A Skeptic in Creation Land

Michael Shermer har besøkt Answers in Genesis sitt kreasjonistmuseum i Kentucky. AiG er en ung-jord krasjonistorganisasjon ledet av Ken Ham.

På sitt besøk intervjuet Shermer museumets «research scientist», Dr. Georgia Purdom.

NB: Jeg advarer mot fare for akutt hjernesvinn når du hører henne prate.