Barneporno eldes som en god rødvin

En leser av bloggen gjorde meg oppmerksom på følgende fascinerende fenomen hva gjelder lovverket omkring barneporno. La meg først minne deg på hva straffelovens paragraf 204a sier (min utheving):

Den som
a) produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
b) befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som
c) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,
straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Tenk deg at en jente på 16 år tar et bilde av seg selv hvor hun er naken og beføler seg selv, og sender dette på mail til sin 17 år gamle kjæreste. Dette er i følge loven helt greit ettersom de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling og bilde tas helt frivillig.

Gutten lagrer dette bildet på sin eksterne harddisk og glemmer med tiden bort hele bildet. Tiden går og gutten og jentas veier skilles. Fem år senere får gutten, som nå er mann, politiet på døra i forbindelse med en narkotikasak han er mistenkt for, hvor de også tar med seg datautstyret hans for å sikre seg bevismateriale. På den eksterne harddisken finner de tilfeldigvis bildet av den nakne 16 år gamle jenta, og mannen siktes derfor for besittelse av «materiale som dokumenterer overgrep mot barn«, også kjent som barneporno.

Bildet har altså gått fra å være lovlig, uskyldig og vakkert, til å bli ulovlig og dokumentasjon på et overgrep, kun fordi klokken i mellomtiden har tikket noen runder.

Et annet scenario, som er mye mer sannsynlig og som skjer hele tiden, er at bildet som gutten får av sin kjæreste havner i feil hender og legges ut på nettet. Hvis jeg eller noen andre nå laster ned dette bildet, så er det vi som driver med nedlasting av «overgrepsmateriale». Men hvem er det et overgrep mot når jenta var gammel nok til å ha sex og tok bildet av seg selv helt frivillig?

Jeg har pekt på flere av disse paradoksene her i bloggen tidligere fordi jeg finner det svært problematisk at det samme bildet kan være lovlig og ikke lovlig på samme tid, kun avhengig av hvem som besitter det og på hvilket tidspunkt politiet finner det. En slags Schrödingers katt paradoks i straffeloven. Dette er ikke kun hypotetiske problemstillinger, men derimot av høyst reell art som folk straffes for stadig vekk. Og hvor er offeret? Hvor lenge skal vi akseptere et så diffust lovverk som så mange lider under?

Det finnes faktisk enda et problem med formuleringen i §204a, og det er at man spesifiserer et konkret og presist aldersspenn i formuleringen om unntak fra straff. Man sier i praksis at så lenge den avbildede er over den seksuelle lavalder, så kan man se litt mellom fingrene med problemet. Det er en erkjennelse av at det egentlig først er et problem hvis den avbildede virkelig er under den seksuelle lavalder. Den høye grensen på 18 år ble nemlig satt fordi det kan være vanskelig å fastslå nøyaktig alder på tenåringer, og for å være på den sikre siden satte man derfor grensen for barneporno et par år høyere enn den seksuelle lavalder. Grensen er altså ikke definert til 18 år fordi man mener at barn i alderen 16 til 18 år trenger denne beskyttelsen, men derimot fordi det gjør politiets arbeid lettere og fordi man mener at denne bufferen også kan bidra til å beskytte barn man er usikre på alderen av.

Så hvordan kan man da åpne for at bilder av barn mellom 16 og 18 år kan tillates? Hvis man kan fastslå alderen så spesifikt, kan like gjerne grensen for ulovlig materiale settes ned til 16 år først som sist. Det ville løst utrolig mange problemer med denne lovparagrafen.

 • Per

  Jeg besitter nok sansynligvis barneporno en eller annen plass, dersom noen bare leter litt i restene fra ungdomstiden min.

  En eller annen plass der finnes helt sikkert ett eller flere Samantha Fox bilder, og hun var som kjent under 18 år når hun var som mest populær (på den tiden var det 16 som var grensen…)

 • Koppa Dasao

  Norges største produsent av barneporno er Spar Kjøp i Bergen, mens Ellos tar tittelen som Nordens største.
  Det verste er at selv NRK produserer og sender barneporno på TV.

 • Koppa Dasao

  Per, purken kan raide et hvilket som helst tilfeldig nabolag i Norge og ende opp med å sikte samtlige menn for oppbevaring av barneporno.

 • Jeg tror du bommer litt forhold til innvendingen selv om jeg skal være hjertens enig i at man ikke akkurat har vært kjempeheldig når man utformet ordlyden. Det er vanskelig å tolke ordlyden i seg selv annerledes enn at «tar» og «besitter» er alternative handlinger – ellers ville jo den personen mellom 16 og 18 som kun mottok ett bilde han selv ikke kunne tatt kommet inn under dette unntaket. Heldigvis er lovteksten da bare en rettskilde. Jeg har ikke lest forarbeidene til loven, men jeg er rimelig sikker på at reelle hensyn i alle tilfeller ville slått igjennom om et slikt tenkt tilfelle du nevner skulle havne for domstolene. Det tror jeg ikke det er mange strafferettsjurister som ville være uenig med meg i selv om man kanskje vil være uenig i metoden, eller veien frem, til denne løsningen.

  Men ett halvt poeng for kritikken mot lovens ordlyd – den kunne vært bedre, noe som illustreres ved at en oppegående ikkejurist som deg mistolker den.

  Jeg vil imidlertid ikke innrømme deg noe poeng i forhold til den andre innvendingen din mot bestemmelsen. For det tilfellet at slike bilder kommer «på avveie» er det selvsagt ikke noe å bebreide den rettmessige innehaver (dersom han ikke selv har medvirket til spredningen). Men når du laster ned ett slikt bilde ser jeg ikke noen grunn til å skille mellom dette og andre tilfeller bare fordi fotografen og den opprinnelige besitteren har vært omfattet av den reservasjonen som § 205 har. Utgangspunktet er jo nemlig at bildet ER ulovlig, men så gjør vi ett unntak for de «kjærestetilfellene» av rene rimelighetshensyn.

  Ellers ser jeg hva du mener med pardokset, men dette er jo ikke noe særegent ved denne bestemmelsen. En rekke handlinger og tilstander er lovlige og ulovlige om hverandre alt etter hvilke forhold som ellers foreligger. For å ta ett banalt tilfelle som faller meg inn: Etter straffeloven er det forbudt for en fangevokter å ha sex med en innsatt. Hensynet bak denne bestemmelsen er å beskytte fanger mot sexpress. Om en annen person enn fangevokteren har sex med fangen er det selvsagt ikke noe problem i det. Likeledes vil det være ok for fangevokteren å ha sex med vedkommende den dagen arbeidsforholdet hos fengselet er avsluttet. Dette og drøssevis av andre paradokser lever vi svært greit med, så jeg ser ikke helt den juridiske problemstillingen her.

  Filosofisk sett er det jo likevel en morsom tanke når jeg tenker meg om, men problemstillingen er vel i all hovedsak oversett innenfor jussen.
  .-= Benny´s last blog ..Bengtassen: I dag er det http://www.latfh.com -dag på Betahaus tydeligvis. =-.

 • Mitt poeng er vel at et bilde i seg selv ikke bør være ulovlig. Og her er vel også lovmakerne enige med meg. Årsaken til at barneporno er forbudt er, så vidt jeg har forstått, hovedsakelig fordi det er «dokumentasjon på et overgrep» og bildets eksistens er med på å forlenge den kriminelle handling i tid.

  Men når bildet ikke er dokumentasjon på et overgrep, altså hvis en jente eksempelvis har tatt bildet av seg selv or å gi til sin kjæreste i gave, så vil det likevel være straffbart å besitte hvis det faller i de gale hender. Eller hvis tiden går og bildet dukker opp på mannens harddisk 10 år senere.

  Du sier at «Utgangspunktet er jo nemlig at bildet ER ulovlig, men så gjør vi ett unntak for de “kjærestetilfellene” av rene rimelighetshensyn.», og det er her jeg synes det skurrer. Ja, på en måte er kanskje bildet ulovlig slik lovteksten dessverre er formulert. Men jeg mener i så fall at lovteksten ikke har klart å ivareta hensikten med loven, nemlig å ikke ytterligere nedverdige et offer for et seksuelt overgrep.

  Hvis man derimot med loven mener at ethvert seksualisert bilde av en person som kan se ut som om h*n er yngre enn 18 år er barneporno bare fordi sånn er det, så er jeg rett og slett uenig med loven i seg selv. Da mener jeg vi driver tankepoliti, moralpoliti og straffer mennesker for en handling hvor det ikke finnes noe offer. Men dette har jeg skrevet mye om i andre bloggposter her inne, så jeg skal ikke gjenta meg selv :-)

 • tyra

  du er syk…………..lovparagrafene er ment som en beskyttelse for unge mennesker…hallllooooo……

 • Koppa Dasao

  tyra skrev:

  du er syk…………..lovparagrafene er ment som en beskyttelse for unge mennesker…hallllooooo……

  Beskytte? Da håper jeg du kan forklare hvordan antallet barn utsatt for seksuelle overgrep har økt fra 120 000 til 150 000 på 15 år. Hvis lover var ment å beskytte, skulle ikke da antallet ha sunket på grunn av Redd Barnas stadige økende aggressivitet mot seksuelle overgrep mot barn?

  Fakta støtter hverken Redd Barna eller deg!

 • Obs

  Tvilsomt. Det blir bare paranoide konspirasjonsteorier. Stort sett har de en sak hvis de først sikter noen for barneporno. Videre fra siktelse til tiltale og dom er ytterligere et stort sprang. Dermed ikke sagt at feilaktige siktelser eller justismord forekommer. Og de drar ikke rundt og sjekker dataen til helt tilfeldige folk hvis de har annet og gjøre (de har allerede kapasitetsproblemer så det holder).

 • Du har nok rett i det. Det skal nok mye til før politiet kan gå til razzia mot noen. Men rent prinsipielt er det likevel slik at definisjonen av barneporno er så juridisk diffus og problematisk at det ikke vil være noe problem å «frame» noen om man skulle ønske det. Jeg vil tro at en ganske stor andel norske menn (og kvinner) har det som kan defineres som barneporno på sin harddisk uten at de noensinne har systematisk søkt etter barneporno. Når noen kan straffes for å besitte så lite som én videosnutt (hvor de har filmet lovlig sex med noen under 18, men over 16, år, eller porno med voksne skuespillere kledt ut som tenåringer), så er det en skummel situasjon synes jeg.

 • Pingback: Seksuelle overgrep mot en blyantstrek | unfiltered perception()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja….. | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | fripresse.com()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja… | fripresse.com()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Farvel til ekstremistene | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Vitenskapelig pro-pedofili | Garden of Serendipity()