Finn Jarle Sæle – Guds trofaste hykler

I dag har Finn Jarle Sæle skrevet en artikkel i nettavisen «Norge IDAG» med tittelen «Sjokktall om abort«.

Kan jeg først få påpeke at det heter «I DAG», ikke «IDAG»? Det er ufattelig irriterende at man har en skrivefeil i selve avisnavnet… men det setter vel standarden for resten av innholdet.

Sæle har noen merkelige resonnement. Når man forvrenger sannheten for å støtte sin egen argumentasjon, kalles det ofte for løgn. Men som vi alle vet, så lyver ikke kristne. Konklusjonen må dermed bli at det skyldes ren og skjær dumhet. Man får vurdere selv.

Eksplosiv økning?

Sæle innleder artikkelen slik:

Kraftig økning i tallet på aborter, skriver Bergens Tidende. Tiltakene for å få ned aborttallene har ikke virket. I fjor steg antallet provoserte aborter med 20 prosent på Kvinneklinikken i Bergen.

Ut fra dette konkluderer han med at det har vært en eksplosjonsartet økning i antall aborter i senere tid. Basert på hva? Tall fra én klinikk i Bergen som åpenbart har hatt en stor andel av den totale økningen, men som på ingen som helst måte er representativ for landet for øvrig.

Det har riktignok vært en økning i aborttallet de siste årene, i følge foreløpige tall for 2008 som Folkehelseinstituttet har lagt frem. (Hele rapporten kan leses her (PDF).) Aborttallet i dag tangerer nå tallene fra 1980.

Bilde 2.png

I hele perioden fra 1980 og til 1990+ var altså aborttallene høyere enn i frem til og med i fjor (sett i forhold til antall kvinner i befolkningen).

Lytt til abortprestene!

Hva mener så Sæle er årsaken til at aborttallene har steget noe de siste årene? Jo, abortprestene har ikke blitt hørt!

Så lenge Børre Knudsen, Ludvig Nessa, Per Kørner, Ragnar Andersen og Olav Berg-Lyngmo aksjonerte, holdt de saken varm – og dermed aborttallene nede. Ingen hjalp Norge som de – med å få abortallene ned – og forkynne sannheten om Gud og mennesket.

Da staten overtok – og kristne som bare satset på «andre virkemidler» for å få abortstatistikken ned, fløy abortstatistikken rett til værs. Ser vi ikke det nå?

Dette må vel kunne sies å være et skremmende eksempel på tilfeldig plukking av årsak og virkning. Børre Knudsen var tvert i mot mest aktiv fra 1978, da lov om selvbestemt abort ble innført i Norge, til tidlig 90-tallet. Skal man se på årsak og virkning, så må man heller kunne si at aborttallene først sank ETTER at Knudsen ble fengslet og roet ned sin aksjoner. Og nå som Knudsen har startet aktivt med politisk virksomhet i Abortmotstanderne, har aborttallene økt igjen. Skal vi ha en så skjødesløs omgang med årsakssammenhenger som Sæle har, må konklusjonen bli at jo mer iherdig Knudsens anti-abortvirksomhet har vært, jo flere aborter har vært utført.

En tusendobling i antall graviditeter

Men så kommer tidenes krumspring med tall. Bare hør her:

Tallene er verre enn vi tror. Salget av angrepillen nådde nye høyder i fjor. Det ble solgt nærmere 160 000 pakninger, skriver BT. Det betyr at den norske abortstatistikken ikke er 15.000 små barn fjernet i mors liv årlig. Den er på 15.000 pluss opp til 160.000.

Wow. Er mannen spik, spenna gærn? (Selvsagt er han det, men lat i det minste som om spørsmålet er ærlig ment.) Hvis hans resonnement skulle være korrekt måtte aborttallene ha økt med over 1000% siden år 2000 da angrepiller ble tilgjengelig reseptfritt! Og det helt uten å ha gått på bekostning av de vanlige abortene, ettersom de også har øket. Antall ordinære fødsler har også øket ørlite grann de siste årene, så konklusjonen må bli at nordmenn plutselig har begynt å ha seg med hverandre vilt og hemningsløst og uten bruk av prevensjon mange titalls ganger oftere enn for bare noen få år siden.

fig-2009-04-02-01.gif

Logikken til Sæle tilsier altså at antallet graviditeter har økt, nesten over natten, fra rundt 55.000 (fødsler + aborter) i år 2000, til over 200.000 i løpet av en tiårsperiode. Sorry, men jeg tror ikke det. Hvis en økning i salg av angrepiller faktisk medførte et mye høyere antall aborter, ville vi sett en nedgang i enten fødselstallet, eller aborttallet (av den kliniske typen). Ettersom begge disse har økt litt, kan vi anta at angrepiller neppe bidrar til særlig mange reelle aborter.

De aller fleste pakkene av angrepiller kjøpes nok just in case, på samme måte som et stort antall kondomer ender opp med å råtne bort ubrukte i lommene til håpefulle unge gutter og menn. De aller fleste gangene et kondom brukes, ville en graviditet uansett ikke vært på tale, fordi det er feil tidspunkt i menstruasjonssyklusen. Det samme vil naturlig nok gjelde angrepiller. Av de som faktisk brukes, så vil de aller fleste aldri føre til noen abort, fordi det aldri har vært noe befruktet egg i utgangspunktet.

Og la oss heller ikke glemme at hvis kvinnen nå skulle blitt gravid, ville sannsynligvis 60-80% av graviditetene ende opp i Libresse sin hvite favn helt ubemerket. Det betyr at også samme andel potensielle graviditeter som en angrepille avslutter, uansett ville ha ville ha blitt terminert av naturen (eller Gud?) selv.

Mot abort – for dødsstraff

Etter å ha jukset litt med tallene, kommer hykleren Finn Jarle Sæle frem:

Vi sier bare det samme som den verdensvide kristne kirke sier – og alltid har sagt. Flertallet i kristenheten, (to milliarder kristne, verdens største folkebevegelse), har ikke veket en millimeter fra det kristne menneskesyn – selv om en del norske kristne innenfor helsevesen og politikk har gjort det.

Saken er den at den kristne kirke alltid har lært at menneskeverdet, din og min verdi, er ikke avhengig av om vi er ønsket, eller stor, eller arbeidsfør, eller frisk. Menneskeverdet er uendelig. Det gjelder også for den som er liten, svak, og bedende om liv, med alle de livsanlegg som lengter i oss – fra den dagen vi ble unnfanget.

Dette fra en mann som tidligere har uttalt på lederplass i sin nettavis:

Norge er i krig – og fienden ser selvsagt på Norge som et terrormål. Jeg mener at det var en tabbe da vi under Arbeiderpartiet avskaffet dødsstraff i krig.

Så hans kristne menneskesyn, som ikke tillater at 24t gamle befruktede eggceller som kanskje har delt seg en eller to ganger, og som med relativt stor sannsynlighet uansett vil aborteres av Gud, skal hindres i å utvikle seg videre, tillater likevel at fullt utviklede mennesker med familie, livshistorie, følelser og et fullverdig liv skal drepes.

Hvis hans kristne menneskesyn ikke har veket en millimeter, kan han da peke på det Bibelsitat hvor Jesus sier at dødsstraff er akseptabelt? (OK, i rettferdighetens navn må det sies at Jesus flere ganger oppfordrer til både vold og drap, men hadde vi sagt det til Sæle ville han tolket det bort. For å følge hans eget innbilte kristne menneskesyn, er altså ikke drap en akseptabel kristen løsning på noe problem, selv om han selv argumenterer for nettopp dette i sin uttalelse. Og nå er jeg snill og ser bort fra Gamle Testamentet som er rene Stephen King-grøsseren hva vold, tortur og massedrap formant av Gud angår. Glem da heller ikke at Gud = Jesus.)

Salme 139 og fri vilje

Men så henviser Sæle merkelig nok til Salme 139 som sannhetsbevis. Og Salme 139 er interessant når det gjelder abortspørsmålet, fordi her står bl.a. følgende:

Du så meg den gang jeg var et foster,
i din bok ble alt skrevet opp;
mine dager ble dannet
før en eneste av dem var kommet.

Med andre ord, Gud vet allerede før hver eneste befruktning at zygoten/blastocysten/embryoet/fosteret vil bli abortert, enten naturlig eller gjennom menneskelig inngripen. Han kjenner og alle våre dager, noe som betyr at den frie viljen kristne alltid bruker for å forklare ondskap i verden, ikke kan være reell. Så hvis Gud både vet hvilke befruktede egg som kommer til å bli abortert, samt vet hvem som kommer til å utføre abortene, og alle valg som tas av alle involverte mennesker, og han på toppen av alt skapte hver og en av oss til å leve ut Hans Gudommelige Plan, så er det vanskelig å forstå at Sæle kan protestere mot dette? Men skal vi følge resonnementet fullt ut, så kan ikke Sæle la vær å protestere, fordi det er også en del av Guds plan. Likefullt er det Guds plan at jeg skriver denne bloggposten.

Guds veier er jammen meg uransakelige. Og ikke minst selvmotsigende.

Collateral damage

I tillegg til å ønske dødsstraff i krig, så har Sæle gitt sin brede støtte til USA sin invasjon av Irak. En krig som har ført til oppmot en million sivile tap. Igjen er det altså mer akseptabelt for denne gode kristne mannen at en million barn og voksne dør helt uskyldig, enn at en håndfull celler skal få sine odds for overlevelse redusert fra rundt 30% til 0.

Vi vet også at rundt 70.000 kvinner dør hvert år som resultat av illegale aborter. Dette er også akseptable dødsfall for Finn Jarle Sæle. Kristne har en egen evne til å rangere menneskeverd for voksne mennesker som de samtidig hevder skal være likeverdige, på en måte som vi ikke-religiøse bare kan drømme, eller ha mareritt, om.

For hør bare her:

Den andre store kirkeretningen, den katolske (med følge av de gresk-ortodokse), står fastere på Ja til livet enn noen.

[…]

Ja, visst har vi minoriteter og avvikere i teologien. Folk er stundom forvirret. Men Jesu Kristi kirke, står fast, som den alltid har gjort.

Sosialistiske partier, eller borgerlige partier, kan aldri håpe på noen endring der. Noen tenkte etter det annet Vatikan-konsil (1963-65)at Kirken ville endre seg. Den har ikke endret seg i kampspørsmålene. Den er intellektuell. Den er konsekvent. Den er basert på Guds Ord. Den kaller en spade en spade. I kampen for de svake og menneskeverdet endrer den seg ikke.

Men at prester, nonner og andre ansatte i den katolske kirke i Irland (og resten av verden) har voldtatt, mishandlet og terrorisert tusenvis av små gutter og jenter i flere tiår, er aldri nevnt av Sæle med et eneste ord. Han hyller den katolske kirken for sin kamp mot abort fordi de visstnok er så konsekvente i å følge Guds ord, men overser glatt de omfattende overgrepene som er gjort av nøyaktig de samme Gudselskende mennesker.

Men de kristne vil seire til slutt…

Til slutt konkluderer Sæle, nesten med et lettelsens sukk, at vi på venstresiden likevel vil tape kampen til slutt, fordi lave fødselstall og abort vil føre til at vi utsletter oss selv, mens de kristne vil vokse i antall. Det han da glemmer er at også antall kristne er på vei nedover. Og religion er heldigvis ikke genetisk arvelig.

Det Sæle også overser, er at vårt kanskje største globale problem nettopp er overbefolkning. Vi må få ned folketallet på jorden, ellers vil våre etterkommere lide under forferdelige forhold. Løsningen på dette er riktignok ikke abort, ei heller prevensjon, men derimot økt velstand i de fattigste land. Høyere levestandard og større frihet og rettigheter til kvinner, gir lavere fødselstall. Men dette er også i strid med Sæles middelalderske kvinnesyn og ide om at jo flere vi er, jo bedre. Han kjemper altså for alle de gale sakene i kampen for en bedre fremtid for alle.

Finn Jarle Sæle er fundamentalt uærlig, selvmotsigende og hyklerisk. Han blander begrep som «angrepille» og «fosterdrap», som om de to tingene hadde noe som helst med hverandre å gjøre. Det har de selvsagt ikke. Begrepet foster brukes for å gi et bilde av en liten baby der inne i mors mage, en søt baby som vi er kalde nok til å drepe. Men angrepillen virker bare inntil 3-5 dager etter befruktning, på et stadie hvor det bare har skjedd noen få celledelinger, kalles zygote og er omtrent like nusselig som en spyttklyse.

Han fordømmer terminering av usynlige celleklumper, men hyller statlige drap av voksne mennesker i krigssituasjoner. Han fordømmer drap på de uskyldige «foster», men ser gjennom fingrene med drap på enorme antall sivile og uskyldige krigsofre. Han fordømmer retten til selvbestemt abort, men ignorerer alle dødsfall blant kvinner som må foreta illegale aborter i land hvor de ikke har noe annet rellt valg. Han hyller den katolske kirkens kamp mot prevensjon og abort, men feier titusenvis av mishandlete barn under teppet som om de var et uvesentlig bryderi i hans forvrengte ide om Guds gode innvirkning på mennesker.

Han er med andre ord nøyaktig likedan som kristne fundamentalister flest.

Gud, hvis du finnes, åpne øynene til dine mest trofaste disipler, for de vet dessverre hva de gjør.


Som en liten fotnote undrer det meg at ikke kristne har engasjert seg like sterkt i kampen mot bruk av spiral ettersom dette prevensjonsmiddelet fungerer nesten nøyaktig på samme måte som angrepillen. Spiral fører også til «aborter», i motsetning til andre prevensjonsmidler som hindrer selve befruktningen i å skje… Kanskje fordi diverse prestekoner opp gjennom årene har brukt spiral selv, mens angrepiller er noe nymotens djevelsk verk?


Takk til Christina for tips om denne saken!

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!