VitaeLab vurderer søksmål mot NRK

Last updated on 25. februar 2009

For få uker siden kjørte NRK-programmet Forbrukerinspektørene (FBI) en kritisk sak om kosttilskuddet VitaePro. Noen av Norges fremste eksperter på antioksidanter påpekte at påstandene VitaeLab brukte i sin markedsføring var påstander som totalt manglet vitenskapelig dokumentasjon. Det finnes ingen studier, hverken i Norge eller internasjonalt, som viser de effektene som VitaeLab hevder at kosttilskuddet VitaePro kan gi. Daglig leder i VitaeLab fikk forsvare seg i studio, og var morgenen etter også på TV2 sitt program «God Morgen Norge», hvor han igjen diskuterte saken med fagfolk og ble ettertrykkelig satt på plass.

Dette var helt klart uheldig for VitaeLab. Det er ikke særlig gunstig for et selskap å bli tatt i løgn for påstander om produktet de selger, og det er ikke helt urimelig å anta at VitaeLab har tapt noe salg etter disse TV-sakene. Nå kan det se ut som at VitaeLab har oppdaget at de kom svært dårlig ut av debattene de medvirket i, og som enhver sjarlatan prøver de derfor å tvinge gjennom sin rett til å lyve ved å bruke rettssystemet. Denne type svindlere elsker å ikle seg offerrollen og søke sympati for at de er utsatt for en urett ved at noen har påpekt deres løgner og vist for hele verden at de lurer sine kunder.

I første omgang klager nå VitaeLab NRK og journalist Kaja Frøysa inn for PFU, og vurderer også erstatningssøksmål mot statskanalen. I klagen heter det:

I programmet onsdag 28.01.09 ble det mot bedre vitende framsatt flere feilaktige og svært skadelige påstander om vårt produkt VitaePro. NRK kringkastet et ensidig og tendensiøst program hvor man bevisst så bort fra dokumentasjon og misbrukte generelle ekspertuttalelser i den hensikt å underbygge FBIs agenda, som åpenbart var å skade varemerket VitaePro og firmaet VitaeLab AS.

Jasså ja. Og hva er det VitaeLab selv gjør? Dette selskapet har som markedsføringsstrategi å plukke ut svake enkeltstudier som viser tendenser til noe som i beste fall kan tolkes som tilnærmet ønsket effekt, som regel i cellekulturer eller i laboratoriemus, og bruker dette som «bevis» for at VitaePro kan hjelpe mot både det ene og det andre. Alle studier som taler mot disse påstandene, nevnes ikke med et ord. De driver altså en særdeles ensidig og tendensiøs markedsføring av et kosttilskudd som inntas av opptil 100.000 nordmenn hver dag. Det er grovt villedende og uærlig, og ikke minst potensielt farlig.

Var hensikten til FBI å skade varemerket VitaePro og firmaet VitaeLab AS? Nei. Deres hensikt, og ikke minst plikt, var å gjøre en kritisk vurdering av påstandene VitaeLab fremlegger i sin markedsføring og sjekke med eksperter om disse påstandene holdt mål. Det gjør de altså ikke. VitaeLab fikk god tid til å forsvare seg, men maktet ikke å fremlegge noe som helst dokumentasjon som viste at FBI-redaksjonen og ekspertene tok feil.

Jeg har selv ventet i snart et år på å få tilsendt den dokumentasjon VitaeLab hevder å kjenne til, men etter mye korrespondanse hvor bortforklaringene ble mer og mer absurde, har jeg ennå ikke sett noe slik dokumentasjon. Kjenner VitaeLab virkelig til studier som Norges fremste eksperter på disse antioksidantene ikke har hørt om? Hvor er de i så fall?

Sannheten er at studiene ikke finnes. Hvertfall ikke med de bombastiske konklusjoner som VitaeLab skryter på dem.

VitaeLab kan ikke ha noen sterk sak, fordi de har allerede måtte trekke tilbake samtlige studier de tidligere brukte som «dokumentasjon». For et år siden hevdet nemlig VitaeLab at VitaePro hadde følgende positive effekter:

– Gir friskere hud og mindre rynker
– Beskytter hud og øyne mot UV-stråler fra sola
– Styrker immunforsvaret
– Godt for hjertet og blodårene
– Godt for hukommelsen
– Godt for muskler og ledd
– Godt for muskelstyrke og utholdenhet
– Godt for trening, rehabiliteringstid og stølhet
– Godt for mage/tarm
– Godt for mannens fertilitet

Etter at Mattilsynet påpekte at flere av disse påstandene var påstander om helseeffekt, noe som bare tillates for legemidler, gikk de bort fra alle untatt en påstand. Nå hevder de kun at VitaePro gjør godt for muskler og ledd. Men er dette korrekt? Nei. I en gjennomgang av alle peer-reviewed studier på bruk av antioksidanter for å forebygge eller lindre/reparere skader i muskler og ledd, kom forskerne frem til følgende konklusjon:

Based on the current state of knowledge, the following conclusions can be made with regard to nutritional supplements and their role in attenuating signs and symptoms of skeletal muscle injury occurring as a consequence of heavy resistance exercise:

(i) there appears to be a potential role for certain supplements (vitamin C, vitamin E, flavonoids, and L-carnitine);
(ii) these supplements cannot effectively eliminate muscle injury, only attenuate certain signs and symptoms;
(iii) it is presently unclear what the optimal dosage of these nutrients is (whether used alone or in combination);
(iv) it is unclear what the optimal pretreatment period is; and
(v) the effectiveness is largely specific to non-resistance trained individuals.

Ultimately, because so few studies have been conducted in this area, it is difficult to recommend with confidence the use of selected nutrients for the sole purpose of minimising signs and symptoms of resistance exercise-induced muscle injury, in particular with regard to resistance-trained individuals.

Men dengang VitaeLab påstod at ViteePro omtrent hjalp for enhver lidelse mellom himmel og jord, hevdet de også i sin markedsføring at det fantes mer enn 100 vitenskapelige studier som bekreftet dette. Disse var, i strid med gjeldende lovverk, linket til på nettsidene deres. Jeg gjennomgikk disse og fant at påstanden overhodet ikke var korrekt. Ingen av studiene var utført på mennesker. Ingen av studiene var gjort på kombinasjonen av antioksidanter som finnes i VitaePro, eller enda bedre påVitaePro selv. De fleste studiene viste bare vage effekter som kanskje kunne danne grunnlag for videre studier, men hvor studiene ikke konkluderte med noe selv. På toppen av det hele var disse effektene kun observert, ofte uten blinding eller kontrollgruppe og ei heller i statistisk signifikante størrelser, hos celler eller laboratoriemus.

Ren løgn fra VitaePro altså. Og dette slo Mattilsynet ned på i fjor vår. Etter en tid ryddet VitaeLab opp på nettsidene sine, og har nå fjernet mye av det som er ulovlig markedsføring.

I PFU-klagen heter det videre:

– VitaePro innholder ingen virkestoffer som kan være farlige eller skadelige, slik programmet hevdet.
– Det finnes ingen studier som på noen måte indikerer at VitaePro eller bestanddelene i VitaePro kan være skadelige eller farlige.
– Det er intet grunnlag for å hevde at VitaePro kan ha noen negativ effekt.

I mangel av dokumentasjon på at VitaePro har en effekt, er nå hovedpoenget å få frem at det hvertfall ikke er skadelig. Argumentasjonen for dette er at det ikke finnes studier som viser slik fare. Men det er ikke rart, fordi det finnes i det hele tatt svært få studier på disse virkestoffene, hvertfall ikke på mennesker. Hvis man ennå ikke har undersøkt om et stoff er farlig, vil det naturlig nok ikke foreligge studier som viser at det er farlig. Dette bruker da VitaeLab til sin fordel. Det er hårreisende kynisk.

Samtidig er heller ikke disse påstandene fra VitaeLab helt korrekte, fordi i følge RELIS er det ting som kan tyde på at det i spesielle tilfeller kan være potensiell fare ved svært høye doser av tilsvarende antioksidanter. RELIS skriver bl.a.:

Det er ingen kjente bivirkninger ved bruk av astaxantin, men det er sett ett tilfelle av øyeskade, krystaller på retina som bl.a. medførte tap av synsskarphet, ved bruk av et lignende karotenoid. Dette er ikke sett for astaxantin, men synsendringer vil være seponeringsgrunn. Det må legges til at med begrenset kunnskap generelt sier det seg selv at heller ikke risikoprofilen er kartlagt. Andre antioksidanter som f.eks. betakaroten som strukturelt ligner astaxantin, er ikke ansett trygt gitt som tilskudd over tid.

Når det gjelder Lutein sier de at det finnes rapporter som tyder på at doser inntil 10 mg/dag i opp til ett år er trygt. Men i VitaePro er det 12mg, og VitaeLab anbefaler at man gjerne tar 2 kapsler om dagen i startfasen, altså en samlet dose langt over det man vet er trygt.

Klagen fortsetter:

– Tvert imot finnes det hundrevis av vitenskapelige studier, publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter, som dokumenterer at de tre antioksidantene som utgjør VitaePro, har dokumentert effekt.

Nei, det gjør det ikke. Det at astaxantin i en studie har vist å kunne hjelpe musehjerter å tåle belastning noe bedre, er ikke det samme som å si at det er godt for muskler og ledd hos mennesker.

Videre:

Alt dette var FBI og journalist Kaja Frøysa ved flere anledninger presentert for i forberedelsene til programmet, uten at det ble tatt hensyn til.

Det ble tatt hensyn til, men da FBI la dette frem for fagfolkene påpekte disse at VitaeLabs påstander ikke var korrekte. VitaeLabs påstander blir ikke sanne bare fordi de ønsker at de skal være det.

Så trør de atter en gang til med sitt gullkorn:

Brukerundersøkelser viser at opptil 9 av 10 kunder opplever positiv effekt ved bruk av VitaePro.

At de våger. Jeg har tidligere knust denne påstanden og vist at det er basert på oppblåste tall og en totalt feilaktig undersøkelse. Sannheten er at kun 20% av de spurte var positive, og selv dette tallet er nok kunstig høyt av årsaker jeg har redegjort for i nevnte bloggpost.

Er VitaeLab virkelig dumme nok til å la rettssystemet gå en slik åpenbar løgn i sømmene?

Til orientering mailet jeg daglig leder i VitaeLab, Andres K. Flaaten, samme dag som han fremsatte løgnen om «90% fornøyde brukere» på TV2 og spurte hva slags dokumentasjon han hadde på dette, og at i følge websidene deres var tallet bare 20%, men jeg fikk selvsagt aldri noe svar.

Klagen avslutter med følgende:

Dette er et trygt, ufarlig og dokumentert effektivt kosttilskudd basert på de tre naturlige antioksidantene astaxanthin, lutein og zeaxantin. Programmet FBI har påført varemerket VitaePro og selskapet VitaeLab AS, vesentlig skade. Dette medfører et betydelig økonomisk tap. I tillegg kommer tap av omdømme og uvurderlig skade på varemerket. VitaeLab AS finner det derfor nødvendig å vurdere tilgjengelige virkemidler for å hindre at det blir gjort ytterligere skade og at de skadene som allerede er påført selskapet og varemerket, erstattes så langt det lar seg gjøre. Gjennom en klage til PFU ønsker vi dessuten å bidra til at denne type utpreget tendensiøs og useriøs journalistikk begrenses for fremtiden.

Nei. Vi vet ikke om det er trygt og ufarlig, fordi det ikke finnes skikkelige studier som viser eventuell negativ eller positiv effekt av høye doser med aktuelle virkestoffer på mennesker over tid.

Nei, det er ikke dokumentert effektivt på mennesker.

Har FBI påført VitaeLab økonomiske tap? Vi får håpe det. Det skal ikke lønne seg å lyve på den måten VitaeLab gjør. Uansett tap de har hatt, så slipper de etter mitt syn alt for billig unna. Se bare hvordan denne type svindlere straffes i Australia. VitaeLab burde også pålegges å sende brev til samtlige abonnenter hvor de innrømmer at påstandene om dokumenterbar effekt er usanne. De burde tvinges til å publisere samme informasjon på sine websider, samt refundere kostnadene til alle kunder som ønsker pengene tilbake. Til slutt burde de måtte betale en klekkelig bot på flere titalls millioner.

Det vi i dag vet om antioksidanter kan kort sagt oppsummeres på følgende måte: Vi vet ikke så mye. Mye tyder på at antioksidanter kan ha en gunstig effekt for mennesker, men da i kombinasjoner vi ikke kjenner sammensetningen av. Disse kombinasjonene finnes i for eksempel frukt og grønnsaker. Inntak av enkeltvise antioksidanter gjennom kosttilskudd har man ikke funnet noen som helst positiv effekt av. Det er bred vitenskapelig enighet om dette, men VitaeLab hevder likevel det motsatte. Nyere studier tyder også på at høye doser av enkelte antioksidanter over lang tid kan øke dødeligheten med noen få prosent.

PFU-klagen er derfor helt bak mål. Hver eneste påstand de fremlegger, er beviselig løgn. Vi får håpe at PFU og rettssystemet totalt avkler VitaeLab og ydmyker dem ytterligere. Det vil være en tragedie om de skulle nå frem med klagen sin, ettersom det i praksis er et forsøk på å målbinde kritisk journalistikk. Men jeg kan vanskelig se at de har noen mulighet til å vinne frem med sin klage. Og dermed ender de bare opp med å grave en enda dypere grav for seg selv.


Oppdatering:
Her er en ny reklamesnutt VitaeLab nå har begynt å kjøre på TV2:

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!