Nushape og deres tvilsomme vitenskapelige dokumentasjon

Jeg har fått flere henvendelser fra lesere av bloggen om å se nærmere på slankeproduktet Nushape, et kosttilskudd markedsført av selskapet Nuform A/S. Jeg har tatt for meg dette produktet tidligere, men grunnet deres massive markedsføring og stadig nye varianter av reklamene, samt det faktum at de nå endelig offentliggjør den kliniske studien de hele veien har brukt som vitenskapelig bevis for produktets slankende effekt, gjør at jeg tar en ny runde med å se på Nushape.

Et eksempel på en webannonse kan sees her. Disse annonsene endres fortløpende, og nye varianter legges ut med jevne mellomrom, mens gamle fjernes. I denne varianten har de altså linket til en PDF av den kliniske studien utført av den etterhvert så beryktede Dr Erling Thom.

Jeg har lest gjennom studien, og den ser på overflaten grei ut. Det er en dobbeltblind studie med omlag 40 deltakere. Disse ble delt i to grupper hvorav den ene fikk Nushape-pillen mens den andre gruppen fikk en identisk pille, uten aktive virkemidler (placebo). Ingen råd om kosthold ble gitt til noen av deltakerne. Studien pågikk i 16 uker.

Deltakerenes vekt, BMI og fettprosent ble målt ved starten av studien og etter 8 og 16 uker.

Ved studiens slutt hadde de som tok Nushape-pillen gått ned gjennomsnittlig 6,4 kg, mens kontrollgruppen hadde gått ned 2,2 kg.

Dette høres vel og bra ut. Hva er så mine innvendinger mot dette produktet?

Liten, isolert studie utført av en forsker med tvilsom bakgrunn

Først og fremst er dette bare en enkeltstudie med få deltakere over en kort periode. Innen vitenskapen er det kritisk at studier replikeres av andre uavhengige forskere for å eliminere personlig bias hos forskerne, eller ren og skjær juks.

Denne studien er som nevnt utført av Dr Erling Thom og hans selskap «E. Thom ETC Research and Development«. Thom har selv hatt eierskap i, og muligens økonomiske interesser i, andre selskap som har markedsført ulike former for slankemidler, hår- og kosmetikkprodukter og ulike kosttilskudd. Eksempelvis er han daglig leder og aksjonær i Dermawaves AS og styremedlem i Spero AS. Vi vet at Thom har produsert nesten identiske studier for en lang rekke «naturlige kosttilskudd«. Dette kan du lese mer om i min bloggpost om kosttilskuddet Dermavito, også markedsført av Nuform A/S. Dette gjør at flere alarmbjeller bør ringe når Thom atter en gang produserer særdeles positive resultater for enda et tilsvarende produkt. Det er umulig å vite om det finnes faktorer som kan ha påvirket resultatet i positiv retning, og derfor er det så kritisk å være obs på at denne studien alene ikke beviser noe som helst.

Men merk hva som står i webannonsen:

Høsten 2008 ble det gjort banebrytende oppdagelser innen norsk fedmeforskning. Dette har resultert i det helt nye kosttilskuddet Nushape som nå er kommet på markedet.
Den kliniske studien i Norge ble ledet av dr. Erling Thom og viste en betydelig vektreduksjon for deltakerne. Fasen med forskning og kliniske studier er nå over.

Målet med forskningsprosjektet var å sette en stopper for at kroppen bryter ned og lagrer de ulike karbohydratene. Og dermed hindre at fett lagres på kroppen.

Det ble funnet frem en rekke aktive stoffer som kan hemme de ulike typer av karbohydrater.

Forskningsteamet gjennomgikk en del erfaringsdata fra tidligere vellykkede forsøk. Det skulle vise seg at sammensetningen av stoffer faktisk hadde en enda bedre effekt.

Ut fra disse funnene ble Nushape fremstilt. Et helt naturlig kosttilskudd fritt for tilsetningsstoffer.

Betyr dette at det også var Thom sin forskningsgruppe som utformet Nushape? Eller var det en annen forskergruppe? Hvem? Hvor kan vi lese mer om dette forskningsarbeidet? Og hvorfor fremstilles dette som et omfattende forskningsarbeid, når det tar ca to minutter med Google for å finne ut at de tre aktive stoffene Nushape fokuserer på er standardingredienser i et tonn tilsvarende slankeprodukter? Ikke minst i produkter som Nuform har solgt i mange år allerede!

Skal vi også tro at en forskningsgruppe har brukt ressurser på å utarbeide Nushape-pillen, for så etterpå ikke ha noen økonomiske interesser i salget av produktet? Neppe.

Det fremgår ikke tydelig hvilken rolle Dr Erling Thom og hans selskap har i utformingen av produktet, og hvilke eventuelle inntekter han har fra salget. Det burde komme klarere frem.

En annen grunn til at studien må replikeres for at man skal kunne si noe mer sikkert om effekten av Nushape, er at resultatet kan være en statistisk tilfeldighet. Sannsynligheten er liten, men man kan ikke utelukke at inndelingen av deltakere i de to gruppene tilfeldigvis gjorde at de i Nushape-gruppen hadde lettere for å gå ned i vekt enn det deltakerne i kontrollgruppen hadde. Spesielt når det er så få deltakere i forsøket. Dette er ikke noe sterkt argument mot studiens resultat, men en faktor som vil gjelde alle vitenskapelige studier, og som derfor gjør at replikering er så viktig for å eliminiere slike potensielle statistiske tilfeldigheter.

Studien er ufullstendig

En god studie skal avslutte med å diskutere eventuelle svakheter ved studien, og momenter som bør følges opp i videre studier. Denne studien gjør ikke det, annet enn å nevne i en bisetning at blodsukker med fordel kan måles i fremtidige studier. Rapportens konklusjon drøfter heller ikke resultatet i noe kritisk lys, men er rask med å evde med at Nushape virker slankende, helt uten forbehold.

Likevel innleder den med følgende:

This product shows promising results and should be studied more
extensively at different dose levels and with laboratory control of blood
parameters. It seems as preparations with a wider mechanism of action on
different the different carbohydrates might have a better efficacy on body
weight than pure starch blockers containing α-amylase inhibitors. More
research is needed before a final conclusion can be drawn in this respect.

Mens annonseringen utbasunerer at denne kliniske studien dokumenterer Nushape sin slankende effekt, så er studien selv mer tilbakeholden. Det vil si, den er tilbakeholden i innledningen, men det finnes lite selvkritisk sans i konklusjonen. Hva mener de egentlig?

Jeg er for eksempel nysgjerrig på hvorfor testgruppen gikk ned 6,4 kg og reduserte fettprosenten med 5,5%, mens kontrollgruppen som gikk ned 2,2 kg snaut hadde noen reduksjon av fettprosenten i det hele tatt. Hva skyldes dette? Var de 2,2 kg kun væsketap? I så fall hvorfor? Eller var det annen årsak til vekttapet?

Jeg ønsker også å vite hvor mye av vekttapet i testgruppen som skyldtes den vanndrivende effekt som eksempelvis grønn te, en av Nushape sine ingredienser, skal ha.

Hvorfor drøftes ikke disse faktorene? Er det ikke ganske åpenbart at studien streber etter å «bevise» Nushape sin slankende effekt, uten å ville kontrollere for mye for faktorer som kan stille resultatet i et noe mer tvilsomt lys?

Har karbohydrat-blokkerende stoffer en slankende effekt?

Hva om studien er utført helt korrekt og resultatet som fremkommer faktisk viser at Nushape har en slankende effekt? Vel, dette er slettes ikke umulig. Jeg har søkt i PubMed etter tilsvarende studier på noen av de aktive stoffene, nærmere bestemt «L-Arabinose» og «hibiscus». Jeg fant to studier, begge utført av samme forskergruppe. Den ene studien ble utført på rotter mens den andre studien ble utført på rotter og to griser. Begge brukte de aktive stoffene L-Arabinose samt hibiskus- og bønne-ekstrakt. Studiene viste kort sagt at ved inntak av disse aktive stoffene uten ekstra tilskudd av karbohydrater (sukrose eller stivelse), så var det liten endring i glukosekonsentrasjonen i blodet. Men når dyrene fikk ekstra tilskudd av disse karbohydratene, så økte glukosenivået vesentlig mindre i testgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Det tyder altså på at disse aktive stoffene blokkerer karbohydrater fra å bli tatt opp i blodet, og hindrer vektøkning grunnet disse ekstra kaloriene.

Studiene tyder altså på at stoffene i Nushape kan ha en slik «karbohydrat-blokkerende» effekt. Men igjen snakker vi kun om to nesten identiske studier utført av de samme forskerne utført på dyr, med alle tidligere nevnte svakheter det innebærer.

Så hva om Nushape faktisk har en karbohydrat-blokkerende effekt? Er det ikke da et effektivt slankemiddel? Vel, det vet vi ikke. For det første er Nushape-studien svært kort, kun 4 måneder i varighet. Kanskje man virkelig tar av seg noen kilo de første ukene, men det samme resultatet oppnår man ved å spise en diett med få karbohydrater. Problemet er at effekten ikke er varig. Studier viser at etter 6 måneder er det svært liten vektendring å spore ved bruk av denne type dietter.

Det er heller ingenting som tyder på at det å redusere inntaket av karbohydrater alene har noen spesiell slankende effekt, kontra det å bare redusere inntaket av kalorier generelt sett, uavhangig av om disse kaloriene kommer fra karbohydrater, fett eller proteiner.

Hva med bivirkninger?

Nushape-studien avdekket ingen bivirkninger i løpet av testperioden, men målte eksempelvis ikke blodsukkeret til deltakerne, ei heller andre biologiske funksjoner eller problemindikatorer. Vi vet derfor ikke om langvarig bruk av Nushape kan ha negative effekter på friske mennesker, eller på mennesker med ulike sykdommer.

Jeg finner det også særdeles kritikkverdig at Nushape-studien trekker frem noen legemidler mot fedme som har blitt godkjent for bruk i EU. Et av disse legemidlene ble senere trukket fra markedet fordi det ble rapportert alvorlige bi-effekter. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at Thom sin forskergruppe ønsker å mistenkeliggjøre disse legemidlene, som tross alt er grundig vitenskapelig testet og har dokumentert slankende effekt, fordi det er avdekket bivirkninger i et av dem. Nushape fremstilles derimot som «helt naturlig», og derfor naturligvis uten bivirkninger. Men det er selvsagt fordi man ennå ikke har utført noen studie som har kunnet avdekke denne type bivirkninger.

At et naturlig produkt ikke skal kunne være skadelig, vil enhver som har spist hvit fluesopp kunne avkrefte for deg.

Jeg har tidligere påpekt at VitaePro bruker samme taktikk. De reklamerer med at produktet ikke har noen kjente bivirkninger, nettopp fordi det aldri er utført studier som har hatt som hensikt å avdekke slike bivirkninger. Det er ikke rart at bivirkninger ikke er dokumentert når man aldri har lett etter dem.

Hva inneholder Nushape og hvordan virker det?

Nushape inneholder følgende aktive stoffer:

  • 170 mg L-Arabinose. Dette stoffet hinder sukrose i å bli brutt ned til monosakkarider som vårt kroppen kan nyttegjøre seg av.
  • 170 mg Hibiskus-ekstrakt (Hibiscus sabdariffa) og 100 mg bønne-ekstrakt (Phaseolus vulgaris). Disse stoffene hindrer stivelse fra å bli brutt ned til monosakkarider.
  • 70 mg Gymnema-ekstrakt (Gymnema sylvestre) – for øvrig feilstavet i studien
  • 30 mg grønn-te-ekstrakt (Camellia sinensis) – også feilstavet i studien
  • 10 mg eple-ekstrakt (Malus domestica)

De tre første stoffene er testet i de studier jeg har funnet, og fungerer gjennom å hindre nedbryting av sukrose og stivelse i fordøyelsessystemet vårt. De tre siste stoffene er mer tvilsomme. Gymnema sylvestre har ingen dokumentert effekt på opptak av karbohydrater, men er et naturmiddel som har vært brukt lenge i behandlingen av diabetes. Jeg finner ingen studier som kobler Camellia sinensis med opptak av karbohydrater, og man må mistenke Nushape for å utnytte det gode ryktet til «grønn te» som symbol på det «naturlige». Enkelte studier antyder likevel at grønn te kan bidra til økt fettforbrenning i kroppen, i tillegg til at den demper sultfølelse. Jeg mistenker bruk av Malus domestica, epler, for det samme – alle vet jo at eplecider er godt for alt mellom himmel og jord! (Og Nuform selger selvsagt også Eple-Eddik som eget kosttilskudd…)

Annet smårusk

To av de aktive ingrediensene i Nushape er stavet feil. Det er ikke spesielt tillitsvekkende. Hvordan kan man gjennomføre en slik studie og ikke klare å stave innholdsfortegnelsen riktig etterpå?

I webannonsen står det:

Høsten 2008 gjennomførte vi en klinisk studie i Norge med over 60 deltakere. Deltakerne ble delt inn i 2 grupper der halvparten fikk placebo (narrepiller) mens den andre halvparten fikk Nushape.

Men studien hadde bare 40 deltakere, ikke 60 som de oppgir.

Det var ingen vektreduksjon i kontrollgruppen. Derimot gikk Nushapedeltakerne ned hele 400 gram per uke. Helt uten diett eller mosjon.

Jo, kontrollgruppen gikk ned 2,2 kg de også. Hvorfor? Hvis de kun fikk placebo så burde det ikke vært noen vektreduksjon. Tallet er visstnok ikke statistisk signifikant, men en nedgang i vekt må vel bety at bare det å vite at de deltok i en studie for en slankepille påvirket deres atferd slik at vekten gikk ned. Hvilken informasjon fikk de om pillen? Fikk alle samme informasjon?

Gikk de virkelig ned i vekt helt uten diett eller mosjon? Det står ingenting i studien om at deltakerne fikk beskjed om å frastå fra diett eller mosjon. Tvert i mot er det eksplisitt oppgitt at deltakerne ikke fikk noen slik informasjon. Jeg vil anse det som svært lite trolig at ingen av deltakerne mosjonerte i det hele tatt i løpet av de fire månedene. Dette høres ut som enda en grov markedsføringsløgn i samme gate som «bli slank mens du sover!«

I webannonsen står det også at:

Fasen med forskning og kliniske studier er nå over.

Men de har kun utført en klinisk studie, så å si «kliniske studier» i flertall er et forsøk på å gi inntrykk av at det har vært utført flere studier, i strid med sannheten.

Jeg stusser også på at Nuform supplerte forskergruppen med både Nushape-pillene, såvel som narrepillene. Ble innholdet i narrepillene kontrollert av forskergruppen? Hva inneholdt disse? Det er aldri oppgitt noe sted…

Konklusjon

Etter å ha søkt på nettet etter dokumentasjon på at de nevnte aktive stoffene har en vitenskapelig dokumentert slankende effekt på mennesker, så fant jeg sånn rundt regnet INGENTING. Det finnes ikke en eneste god vitenskapelig studie som dokumenterer en slik effekt. Det eneste som finnes er et par studier på rotter hvorav den ene studien også inkluderte *kremt* 2 stk griser. Disse viser bare at stoffene kan blokkere opptak av karbohydrater hos laboratoriedyr, men dokumenterer ingen langvarig slankende effekt, og kartlegger heller ingen bivirkninger.

Når det gjelder produktet Nushape spesifikt, så finnes kun en eneste studie, og den er utført av Dr Erling Thom, en mann vi på ingen som helst måte kan ta på alvor når det gjelder denne type vitenskapelig dokumentasjon. Hans selskap produserer denne type positive studier til «naturlige kosttilskudd» på løpende bånd, uten noensinne å publiseres i anerkjente vitenskapelige peer-reviewed tidsskrift, eller noensinne replikeres av andre forskere. Dette er særdeles rart ettersom produsentene alltid utbasunerer med store ord at studiene er banebrytende og revolusjonerende. Likevel ser resten av forskerstanden ut til å pusle videre i sine laboratorium uten å heve et øyenbryn over Dr Thoms vidunderlige «vitenskapelige» oppdagelser.

Så det finnes altså ikke vitenskapelig dokumentasjon som viser at Nushape har slankende effekt. Dette understrekes ytterligere av at Nuform i stor grad baserer sine markedsføring på anekdoter. Vi blir servert gladhistorier fra et uttall fornøyde kunder som alle har gått ned i vekt ved å bruke Nushape. Imponerende. Men hvorfor ty til anekdotiske bevis hvis det virkelig eksisterte vitenskapelig dokumentasjon?

Og både Mattilsynet og Forbrukerombudet er også enige i at slik vitenskapelig dokumentasjon mangler. De påla Nuform allerede i slutten av 2007 å øyeblikkelig slutte med sin markedsføring av Nushape under påstander om «vitenskapelig dokumentert slankende effekt«, nettopp fordi det ikke var hold i påstanden. Likevel turer de frem uanfektet den dag i dag.

I tillegg til at vi ikke vet om Nushape egentlig har noen langvarig slankende effekt, noe studier på effekten av å redusere karbohydrat-inntak tyder på at den neppe har, så vet vi heller ikke om Nushape har negative bivirkninger på kroppen. Og dette synes jeg er alvorlig. Det finnes indikasjoner på at eksempelvis Phaseolus vulgaris, bønne-ekstrakt, kan være farlig når det inntas i slik rendyrket rå form heller enn gjennom kokte bønner. Det svenske Läkemedelsverket advarer mot dette og påpeker at det heller ikke har noen påvist slankende effekt.

Så da står vi igjen med to faktum: Nushape kan være potensielt farlig, og det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på at det faktisk fungerer.

Er det noe du vil bruke pengene dine på?

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!