Dermavito vs blog.tjomlid.com

Dette må jo være litt irriterende for Dermavito-pusherne:

Bilde 1.png

Jeg mailet for øvrig Nuform på [email protected] den 18. august med noen spørsmål omkring markedsføringen, men har ennå ikke fått svar. Ikke mye kundeservice å få der i gården altså.

Her er for øvrig min mail:

Hei!

Viser til annonser for kosttilskuddet Dermavito og websiden på www.dermavito.no. Jeg oppfatter denne annonsen som grovt villedende og ønsker en tilbakemelding på noen spørsmål.

I en overskrift skriver dere: «Kliniske studier i Norge viste forbløffende resultater«. I første avsnitt under denne overskriften skriver dere: «For å bevise Dermavito sin effektive virkning, støttet vi oss på vitenskapelige studier og kliniske tester.» Deretter viser dere til en liten enkeltstudie. Først må jeg spørre dere hvorfor dere først sier at det er gjort flere vitenskapelige studier og kliniske tester, når det vitterlig bare er gjort en enkelt? Er ikke dette å villede kunder?

Deretter viser dere til en studie utført av Dr Erling Thom. Jeg har gjennomgått denne studien, og den har mange svakheter. Den er gjort på en liten gruppe mennesker, den er ikke replikert, den er «seedet» med ikke-relevante anekdoter (uttalelser gjort ETTER at deltakerne i studien fikk vite hvilken gruppe de tilhørte) og den er utført av den (etter min oppfatning) svært tvilsomme forskeren Erling Thom. Thom har eierinteresser i kosttilskuddsprodukter og har gjentatte ganger produsert særdeles positive forsøk av tilsvarende kosttilskudd (hud, hår slanking). På tross av at forsøkene alltid har overraskende sterke utslag i positiv retning for produktene som testes, er de aldri replikert eller omtalt noe annet sted enn gjennom en svært rask publisering i Journal Of International Medical Research.

Dere skriver i uthevet tekst: «Så oppsiktsvekkende var dette resultatet at den kliniske studien ble publisert i det anerkjente vitenskapelige legetidsskriftet International Journal of Medical Research.» Men dette tidsskriftet publiserer ikke studier de finner oppsiktsvekkende på eget initiativ. Tvert i mot betaler studiens forfattere for å få publisert sine resultater i tidsskriftet. Hvem som helst kan altså få publisert sin studie, så lenge den er innenfor JIMR sine retningslinjer og passerer peer-reviewing.

En liten ikke-replikert enkeltstudie er ikke «bevis» slik dere hevder. En slik studie betyr i praksis ingenting så lenge den ikke replikeres av andre uavhengge forskere med de samme resultatene. Dette vet dere selvsagt, men velger likevel bevisst å forlede kunder til å tro at produktet dere selger har garantert virkning.

Jeg har ikke noe grunnlag for å hevde at Dermavito ikke fungerer som lovet (selv om mye tyder på at det ikke gjør det), men det er ikke poenget. Poenget er at dere på ingen måte har noe legitimt grunnlag for å hevde at produktet virker som lovet. Dere har ikke noe grunnlag for å si at det finnes vitenskapelige bevis, og heller ikke for at det finnes et flertall av studier som bekrefter Dr Thoms resultater.

Jeg anser derfor markedsføringen som grovt villedende og ser frem til å motta en tilbakemelding på hvordan dere kan forsvare en slik type markedsføring av Dermavito.

Se også min bloggpost for mer detaljer om saken: http://tjomlid.com/?p=848

Med vennlig hilsen
Gunnar Roland Tjomlid

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!