Barneporno eldes som en god rødvin

En leser av bloggen gjorde meg oppmerksom på følgende fascinerende fenomen hva gjelder lovverket omkring barneporno. La meg først minne deg på hva straffelovens paragraf 204a sier (min utheving):

Den som
a) produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
b) befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som
c) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,
straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Tenk deg at en jente på 16 år tar et bilde av seg selv hvor hun er naken og beføler seg selv, og sender dette på mail til sin 17 år gamle kjæreste. Dette er i følge loven helt greit ettersom de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling og bilde tas helt frivillig.

Gutten lagrer dette bildet på sin eksterne harddisk og glemmer med tiden bort hele bildet. Tiden går og gutten og jentas veier skilles. Fem år senere får gutten, som nå er mann, politiet på døra i forbindelse med en narkotikasak han er mistenkt for, hvor de også tar med seg datautstyret hans for å sikre seg bevismateriale. På den eksterne harddisken finner de tilfeldigvis bildet av den nakne 16 år gamle jenta, og mannen siktes derfor for besittelse av «materiale som dokumenterer overgrep mot barn«, også kjent som barneporno.

Bildet har altså gått fra å være lovlig, uskyldig og vakkert, til å bli ulovlig og dokumentasjon på et overgrep, kun fordi klokken i mellomtiden har tikket noen runder.

Et annet scenario, som er mye mer sannsynlig og som skjer hele tiden, er at bildet som gutten får av sin kjæreste havner i feil hender og legges ut på nettet. Hvis jeg eller noen andre nå laster ned dette bildet, så er det vi som driver med nedlasting av «overgrepsmateriale». Men hvem er det et overgrep mot når jenta var gammel nok til å ha sex og tok bildet av seg selv helt frivillig?

Jeg har pekt på flere av disse paradoksene her i bloggen tidligere fordi jeg finner det svært problematisk at det samme bildet kan være lovlig og ikke lovlig på samme tid, kun avhengig av hvem som besitter det og på hvilket tidspunkt politiet finner det. En slags Schrödingers katt paradoks i straffeloven. Dette er ikke kun hypotetiske problemstillinger, men derimot av høyst reell art som folk straffes for stadig vekk. Og hvor er offeret? Hvor lenge skal vi akseptere et så diffust lovverk som så mange lider under?

Det finnes faktisk enda et problem med formuleringen i §204a, og det er at man spesifiserer et konkret og presist aldersspenn i formuleringen om unntak fra straff. Man sier i praksis at så lenge den avbildede er over den seksuelle lavalder, så kan man se litt mellom fingrene med problemet. Det er en erkjennelse av at det egentlig først er et problem hvis den avbildede virkelig er under den seksuelle lavalder. Den høye grensen på 18 år ble nemlig satt fordi det kan være vanskelig å fastslå nøyaktig alder på tenåringer, og for å være på den sikre siden satte man derfor grensen for barneporno et par år høyere enn den seksuelle lavalder. Grensen er altså ikke definert til 18 år fordi man mener at barn i alderen 16 til 18 år trenger denne beskyttelsen, men derimot fordi det gjør politiets arbeid lettere og fordi man mener at denne bufferen også kan bidra til å beskytte barn man er usikre på alderen av.

Så hvordan kan man da åpne for at bilder av barn mellom 16 og 18 år kan tillates? Hvis man kan fastslå alderen så spesifikt, kan like gjerne grensen for ulovlig materiale settes ned til 16 år først som sist. Det ville løst utrolig mange problemer med denne lovparagrafen.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!