Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Jeg har lenge vært opptatt av denne saken, og kaster meg derfor på bloggstafetten:

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15. mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

 • Per

  Det er to grunner til at det legges opp til en så omfattende datalagring:

  1) Data er nytt og skremmende
  2) Dataene eksisterer allerede, og det er teknisk enkelt å gjøre det.

  Men la oss så se på en annen «farlig teknologi», nemlig bilen. I tillegg til at bilen dreper og lemlester veldig mange hvert år (hovedsakelig ved ulovelig bruk – brudd på trafikkreglene), og de brukes svært ofte ved andre lovbrudd.

  De aller fleste nye biler kommer nå med innebygget GPS, og i mange andre blir det ettermontert.

  Og har du først en GPS i en bil er det relativt enkelt å legge til en boks som lagrer alle bevegelsen til den bilen.

  Mitt forslag er derfor at alle biler utstyres med en boks som lagrer alle bilens bevegelser. Disse kan så sendes via mobilteknologi til en sentral server.

  Der kan politiet så automatisk sende ut bøter til alle som har kjørt for fort, mot enveiskjøring, ulovelig parkering, kjørt der det ikke er lov å kjøre osb.

  Dette vil utvilsomt føre til en dramatisk nedgang i ulovelig kjøring. Dette igjen vil føre til en like stor nedgang i antall skadde og drepte i trafikken. Sansynligvis ville dette spare minst 100 liv i året, og enda flere som ikke vil bli skadd.

  I tillegg så ville Politiet ved et lovbrudd, eller misstanke om et lovbrudd, kunne hurtig kartlegge alle evegelser og så legge opp etterforskningen etter dette.
  Tenk bare på hvor enkelt det hadde vært å tatt lommemannen med et slikt system?

  Men vil vi ha godta en slik krenking av personvernet?
  Selvsagt ikke!

  Men tenk så på følgende to ting:
  1) Hva ville du vært mest redd for at skulle bli avslørt: Hvor du har kjørt bil hen eller hvor du har vært på nettet? Det kan variere fra person til person, men jeg tror nok de fleste ville vært mest redd for at nettaktiviteten skulle ha blitt kjent.
  2) Vi snakker her om et potensiale om å redde minst 100 liv i året, og spare mange andre for skader. Mange av dem er til og med barn. Og i tilegg så ville dette være med på å oppklare en hel rekke andre forbrytelser (mange av disse også mot barn). Likevell så syns vi at det nytten ikke er verdt krenkelsen av personvernet…

 • Pingback: 77 deltar i bloggstafetten mot datalagringsdirektivet | Liberalist? Javisst!()

 • Pingback: 77 deltar i bloggstafetten mot datalagringsdirektivet | Liberalist? Javisst!()

 • Koppa Dasao

  Diktatur er alltid negativ, enten det kommer i form av lagring av internettrafikk eller gps-punkter i bilens datamaskin.

 • Pingback: Bloggstafetten har nådd 100 deltagere! | Liberaleren()

 • Pingback: Bloggstafetten har nådd 100 deltagere! | Liberalist? Javisst!()

 • Pingback: Bloggstafett « KVINNEKONGER()

 • Pingback: Datalagringsdirektivet (DLD)? Nei, takk! « Undreverset()

 • Pingback: Regjeringen må Ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « Veggavisen()

 • Pingback: Bloggstafetten - deltagere til nå | Liberaleren()

 • Pingback: Bloggstafett « Beates rasteplass()

 • Pingback: Stafettens deltagere så langt | Liberaleren()

 • Pingback: Bloggstafetten har passert 125 deltagere | Liberalist? Javisst!()

 • Pingback: Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! | Frank Eivinds verden()

 • Pingback: Si nei til datalagringsdirektivet! « MortenM.com()

 • Pingback: Bloggstafett |()

 • Anonym

   Norulv Øvrebotten  –  Følg advokaten, ikke blodet og pengeneMin
  erfaring fra etterforskning tilsier at påtalemakten, når den er renset
  for kriminalitet selv, burde legge om hele opplegget for
  etterforskningen. Politiet må tenke helt nytt. Identifiser de største
  mafiaadvokatene, fokuser på dem og følg hver sak de har med
  døgnkontinuerlig overvåking. Politiet ville avdekke kriminalitet i
  bøtter og spann fordi advokatenes metoder er kriminelle. Derfor har de
  også store kunder. De best betalte advokatene tjener ikke penger på
  ærlig vis.Selv ville jeg ha begynt med regjeringsadvokat Sven
  Ole Fagernæs og advokat Johan Fredrik Remmen. Den første er øverst
  juridisk rådgiver i sivile saker for regjeringen, den andre den øverste
  rådgiveren for LO og Arbeiderpartiet. Begge er opplært i russisk bedrag.
  Av Jens Christian Hauge. Oppskriften deres finner politiet her hos meg
  på Internett. Å kamuflere terror er det samme som å kamuflere annen
  kriminalitet. Det benyttes samme fremgangsmåte i saksbehandlingen.http://www.aftenposten.no/okonomi/Okokrim-etterforsket-rekordfa-saker-i-2011-6765144.html#.Tz6VdlzbQ2w