1218528263382_63.jpgDet har vært varslet lenge, og nå ser det omsider ut til å komme på plass: Den idiotiske røde chatte-knappen som uskyldige jenter og gutter kan klikke på hvis de ønsker å lage trøbbel for den de chatter med.

Som et ledd i kampen mot overgrep mot barn og unge på internett vil du i løpet av høsten se en rød knapp på flere nettsider og i chatteprogrammer. Den nye polititjenesten vil være døgnbemannet og skal gi nettbrukere muligheten til å rapportere ulovlig aktivitet direkte til politiet. Kripos nye tipsmottak vil være i drift fra 4. september.

Barn og unge som bruker internett skal få muligheten til å rapportere direkte til Kripos ved hjelp av den røde knappen. Det har i lang tid vært et kjent problem at overgripere tar kontakt via chatteprogrammer og nettsider.

Jaha? Er dette et kjent problem? Så vidt jeg har klart å researche meg frem til i løpet av de siste par år er det overhodet ingenting som tyder på at dette er et problem annet enn i hodet på uvitende foreldre og politikere som prøver å score billige politiske poeng.

Atle Roll-Mathiesen, som leder Kripos’ taktiske etterforskning, sier til NRK:

[Jeg] tror likevel ikke det nye systemet vil klare å stoppe overgripere fra å oppsøke kontakt med mindreårige på nett.

– Dette er et stort problem. Tips-systemet vil hjelpe, men det vil ikke løse alt.

Kan Kripos dokumentere at dette virkelig er et stort problem? Hvor mange overgrep med utgangspunkt i chat har de registrert de siste årene?

Enhver fysisk kontakt mellom to chattepartnerne forutsetter at begge parter er frivillig deltakere i chatten og frivillig ønsker å treffes. Er man frivillig deltaker i en chat vil man naturlig nok ikke klikke på den røde knappen, fordi man ikke ser på chatten som problematisk i utgangspunktet. Ergo vil et eventuelt seksuelt overgrep uansett kun skje med barn som uansett ikke vil trykke på den røde knappen. De som trykker på den røde knappen vil være de som ikke ønsker en «seksuelt ladet» chat eller treff, og dermed ikke ville bli utsatt for et seksuelt overgrep uansett.

Men Kripos definerer kanskje «seksuelle overgrep» videre enn hva jeg gjør. Ut fra de statistikker de liker å vise til anses enhver hentydning til temaet sex som et seksuelt overgrep mot den andre part, enten de er frivillig med på chatten eller blir utsatt for seksuelle hentydninger uten selv å ønske det. Men da er det bare å avslutte chatten og eventuelt blokkere brukeren. Det er like enkelt å klikke på X oppe i høyre hjørne, som å klikke på en rød rapporteringsknapp. Og på hvilken måte hjelper det å rapportere en bruker som man ikke liker? Hva i all verden kan politiet egentlig gjøre? Det er ikke straffbart å chatte om sex. Det er først når man møter opp på avtalt sted at den såkalte groomingloven trer i kraft og gjør at man kan arresteres. Trenger man virkelig en egen knapp som tross alt åpner for, og garantert vil føre til, enorme mengder med misbruk og falske beskyldninger, for å melde fra til politiet om et avtalt treff man ikke selv ønsker? Det krever ikke mye fantasi for å se hvordan dette systemet har mye større potensiale for misbruk enn nytte.

Den relle konsekvensen er at man binder opp verdifulle politiressurser som heller burde gjort noe nyttig, og at man sløser bort millioner av kroner på et fasadeprosjekt. I tillegg kommer man til å få en hel mengde falske rapporteringer som i verste fall kommer til å ende opp med at uskyldige mennesker opplever politirazziaer og offentlig uthengig i sine lokalsamfunn.

Dette vitner rett og slett om grov inkompetanse og feig populisme fra Kripos og myndighetene sin side.

 • Mmmmm….tenkte vel noe av det samme ja. Jeg stemmer for gode forbilder på nettet så vel som ellers i livet. Forbilder med gode vaner og et reflektert forhold til hva man skal, kan og bør gjøre på nettet.

 • M

  Britiske politikere vil fjerne alle som er dømt for seksualforbrytelser fra Facebook …

  Når vi vet at mange slike lovbrudd er både milde, og uten reelle ofre og uten noen som helst krenkelse, er ikke da dette sykt?

  http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/04/tech/ma

 • Ditt innlegg, og henvisningen til research som du selv har gjort, er i beste fall mangelfult. Du sitter på din høye hest og hevder at dette ikke er et problem fordi DU ikke kan se at det er det.. Likevel er det endel profesjonelle aktører som faktisk har kommet til motsatt konklusjon, så som Kripos og Redd Barna, og sistnevnte har laget en rekke rapporter om dette. Ta en titt på denne siden og last ned rapporten det linkes til tidlig i artikkelen: http://www.reddbarna.no/default.asp?V_ITEM_ID=179…. Hvis du titter litt rundt der vil du finne en rekke utredninger om emnet, og alle har en annen konklusjon enn din. Man får vel selv vurdere hvem som har høyest troverdighet etterpå.

  Man kan gjerne mene hva man vil, men man bør gjøre hjemmeleksen sin først.

  Til "M": Definer hva som er et "mildt" overgrep uten reelle ofre eller krenkelse.

 • Jeg har lest nevnte rapport (og andre fra ReddBarna) og flere andre rapporter, bl.a. fra USA, som konkluderer med at problemet er minimalt. Men dette avhenger selvsagt av hvordan man definerer "overgrep". Det jeg sikter til er faktiske fysiske seksuelle overgrep initiert av chat. Disse er uhyre sjeldne og legitimerer på ingen måte de drastiske tiltak som iverksettes med de negative konsekvenser de også har.

  En annen, men etter mitt syn høyst relevant debatt, er i hvilken grad disse "seksuelle overgrep" er skadelige ettersom opptakten ofte består av en chatte-kontakt over tid, full klarhet over aldersforskjell, full klarhet over hensikt med et treff etc. Hvis en 15 år gammel jente ønsker å møte en 10 år eldre mann for sex etter at de har pratet mye om dette på nettet, så er det definert som et seksuelt overgrep. Jeg betviler likevel sterkt at skadevirkningen er av en slik art at det kan legitimere innføring av "sladreknapper" som binder opp dyrebare politiressurser og fører til mange falske anklager.

  Jeg har lest og "studert" dette temaet i et par år nå, og har ennå til gode å se en eneste rapport som viser en klar og tydelig sammenheng mellom fysiske seksuelle overgrep og internettbruk og at dette utgjør et samfunnsproblem som kan løses på denne måten.

 • M

  Drittlei skrev:

  «Til «M»: Definer hva som er et «mildt» overgrep uten reelle ofre eller krenkelse.»

  Vel, når en person over den seksuelle lavalder har sex med en under, og blir dømt for det – selv om sexen var gjensidig samtykkende, god, omsorgsfull og trygg.

 • Koppa Dasao

  Redd Barna jobber mot en verden der menn og gutter ikke eksisterer, ihvertfall ikke i frihet.

 • Takk til «M» for definisjonen som jeg etterspurte. I norsk lov er det unntaksbestemmelser når de som har sex er «sammenfallende i alder og utvikling», noe som betyr at en 18 årig gutt fint kan være kjæreste med en 15 årig jente uten at dette nødvendigvis er straffbart. Det blir annerledes når den ene er 30 og den andre er 15, da man anser at den voksne har et «overtak» i forhold til alder og utvikling, og derfor kan utnytte den yngres uvitenhet eller umodenhet. Såvidt meg bekjent finnes det ikke mange saker fra Norge der gutter/menn er dømt for samkvem med en person som bare er noen år yngre.

 • SHokk!

  jeg synes dette er en bra ting jeg!du kan ikke sitte å si at det ikke er et problem når voksne menn prøver å få kontakt med barn! eller kansje du skriver dette for å beskytte deg selv, jeg vet ikke men knappen burde kommet for LENGE siden ! da kan barna våre få hjelp når de ikke tør å komme til oss. Dette er er reelt problem ! GO den røde knappen sier jeg bare ! =D

 • SHokk: Du sier at «dette er et reellt problem». Kan du redegjøre for nøyaktig du mener problemet består i, dokumentasjon på at det er et reellt problem, eventuelle dokumenterbare skadevirkninger det måtte ha på barn og på hvilken måte den røde knappen vil bidra til å løse problemet?

 • Koppa Dasao

  SHokk, hva knappen står for er det reelle problemet. Dette er et tiltak som står for overvåkning og løgn.

  Nå har jeg fulgt utviklingen av tiltak mot seksuelle overgrep siden 1994, og resultatet er nedslående. Mens Redd Barna har trumfet igjennom det ene tiltaket etter det andre, der hvert tiltak følges av et enda mer rasistisk desperat tiltak enn det forrige, og den eneste forandringen i statistikken er en faktisk økning i antall barn utsatt for seksuelt misbruk, fra 120 000 i 1994 til 145 000 i 2008. Økningen har faktisk vært større enn økningen i Trondheims befolkning over samme periode.

  Den røde knappen står for rasisme, fanatisme, og skremselspropaganda!

 • Koppa Dasao: Hvor har du disse overgrepstallene fra?

 • Koppa Dasao

  Prosenttalla er fra Redd Barna, støttesenter mot incest, og diverse andre offentlige organisasjoner som benytter omtrent tilsvarende tall. Utregningen er gjort med befolkningstall fra Statistisk Sentralbyrå.

  # 1. januar 2008 hadde Norge 1 099 300 registrerte bosatte barn. (ssb.no)

  Organisasjonene regner med ca 14% seksuelt misbrukte barn. (9% gutter + 19% jenter)

  1099300*0,14=153902. Det er en økning på ca 8000 siden sist jeg sjekket tallene.

 • Så økningen i antall seksuelt misbrukte er i følge din beregning kun basert på en økning i folketall? Altså en absolutt økning, ikke en relativ økning i forhold til antall innbyggere? Det er i så fall ganske meningsløst å peke på.

  Eller misforstår jeg deg her?

  Når det er sagt er også definisjonen av «seksuelt misbruk» passe diffus. Hvis en gutt eller jente noengang har opplevd at en annen person begynte å snakke om sex på en chat uten at de selv ønsket å snakke om sex, så defineres dette som seksuelt misbruk. Ellers er også blotting, filming/foto og forslag om sex definert som seksuelt misbruk. Avhengig av omstendighetene kan selvsagt slike ting også være traumatisk, men å vite litt om hva som ligger i begrepet «seksuelt misbruk» bidrar vel til å nyansere de tilsynelatende høye tallene.

  http://www.nkvts.no/temasider/tema_barn/Seksuelle_overgrep/So_Definisjoner_omfang.htm

  http://www.fmso.no/sider/tekst.asp?side=9

 • Koppa Dasao

  Det spiller ingen rolle om økningen er prosentvis eller stykkvis, det er uansett en økning. Tross alt alle disse tiltakene skulle jo føre til en nedgang…

  Rasister elsker å utvide begrepene i det uendelige for å få folk til å tro på sine fantasier.
  Jeg for min del foretrekker kun følgende definisjon: Et seksuelt overgrep er å påtvinge en annen din mening av den personens seksualitet. Det omfatter ikke alt rasistene tar med, men det omfatter ting som i dag er lovlig i Norge. At et seksuelt overgrep er lovlig spiller ingen rolle dersom offeret tar skade av det.

 • Det er ikke en økning. Det er stillstand. Problemet er ikke større fordi det absolutte tallet øker i takt med befolkningsveksten.

  Det er uansett umulig å beregne tall på denne måten, fordi prosenttallet ditt er ikke knyttet til et spesielt år. Det er et gjennomsnitt basert på undersøkelser helt tilbake fra slutten av 70-tallet. Dermed blir tallene dine helt meningsløse annet enn for å gi et grovt bilde av hvor stor del av befolkningen man antar har vært utsatt for et eller annet seksuelt overgrep, i ordets aller videste definisjon, og uten å knytte det opp mot noe år.

  Tallet er heller ikke et årlig estimat. Det er ikke 14% som misbrukes en gang i året, men derimot et estimat på hvor stor del av befolkningen som har opplevd misbruk en eller annen gang før de ble 18 år, altså en reell periode i livet på 10-15 år (som man kan huske og rapportere noe om). Hvis overgrepene er noenlunde jevnt fordelt på alder, så vil det i snitt være rundt 10.000 overgrep i året skal man regne på denne måten. Og det skal man vel egentlig ikke.

 • SHokk!

  herregud enhver normal person vil jo fatte at overgrep mot barn er et problem ! blir så sinna på noe av det dere skriver. dere er jo voksne folk og burde jo fatte at den knappen kan være til hjelp! jeg tar imot et hvert middel som kan hjelpe barna å si ifra. jeg er bare 18 år å skjønner såpass. jeg har opplevd bra mye ekkelt på nettet oppgjennom årene og har faktisk ønsket lenge at en slik knapp skulle komme. å jippi den kom ! nå kan enderlig barna si ifra direkte til politiet! GO KNAPPEN!!!

 • SHokk!

  å ja BTW klart barn får skader av at voksne menn eller kvinner har sexuel omgang med dem :O noen må ha terapi resten av livet! hva er det du tenker med egentlig gunnar ? du kan jo ikke være vell bevart om du synes ikke det er et problem. voksne skal ikke prate med barn på nettet! det er bare galt dermed basta !

 • Koppa Dasao

  Takk, SHokk, for å vise hvorfor jeg ikke har sansen for den dævelskapen.

 • SHokk: Kanskje du heller kan svare meg på spørsmålene jeg stilte deg i innlegg #9?

 • Koppa Dasao

  Dessuten, SHokk, angående at voksne prater med barn på nettet, så er ikke det så farlig som Redd Barna og andre rasister som mener menn per definisjon er seksualforbrytere.
  Enkelte barn synes det kan være trygt å ha noen voksne å prate med på nettet. Så hvor var problemet du snakket om?

 • SHokk!

  jeg mener ikke at alle menn som prater med unge er seksualforbrytere :P jeg mener heller ikke at alle menn er seksualforbrytere. men jeg synes ikke det er passende f.eks at en 35 år gammel man prater med en 14 år gammel jente, de ligger så langt unna hverandre aldersmessig og mentalt. det er jo ikke normalt da at voksne har en trang til å søke opp unge på nettet. man holder seg jo gjerne til sin egen aldersgruppe . Jeg kan ikke se noen god grund til at en voksen skulle ha intresse av å snakke med et barn på nettet, bortsett fra at han/hun skulle ha noen form for ekkle baktanker.
  angående post #9 et reellt problem ja det er det garantert om en voksen vil ha kontakt med et barn han ikke kjenner eller har noen form for kjennskap til, er greit om det er en vanlig prat men ser heller ikke grunnen til at en voksen skulle ville prate med et barn. alt for stort mental mellomrom mellom dem. også er det jo klart at barn ikke har godt av å prate med voksne folk med lumske intensjoner. eller bli lurt til møter å slikt, det er jo farlig og det kan komme store traumer ut av det om det går galt. har ikke noen dokumentasjon på noe av det jeg skriver men er jo Common sense da ! barn skal prate og være med barn ikke voksne! Den røde knappen kan hjelpe barna si ifra når de ikke tør gå til foreldrene. det er bare et knappetrykk liksom. men for at det skal fungere må jo de finne en måte å plukke ut ekte saker fra fake.

 • Koppa Dasao

  Bestem deg, er vi menn seksualforbrytere, eller er vi ikke?
  Det er mange grunner til at voksne (les menn, da der er opplest og vedtatt av kvinner ikke kan være seksualforbrytere) og barn prater med hverandre, og alle unntatt én er uskyldige.

 • SHokk: Din argumentasjon baserer seg på «common sense». Dessverre er din common sense basert utelukkende på en ting, og det er en ekstrem overdrivelse av problemet gjennom media. Det eneste du har å forholde deg til når det gjelder denne saken, er ditt inntrykk av det fra media. Og det inntrykket representerer ikke virkeligheten. Det er nettopp derfor jeg skriver om disse sakene, fordi jeg ønsker at mennesker som deg skal bruke litt tid på å studere temaet før du reagerer emosjonelt.

  Jeg har skrevet mye om dette teamet. Den forskning, både internasjonal og i Norge, som er gjort på temaet viser at internettovergripere er et tilnærmet ikke-eksisterende problem. De barn som tragisk nok blir ofre for overgrep eller andre ubehageligheter etter å ha møtt noen på nettet, er barn som selv harvalgt å møte personen. Ergo er det barn som IKKE VILL TRYKKET PÅ KNAPPEN LIKEVEL! Derfor er knappen totalt meningsløs.

  For de som føler seg krenket, er det bare å avslutte chatten. Chatmotparten kan ikke styre din PC, derfor er det mye mer hensiktsmessig å lære barn om å beskytte seg selv gjennom å avslutte og blokkere uinteressante og pågående personer, enten de er barn eller voksne.

  Den røde knappen blir ofte et symbol på kampen mot at voksne menn skal kontakte unge jenter på nett, men de utgjør bare en ørliten brøkdel av problemet (i den grad det er noe problem). Den store, store brorparten er ungdommer som trakasserer hverandre på nettet. Og ønsker vi da et samfunn hvor man skal anmelde hverandre til politiet heller enn å snakke til foreldrene eller andre tillitspersoner? Er ikke det å gi etter for problemet hvis man overlater formynderansvaret til staten heller enn til barns foresatte og omsorgspersoner?

  En slik knapp bidrar til det enorme, og svært skadelige, hysteriet som finnes i samfunnet. Enhver fremmed er farlig! Ikke snakke med fremmede på nettet! Ikke oppgi personlige detaljer! Alt dette er feil, og studier på området bekrefter dette. Fremmede er stort sett greie. Kontakt mellom voksne og barn er stort sett sunn og fin. Dessverre finnes det uheldige tilfeller, men denne røde knappen står og skriker 24/7 til barn om at INTERNETT ER FARLIG! Vi trenger ikke mer frykt i samfunnet. Vi trenger mer tillit, forståelse og varme.

  I tillegg til at knappen, på det grunnlag jeg her har skissert, er prinispielt uheldig, så vil den heller ikke ha noen praktisk effekt. Knappen er ingen magisk knapp som automatisk får røde lamper og alarmbjeller til å kime hos nærmeste politisentral. Kanppen er bare en helt ordinær lenke som fører personen til en webside hos Kripos hvor man kan fylle ut et skjema for å rapportere en hendelse. Og hva kan politiet gjøre med denne informasjonen? Svært, svært lite. Det gir en falsk trygghet til barn. Heller enn å lære seg å faktisk ta ansvar og snakke med sine foresatte, så tror de at problemet er løst ved å trykke på knappen. Det er det ikke.

  Det finnes så mange problemer med dene knappen at jeg vanskelig klarer å få sagt alt jeg har på hjertet, men vær så snill å lese litt i bloggen min om dette temaet. Søke f.eks. på ord som «internettovergriper», «kripos» eller «seksuelle overgrep», så vil du forhåpentligvis se at virkeligheten er vesentlig annerledes enn det bilde media har skremt deg til å tro.

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | fripresse.com()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja….. | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Farvel til ekstremistene | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Vitenskapelig pro-pedofili | Garden of Serendipity()