Om innvandring, kriminalitet og vold

Nylig kommenterte jeg Jan Simonsens bloggpost hvor han latterliggjør ideen om at dansk integreringspolitikk har vært en suksess. En motdebattant skrev følgende:

Volden i det Norske samfunnet for eksempel, den har hardnet til forferdelig, ikke bare fra muslimsk side, men over hele fjøla for å si det sånn. Hva er grunnen til det tror du? Er det mere øl i samfunnet nå enn det var på 60 – 70 tallet? Er det kanskje at folk har AG3′er i skapet som forårsaker denne økningen i voldsbruk? Eller er det voldelige filmer ála termintator ol som er skyldig i denne volden fordi folk ikke kan differensiere mellom virkelighet og fiksjon? Eller er det rett og slett innflytelse fra fremmede kulturer som har en mye hardere voldskultur enn det vi Nordmenn har tradisjoner for som er skyld i denne volden som man ser og erfarer rundt om.

For det er nettopp slik, at overlevelsesinstinktet tilsier at man må ty til samme vold som man blir presentert for, hvis ikke er man død. Det er gatejustisen dessverre! Og islam er gatejustis i praksis! Det kan du bare se på hvordan Saudi-Arabia blir administrert, og Saudi-Arabia huser alle muslimers drøm Mekka!

Hovedpoenget til denne fyren, og svært mange innvandringskritiske røster, er at det er mer vold og kriminalitet i dag enn noensinne. Hvorfor? Jo, selvsagt fordi vi har fått så mange ikke-vestlige innvandrere. Vi ser jo hvor voldelige de er nede i disse muslimske landene, og vi hører jo stadig om «mørkhudede» som begår kriminalitet her i landet, så sammenhengen er vel ganske klar? Demokratenes leder, Vidar Kleppe, er også stadig ute og minner folk på om at innvandring fører til mer vold og kriminalitet i dette landet.

Ja, selv folk som i utgangspunktet ikke er direkte negative til innvandring sitter med inntrykk av at det er mer kriminalitet i dag enn noensinne før. Ingen av oss kan huske at det var så mye grov vold og styggedom da vi var yngre.

Men vår egen hukommelse og «magefølelse» er sjelden noe godt utgangspunkt. Så la oss se litt på fakta. Her er en graf fra Statistisk Sentralbyrå:

fig-2008-07-18-02.gif

Sammenligne den med følgende graf:

Bilde 3.png

Mens innvandringen fra ikke-vestlige land har økt kraftig de siste 20 årene, så har altså voldsstatistikken ikke endret seg. Tvert i mot har den i perioder vært lavere enn på et tidspunkt da andelen ikke-vestlige innvandrere i landet var svært lav.

Både drap, drapsforsøk og legemsbeskadigelse har sunket siden tidlig nittitallet.

Den generelle kriminaliteten i samfunnet har også vært relativt stabil:

fig-2006-12-11-04.gif

En artikkel i forskning.no i 2008 bekrefter denne trenden:

Årlig anmeldes det nå i underkant av 400 000 lovbrudd. Etter en økning på 1990-tallet, nådde antallet anmeldte lovbrudd en topp i 2002, med 437 000. Deretter har antallet sunket hvert år.

Det er først og fremst antallet forbrytelser (grovt sagt lovbrudd som kan straffes med fengsel i mer enn tre måneder) som har sunket, mens antallet forseelser (som f.eks. trafikkforseelser) har vært noenlunde stabilt.

Også her bekrefter man at det ikke er mer grov vold i dag enn for 20 år siden:

Etter en økning på 1990-tallet, har voldskriminaliteten nå stabilisert seg og utgjør vel 6 prosent av alle anmeldte lovbrudd.

Også her er det de mindre alvorlige lovbruddene – trusler og legemsfornærmelser – som dominerer.

I intervjuundersøkelser sier om lag 5 prosent av befolkningen at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold i løpet av året. Denne andelen har vært stabil siden begynnelsen av 1980-tallet.

Ikke bare har volden blitt redusert, men folk føler seg også tryggere i dag enn hva de gjorde på åtti- og nittitallet:

fig-2008-07-18-06.gif

En artikkel i forskning.no bekrefter også denne stabile trenden:

Seks levekårsundersøkelser over et tidsrom på 18 år tilsier at i overkant av fem prosent av den voksne befolkningen (fra 15 år) årlig blir utsatt for vold og trusler.

Undersøkelsene viser at andelen har vært svært stabil i løpet av de siste 18 årene.

[…]

– Ut fra levekårsundersøkelsen kan man ikke si at volden i det norske samfunnet har økt i løpet av de to siste tiårene, sier Reid J. Stene ved SSB til forskning.no.

Faktisk viser undersøkelsen fra 2001 en lavere andel ofre enn de fire foregående undersøkelsene.

Politiet bekrefter disse tallene:

Odd B. Malme, assisterende politidirektør i Politidirektoratet, er enig.

– Jeg tviler ikke på at SSBs tall stemmer, og at det egentlig ikke er mer vold nå enn tidligere. Men heldigvis våger langt flere ofre å anmelde sin overgriper. Tidligere har det vært betydelige mørketall på dette området, ikke minst når det gjelder vold i hjemmet, sier Malme til Aftenposten.

Statistikken viser altså at det ikke har vært noen dramatisk økning i voldstilfeller, slik man gjerne får inntrykk av gjennom media. Korrelerer man denne statistikken med den økte innvandringen i Norge, ser man også at påstanden om at økt innvandring fører til mer vold, er ren fiksjon.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!