Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes

Last updated on 5. april 2012

sex_og_samliv_spray_118554a.jpgVG, NRK og Dagbladet rapporterer i dag en sak hvor en 22 år gammel mann er dømt til fengsel for å ha hatt sex med sin 14 år gamle kjæreste:

Sarpsborg tingrett dømte den 22 år gamle kjæresten hennes til fengselsstraff i 60 dager for seksuell omgang med mindreårige.

39 av dagene ble betinget med en prøvetid på to år.

Bakgrunnen for dommen er at gutten befølte jenta på brystene, tok henne på kjønnsorganet og hadde samleie med henne.

Per juridisk definisjon er dette et seksuelt overgrep mot den unge jenta, og basert på kommentarer jeg har fått på tidligere bloggposter er svært mange nordmenn enige i at jenta uansett tar skade av dette og må beskyttes mot sin egne lyster og følelser og ikke minst mot den eldre mannens lyster og følelser.

Hvis en person har sex med noen under 16 år, og er minst 5 år eldre selv, så defineres det som et overgrep, uansett om det var frivillig, flott og uproblematisk for den yngre part. Dessverre ser ikke alle ut til å forstå at dette er «juridisk terminologi» og ikke nødvendigvis samsvarer med det folk flest legger i ordet «overgrep». Når man hører at en person er siktet eller dømt for «seksuelle overgrep» mot et barn, så vil de fleste automatisk se for seg at vedkommende har vært voldelig, brukt tvang eller på annen måte skadet barnet fysisk. Man tenker voldtekt, med alt det negative det naturlig nok bringer med seg av assosiasjoner. Det trenger altså slettes ikke være tilfelle, og har de brukt vold eller tvang bør de dømmes etter andre lover enn den som omhandler seksuell lavalder.

I tilsvarende saker hvor de involverte har vært fra andre land og journalisten dermed kan distansere seg mer, har man nesten uten unntak omtalt slike menn som en «pedofil overgriper» og de unge jenter som «offer», men grunnet omstendighetene rundt denne saken har journalistene vanskelig kunnet ty til slike billige virkemidler. Retten har nemlig konkludert med jenta i denne saken selv ønsket dette:

Paret hadde vært kjærester i 2,5 måned før de hadde sex, og det var jenta som hadde tatt initiativet til å ha samleie.

De brukte prevensjon, og begge to var edrue.

Retten mente at jenta ikke hadde blitt utnyttet til tross for hennes unge alder og manglende vurderingsevne.

La oss oppsummere: De var kjærester og kjente altså hverandre godt. Hun ønsket sex. De gikk sakte og forsiktig frem med klining og beføling før de til slutt hadde samleie. De var edru og handlingen var planlagt og gjennomtenkt fordi de brukte prevensjon. Jenta ble ikke utnyttet og alt ble gjort av hennes egen frie vilje. Likevel må mannen dømmes som seksualforbryter fordi norsk lov krever dette. Man må konstruere et offer og en overgriper ut av to uskyldige individer fordi lovteksten krever dette, helt uavhengig av sakens faktiske realiteter. Lovteksten ser bare sort/hvitt, så kun alder definerer om dette er et seksuelt overgrep eller ikke. Det finner jeg usedvanlig skremmende og skadelig.

Andre land ser ut til å ha kommet noe lenger enn Norge på dette området og har åpnet for et mer fleksibelt lovverk når det gjelder seksuell lavalder. I Nederland er den absolutte seksuelle lavalder 12 år. En jente eller gutt på 12-15 år kan altså ha sex med en eldre part om de selv ønsker dette. Samtidig er det slik at man kan straffes for å ha sex med et barn under 16 år hvis barnet eller foreldrene mener den eldre part har utnyttet barnet på noe vis. Rollene er altså snudd på hodet. I motsetning til Norge, hvor man blir automatisk straffet selv om sexakten var frivillig og utelukkende positiv for den yngre part, så må man i Nederland først bevise at den seksuelle handling faktisk var skadelig for den yngre part. Dette synes jeg er viktig for å ivareta barns rett til å bestemme over egen kropp i en så viktig og kritisk fase av utviklingen sin, og for å ikke kunstig farliggjøre noe som egentlig skal oppleves som fint og naturlig.

Det er også viktig å huske at grensen på 16 år er helt arbitrær. Det finnes ikke noen universell biologisk eller psykologisk endring som skjer akkurat ved denne alderen. Jeg ønsker gjerne å høre noen argumentere for at ikke grensen like gjerne burde vært 18 år. Alle argumentene som brukes for en grense på 16 år vil også gjelde for en grense på 18 år. Så hvorfor da ikke også 15 år? Eller 14? Den kriminelle lavalder er 15 år og man kan velge å konfirmere seg i en alder av 14 år. Man anses altså som ansvarlig for sine egne handlinger og for sin egen religiøse tilhørighet et år før man anses som moden til å bestemme om man vil la en 20 år gammel mann eller kvinne få beføle ens kjønnsorgan.

Hvilke signaler gir egentlig 16-årsgrensen til ungdommer? Jo, den sier at når du er under 16 år har du ingen rettigheter over din egen kropp eller seksualitet. Du kan ikke selv velge fritt hvem du ønsker å ha sex med, og skulle du ha lyst på sex med en eldre part er det noe galt med deg og du burde skjemst. Er dette en god måte å gjøre ungdom ansvarlige for sin egen seksualitet på? Hvis grensen var 14, kanskje da en 14-åring ville være mer bevisst på å ikke møte en 30 år gammel mann for sex? Hvis samfunnet og skolesystemet var tilpasset en virkelighet hvor en 14-åring ble forventet å ta dette ansvaret, ville de kanskje være bedre rustet til å ta de rette avgjørelser. Husk, vi snakker ikke her om voldtekter i form av tvang, men frivillig sex hvor 14-åringen selv velger dette, og da er det opp til samfunnet å gjøre barnet best mulig rustet til å ta de rette valg.

Det skremmer meg også å tenke på den skade samfunnet påfører et barn som av egen fri vilje har valgt å følge sine følelser for en eldre part ved at vi kobler inn psykologer, politi, skole, media og domstol i etterkant av høyst personlig seksuell eksperimentering. Jeg husker selv hvor ødelagt jeg var av å bli sendt til rektor etter å ha brutt skolens reglement en gang da jeg var 12 år gammel. Hvordan må det da føles å måtte snakke med politi, jurister og helsepersonell om det mest private man kan tenke seg? Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at de praktiske etterdønningen av det lovverket vi har skader barn mer enn det beskytter dem.

Jeg mener derfor at den seksuelle lavalder bør senkes. Hvor langt ned den skal senkes er jeg usikker på. Magefølelsen min sier 14 år, men basert på erfaringer og statistikk fra andre land er det egentlig lite som taler i mot å ikke like godt senke den til 12 eller 13 år. Mange vil reagere sterkt på dette og frykte at ungdommer da vil debutere tidligere seksuelt, det vil bli flere tenåringsgraviditeter,flere aborter og flere som smittes av kjønsssykdommer og andre negative konsekvenser. Men dette stemmer ikke. Eksperimentet er blitt kjørt i mange år i andre europeiske land, og uten de nevnte negative konsekvenser. Tvert i mot.

I våre naboland Sverige og Danmark er den seksuelle lavalder 15 år. I land som Tyskland, Kanada og Italia (og flere andre land) er den 14 år. I Spania så lav som 13 år. Disse grensene har bred støtte i alle de politiske partier, organisasjoner som jobber for barns rettigheter/vern og utdanningsinstitusjoner. Hvorfor? Fordi det funker. Et land som Nederland (hvor den skeuselle lavalder er 12 år) har under halvparten så mange tenåringsgraviditeter som Norge. Italia har også vesentlig lavere rate, og Tyskland ligger bare marginalt over oss. Italia og Tyskland har også lavere aborttall enn oss.

Og – viktigst av alt: Den seksuelle debutalderen ligger høyere enn Norge i både Italia, Tyskland, Holland og Spania, altså land hvor lavalder er hhv 14 og 13 år. Med andre ord debuterer man ikke tidligere selv om seksuell lavalder settes ned.

I land hvor den seksuelle lavalder er lavere enn i Norge må man anta at fraværet av straffeforfølgelse øker antallet tilfeller hvor eldre menn har sex med unge jenter. Er det noen studier som viser at dette er et stort og alvorlig problem i disse landene? Er Italia, Portugal og Tyskland land fulle av jenter som sliter med alvorlige senskader fordi de hadde sex med eldre menn? Det er i så fall nytt for meg og jeg vil gjerne se folk vise til studier som dokumenterer dette hypotetiske problemet før jeg tror på argumentet om at sex i så ung alder med en mye eldre part uten unntak er skadelig. Slik sex er nemlig mye mer utbredt enn vi kanskje tror. Statistikk viser at i Norge har jenter sin seksuelle debut med noen som i snitt er ca 3 år eldre enn dem selv. Med andre ord må en ganske stor andel jenter ha sin seksuelle debut med noen som er vesentlig mye eldre enn dette. Samtidig debuterer nesten 40% av norske jenter seksuelt i en alder av 15 eller yngre. Det betyr at det hver eneste dag foregår et stort antall «seksuelle overgrep» av den typen mange er helt sikre på at ødelegger jenter. Likevel finnes ikke disse ødelagte jentene i statistikken – kanskje fordi de takler dette vesentlig bedre enn hva mange tror? Kanskje den menneskelige organisme gjennom evolusjon (genetisk og kulturelt) har sørget for å utvikle hormoner, kropp og hjerne i takt? Jeg tror i all hovedsak det, og forskningen ser ut til å støtte opp om dette.

En av de få store, gode studier som er gjort på området (Rind et al) viste at de negative konsekvensene ved seksuelle overgrep mot barn var relativt små. Det skilles selvsagt da mellom en 5 år gammel jente som voldtas av sin onkel, og en 15 år gammel jente som har frivillig sex med sin 25 år gamle kjæreste. Studien har vært omstridt fordi mange, akkurat som her i denne diskusjonen, ikke takler en debatt om ung seksualitet fordi det er for tabu, men studien er den dag i dag ansett for å være faglig godt gjennomført og ble publisert i en peer-reviewed journal.

Er det også slik at alle disse tusenvis av unge norske jenter som hvert år velger å ha sex med en vesentlig eldre part ikke vet sitt eget beste? Er de alle forvirrede individer som uten unntak angrer på sin avgjørelse når de blir eldre? Det finner jeg veldig tvilsomt. Leser man litt i diskusjonsforum her på nettet vil man også se mange unge jenter og gutter som forteller om sine seksuelle opplevelser av denne art og omtaler dem som utelukkende positive, noe også Rind-studien bekrefter. Vi må være forsiktige med å fordømme og lage lover ut fra det vi synes er «ekkelt» eller som kun strider mot vår subjektive moral.

Angrer de fleste unge på sin tidlige seksuelle debutalder? En studie gjort i Irland viste følgende konklusjon:

Younger age at first sex was associated with weaker planning, lower autonomy, a less stable relationship with partner and higher levels of regret. However, regret after early sexual initiation was not universal and young age per se was not responsible for higher levels of regret. Instead, the lower knowledge and skills of early debutants and their impact on levels of planning, preparedness and willingness lead to later regret.

En annen studie fra New Zeland viste at ca halvparten av jentene ønsket de hadde debutert seksuelt senere enn de gjorde, og gjennomsnittsalderen i landet for seksuell debut er 16 år. Ca 70% av de som debuterte før de var 16 ønsket de hadde ventet. En av tre syntes altså det var greit å debutere før de var 16, og halvparten av de som debuterte etter fylte 16 syntes likevel det var for tidlig. Spørsmålet blir da, skal man heve seksuell lavalder fordi så mange som halvparten angrer selv ved 16 år, eller skal man ta hensyn til de 30% som faktisk hadde glede av å debutere før de var 16 og heller satse på bedre informasjon og opplæring for å gi flere en god debut-opplevelse, i tråd med den irske studien?

Selvsagt vil noen angre, og selvsagt vil opplevelsen være dårlig for noen, men mange av de negative erfaringene vil skyldes helt andre faktorer enn den seksuelle akten i seg selv. Det er derfor jeg mener vi må være ytterst forsiktige med å kriminalisere de seksuelle handlinger når vi allerede har lover som beskytter individer mot annen form for misbruk som ofte er direkte involvert i seksuelle overgrep. På toppen av alt er det vel minst like stor sjanse for at man får en dårlig seksuell opplevelse med en jevnaldrende eller yngre gutt, så hvorfor argumenterer ikke folk her for at lovverket da også skal beskytte barn mot dette (noe det altså ikke gjør ettersom man kan ha sex under 16 år så lenge aldersforskjellen ikke er for stor)?

Det overrasker meg også litt at så mange roper etter at myndigheten skal beskytte oss mot livet selv. Livet er opp og nedturer. Å ha en dårlig seksuell erfaring som fjortenåring er ikke noe man skal beskyttes mot. Det er lov å angre. Det er lov å ta dårlige avgjørelser. Problemet er ikke den seksuelle handlingen i seg selv, men derimot skamfølelsen som samfunnet påfører jenter som ønsker å leve ut sin seksualitet og som ønsker en eldre partner. Dette er liksom ikke lov, og det skaper mange ungdommer med et unødvendig unaturlig anstrengt forhold til sine egne følelser.

Jeg tror at samfunnet vil ha godt av en seksualpolitikk som ikke stigmatiserer seksuell eksperimentering på den måten det gjøres i dag. Statistikk viser at de psykologiske skadene er små samtidig som de andre negative effekter (debutalder, abort etc) heller ikke øker, tvert i mot. På den positive siden gir man unge kontroll over sin egen seksualitet i en så viktig alder, man tillegger dem mer ansvar (med de positive effekter det tydeligvis har) og man kriminaliserer ikke eldre kjærester slik som i dag.

Det hele koker ned til at man enten vil ha grensen på 16 for å være på den sikre siden (for å beskytte de tilfeller hvor barna faktisk utnyttes eller bevisst misbrukes), eller fordi man synes sex mellom to mennesker med stor aldersforskjell bare er moralsk galt, uten å egentlig kunne grunngi dette noe nærmere. Begge argumenter er like dårlige mener jeg.

Jeg vil for øvrig sterkt anbefale boken «Harmful to Minors» av Judith Levine, en særdeles tankevekkende bok som tar for seg dette temaet på en fordomsfri og flott måte.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!