat. Synd

  Jeg sluker argumentet ditt om det med å blottlegge seg for så mange fordi man har fulgt en kroppslig lyst; å debutere seksuelt. Dette handler om modenhet, og det handler om retten til eierskapet i egen kropp.

  Av egen erfaring kan jeg si at jeg passer inn i mønsteret i forhold il min egen seksuelle debut, og i forhold til at jeg etter lovens bokstav en gang i tiden var «seksuell overgriper». Egentlig føles det kvalmt at jeg og en jeg var glad i begikk et lovbrudd fordi vi ville dele noe av det flotteste som kan skje mellom to mennesker.

  Nå er det vel også slik at lovverket er ment å beskytte de som er for svake til å si «Nei», men de er jo ikke slik det fungerer i praksis. Det skapes et offer og en kriminell, uansett! Om den ene parten er flink til å overtale, blir det allikevel feil slik reglene er i dag. Det vi derimot må se til er at vi kan straffe de som påtvinger seg seksuell omgang enten det dreier seg om voldtekt eller pedofili – og beskytte ofrene.
  I dag er det ikke slik. Gjerningsmannen beskyttes, og offeret ignoreres. (Den diskusjonen er en annen, og forlater den her og nå)

  Snu på flisa: Ei 13 år gammel jente blir ertet av en gutt på 17. Hun vet at det er forbudt for ham å ha sex med henne, derfor innleder lurer hun ham tl å sex med henne og anmelder ham etterpå. Vi sitter altså med et lovverke som åpner for misbruk mer enn vi aner.

  Det er en utfordring å sette de juridiske grensene her, og vi må nok se på en fleksibel løsning etter modell fra andre land. Endres må dette skjevfordelte lovverket uansett!

 • JAJØSS!

  Vi har aldersgrense for bil i dette landet fordi vi mener at man skal være på et vist modenhetsnivå før man får ansvaret for å føre et motorkjøretøy.
  Vi har en aldersgrense for sex i landet, fordi vi mener at man skal være på et vist modenhetsnivå før man får ansvaret for å bestemme over sin egen kropp.
  At enkelte menn ikke forstår dette, og driter i loven og muligens sin alt for unge partner også, er for meg fremmed, og jeg har overhodet ikke noe problem med at de som ikke respekterer dette blir stemplet som lovbrytere.

  Jeg får et inntrykk over at de som er tilhengere for en lavere aldersgrense her er folk som sitter å sikler på yngre jenter. For JA, det er flest menn som er tilhengere for å få senket denne aldersgrensen. Og det sier alt gitt!

  De sitter å leter etter argumenter og juridisk urettferdighet, det samme som dophuene som ønsker å legalisere hasj gjør.
  Latterlig!
  Og ja, jeg er mann, og far. Og de som overhodet kikker på min 14 år gamle datter, og gjør seg opp noen ideer, skal få med meg og balltreet som datteren min laget så energisk på sløyden.

 • Jajøss:

  Når du velger å kommentere min bloggpost hadde det vært fint om du holdt deg til mine argumenter. Det du gjør nå er å utbasunere en del påstander som jeg allerede har besvart og argumentert for svakhetene i, og dermed blir det meningsløst når du bare er uenig uten å tilbakevise en eneste av mine argumenter eller den dokumentasjon på at du tar feil som jeg har lagt frem.

  Du over ser bl.a. følgende punkter:

  * Aldersgrensen på 16 er vilkårlig.

  * Argumenter dine for en grense på 16 år vil like gjerne gjelde for en grense på 18 år.

  * Mange andre land har en lavere grense uten negative bieffekter, kanskje tvert i mot.

  * Den seksuelle lavalder gjør mer skade enn godt når den i praksis ikke har noen effekt annet enn å umyndiggjøre nysgjerrige seksuelle vesener.

  Jeg har altså allerede besvart dine argumenter, derfor er ballen tilbake på din banehalvdel uten at jeg trenger å tilføye noe mer.

  At du selvsagt benytter anledningen til å bruke skitten argumentasjon hvor du går på person heller enn argumenter er ikke særlig overraskende ettersom du også er tilhenger av brutal voldsbruk mot totalt uskyldige mennesker. Så lenge du mener det er mer akseptabelt å banke opp en mann som ser på din datter som et seksuelt attraktivt menneske, enn at et kjærestepar på 20 og 15 har sex, så tror jeg ikke vi har noe veldig godt grunnlag for videre saklig diskusjon om jus og etikk…

 • Forresten er jeg veldig interessert i å høre dine argumenter mot å legalisere hasj.

 • Elin Helen

  Jeg forstår "Jajøss" ganske godt. Når jeg leser noen av bloggpostene dine og oppdager at jeg faktisk er ganske enig med dem så får jeg en slags guggen samvittighetsfølelse.

  Jeg tror det kan komme av at hele temaet egentlig er fryktelig tabubelagt, det omhandler noe av det kjæreste vi har og det er blitt en slags absurd automatikk i at man ukritisk tar til seg *alt* som setter temaet i et negativt lys. Selv om informasjonen er oppblåst og feil så lar man det bare passere i stillhet. Det stilles sjeldent spørsmål ved om informasjonen er pålitlig og korrekt. I hvertfall så føler jeg at det ofte er slik.

  Det er sprøtt, og jeg regner meg selv for å være en relativt fornuftig person ellers, men om temaer som som omhandler barn og seksuelle overgrep så tror jeg at jeg har gått fem på og vært altfor "medjattende" i lang tid. Det er noe mystisk over det når en oppdager hvor stor påvirkningskraft media og oppvekst generelt faktisk har.

  Det gjør derfor godt å se at du "pusjer" linjene uten å tenke på hva andre vil synes om deg. Selv om jeg ikke alltid er enig i det du skriver så har du hvertfall min dypeste respekt for å usminket fremlegge dine synspunkter.

  Håper virkelig på å lese mer i fra deg!

 • Jeg har ikke tenkt å slutte å skrive ennå, så du får nok lese mer hvis du følger med ;-) Jeg vil gjerne utfordres på mine meninger, så hvis du er uenig hører jeg gjerne fra deg, enten her eller privat på mail.

 • JAJØSS!

  * Den seksuelle lavalder gjør mer skade enn godt når den i praksis ikke har noen effekt annet enn å umyndiggjøre nysgjerrige seksuelle vesener.

  Herregud da mann, selvsagt hindrer ikke loven nysgjerrige mennesker å eksperimentere, det er det da ikke noe tvil om, men poenget er at loven beskytter flere barn enn den overhodet skader. Skal vi kanskje fjerne loven om promille også kanskje? Folk kjører jo i promille hver dag! Men poenget er at et flertall IKKE gjør dette, fordi det ikke er lov!

  Ja, jeg er en voldsman som ville kvistet en mann som hadde forsøkt å ha sex med datteren min på 14. Det kalles affekt, og jeg har såpass til selvinsikt at jeg VET at jeg hadde handlet i affekt dersom jeg hadde opplevd at en idiot hadde prøvd å stikke kjeppen sin i nærheten av datteren min.

  Dersom du hadde barn hadde du skjønt dette, men det er jo veldig tydelig at du ikke har noe barn, derfor har du egentlig ikke rett til å uttale deg om denne saken heller.

  Og at du kaster ut påstanden om at den sexuelle lavalderen i andre land er lavere uten negative bieffekter, KANSKJE tvert imot, sier vel litt om styrken i dine argumenter, er ikke rart jeg ikke gidder å holde meg til dem.

 • JAJØSS!

  http://www.ung.no/sexogsamliv/1453_Seksuell_laval

  Her kan du lese og bli smart!

 • Så vidt jeg kan se har du ikke lagt frem et eneste saklig argument som motstrider min konklusjon. Du har fortalt oss mye om dine egne subjektive aversjoner mot tanken på unge mennesker som har sex, men det er ganske meningsløst som argumenter i en slik debatt. Jeg har lagt frem mye statistikk og forskning som understøtter mine påstander. At du velger å ignorere disse fordi du ikke orker tanken på at din datter skal ha sex, er et dårlig utgangspunkt for debatt.

  Det du skriver om promille er totalt skivebom og helt irrelevant til denne debatten. Vi vet at promillekjøring er farlig, og det finnes ingen tungtveiende argumenter for å tillate promillekjøring. Vi vet derimot IKKE at sex i ung alder med en eldre part er farlig, og det finnes mange tungtveiende grunner for å senke den seksuelle lavalder.

  Du har ennå ikke tatt for deg et eneste av mine faktiske argumenter. Kanskje du burde gjøre det og se hvor du ender opp?

  Jeg skriver "kanskje tvert i mot" fordi jeg ikke kan konkludere absolutt basert på min noe begrensede "forskning". Men jeg kan si med 100% sikkerhet at det er vesentlig sterkere argumenter enn dine som bare baserer seg på hva du selv synes, uten å ta hensyn til noen som helst objektive faktorer.

  Hvis du for øvrig vet at du må utøve vold mot enhver som truer dine moralske grenser, så har du etter mitt syn et problem.

  Jeg har for øvig selv en datter, men det gjør meg egentlig bare mindre kvalifisert, fordi jeg da kan blande inn personlige følelser. Man skal IKKE formulere lover basert på personlige følelser og subjektiv moralfølelse, uavhengig av forskning og statistikk. Jeg bruker ingen narkotikum, røyker ikke og drikker svært sjelden. Likevel mener jeg narkotikalovgivningen bør liberaliseres, ikke fordi jeg har noen egeninteresse i det eller vil at noen skal prøve heroin, men fordi jeg ser av forskning og statistikk at lovverket er foreldet, virkningsløst og er direkte skadelig på samfunnet slik det fungerer i dag. Vi må ha evnen til å vurdere saker uavhengig av personlig interesse.

 • Denne linken sier da overhodet ingenting? Den sier bare hvordan lovverket er, ikke hvorfor det er slik, og det er jo det vi her debatterer.

  Tenk heller litt over hvorfor land som Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, Italia og Spania har en annen seksuell lavalder enn Norge, og prøv å finne ut om de negative konsekvensene av dette er slik du mener å tro.

 • Koppa Dasao

  Jentungen ble ikke utsatt for et seksuelt overgrep før samfunnet og myndighetene kom og fortalte henne at hun ikke hadde rett til a ha sin seksualitet i fred.

  Et seksuelt overgrep er å påtvinge noen sin mening av deres seksualitet, uavhengig av om man tvinger noen til voksen sex eller man fratar noen deres seksualitet. Begge deler bør straffes som seksuelt overgrep.

 • Kat

  Til Gunnar Roland Tjomlid.

  Jeg vil fortelle litt om mine egne seksuelle erfaringer som ung jente, noe som er omtrent 15 år siden. Og før du «kvesser pennen» for å plukke historien fra hverandre; jeg VEIT at man ikke kan generalisere fra egne opplevelser til andres, eller uten videre mene at egne erfaringer bør ha konsekvens for lover og regler. Men likevel. Kanskje kan jeg belyse noe av saken som forsvinner litt midt mellom ditt synspunkt på den ene siden, og de som er mer «moralske» eller i affekt på den helt andre siden.

  Da jeg var 11-12 år, dreiv jeg og «rota» (kysset og befølte rundt omkring på kroppen) med en gutt i klassen min, noe jeg har udelt positive minner om som noe lystbetont og spennende. Og jeg veit godt med meg selv at jeg ikke ville stoppet det hvis vi hadde gått mye lengre, til det var jeg altfor nysgjerrig. Jeg kunne altså ha kommet til å ha frivillig samleie allerede som 12-åring, og fornekter ikke at ganske unge (fortsatt barn) kan ha seksuelle lyster. Jeg tror heller ikke noen av oss hadde tatt noen som helst skade av det som kunne ha skjedd den gangen.

  Da jeg var 16, hadde jeg i en periode sex (vaginalt samleie og oralsex) med en mann på 27. Jeg var selv fortsatt (merkelig nok etter den første historien) ganske seksuelt uerfaren da vi begynte med det. Men jeg var veldig forelska i ham, og det var ikke bare frivillig fra min side, jeg måtte faktisk overtale ham til å gå med på å tro at det var greit. Og jeg var sikkert veldig overbevisende, for mentalt/intellektuelt og verbalt var jeg veldig voksen. Og kroppen min var ikke et barns, den hadde vært en moden kvinnes i flere år allerede. Men i ettertid ser jeg at jeg følelsesmessig var et ganske naivt og sårbart barn.

  Ikke fordi jeg fikk kjærlighetssorg da det tok slutt etter noen måneder, for det var en helt normal (og litt sånn poetisk vakker) kjærlighetssorg som gikk over av seg selv etter noen uker. Og jeg følte meg ikke lurt, for han hadde vært så ærlig at han hadde sagt helt fra begynnelsen at aldersforskjellen mellom oss var så stor at det aldri kom til å bli et varig forhold.

  Men det var et par ganger mens vi hadde sex han gjorde noe jeg syns var ekkelt, uten at jeg fikk meg til å si fra om det eller stoppe ham. «Logikken» min var at denne mannen som jeg var så forelska i og hadde så lyst på, umulig kunne gjøre meg noe ekkelt. Altså måtte det være opplevelsen min som var feil, så jeg sa ikke noe om det.

  Poenget mitt er overhodet ikke at jeg har tatt skade av dette (jeg er fortsatt veldig glad i sex), og har heller aldri skammet meg over noe av det jeg forteller her. Det kan heller ikke på noen måte karakteriseres som et overgrep.

  Poenget er absolutt heller ikke at det var noe galt med mannen jeg var med, det er som du selv sier helt normalt for heterofile menn i så godt som alle aldre å tenne på unge jenter med utviklede kvinnekropper. Jeg hadde mange positive opplevelser med ham og, både sosialt, seksuelt, og ikke minst var jeg i ettertid glad for at han hadde vært så ærlig helt fra begynnelsen.

  Poenget er heller at JEG, som var en oppegående, relativt normal og langt mer en normalt selvsikker jente (tror faktisk jeg aldri hverken før eller seinere i livet har vært så selvsikker som jeg var på den tida), uten moralske eller selvnedvurderende holdninger og OVER den seksuelle lavalder, ikke klarte å si fra om noe jeg syns var ekkelt og si nei til en normalt velmenende og hensynsfull mann. Da kan jeg levende forestille meg at f eks en 14-åring med normalt dårlig selvtillit, behov for bekreftelse, ønske om å tilfredsstille og leve opp til forventningene til mannen hun er forelska i, og som kanskje har blitt forespeilet noe hun der og da ønsker å tro er evig kjærlighet, av en voksen mann som ikke nødvendigvis er en ekkel sleiping, men langt mer erfaren i forhold enn henne; jeg kan lett forestille meg at hun går med på noe seksuelt hun egentlig ikke vil, og som i ettertid oppleves krenkende eller til og med som et overgrep, uten at hun der og da hadde forutsetningene til å forstå at det kunne føles sånn seinere.

  Selvfølgelig kan ikke de Norske Lover beskytte alle norske borgere mot å bli såra eller føle seg krenka. Men jeg tror i alle fall at unge mennesker generelt (både gutter og jenter) er såpass umodne når det gjelder å forestille seg konsekvenser og følelsesmessig sårbare at jeg mener vi BØR ha lover som beskytter dem ved at det er ulovlig for voksne mennesker å ha sex med dem.

  Jeg tror som sagt ikke jeg hadde tatt noe skade av å ha samleie med den 12 år gamle gutten da jeg var 12. Og selv om vi nok hadde kløna det fælt til de første gangene, er jeg ganske sikker på at det hadde vært en bedre opplevelse der vi begge kunne følt oss fram enn om jeg skulle gjort det med en seksuelt erfaren voksen mann. Fordi to jevngamle har et mer likestilte forhold, er jeg i hvert fall sikker på at jeg hadde sagt fra hvis det var noe jeg ikke likte.

  Vi kunne nok også å ha ligget med hverandre uten at noen av oss hadde kommet i fengsel for det, for i praksis er det ikke denne typen likestilte forhold og ungdommelig, nysgjerrig utforsking lovene om seksuell lavalder og mot seksuell omgang med mindreårige får konsekvenser for. Derimot er lovene nyttige for å kunne sanksjonere handlinger utført av voksne mot barn, og som KAN skade barn, selv når det ikke er åpenbare overgrepssituasjoner med trusler og vold.

  (Legg merke til at jeg skriver KAN. Det er helt sikkert mange som har hatt seksuelle opplevelser i til dels svært ung alder som ikke opplevdes negative da og som heller ikke har virket skadelig i ettertid. Men det er også mange som har opplevd overgrep og åpenbart tatt skade av det, og ikke minst mange som har opplevd overgrep, tatt skade av det, men klarer å fungere tilsynelatende normalt og derfor ikke har fått profesjonell hjelp eller havnet i noen statistikk.)

  Jeg mener å ha lest i faglitteraturen (og her burde jeg selvfølgelig hatt en referanse, men det er for seint på natta og heller ikke hovedpoenget mitt nå) at de fleste overgrep IKKE er utført under fysisk vold eller tvang. Psykisk press er veldig vanskelig å bevise i ettertid for den det gjelder (eller foreldrene), så jeg er helt uenig i meningen din om at bevisbyrden her bør ligge på den som har vært utsatt for det eventuelle overgrepet. Selv i saker der det er snakk om fysisk tvang, vold eller grovere seksuelle overgrep er det slik det er nå altfor vanskelig å komme til noen fellende dom, enten det gjelder overgrep mot barn eller voldtekt av voksne.

  (Og jeg mener ikke vi skal tilbake til Bjugn-tida da folk kunne dømmes uten andre beviser enn høyst tvilsomme forhør av små barn, eller at påståtte overgripere skal stå helt uten rettsvern.) Lovene er vel stort sett greie slik de er nå, men etterforskning, saksgang, rettspraksis og strafferammer bør etter min mening forbedres kraftig. Jeg skal ikke skrike om kastrering, uthenging og dødsstraff, for det er ikke det jeg mener, men skal man i det hele tatt ha et rettssystem med straff, er overgrep mot barn noe av det som bør straffes hardt. Og i de tilfellene psykisk lidelse, pedofili eller «ulykkelighet» ligger til grunn, bør overgriperen helst også behandles, selv om det dessverre så vidt jeg veit finnes få eller ingen dokumentert effektive behandlingsmetoder for overgripere som begår gjentatte overgrep.

  Og for å gjøre det klart, nå snakker jeg om åpenbare overgrep, ikke om 22-åringen som har sex med kjæresten på 15 som ville det selv. Sånne saker er mer i en gråsone som alltid vil finnes uansett hvor og hvordan man setter grensene. Men ett sted må de gå hvis de skal ha til hensikt å beskytte den antatt mest sårbare parten. Jeg syns (igjen) uansett ikke det er noen god idé å la det være opptil om «jenta ville det eller ikke». For hvem skal avgjøre om hun virkelig ville det? Hun kan ikke nødvendigvis alltid i ung alder være sikker (og selvsikker) nok til å stole på egen dømmekraft, og selv da kan hun benekte det av frykt for konsekvenser eller for å beskytte kjæresten som hun er glad i, foreldrene er helt sikkert ikke alltid de beste til å dømme, og en sakkyndig kan også ta feil.

  Likevel håper jeg ikke det blir mange saker som akkurat den, og det har det da heller ikke vært mange av fram til nå. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at 18- og 20- åringer skal straffes for å ha hatt sex med sine glade og fornøyde 15 år gamle kjærester. Problemet er at det blir altfor vanskelig å sette klare grenser når gråsonene blir for mange og for store. Derfor syns jeg en absolutt seksuell lavalder er bra, og 16 år virker som en grei grense med tanke på at omtrent 17 år lenge har vært den gjennomsnittlige debutalderen for frivillig sex (referanse mangler igjen, men tror ikke det er så halvgæernt at jeg ville hatt problemer med å dokumentere det).

  Det jeg i hvert fall er helt sikker på, er at jeg ikke tror NOEN vil ta skade av å vente med å ha sex med en eldre partner til de blir 16. Det handler ikke om ikke å ha rett på egen kropp eller seksualitet (man kan fortsatt ha sex), men beskyttelse mot å ha sex med voksne før man (antagelig) er klar for det.

  Argumentet ditt med at det ikke er lavere debutalder, mer tenåringsgraviditet eller -aborter i land med lavere seksuell lavalder syns jeg ikke er helt relevant, for det kan likegodt komme av bedre seksualundervisning, mer åpenhet eller andre forhold som ikke har med seksuell lavalder å gjøre.

  Men nok om argumenter. Da jeg valgte å begynne med å fortelle om egne erfaringer og ba om at du ikke skulle plukke fra hverandre historien med argumenter, var det fordi jeg ville du skulle forsøke å leve deg inn i det jeg fortalte. Jeg har lest mye av det du har skrevet, og (blant annet) slo det meg at du som ikke bare hadde så mye empati med afrikanske horer på Karl Johan, men til og med skrev så vakkert om det, overraskende nok ikke hadde innlevelsesevne til å forestille deg at 14-åringer BÅDE kan være seksuelle vesener OG være så unge og usikre på seg selv at de har vanskelig for å si nei eller forestille seg hvordan de vil føle det etterpå. Uten å være «forvirrede individer som uten unntak angrer på sin avgjørelse når de blir eldre».

  Må innrømme at jeg faktisk er litt nysgjerrig på hva du kommer til å svare. :)

 • Jeg synes i alle fall at du har skrevet et fremragende innlegg, Kat. :-)

 • Kat

  Takk takk. Og så er jeg så lur å svare deg igjen, så jeg kommer opp blant siste svar, så kanskje det er flere som leser det. Godt nytt år! :)

 • Det vil komme et svar fra meg, jeg trenger bare litt tid på å samle noe informasjon :-)

 • Kat

  Det er ikke vitenskapelig informasjon eller statistikk jeg venter på i et svar. Er mer nysgjerrig på om du vil forholde deg til det jeg prøver å formidle enn om du kan argumentere (for eller) imot det. For det siste er jeg sikker på du kan. :)

 • Frank

  14-årige jenter idag er langt mer modne og bevisste på seg selv enn de var for bare 20 år tilbake. Jeg ser ingen grunn til at en gutt og ei jente ikke skal kunne ha sex med hverandre hvis de ønsker det, bare fordi jenta er 2 år yngre enn tillatt.

 • Kat

  Jeg tror ikke helt du har skjønt poenget mitt. Og jeg tror ikke noe på at 14-åringer (gutter eller jenter) er ekstremt mye mer følelsesmessig modne i dag enn for 20 år siden. Utvikling av følelsesmessig modenhet skjer gjennom erfaring og modning av hjernen, og speedes nok ikke betrakelig opp selv om informasjon (god og dårlig) om sex nå praktisk talt er tilstede hvor som helst du snur deg i samfunnet. Evnen til kritisk tenkning og beslutningstaging i lys av tenkelige konsekvenser er faktisk ikke helt utviklet før man er over 30.

  Selv om ungdomsskoleelever kan ha et velutviklet sexvokabular de gjerne viser fram på skolebussen, blir de stort sett nokså usikre og sjenerte hvis man setter seg ned og har en seriøs samtale om sex med dem. Og veldig sultne på god informasjon om emnet, da mesteparten av det de har «lært» fortsatt oftest kommer fra porno eller jevnaldrende som egentlig ikke vet mer enn de selv vet. Myten om at man ikke kan bli gravid første gangen man har samleie f eks, er fortsatt ganske utbredt.

 • Kat: Jeg oppdaget at jeg jo aldri har svart deg på ditt lange og fine innlegg for en tid tilbake. Ditt spørsmål var vel til slutt om jeg kunne forestille meg «at 14-åringer BÅDE kan være seksuelle vesener OG være så unge og usikre på seg selv at de har vanskelig for å si nei eller forestille seg hvordan de vil føle det etterpå«.

  Det kan jeg i aller høyeste grad. Når jeg argumenterer for lavere seksuell lavalder er det ikke fordi jeg ønsker at unge jenter skal ha mer sex. Tvert i mot synes jeg det virker hårreisende å se jenter på 14-15 år og forestille meg at de skal ha sex. De ser tross alt så små ut og det er vanskelig å tro at de skal være rede for å ha sex med noen, enten det er jevnaldrende eller eldre. Men dette er heller ikke mitt poeng i bloggpostene jeg har skrevet. Jeg prøver å argumentere for at en seksuell lavalder på 16 år ikke beskytter jenter. Det gir dem heller en falsk trygghet hvor de er «vernet» av en teoretisk grense som foreldre og lærere forholder seg til, men som ikke egentlig eksisterer ute i den seksuelle verden. Det er den ene siden av saken. Den andre siden er at mange jenter under 16 i høyeste grad er, på tross av hva jeg og andre måtte tro eller føle, rede for å ha sex, også med noen vesentlig eldre. Og da finner jeg det absurd at dette skal defineres som voldtekt på ren automatikk, og at den eldre part i et slikt seksuelt forhold skal dømmes til fengsel i ett eller flere år.

  Derfor heller jeg mer mot en praktisering av lovverket slik som i f.eks. Tyskland, hvor grensen ikke er absolutt, men mer glidende. På den måten kan man se enkeltmenneskene i hver sak, heller enn å skjære alle over en kam og på den måten skape mye unødvendig lidelse.

 • Pingback: Seksuell utnyttelse eller gjensidig glede? | Klinten fra Hveten()

 • Fred

  Jeg har to kommentarer her. Den første er til Kat:

  Innlegget ditt er intelligent og interessant, men jeg tror det konkluderende spørsmålet ditt ikke er så relevant for alder i det hele tatt. Altså, det finnes mengder av lignende situasjoner som den du opplevde, som foregår når to voksne mennesker (i alle aldre) har et intimt forhold. Det foregår en liten maktkamp i enhver relasjon, og man lar seg påvirke av den andre parten. Jeg tror vi må være litt forsiktige i dagens samfunn så vi ikke «beskytter hverandre svake», som jeg liker å kalle det. Det er f.eks. ingen som vil mene at det skal være ulovlig å forføre en person som nettopp har blitt dumpa av kjæresten sin, selv om vedkommende antakeligvis er mer sårbar enn vanlig. Man skal ikke trenge å føle at alle valg man har tatt, er noe man skal kunne stå for i enhver kontekst og til enhver tid.

  Så til JAJØSS:
  Du har ikke noe i en saklig, intellektuell debatt å gjøre. Kom deg ut i skogen og hogg ferdig tømmeret ditt.

 • maren

  jeg blir skikkelig lei meg når jeg hører om 11-12-13-åringer som har sex. jeg forstår ikke hvorfor alle har det så travelt med å ha sex. hvorfor alle har det så travelt med å bli voksne. barndommen er en flott tid som burde utnyttes.
  selv var jeg 14 år første gang, og kunne godt vært foruten, men likevel føler jeg at jeg tok en grei beslutning for hva jeg ville akkurat da.
  poenget mitt er at hvis vi begynner å senke grensene tror jeg barn og unge ytterligere vil «utfordre grensene» og før man vet ordet av det har 10-åringer sex over en lav sko.

  men jeg er veldig enig i en ting, loven burde være mer fleksibel når det gjelder kjærestepar som gjensidig beslutter å ha samleie. likevel er den teoretiske «overgriperen» mer enn klar over hva loven sier, og burde ikke være såå overrasket over utfallet, nå som loven er så striks

 • Det du frykter har jeg drøftet i bloggposten, og statistikk om seksuell debutalder viser at denne ikke nødvendigvis synker selv om den seksuelle lavalder senkes.

  Jeg skriver:

  Og – viktigst av alt: Den seksuelle debutalderen ligger høyere enn Norge i både Italia, Tyskland, Holland og Spania, altså land hvor lavalder er hhv 14 og 13 år. Med andre ord debuterer man ikke tidligere selv om seksuell lavalder settes ned.

  Jeg føler det argumentet minner litt om kristenkonservative som tror at om vi tillater homofile ekteskap vil plutselig mange flere bli homofile. Lovene styrer neppe denne type atferd som springer ut fra naturlige behov.

 • Kat

  Til Fred:

  Jeg er ikke enig i at alder ikke er relevant. Selvfølgelig kan man av forskjellige grunner være sårbar i alle aldre, men likevel vil evnen til å vurdere hva som er bra for en selv for de fleste bli bedre med alderen, på bakgrunn av erfaring og modenhet. Dette har jeg allerede skrevet om i den første delen av den forrige kommentaren min.

  Og til Gunnar Roland Tjomlid:

  Jeg svarte heller aldri deg igjen, kanskje fordi jeg ble litt skuffet over at du egentlig ikke kom med noe nytt i din kommentar. Selvfølgelig forstår jeg at loven om seksuell lavalder ikke har noen avgjørende beskyttende effekt ute i den virkelige verden. Og hadde alle forholdt seg til andre mennesker med respekt og empati, hadde vi ikke trengt den slags lover i det hele tatt. Men slik er det jo ikke, og det ville i hvert fall ikke være et skritt i riktig retning å fjerne loven om seksuell lavalder, som er en riktignok ikke optimal beskyttelse, men likevel en av de formene for beskyttelse samfunnet faktisk kan tilby. Jeg er ikke i prinsippet imot en relativ seksuell lavalder som f eks at det er greit med sex for unge sålenge ikke aldersforskjellen er større enn f eks to år, men det ville ikke endre på at noen helt uproblematiske seksuelle forhold fortsatt blir rammet. Det jeg definitivt er imot, er å senke lavalderen, da jeg mener hensynet til det potensielle offeret (og legg merke til ordet «potensielle», jeg er fortsatt inneforstått med at ikke alle unge mennesker som har sex er ofre) alltid må veie tyngre enn hensynet til den potensielle overgriperen.

 • Kat:

  Det jeg definitivt er imot, er å senke lavalderen, da jeg mener hensynet til det potensielle offeret (og legg merke til ordet “potensielle”, jeg er fortsatt inneforstått med at ikke alle unge mennesker som har sex er ofre) alltid må veie tyngre enn hensynet til den potensielle overgriperen.

  Men denne argumentasjonen forutsetter at den seksuelle lavalder aldri har negativ effekt også for den unge part som rammes av ulike måter av dette. Det dreier seg ikke hovedsakelig om å verne den eldre part, men å ha et lovverk som ikke sykeliggjør og kriminaliserer en hel mengde fine og positive seksuelle relasjoner mellom to mennesker av ulik alder.

  Jeg ser heller ikke hvordan vi kan si at f.eks. Tyskland, Sverige og Danmark tar feil når de setter lavalder til 14 og 15 år, mens vi har rett i at 16 er det mest fornuftige? Har ennå ikke sett noen argumenter for dette annet sirkelargumentasjon om at det virker som fornuftig alder fordi det er det vi er vant til.

 • Øyvind

  Her vil jeg legge inn en kommentar, dette har både posetivee og negative sider, det er rett som flere her sier med at yngre jenter kan føle ett press og ikke tørre og si ifra, de med dårlig selvbilde, og behov for opmerksomhet.
  Men dette har ikke nødvendighvis noe med alder å gjøre 14 til 16 år, jeg vet om flere som opp til dem er 20 har hatt akkurat samme problemet, vet også om ett par personer som har samme problemet i dag og er godt voksene.

  Jeg er enig at det blir helt feil å kalle det ett sexuellt overgrep, da alle asosierer det med vold, tvang og makt. Man burde fått inn egen kategorisering av dette.
  Det er ikke unormalt at personer i alderen 14-20 år er sammen med folk som er opp til 10 år eldre, selv om det for meg og sikkert andre virker helt feil at en 14 åring er sammen med en 24 åring, så er det viktigste at personene har det bra sammen, og at det ikke går på noens bekostning.

  For veldig mange jenter mellom 14 og 16 år er det til og med viktig å ha sex før dem fyller 16, det er status for dem. Da syns jeg loven har hatt en helt feil effekt, de fleste 13 åringer ville ikke tenkt på den måten om lavalderen var på 14 år.

  Men jeg ser også problemene i denne saken, men absolut fordelene.
  Jeg er for å senke den sexuelle lavalderen, da jeg mener at dem har sex uansett hva loven sier, dette er bare å ødelegge for dem som faktisk har ett bra forhold og ikke har noe i mot det som skjer.

  Jeg vet også om flere jenter som går å finner seg noen dem kan ha sex med, møter dem, og annmelder dem etterpå. Fordi når saken kommer opp for retten blir i de fleste tilfeller saksøkte dømt til å betale erstattning til offeret i saken. Flere forteller også til «overgriperen» at dem er 16.

 • Brilliant. Stå på!
  Folk som Jajøss (jøss, trodde en burde stå frem med navnet sitt hvis en prøver å true andre) tenker kun på seg selv og vil alltid prøve å få ting til å snu seg etter deres ønsker, for å slippe å ha ekstra hodebry. I dette tilfellet vil han nekte datteren sin ha sex, selv om hun har, som mange jenter i denne alderen, begynt å få interesse for det. Det å forby og gjøre sex under 16 år til tabu er en av måtene å krenke rettigheter til ungdommene på.

 • amhovgaard

  Kanskje dette hjelper ;)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg's_stages_of_moral_development#Conventional

  Det er ikke alle som helt skjønner at «hvorfor lovverket er slik» er noe det går an å debattere (hva de gjør her, er et annet spørsmål).

 • Pastortom

  Enig med frank

 • Pingback: Løgner i alternativland | unfiltered perception()

 • f-16

  er ikke seksual lavalderen 17 i Nederland?

 • f-16

  men har det vært 12 år noen gang? i nederland

 • Pingback: The normalization of paedophilia in the secular humanist movement | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja….. | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja…(Hvem?) | fripresse.com()

 • Pingback: Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Vitenskapelig pro-pedofili fra Human-Etisk Forbund | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Seksuelt misbruk av barn – no big deal? | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Farvel til ekstremistene | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Vitenskapelig pro-pedofili | Garden of Serendipity()