Healing mot kreft – TV2 svarer

For noen dager siden skrev jeg om «Healing mot kreft«, en kritikk av et innslag i TV2 sitt LørdagsMagasin. Jeg sendte også en klage til TV2. Denne er gjengitt i kommentarfeltet under nevnte bloggpost.

I dag mottok jeg et svar fra TV2. Først må jeg si at jeg setter stor pris på det. Det er flott av journalisten og redaksjonen å ta seg tid til å besvare min kritikk, så det skal de ha all honnør for!

Jeg vet at denne saken har engasjert en del lesere, og jeg gjengir derfor svaret i sin helhet, med mine kommentarer innimellom:

Fra: Mette Anthun

Emne: Healersak-svar

Kopi: Kjetil Frugård, Kari Birkeland, Siren Henschien

Hei Gunnar,

Jeg vil gjerne kommentere noen av påstandene dine om LørdagsMagsinets sak om Melinda Maria Lamminsalo.

Melinda fikk medisinsk behandling. I åpningssekvensen sier hun at legene hadde gitt henne opp. Jeg er enig i at det kunne kommet ennå tydeligere frem at hun fikk behandling.
Vi unnlater imidertid ikke å gi opplysninger hvor alvorlig diagnosen hennes var – hun sier det selv – det var kreft med sprednig.

Det er fint at TV2 tar selvkritikk på at de ikke var tydelige nok på den tradisjonelle behandling Melinda faktisk hadde mottatt. Dette er uhyre viktig for saken, og dette burde vært tydeliggjort. Vi får likevel ikke vite om behandlingen fortsatte etter at hun startet med healing. Saken fremstilles som at den ikke gjorde det. Som at Melinda var «dødsdømt» av legene og bare hadde 6 måneder igjen å leve. Men er dette riktig? Avsluttet legen virkelig behandling av en pasient som var så frisk at hun kunne ut og reise til andre land? Eller valgte Melinda å avslutte behandlingen fordi hun heller ville prøve healing? I så fall er det alvorlig at TV2 glorifiserer hennes valg ved å hevde at hun ble frisk av healingen. Hvis hun derimot fortsatte med tradisjonell behandling parallellt med healingen, så er dette en ikke-sak i utgangspunktet, og den parallelle behandling burde hvertfall vært trukket tydelig frem.

Dette er hele kjernen i saken, men TV2 anser det som helt uinteressant. Det er ganske sjokkerende. Her er det tydeligvis viktigere å lage en fantastisk sak, heller enn å formidle den nøkterne sannhet. Ja, journalisten står fritt til å velge sakens vinkling selv, men bør ikke spisse saken så mye at sannheten blir borte i prosessen.

Når det gjelder alvorligheten av hennes diagnose, så er begrepet «kreft med spredning» ganske upresist. Som jeg skrev i min forrige bloggpost, så er overlevelsesprosenten etter 5 år alt fra 30% til 2% avhengig av hva slags spredning det er snakk om. At legen hadde «gitt henne opp» får vi ingen dokumentasjon på annet enn hennes egne ord, og vi vet at hun har en egeninteresse av å fremstille situasjonen som mørkest mulig i tiden før hun startet med «healing». Jeg synes det er rart at TV2 ikke har innhentet mer opplysninger om et så viktig aspekt ved saken.

Å påstå at vi driver markedsføring for hennes kursvirksomheter, er drøyt, vi forteller at hun er lærer ved en healerskole i Oslo – ved siden av studiene. Dette ser vi på som faktaopplysninger om hva hun driver med i dag. Hun ønsker å være brobygger mellom den
vitenskapelige og åndelige verden, etter sine erfaringer.

Jeg mener på ingen måte at TV2 laget reportasjen for å bevisst reklamere for Melindas kursvirksomhet. Det jeg sier er at TV2 gjennom ukritisk journalistikk markedsfører henne indirekte. Når TV2 vet at hun har økonomiske interessert av å selge sin glansbildehistorie, så bør kravet til en balansert fremstilling ligge mye høyere enn om hun ikke hadde noen egeninteresse i måten saken ble presentert. Her har TV2 vært bevisstløse og blitt brukt av Melinda og hennes kommersielle virksomhet.

Vær Varsom-plakaten sier:

2.6. Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.

Hvis TV2 ikke ser at Melinda drev åpenbar selvreklame som på ingen som helst måte ble imøtegått av journalisten, så er det uhyre slapt håndtverk fra journalistens side.

Det er svært få mennesker som dør i Norge fordi de velger healing fremfor tradisjonell behandling. Jeg har snakket med kreftoverlege om dette. Alvorlig syke pasienter pleier å følge legenes behandling. I midertidig velger mange alvorlig syke en form for alternativ behandling i tillegg.

Svært få? Så hvis bare et par personer i året dør av å velge alternativ behandling fremfor tradisjonell behandling, så er det greit nok at TV2 promoterer ineffektiv voodoo? For ja, måten overskrift og ingress er utformet gjør dette til ren promotering av healing som behandlingsform mot kreft, ikke en fremstilling av Melindas subjektive meninger (mer om dette lenger nede).

At de aller, aller fleste holder seg til den tradisjonelle medisin, er selvsagt bra. Men det gjør det bare enda mer alvorlig at TV2 likevel kjører en slik sak helt ukritisk.

Når det gjelder Frode Thuen, ser jeg på ham som en nøytral vitenskapsmann selv om han kjenner Melinda.

Frode Thuen er en psykolog som ser ut til å ha samliv som sin ekspertise. På hvilken måte er han kvalifisert til å uttale seg som fagmann på lungekreft og alternative behandlingsmetoder? Og av alle de høyt kvalifiserte fagfolk som finnes i dette landet, hvorfor velger TV2 den ene som har samarbeidet med Melinda? Han kan da på ingen som helst måte kalles upartisk og nøytral? Er journalisten virkelig så ukritisk til sine kilder?

Vær Varsom-plakaten sier:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

I denne saken finnes ingen bredde i kildevalget, og den ene kilde som er valgt fra den «skeptiske siden» (Thuen) er helt irrelevant som troverdig fagmann i saken.

TV2 nevner også visepresident i Cancer Support i Helsingfors, Ritva Enäkosi, som sier det er et mirakel at Melinda er i live. Men et Google-søk gir ingen treff på hverken Cancer Support Helsingfors eller navnet Ritva Enäkosi. Hvem er denne personen, og hva slags organisasjon leder han? Det får vi ikke vite, men kilden brukes likevel som alibi for Melindas mirakelhistorie. Enda et dårlig og ukritisk kildevalg.

Det som provoserer meg mest er likevel påstanden om at «selv skeptikere viser nå interesse for healing» når dette ikke underbygges i det hele tatt hverken i nettartikkelen eller TV-innslaget. Den eneste «skeptiker» man møter er Melindas faglige veileder i hennes psykologstudie.

Vær Varsom-plakaten sier:

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Uttalelsen om skeptikerne interesse for healing er i høyeste grad å gå mye lenger enn hva det finnes dekning for i stoffet. Men TV2 går enda lenger. Som tittel i sin nettartikkel skriver de:

Healing gjorde Melinda kreftfrisk

med ingressen

Melinda var dødsdømt av legene, men ble reddet av alternativ behandling.

Ingen av disse påstandene skrives med sitatstrek. Hadde det vært gjort kunne man anse det som kildenes subjektive meninger. Her skrives derimot påstandene som faktaopplysinger uten at det finnes noe som helst belegg for å hevde disse tingene. Det er et åpenbart brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4.

Jeg tror ikke det er farlig å sende slike historier. Seere vet å tenke selv, og saken var ikke en kritikk mot legevitenskapen.

Dette er for billig. Jeg vil på ingen måte nekte TV2 å sende et slikt innslag, men et så alvorlig tema krever en mer balansert fremstilling. Ja, de fleste seere vet heldigvis å tenke selv, og derfor blir det enda mer uforståelig hvorfor TV2 føler for å kjøre en sak som så åpenbart er vås? En journalist kan ikke kjøre en reportasje som bare viser en side av saken, med en hovedkilde som har direkte økonomiske interesser i at saken fremstilles i hennes favør, og så bortforklare det med at «seerene kan tenke selv». Media har et ansvar for måten saker fremstilles. Journalisten har et ansvar for å ikke forlede seeren til å tro noe som ikke er tilfelle. Dette ansvaret er ignorert og trampet på i denne saken.

Ingen leger har kontaktet oss etter innslaget for å kritisere TV 2.

De fleste leger har vel gitt opp å kjempe mot medias ukritiske fremstilling av «det uforklarlige» for lenge siden… Men når vi vet at bruk av f.eks. naturmidler påvirker kreftbehandling i så sterk grad at det kan ta liv, bør media være mer forsiktige med hva slags historier de serverer publikum.

Vi vil i morgen komme med en oppfølgerhistorie. Den handler om fatale konsekvenser når pasienter hopper av medisinsk behandling.

Du vil også få høre at både kreftlege og healer advarer mot å droppe legenes råd.

God helg.

Mvh
Mette Anthun
Reporter TV 2, LørdagsMagasinet

Det blir spennende å se morgendagens oppfølgerhistorie. Det er svært positivt at TV2 kjører en sak med motsatt fortegn, men fratar dem ikke ansvaret for å ha vært alt for ukritiske i forrige ukes healing-sak.

I et litt større perspektiv ønsker jeg også å trekke frem følgende observasjon.

Faktaopplysning 1)
Forskning viser at selv en liten prosentandel av pasienter med helt ubehandlet lungekreft er i live etter 5 år. Vi vet også at kreft kan forsvinne av seg selv i en liten promille av tilfellene.

Faktaopplysning 2)
Nesten enhver alternativ behandlingsmetode, enten det er healing ved bønn, kvantemedisin eller homeopati, har sine historier om kreftpasienter som har blitt oppgitt av legene og deretter blitt friske ved hjelp av alternativ behandling.

Setter vi disse to faktaopplysningene opp mot hverandre bør man ane tegninga.

Mange pasienter vil prøve flere ulike alternative behandlinger parallellt med at de mottar tradisjonell behandling, og den alternative behandling de prøver i det sykdommen forbedres, vil ofte få æren for den mirakuløse helbredelsen. Det er vel all grunn til å tro at dette også er tilfellet i Melindas historie. Hadde hun reist til Norge og blitt bedt for av Svein Magne Pedersen, ville hun i dag forkynt Guds storhet… hvertfall hvis det var like mye penger i det som i healing-kurs.

På den annen side skal jeg ikke avfeie «healingen» som en del av Melindas helbredelsesprosess. Hennes healerskole trekker frem følgende råd:

  • Endre ditt tankemønster. Vær sterk i troen. TRO at du kan bli frisk. Kroppen er et fantastisk system.
  • Oppsøk naturen. Gå daglige turer, uansett vær og vind.
  • Lytt til din indre stemme. Du har selv svarene, de kommer til deg når du bruker tid.
  • Krev mindre av deg selv. Du skal ikke prestere for å gjøre andre fornøyd.
  • Ta imot ubetinget kjærlighet. Elsk deg selv og tillat andre å være glad i deg.
  • Mediter. Slapp av og lukk øynene. Visualiser deg selv som helt frisk og sterk. Og den du ønsker å være.
  • Ta hensyn til dine følelser, hvordan du har det inni deg er avgjørende for god helse.

Melinda var tidligere et offer for «et evig press og utallige deadlines«. Da hun ble kreftsyk gikk hun etterhvert over til å følge rådene ovenfor. Jeg kan vanskelig se at ikke dette skulle være positivt og til en viss grad kunne hjelpe kroppen med å bli frisk. Samtidig vil jeg tro at en del av dette er råd som også enhver god lege vil gi sin pasient. Problemet er at TV2 fremstiller det som om disse rådene er et selvstendig alternativ til tradisjonell kreftbehandling (jf tittelen: «Healing gjorde Melinda kreftfrisk»).

Disse helsetipsene er heller ikke av overnaturlig art, men Melindas healingskole inneholder overnaturlige aspekter som bl.a. bruk av varme hender. Da er vi straks over i en helt annen divisjon av humbug, og Melinda blir desto mindre troverdig. At hun promoterer seg selv som psykolog, mens hun faktisk bare er psykologistudent, får også hennes andre uttalelser til å virke mindre pålitelige.

Uansett vil jeg igjen takke TV2 for svar, og hadde satt pris på at jeg fikk mer informasjon om de momenter jeg har tatt opp, bl.a. hva Cancer Support i Finland er, om Melinda fikk tradisjonell behandling parallellt med healingen, hva slags kreft og spredning hun hadde, dokumentasjon på at legene hadde «gitt henne opp» og mer. Bare når denne informasjonen foreligger kan «seerne tenke selv» på et rettferdig grunnlag.

(TV2-redaksjonen har fått kopi av denne bloggposten.)

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!