Ulovlig jakt på enhjørninger

Last updated on 5. september 2011

Denne saken opprører meg:

Mannen trodde at han chattet med en 12-åring. Derimot onanerte han foran web-kameraet til Kripos, og ble i retten dømt til 90 dagers fengsel.

Episoden skjedde i august for snart to år siden. Sogningen logget seg på chat.no og tok der kontakt med «pernille12». De to utvekslet e-post adresser og fortsatte chattingen via msn.

Ifølge dommen hadde meldingene fra den 48 år gamle mannen en klart seksuell karakter, skriver Bergens Tidende.

Politimannen som skjulte seg bak «pernille12» gav 48-åringen inntrykk av at han var 12 år. Sogningen skal ha tvilt på om dette var tilfelle, og da spurte han om «pernille12» var homse. Det avkreftet politimannen.

En mann er altså her dømt for en handling han ikke har begått. Han har ikke chattet med en 12 år gammel jente, men er likevel dømt for dette.

Problemet med å bruke «agn» for å ta denne type mennesker, er at en voksen politimann som utgir seg for å være en 12 år gammel jente, tillegger den unge jenta en oppførsel som ikke nødvendigvis er reell. Hvis mannen hadde kommet i kontakt med en virkelighetens «pernille12», ville hun kanskje ha avvist samtalen omgående. Hadde hun videreført chatten etter de første seksuelle signaler, vil hun kanskje ikke ha chattet på en måte som fenget mannens videre interesse. En voksen politimann som derimot konstruerer en karikatur av en 12 år gammel jente som passer nøyaktig inn i fantasien til denne mannen, vil derimot naturlig nok «stimulere» mannen til videre seksuell prat, og fremprovosere en «kriminell handling» som kanskje ellers ikke ville blitt begått.

Dette blir litt som å forby jakt på enhjørninger og deretter straffe mennesker som skyter hester man har sluppet ut i skogen med en pålimt gulrot i pannen.

I dommen diskuteres det om politiet gikk for for langt i å framprovosere den straffbare handlingen. Men konklusjonen er at kriminaliteten i dette tilfelle er så alvorlig at metoden med agn kan forsvares, skriver BT. Retten mener 48-åringen gikk inn på chattesiden bevisst for å få kontakt med mindreåringe jenter, og at han tilfeldig tok kontakt med med polititjenestemannen.

Bruk av agn eller lokkeduer er svært omstridt. I Norge skal det svært mye til for at dette skal være akseptabelt, og det finnes høyesterettsdommer hvor den tiltalte har sluppet fri fordi man ikke har akseptert politiets bruk av lokkedue.

I NOU 2004:6 med forslag til endringer i politiloven, skrives følgende:

Provokasjon må avgrenses mot politiets passivitet overfor kriminalitet som skal begås. Dersom politiet utelukkende forholder seg passiv til at noen begår en straffbar handling, for deretter å gripe inn og straffeforfølge dem, har gjerningsmannen på egen hånd bygget opp sitt forsett.

[…]

De såkalte ”lokkeduetilfellene” faller også utenfor definisjonen av provokasjon. Bruk av lokkeduer kjennetegnes ved at politiet plasserer ut et agn eller objekt til fristelse for den antatte gjerningsmann. Riktignok har politiet i disse tilfellene ved å legge ut en fristelse påvirket begivenhetsforløpet, men gjerningsmannen har på egen hånd bygget opp sitt forsett.

Har den straffede i dette tilfellet bygget opp sitt eget forsett? Nei. Han har kanskje tatt kontakt med den 12 år gamle jenta etter eget initiativ, men de videre handlinger med å utveksle e-postadresser, chatte på MSN og vise seg på webcam, må definitivt kunne sies å være påvirket og fremprovosert av motparten, altså politiet. Her han politiet på ingen som helst måte forholdt seg som passive vitner til gjerningsmannen handling, men derimot spilt en aktiv rolle i å bygge opp en seksuell spenning som ellers kanskje ville vært fraværende.

Likevel aksepterer dommeren dette fordi kriminaliteten er så alvorlig. Virkelig? Så vidt jeg kan forstå er mannen dømt for brudd på straffelovens §201 c) som sier:

Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd
a) på offentlig sted,
b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller
c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år,
straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

Altså blotting, på godt norsk. Jeg finner ingen andre punkter i straffelovens kapittel om seksualforbrytelser som denne mannen skal ha forbrutt seg mot. Og straffen ble altså kun 90 dagers fengsel selv om mannen også skal ha oppbevart barneporno på PCen sin. Med andre ord utgjorde straffen for selve blottingen bare en mindre del av dommen. Kan det da sies å være en så alvorlig handling at man må bruke midler som til og med er omstridt i saker med strafferamme opp til 21 år?

Det er så vidt jeg vet ikke ulovlig å chatte om sex med et barn. Det er ulovlig å ha til hensikt å møte barnet for sex, men dette ser ikke ut til å ha vært tilfelle her. Hvis en 12 år gammel jente ønsker å prate om sex med en voksen mann, hvorfor skal dette straffes? Så vidt jeg vet finnes det overhodet ingen dokumentasjon på at en 12 år gammel jente som er så moden at hun er nysgjerrig på sex, faktisk tar skade av å prate om sex eller se seksuelle handlinger utført for henne. Dette er intet annet enn moralsk fordømmelse.

Jeg kan selv bifalle en moralsk fordømmelse mot en voksen mann som oppsøker småjenter for å tilfredsstille sine seksuelle behov i fantasiens verden, men selv om jeg personlig finner oppførselen uforståelig, så betyr ikke det at jeg kan kreve mannen straffet så lenge det eneste offer i saken er min egen moraloppfatning.

Det er riktignok ulovlig å blotte seg for barn under 16 år, så dette kan mannen rettmessig straffes for. Men ville han ha blottet seg om ikke motparten var villig til å utlevere sin e-post, fortsette chatten på MSN og akseptere en webcam-sesjon med mannen? Et mer åpenbart eksempel på at politiet selv har fremprovosert den straffbare handlingen, har jeg sjelden hørt om, og her må vi virkelig vokte oss for å slippe løs denne type metoder i politiets virksomhet. Dette dreier seg om vår alles rettssikkerhet, og vi kan ikke tillate at denne knuses på grunnlag av samfunnets irrasjonelle frykt for pedofile overgripere.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!