Frykten for Islam på vei nedover

De innvandringsfiendtlige går rundt og er kronisk redde for den grusomme fremtiden de ser for seg, med muslimsk flertall i Norge og tilhørende økt kriminalitet og djevelskap.

Vel, for det første er det ingen sammenheng mellom kriminalitet og islam, noe jeg har blogget om tidligere. Hadde det vært en sammenheng, ville vi sett en eksplosjon av kriminalitet og vold i Norge i takt med den økende innvandringen fra muslimske land. Det gjør vi ikke.

Disse redde menneskene ynder å trekke frem Oslo-politiets tall som viste at samtlige overfallsvoldtekter de siste 3 år var begått av ikke-vestlige innvandrere, da i hovedsak somaliere. Og dette er sant. Tallene lyver ikke. Det gjør heller ikke dette tallet:

0,00015%

Hva er det for et tall? Jo, det tallet forteller oss hvor stor andel av muslimer i Norge som begår overfallsvoldtekter hvert år. 0,15 promille. 15 av 100.000. For høyt? Absolutt. Men ikke et tall som man kan bruke for å konkludere med at islam gjør folk til voldtektsforbrytere.

Men å si at det er muslimer som begår overfallsvoldtekter, er å plukke ut én felles faktor blant mange. En mer interessant felles faktor for disse overgriperne er nok at de i stor grad kommer fra Somalia. Et land som nylig ble vurdert til å være verdens verste land. Et land så preget av konflikter, krig, klantenkning og ekstrem fattigdom at gutter derfra ikke har andre relle valg enn å bli pirater, flyktninger eller leve i fattigdom.

At mennesker med en slik bakgrunn ikke umiddelbart finner sin plass i et norsk samfunn som befinner seg helt i motsatt ende av skalaen, nemlig verdens beste land å bo i, med fred, likestilling og rikdom, er ikke overraskende. Det betyr dessverre samtidig at vi ikke klarer å ta godt nok i mot disse unge menn slik at de ikke begår denne type kriminalitet. Det fritar dem selvsagt ikke for skyld, og de må ta sin straff, men vi har ennå en lang vei å gå når det kommer til vellykket integrering…

Likevel ser fremtiden lysere ut enn hva bl.a. Folkebevegelsen mot Innvandring frykter. De tre store faktorer som grupperinger som FMI, Frp og Demokratene stadig skriker ut om, er:

 • terrorisme utført av radikale islamister i Europa
 • «snikislamifisering» av den europeiske kultur
 • at muslimer skal bli flertall i befolkningen pga høye fødselstall

Frykten var kanskje størst for noen år siden i forbindelse med terroraksjonene i London og Madrid, samt drapet på den nederlandske filmregissøren Theo van Gogh, og de massive reaksjonene på publiseringen av Muhammed-tegningene. Men i årene som har gått siden dette, har frykten gradvis dempet seg. Dette kommer frem en av de mest omfattende spørreundersøkelser utført blant muslimer og øvrig befolkning i EU-land.

Denne undersøkelsen viser bl.a. følgende:

Radikalisering av de omlag 20 millioner muslimer i EU har ikke skjedd.
I spørreundersøkelsen ble det spurt om voldelige angrep på sivile kunne forsvares. 82% av franske muslimer svarte nei. Det samme gjorde 91% av tyske muslimer. Andelen av de som sa at vold kunne benyttes hvis hensikten var «edel», var i all hovedsak på linje med den øvrige befolkningen. Viktigst av alt var det at svarene ikke ble avgjort av religiøs tilhørighet: Det var ingen forskjell mellom svarene fra strengt praktiserende religiøse og de som mente at religion ikke var viktig for dem.

Det finnes likevel radikale islamske grupperinger, men selv blant Europas anti-terror-strateger er holdningen at radikaliseringen av unge muslimske menn er på vei nedover.

«We estimate about 10% of our Islamic population are in a dynamic of rejection of the west and Europe, 10% are more European than the Europeans, and about 80% are in the middle, just trying to get by,» said Alain Bauer, a criminologist and security adviser to President Nicolas Sarkozy. «The concern is less home-grown or imported terrorists, but states such as Iran,» he said.

Hva så med snikislamifiseringen av Europa? Vel, også denne frykten ser ut til å være sterkt overdrevet. Ta hijab-debatten for eksempel. Undersøkelser viser at bare et mindretall av europeiske muslimske kvinner er tildekket, og at andelen stadig synker. Tall fra Tyskland viser at mens om lag en fjerdedel av førstegenerasjons innvandrerkvinner bruker hijab, så gjør bare 18% av deres døtre det samme.

Undersøkelser viser også at muslimske grupperinger er sterkt påvirket av vertslandet de holder til i:

So in France, where 45% of people said in a survey that adultery is morally acceptable, so did a high proportion of local Muslims. In Germany, where 73% of the population is opposed to capital punishment, the view was shared by exactly the same percentage of local Muslims. In Britain, where there is greater popular hostility to pornography, this is mirrored in the British Muslim community.

Over hele linja ser man at andre- og tredjegenerasjons innvandrere er mye mer på linje med samfunnets øvrige holdninger omkring normer, oppfatninger og oppførsel, enn foreldrene deres er. Dette er stikk i strid med den frykt vi ser hos de innvandringsfiendtlige i Norge, som frykter at muslimer vil ta over landet, innføre Sharia-lov og ødelegge den norske kultur. Undersøkelser viser konsekvent at etter 2-3 generasjoner er holdningene hos innvandrere på linje med etniske nordmenn. Vi har lite å frykte, men må håndtere de umiddelbare motsetninger som dukker opp hos nye flyktninger i deres første møte med den norske kultur.

Vil muslimer bli i flertall i fremtiden? Neppe. Grupperinger som FMI bruker fødselsrater fra opprinnelseslandene, eller førstegenerasjons innvandrere, som utgangspunkt når de gjør sine beregninger. Og de bruker også de mest ekstreme tall de kan finne. Islam i seg selv gir ikke høye fødselstall. Det er derimot andre faktorer som fattigdom og manglende rettigheter hos kvinner som gir dette. Når mennesker fra slike land kommer til europeiske land med høyere levestandard og større frihet, synker fødselstallene fort:

But although demographers say Europe’s youthful Muslim communities will continue to grow, they predict fertility rates will decline – as they have done among almost all other populations that experience higher levels of wealth, healthcare access and literacy. Carl Haub, senior demographer at the respected Population Reference Bureau, Washington, points to fertility rates in Muslim-majority countries such as Tunisia, Turkey, Algeria and Morocco that are only slightly higher than those in the UK and France.

«There is no reason why immigrants in Europe are going to have more kids than in their countries of origin,» Haub told the Observer. One Dutch study has shown that birthrates among Turkish and Moroccan-born women in the Netherlands dropped from 3.2 children per mother to 1.9, and from 4.9 to 2.9 respectively between 1990 and 2005. More radical predictions, such as the claim there will be a Muslim majority in the EU in the next half century, are just «plain silly», said Haub, as they depend on «physically impossible» rates of natural growth or «politically impossible» levels of mass immigration.

En del flyktninger som kommer fra helt andre kulturer har skremmende og til dels farlige holdninger omkring kvinners rettigheter, seksualitet, religion og voldsbruk. Det er en utfordring for oss å håndtere disse menneskene på en god måte som gjør både deres liv bedre, så vel som at vi selv må kunne føle trygghet. God integrering er helt sentralt, og ofte må psykiatrisk oppfølging av enkelte individer også til. Men vi har ikke noe å frykte fra flyktningestrømmen. Selv om ikke-vestlige innvandrere er noe overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, kan vi ikke stenge grensene og late som om resten av verden ikke eksisterer. Det vil bare øke presset og gjøre problemene enda verre. Som en av verdens mest vellykkede land må vi kunne klare å håndtere disse problemene på en god måte. Dessverre bidrar grupperinger som FMI, Demokratene og Frp til å øke skilleveggene mellom «dem» og «oss» slik at konfliktene øker og integreringen vanskeliggjøres.

Vi har lite å frykte, og svært mye å glede oss over i møtet med våre nye landsmenn. La oss ta i mot dem med åpne armer!

 • Tommy J.

  Tror du bomma litt på den prosentandelen din. 15 av 10000 er 0,0015, ikke 0,00015 :)

  Ellers bra som vanlig :)

 • Thanks, korrigert ;-)

 • Cato

  Bra artikkel som vanlig.

  Stusser imidlertid over ett punkt i undersøkelsen. Andelen av muslimer som tillater vold når hensikten er edel, «noble cause», er lik som befolkningen for øvrig. Nå vet ikke jeg hvordan spørsmålene er formulert, men vil ikke en muslim (eller andre religiøse for den del) ha et annet syn på hva som er edelt enn en ikke-troende? Noen mener æresdrap, selvmordsbombing og steining av utro prestedøtre er edle samfunnsplikter. Dette er selvfølgelig ekstreme eksempler, men «edelt» bør klart defineres når man har med religiøse å gjøre…

  Eller uansett egentlig.

 • Anders

  Skrivesperre?

 • Takk for velskrevet, faktadrevet humanisme i praksis!

 • Lasse Tråsykkel

  Intressante betraktininger. I din glorifisering av innvandringsrelaterte problemstillinger og din påstand om at det ikke vil være noe problem at muslimer i fremtiden blir i flertall i Norge.

  La oss først oppsummere litt fakta, innbyggere i antall millioner:

  Pakistan: 165 Millioner innbyggere
  Tyrikia 73 Millioner
  Irak 29 Millioner
  Afganistan 28 Millioner
  Iran 66 Millioner
  India 1567 Millioner
  Somalia 10 Millioner
  Etiopia 86 Millioner
  Eritrea 6 Millioner
  Sudan 41 Millioner
  Lybia 6 Millioner
  Chad 10 Millioner
  Marokko 32 Millioner
  Algeri 35 Millioner
  Jemen 23 Millioner

  Totalt: 2177 Millioner

  Vi stopper der, men listen kunne har blitt gjort mye lengere.

  Siden du vil ta i mot med åpne armer, regner jeg med at det betyr fri innvandring. Hvis 1% av disse finner at de ønsker å forlate fattigdommen i hjemlandet og komme til Norge og få trygd så betyr det intet mindre en 22 milloner mennsker. Hver innvandrer som kommer til Norge, uansett opptjeningstid, får 1 minste pensjon i trygd. Det tilsvarer ca 150 000 kroner. Det er bare i pensjon, men vil må også legge til bolig, forbruk av helsevesen, politi, kriminalomsorg, fengselsvesen, skoler +++. La oss si at dette beløper seg til 150 000 pr pers. pr år. Det vil gjøre at Norges forpliktelser for disse kommer opp i 6600 Milliarder kroner, dvs ca 3x norges oljefond, pr år!

  Utenkelig? Mange i disse landene lever i ekstrem fattidom, og bare tanken på at man kunne bo i et land hvor staten betalte er vel nærmest en utopisk drøm for dem. De skulle bare ha visst…

  Realistisk? Nei, selv norske humanister vil våkne fra dvalen når hele deres inntekt nødvendigvis må måtte brukes på dette multikulturelle prosjektet, samt alt av oljeinntekter og andre statsfinanser.

  I din idealistiske multikulturelle drømmeverden, kan det være lurt å lese litt om Rosengård i Malmø. Det er bare et tidsspørsmål før vi har de samme tilstandene i noen av bydelene i Groruddalen. Hvordan passer dette inn i rosemalingen din:

  http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2952040.ece

  Noen høyde punkter:

  * Ni av ti uten jobb.
  * Store grupper som aldri har meldt seg inn i det Svenske sannfunnet.
  * Et parallellt samfunn som lever etter samfunnsnormer som vi kjenner fra Pakistan, Yemen, Irak og Somalia. Svenske lov er satt fullstendig til side.

  Noen spørsmål til deg:
  1. Med 22 millioner ikke vestlige innvandrere i Norge, tror du det er mulig å opprettholde norsk kultur?
  2. Er det riktig å ta i mot så mange innvandrere at norsk kultur fortrenges?
  3. Tror du det vil være mulig å leve som et vestlig samfunn når den etnisk norske befolkningen representerer ca 1/5 av landets befolkning?
  4. I et stamme og patriarksamfunn vil den friheten som vi tar for gitt i Norge være sterkt sterkt begresent, og ligger fjernt fra det som vi har vokst opp med. Er dette det samfunnet du ønsker?

  Hvis svaret er nei på noen av disse enkle spørsmålene betyr det at du mener at det må gå en grense for hvor stor innvandring landet tåler. Skal vi ta i mot med åpne armer til vi når smertegrensen og så sette bom stopp, eller synes du det virker mer fornuftig å være sterk restriktive og prioritere de mest utsatte tilfellene?

  Les også dette om den pakistanske kulturen: http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=35&tekstid=487

 • Din kommentar baserer seg på så mange falske oppkostruerte ad-hoc premisser at det er vanskelig å vite hvor man skal starte. Men la meg pirke i noen av dem.

  1) Hvorfor skulle 1% av jordens muslimer ville komme til Norge?
  2) De aller , aller fleste innvandrere jobber som andre etniske nordmenn og mottar ikke trygd.
  3) Hvorfor trekke frem Rosengård-eksemplet? Det har vel for det første blitt trukket tilbake selv av Frpere, og det er uansett irrelevant så lenge norske tall viser at situasjonen ikke er slik her.

  Mine svar på dine spørsmål:

  1) Ja. Som det stod i bloggposten du nettopp har kommentert, så tilpasser innvandrerne seg til norsk kultur i løpet av et par generasjoner.
  2) Premisset for spørsmålet er feilaktig.
  3) Premisset for spørsmålet er feilaktig fordi du bare har diktet opp et fiktivt tall om hvor mange innvandrere som vil komme til landet.
  4) Premisset for spørsmålet er feilaktig. Hvis du åpner øynene vil du se at i land med vesentlig mer innvandring enn Norge har de fortsatt sine lover, sin kultur og sitt demokrati. Bloggposten du nettopp har kommentert viser også det motsatte av din frykt. De alle fleste innvandrere ønsker å støtte opp om norsk lov og norsk kultur.

  At du er i stand til å konstruere fiktive skrekkscenarioer i hodet ditt er ikke fryktelig relevant for en saklig debatt.

 • Armin

  Jeg vil at barna mine skal vokse opp i Norge og ikke i lille Somalia, Afghanistan, Pakistan, Eritrea etc.

 • Dette innlegget faller på sin egen urimelighet, hva med disse som begår overfall som ikke går ut med relgionen?
  Eks. i tingsystemet så tar de ikke opp hvilken religion de tilhører.
  Kosovo albanerne for et eksempel som er den største mafia orginasisjonen i Norge per dags dato ? Hva med dem ? Ja meste parten av dem er muslimer.

  Jeg vil at du skal få flere fakta på bordet før du blogger om slik som dette.. et annet eksempel som ble vist på NRK, TV2, Nrk2 med flere kanaler samt TV4.. Etter staten begynte å hive ut kriminelle muslimer og andre innvandrere med et eller annet tros syn så sank kriminalitet statestikken med 17%.

  Voldekter er en uting, men når det er et konstant mas på utlenningene som begår dem.. så er det fremdeles utlenninger som gjør det enten tro eller ikke, og somalere er og muslimer.

  I all helhet så faller dette innlegget du har gitt ut på sin egen urimelighet og tro meg.. om mine barn må gå med burka eller sitere noe fra koranen om 30 år så er det slike som dere som har skylden i dette.

  se på Nederland og frankrike.. alle de jeg kjenner der nede blir hevet sten på om de går igjennom feil gater uten hodeplagg….

  Hva med krops skjending ? eller vent litt… det forekommer jo ikke…. Taquia ?? hørt om det ? Lyve for å forsvare sin egen religion ?

  Det er så mye du sier som bare ikke stemmer, men joa.. som en ekte propoganda spreder så er du flink til å skrive.

  JEG BOR I NORGE HVOR VI HAR VÅR KULTUR OG IKKE EN HEL VERDENS KULTUR!

 • Jeg er ikke Religiøs på noen punkter så det er synd at kristendommen blir fremmet her.
  Men dette er et eksempel på Taquia.

 • Jaha… og det kommer de da til å gjøre, selv om vi skulle få flere landsmenn med opphav i nevnte land. Hvor mange nordmenn tror du forresten kan gå bakover i sine egne arverekker og finne utelukkende nordmenn? Svært få, vil jeg tippe.

 • kan jo ikke forvente å få frem noen poeng på en hjernevaskings siden som dette heller da, men jeg er glad for å ha hatt muligheten til å ytre meg.
  Håper bare jeg forstår noe av hva som blir sagt i dag når jeg setter meg på bussen her i Norge hvor alle disse Nordmennene som Prøver så godt å intigrere seg inn i Norsk kultur ikke snakker norsk.

  Ha en blind og hyklerisk fremtid forran dere

 • Du skjønner virkelig ikke hva som ble skrevet i innlegget, gjør du?

  så er det fremdeles utlenninger som gjør det enten tro eller ikke, og somalere er og muslimer

  Hele poenget med den delen av bloggposten var kanskje at det ikke er religionen som er grunnen, men bakgrunnen til personen. Klarer du å sette deg inn i hvordan en person som har levd i et krigsherjet land hele livet har det? Tror du virkelig det er religionens skyld hvis han har et forstyrret syn på hvordan samfunnet fungerer? Tror du virkelig det er islams skyld hvis han har problemer med å tilpasse seg livet i fredelige Norge etter et liv i krig?

  Etter staten begynte å hive ut kriminelle muslimer og andre innvandrere med et eller annet tros syn så sank kriminalitet statestikken med 17%.

  Jaha… Den kriminalitetsstatistikken jeg klarer å finne tilsier ikke en slik nedgang. Jeg ville satt pris på en kilde til denne påstanden. For det første er utsending av kriminelle innvandrere noe som fortsatt er under innføring. For det andre er det snakk om et titalls mennesker i året. Kilde Dette er altså ikke noe som vil ha synlig effekt på statistikkene. Kriminalitetsstatistikkene viser en nedgang spesielt i vinningskriminalitet etter ca. år 2000, men denne kan på ingen måte sees i sammenheng med den minimale utsendingen av kriminelle innvandrere.

  se på Nederland og frankrike.. alle de jeg kjenner der nede blir hevet sten på om de går igjennom feil gater uten hodeplagg….

  Jeg har bodd i Nederland i flere år, og har nederlandsk samboer, og dette stemmer rett og slett ikke. Hvor i alle dager har du denne infoen din fra?

  Det er så mye du sier som bare ikke stemmer

  Det utsagnet tror jeg du skal ta til deg også…

  JEG BOR I NORGE HVOR VI HAR VÅR KULTUR OG IKKE EN HEL VERDENS KULTUR!

  Vi har en norsk kultur som berikes av impulser fra andre kulturer. Hva er en «ren» norsk kultur forresten? Hvorfor i alle dager sitter du på internett i det hele tatt? Hvis noe i vårt samfunn er med på å bryte ned den norske kulturen og gjøre den til en verdenskultur, så er det internett! Hvorfor er du ikke like kritisk mot internett sitt inntog i Norge, og den trusselen internett betyr mot den norske kultur?

 • Billig poeng, men en som ikke kan skrive norsk burde kanskje ikke kritisere innvandrere for at de ikke snakker perfekt norsk med en gang… Har du prøvd å bosette deg i et annet land noen gang? Prøvd å «intigrere» deg i en annen kultur? Noe sier meg at du hadde hatt store vanskeligheter med det…

 • Jeg vil anbefale at du leser mine to bloggposter om innvandring og kriminalitet og så etterpå fortelle meg hvordan du ser en klar sammenheng mellom disse to faktorene:

  http://blog.tjomlid.com/?p=2068
  http://blog.tjomlid.com/?p=3866

  Så kan du jo lese litt om «de norske verdiene» til en del velgere i Demokratene, det mest innvandrings- og Islamkritiske partiet vi har i Norge:

  http://blog.tjomlid.com/?p=1951

 • infoen har jeg fra en kone av en god venn av meg og flere av veninnene hennes som har opplevd det.. kilden på 17% er på nrk, tv2. tv4 og det jeg nevnte.. og om jeg har vært i et krigshejet land vet du nada om.

  Jeg vet hvordan det er å bli rana, misshandlet og satt ut pga. religion som den muslimske.

  Om noen skal utale seg så bør de få fakta eller oppleve det før de sien noe..

  Jeg forstod meget godt blogen og jeg mener enda at den faller på sin egen urimelighet.

  Si meg.. berikes fra andre kulturer ? er ikke det kultur kresj ? eller intigrering av kultur ? eller forandring av kultur ? var det noe galt med kulturen våres siden den måtte berikes ?

  internett ? har du ramla å slått deg ?

 • da mener du de som prøvde å snike inn at politiet skulle gå med burka ? ja de har jeg jo tillit til

 • Jeg spurte ikke om du har vært i et krigsherjet land, jeg spurte om du klarer å sette deg inn i hvordan en person som har levd i et krigsherjet land hele livet har det. Jeg vet med meg selv at jeg aldri vil klare det, fordi jeg har vokst opp i trygge Norge.

  Nei, jeg har ikke ramlet og slått meg. Internett er den enkeltstående oppfinnelsen som har endret vår verden desidert mest det siste tiåret, og har gjort store forandringer i vår kultur, vårt levesett og hele vår tilnærming til livet. Hvilke kontakter med folk fra andre kulturer har endret livene våre og kulturen vår i like stor grad?

  Si meg.. berikes fra andre kulturer ? er ikke det kultur kresj ? eller intigrering av kultur ? eller forandring av kultur ? var det noe galt med kulturen våres siden den måtte berikes ?

  Om det er noe galt med kulturen vår? Etter å ha bodd i utlandet i noen år kan jeg definitivt peke på ganske mange svakheter med den norske kulturen ja. Den norske selvgodheten er den som først dukker opp i hodet mitt. Men det spiller mindre rolle. Som blogginnlegget viser, så er det det motsatte som skjer: de som flytter til Norge overtar norsk kultur, ikke motsatt.

  Berikelse? Ja, helt klart. Noen av oss synes faktisk det er fantastisk flott og spennende å lære seg nye ting. Jeg er blant dem. Jeg elsker å lære nye mennesker å kjenne, finne ut hva som driver dem, hva de liker å gjøre, hvordan de tenker, hva slags mat de spiser (jeg elsker å utforske forskjellige typer mat fra hele verden!), hvordan de ser på Norge (hvis de i det hele tatt kjenner til landet), hvordan de ser på familieliv, sitt forhold til venner, sitt forhold til samfunnet som helhet, sine vaner og uvaner. Kort sagt: jeg synes det er fantastisk å lære nye kulturer å kjenne. Ofte finner jeg ting jeg synes er så flott at jeg tar det til meg. Svært mange kulturer kan lære nordmenn en lekse eller to i åpenhet, vennlighet og gjestfrihet, noe jeg har nytt godt av i utlandet ved mange anledninger, og som alle nordmenn kan nyte godt av for eksempel via aksjonen Tea Time.

  Hvis du virkelig mener at din kultur er perfekt som den er, så burde du jo slutte å snakke med andre mennesker totalt. Da først vil du hindre påvirkning utenfra, og du vil kunne beholde din kultur. Hmm… kanskje det hadde vært en berikelse for oss andre også?

  Det 17%-tallet du kom med er, ifølge logikken i min forrige kommentar samt statistikken jeg viste til, feil. Hvis det har blitt hevdet i et eller annet TV-program (som du ikke kan vise til annet enn som en generell referanse…) så tror jeg ikke du kan feste noe særlig lit til det. Hvis det har blitt sagt i en TV-debatt så må du ta det med en svært stor klype salt, da det her ofte slenges ut påstander i hytt og pine. Jeg har vist deg statistikk og informasjon som sier at utsagnet ditt ikke stemmer. Da bør du ta det til etterretning, eller vise meg informasjon som sier at det jeg har av informasjon er feil.

  Jeg er som sagt også svært skeptisk til påstanden om at damer uten hodeplagg blir steinet i Nederland. Jeg kjenner som sagt Nederland ganske godt, og snakker også språket flytende. Jeg har søkt gjennom en god del nederlandske nettaviser nå for mulig omtale av slike hendelser, men har ikke funnet en eneste artikkel. Dersom dette var noe som skjedde mer enn som en enkeltstående hendelse, så ville det vært en mediesak i Nederland. Det er det så vidt jeg kan finne ikke.

 • at politiet skulle gå med burka

  Den setningen er så på viddene at jeg ikke helt vet hvor jeg skal begynne…

  Diskusjonen gikk på hvorvidt religiøse symboler skal kunne brukes sammen med politiuniform. Dvs. at for eksempel en muslimsk kvinne skulle kunne bruke hijab, at en jøde skulle kunne bruke en kippa/yarmulke, eller at en sikh skulle kunne bruke turban. Det er selvfølgelig ikke meningen «at politiet skulle gå med burka».

  Hva det har med innlegget til Gunnar å gjøre, har jeg dog problemer med å skjønne…

 • Øyvind W.

  «…bussen her i Norge hvor alle disse Nordmennene som Prøver så godt å intigrere seg inn i Norsk kultur ikke snakker norsk.»
  Er sikker på at du hadde lært deg tagalog over natta om du hadde flytta til Fillipinene…

 • Øyvind W.

  Det var et veldig langt innlegg bare for å si at «æh, vi må sette en grense et sted lizm» – noe ingen her har uttrykt uenighet med i første omgang.