Jan Simonsen og Human Rights Service sprer rasistisk propaganda nok en gang

Jan Simonsen skrev i går om de høye voldtektstallene i Sverige:

I Sverige rapporteres det om 46 tilfeller av voldtekter per 100 000 innbyggere. Tallene er dobbelt så høye som i Storbritannia, som har 23 tilfeller, og fire ganger høyere enn land som Danmark, Norge, Tyskland og Frankrike, skriver den britiske nettavisen The Sikh Times, med referanse til Europe News.

Hans vinkling av saken er at dette skyldes stor muslimsk innvandring i Sverige:

En fersk undersøkelse foretatt av det svenske kriminalforebyggende rådet konkluderer med at det er fire ganger mer sannsynlig at en kjent voldtektsmann er født utenfor Sverige, sammenliknet med en person født i Sverige. Innvandrere med bakgrunn fra Algeria, Libya, Marokko og Tunis dominerer gruppen av voldtektsmistenkte.

Merk at de fire nevnte landene alle er muslimske land. Merk også at vi snakker om «mistenkte», ikke dømte. Det er ikke unaturlig at fargede mennesker anmeldes og mistenkes i større grad enn hvite svensker, men det er en annen argumentasjon som jeg ikke skal komme inn på her.

Det Simonsen ikke sier noe om, er tolkningen svenske fagfolk har gjort av voldtekstsstudien. VG melder derimot følgende:

Fagfolkene mener at når voldtekter er så utbredt i Sverige, har det mye med festkulturen blant svenske ungdommer å gjøre. Tidlige seksuelle debuter, et høyt alkoholkonsum og sterk vekt på jenters rett til å si nei selv etter en heftig flørt, bidrar til å trekke tallet opp.

Men dette provoserer Human Rights Service, som irriterer seg over at ikke skylden legges på innvandrerne, ettersom HRS mener de fleste problemer bør tillegges nettopp denne befolkningsgruppen. HRS skriver:

Denne ”forklaringen” synes mer enn enkel. Hva skiller for eksempel den svenske festkulturen fra den norske, for ikke å snakke om den danske? Det har i årevis vært advart mot en økende andel voldtekter i land med høy innvandring fra land der kvinnesynet er radikalt forskjellig fra det vest-europeiske. Land som Sverige og Storbritannia vært spesielt trukket frem. Likevel synes det ikke som fagfolkene som har utarbeidet denne rapporten har hatt dette perspektivet med seg. Det kan heller synes som om det er svenske jenter sin egen feil. Dette lukter bare pinlig.

Men vent nå litt. Hvis resonnementet til Simonsen og HRS stemmer, så må voldtektsraten være proporsjonal med antall muslimer i et land. Her er noen tall som viser hvor stor andel av befolkningen som er muslimsk i ulike land det er relevant å sammenligne oss med:

Norge: 1,8%
Sverige: 3%
Danmark: 2-3,7%
Storbritannia: 2,7-3,3%
Tyskland: 3,9%
Nederland: 5,5-6%
Finland: 0,4%
Frankrike: 6,9-10%

La meg så gjenta en gang til hva studien viste. Denne gangen fra HRS sine nettsider:

Hvert år får svensk politi inn over 5.000 anmeldelser av voldtekter, det vil si 46 voldtekter per 100.000 innbyggere. Dette er dobbelt så mange i forhold til folketallet som i Storbritannia, der tallet ligger på 23 per 100.000.

Det er også fire ganger så mange som i de øvrige nordiske landene, i Tyskland og i Frankrike. Det er også opp til fire ganger flere enn i visse land i det østlige og sørlige Europa.

Så selv om Frankrike har 2-3 ganger flere muslimer, så er voldtektstallene likevel 4 ganger lavere enn i Sverige. Tyskland har også nesten 25% flere muslimer enn Sverige, men likevel bare en brøkdel så mange voldtekter. Andelen muslimer er omtrent likt som i Storbritannia, men likevel har Storbritannia bare halvparten så mange voldtekter. Finland har bare ca 15% så mange muslimer som Sverige, men likevel er voldtekstraten bare omtrent halvparten av Sverige. Nederland har dobbelt så mange muslimer som Sverige, men bare litt over en tredel så mange voldtekter. Danmark har omtrent like mange muslimer som Sverige, men likevel bare 25% så mange voldtekter. Norge har ca halvparten så mange muslimer som Sverige, men altså også bare 25% så mange voldtekter.

Resonnementet til Simonsen og HRS henger altså ikke på greip. Jeg forventer ikke mer av Simonsen, men er dypt skuffet av at en organisasjon som Human Rights Service bevisst, og helt uten noen form for dokumentasjon, streber etter å insinuere at høyere innvandring fra ikke-vestlige land vil gi en eksplosjon i antall voldtekter. Det er også pinlig at de forsøker å latterliggjøre fagfolkenes forklaring, når deres egen konklusjon er så til de grader udokumentert.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!