Jan Simonsen og Human Rights Service sprer rasistisk propaganda nok en gang

Jan Simonsen skrev i går om de høye voldtektstallene i Sverige:

I Sverige rapporteres det om 46 tilfeller av voldtekter per 100 000 innbyggere. Tallene er dobbelt så høye som i Storbritannia, som har 23 tilfeller, og fire ganger høyere enn land som Danmark, Norge, Tyskland og Frankrike, skriver den britiske nettavisen The Sikh Times, med referanse til Europe News.

Hans vinkling av saken er at dette skyldes stor muslimsk innvandring i Sverige:

En fersk undersøkelse foretatt av det svenske kriminalforebyggende rådet konkluderer med at det er fire ganger mer sannsynlig at en kjent voldtektsmann er født utenfor Sverige, sammenliknet med en person født i Sverige. Innvandrere med bakgrunn fra Algeria, Libya, Marokko og Tunis dominerer gruppen av voldtektsmistenkte.

Merk at de fire nevnte landene alle er muslimske land. Merk også at vi snakker om «mistenkte», ikke dømte. Det er ikke unaturlig at fargede mennesker anmeldes og mistenkes i større grad enn hvite svensker, men det er en annen argumentasjon som jeg ikke skal komme inn på her.

Det Simonsen ikke sier noe om, er tolkningen svenske fagfolk har gjort av voldtekstsstudien. VG melder derimot følgende:

Fagfolkene mener at når voldtekter er så utbredt i Sverige, har det mye med festkulturen blant svenske ungdommer å gjøre. Tidlige seksuelle debuter, et høyt alkoholkonsum og sterk vekt på jenters rett til å si nei selv etter en heftig flørt, bidrar til å trekke tallet opp.

Men dette provoserer Human Rights Service, som irriterer seg over at ikke skylden legges på innvandrerne, ettersom HRS mener de fleste problemer bør tillegges nettopp denne befolkningsgruppen. HRS skriver:

Denne ”forklaringen” synes mer enn enkel. Hva skiller for eksempel den svenske festkulturen fra den norske, for ikke å snakke om den danske? Det har i årevis vært advart mot en økende andel voldtekter i land med høy innvandring fra land der kvinnesynet er radikalt forskjellig fra det vest-europeiske. Land som Sverige og Storbritannia vært spesielt trukket frem. Likevel synes det ikke som fagfolkene som har utarbeidet denne rapporten har hatt dette perspektivet med seg. Det kan heller synes som om det er svenske jenter sin egen feil. Dette lukter bare pinlig.

Men vent nå litt. Hvis resonnementet til Simonsen og HRS stemmer, så må voldtektsraten være proporsjonal med antall muslimer i et land. Her er noen tall som viser hvor stor andel av befolkningen som er muslimsk i ulike land det er relevant å sammenligne oss med:

Norge: 1,8%
Sverige: 3%
Danmark: 2-3,7%
Storbritannia: 2,7-3,3%
Tyskland: 3,9%
Nederland: 5,5-6%
Finland: 0,4%
Frankrike: 6,9-10%

La meg så gjenta en gang til hva studien viste. Denne gangen fra HRS sine nettsider:

Hvert år får svensk politi inn over 5.000 anmeldelser av voldtekter, det vil si 46 voldtekter per 100.000 innbyggere. Dette er dobbelt så mange i forhold til folketallet som i Storbritannia, der tallet ligger på 23 per 100.000.

Det er også fire ganger så mange som i de øvrige nordiske landene, i Tyskland og i Frankrike. Det er også opp til fire ganger flere enn i visse land i det østlige og sørlige Europa.

Så selv om Frankrike har 2-3 ganger flere muslimer, så er voldtektstallene likevel 4 ganger lavere enn i Sverige. Tyskland har også nesten 25% flere muslimer enn Sverige, men likevel bare en brøkdel så mange voldtekter. Andelen muslimer er omtrent likt som i Storbritannia, men likevel har Storbritannia bare halvparten så mange voldtekter. Finland har bare ca 15% så mange muslimer som Sverige, men likevel er voldtekstraten bare omtrent halvparten av Sverige. Nederland har dobbelt så mange muslimer som Sverige, men bare litt over en tredel så mange voldtekter. Danmark har omtrent like mange muslimer som Sverige, men likevel bare 25% så mange voldtekter. Norge har ca halvparten så mange muslimer som Sverige, men altså også bare 25% så mange voldtekter.

Resonnementet til Simonsen og HRS henger altså ikke på greip. Jeg forventer ikke mer av Simonsen, men er dypt skuffet av at en organisasjon som Human Rights Service bevisst, og helt uten noen form for dokumentasjon, streber etter å insinuere at høyere innvandring fra ikke-vestlige land vil gi en eksplosjon i antall voldtekter. Det er også pinlig at de forsøker å latterliggjøre fagfolkenes forklaring, når deres egen konklusjon er så til de grader udokumentert.

 • Haakon

  Hei Gunnar,

  Jeg elsker bloggen din, men jeg er i økende grad skuffet over at det ser ut til at du mer og mer blir en våpendrager for islam. Det hadde jeg ikke trodd om deg. Islams fantasivenner er ikke bedre enn de kristnes, snarere tvert i mot. Etter 2000 år av undertrykkelse har vi endelig klart å trekke tennene på kristendommen, men dette har kostet blod. Det ble slett ikke gjort for å erstatte det med et system som islam.

  Dette bør du virkelig sette deg inn i. Du bør lese koranen, og omTaqiyya, og om krigens hus og fredens hus, og om Shariah og manns/kvinneroller. Videre bør du lese tolkningene fra Islams fremste lærde gjennom tidene. Islam er ikke forenlig med NOE ANNET ENN ISLAM. Islam er et komplett politisk, sosialt og religiøst system. Det er MYE MER enn bare en religion. Det som er problemet er at i dette tilfellet slår den ene menneskerett den annen ihjel. Religionsfrihet vil i siste instans føre til at vi ikke har noen mer ytringsfrihet, likestilling eller human lov. Slik er det bare, og dette må alle åpne øynene for. Cred til Leisha forresten, som ser ut til å forstå dette. Fin er hun også…:-)

 • Beklager, men jeg er uenig. Jeg synes selvsagt at islam er en minst like idiotisk tro som kristendommen, og sannsynligvis vesentlig farligere. Jeg synes islam inneholder forferdlige mye skremmende, og kan definitivt ha negativ effekt på mennesker og ikke minst samfunnet.

  Men i alle de diskusjoner jeg har begitt meg inn på, så er det ikke islam jeg forsvarer, men individet. Enten man er kristen, muslim, buddhist, scientolog eller ateist, så skal man ikke rammes som individ på grunn av hva man tror på.

  Jeg synes det er trist at eksempelvis denne bloggposten blir sett på som et forsvar for islam, noe den selvsagt ikke er. Jeg skulle ønske andelen islam i Norge var 0%. Men jeg kan ikke akseptere at man likestiller islam med voldtekt. I det øyeblikk jeg ser noen bruke tilsvarende argumentasjon om kristne eller buddhister, så vil jeg motsi også dem.

  Det samme gjelder i bloggposten om strafferabatt for æredrap. Det er intet forsvar for islam, tvert i mot. Å anerkjenne den mentale prosess bak æresdrap, er et tungt argument for at islam kan være ekstremt ødeleggende og farlig. Men det betyr ikke at vi skal overkjøre individet. Tvert i mot trenger individet da enda mer forståelse.

  Dette dreier seg også om at muslimer i sitt muslimske hjemland, er noe helt annet enn muslimer i Norge. Enhver undersøkelse viser at muslimer som regel har de samme verdier som oss, og ønsker å tilpasse seg vårt samfunn.

  Jeg ønsker ikke mer islam i dette landet, men jeg ønsker enhver muslim velkommen – hvis du kan se forskjellen.

 • Og forresten, jeg har allerede fridd til Leisha, så still deg i køen :-P

 • Pingback: Sveriges voldtektstall under lupen – ikke så ille likevel? | unfiltered perception()

 • Tore Olsen

  Kulturer som tradisjonelt ser på kvinner som mindreverdige, vil nødvendigvis ta mindre hensyn til kvinner enn kulturer som akter kvinner som likeverdige. Beklageligvis er Islam en kvinnefiendtlig kultur. Noen kristne tradisjoner (avarter) er også kvinnefiendtlige. Det statistiske materialet som legges til grunn i denne bloggen, for å «frikjenne» islamister/muslimer som tradisjonelle voldtektsforbrytere, har null og niks å si for de kvinner som voldtas, undertrykkes, drepes, stenes, lemlestes, misbrukes og generelt sees på som bruksgjenstander av hjernedøde religiøse fantaster.

  De av oss som mener kvinner ikke bare er likeverdige, men som helt naturlig har krav på gjensidig respekt uansett kjønn, vil generelt sett avstå fra å øve vold mot kvinner.

  Disse to kulturelle motsetninger gir bare den ene av disse retningene rett til å kritisere den andre kulturen. Bloggforfatter o.a. kan jo gjette hvilken av disse jeg mener har denne retten. Det skulle ikke være så mystisk å finne ut av, selv for stokkblinde multikulturister.