Selvmordsbølge i fransk teleselskap – eller kanskje ikke?

Dagbladet.no melder følgende skremmende historie:

Den franske arbeidsministeren har bedt om et møte med ledelsen i France Telecom etter at 23 ansatte har tatt sitt eget liv i løpet av de siste 18 månedene.

Wow! 23 ansatte har tatt livet sitt i løpet av halvannet år i samme selskap! Det er ganske drastisk. Dette selskapet må virkelig være plaget av en tragisk bølge av selvmord. Hva skyldes det? Elendige arbeidsforhold? Høyt arbeidspress? Har de ansatte igjen? Hvordan klarer de seg når hele 23 ansatte har blitt borte? For noen skremmende tall… Skulle man kanskje tro.

Men vent litt.

Fagforeningene setter selvmordene i sammenheng med effektiviseringskrav, mens selskapet, som har 100.000 ansatte, hevder at selvmordsraten i France Telecom ikke er mye høyere enn i det franske samfunnet for øvrig […].

Så i løpet av 18 måneder har altså 23 av 100.000 ansatte tatt livet sitt. Hva er selvmordsraten i Frankrike? I følge Wikipedia tar 26,4 per 100.000 franske menn sitt liv per år, mens tallet for kvinner er 9,2. Snittet er da 17,6 selvmord per 100.000 av den franske befolkning per år.

23 personer på 18 måneder utgjør litt over 15 personer per år, altså lavere enn gjennomsnittet for den øvrige befolkning (med forbehold om at kjønnssammensetningen hos de ansatte er som normalen for resten av befolkningen).

Fagforeningene burde altså hylle ledelsen i France Telecom for å klare å skape så lykkelige og fornøyde ansatte!


TV2 Nettavisen har også saken i dag.

 • Det første jeg tenkte når jeg leste ingressen din var at det sikkert var et stort selskap. Antakelig påvirket av «eller kanskje ikke» i tittelen din, men allikevel, ringte det ingen bjeller hos Dagbladet?

 • med forbehold om at kjønnssammensetningen hos de ansatte er som normalen for resten av befolkningen

  Noe den sannsynligvis ikke er, det skulle vel noe til? :-) Men viktigere er det vel at alderssammensetningen helt sikkert er helt annerledes enn i befolkningen for øvrig. Det er ingen barn og spesielt ingen tenåringer, noe jeg tror meget mulig kan gjøre tallet du har regnet ut relativt sett enda lavere enn det du har fått det til å bli … og det er heller ingen gamlinger, hvordan nå det kan påvirke saken. Ville bare nevne det. :-)

  Må ellers slutte meg til de andre som har sagt det alt og si at det er flott at du er i gang med bloggingen igjen!! :-)
  .-= Leisha Camdens siste blog ..Warsaw 2009: the Royal Castle =-.

 • Statistikk er interessant og noen ganger oppsiktsvekkende. Leisha stiller noen interessante spørsmål, og forhåpentligvis kan de i det minste belyses med mer detaljert statistikk:
  http://www.who.int/mental_health/media/fran.pdf
  .-= Håkons siste blog ..Definisjon på politisk reklame =-.

 • Jenssen

  Mattilsynet, Helestilsynet, Handel & Kontor burde virkeli se litt inn på golvet til Coop..

 • Før jeg glemmer denne saken helt: det er flere relevante spørsmål man kan stille om statistikk. Det enkleste er hva selvdrapsraten har vært i denne bedriften tidligere år, og sammenligne denne med tallet for landet forøvrig.

  Den som leter risikerer å finne: i følge BBC var det 28 selvmord i 2000. Da var det nærmere 140 tusen ansatte, da blir raten ca 20 per 100.000 ansatte. Selvdrapsraten i Frankrike var 18,4 i 2000, men forholdet mellom kvinner og menn i bedriften var antagelig ikke 50/50 og dermed bør noen grave mer før de påstår at forholdene har blitt bedre og ikke verre de siste åtte årene. (Det ville ikke overrasket ettersom det var store endringer i telebransjen på slutten av 90-tallet.)

  kilde http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8252547.stm
  .-= Håkons siste blog ..Definisjon på politisk reklame =-.

 • Juliette

  Hei, problemet med France Telecom er ikke selv antal selvmord, men at alle selvmorene har skjed mens disse menesker var på job. Det er veldig sjeldom at folk drepe seg selv på arbeidplassen og det betyr at selvmor er direkt relatert til arbeidsforold. For eksempel, den siste selvmord før denne var en man som knivstukket seg selv mid i en møte…

 • Arbeidsministeren kaller direktøren for France Telecom inn på teppet http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=51199

 • @Juliette: Ja, det er i så fall en viktig presisering.

  Her er for øvrig en annen artikkel jeg fant omkring selvmord på jobb i Frankrike:
  http://www.wsws.org/articles/2007/jul2007/suic-j16.shtml

 • Referanser, Juliette, gi oss referanser som underbygger påstandene dine. En kjapp gjennomgang av meldinger i mediene viser at en svensk avis har skrevet noe av det samme du sier, men andre aviser har flere konkrete henvisninger til enkelte av selvdrapene som forteller at de ikke skjedde på arbeidsplassen.

  (For øvrig ser det ut til at mannen som stakk seg selv med kniv i et møte kun var forsøk på selvdrap.)

 • Og jeg finner flere tall fra France Telecom i andre aviser (med forbehold om journalisters slurv):
  2002 – 29 selvdrap
  2003 – 22 selvdrap

  kilde http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/09/france-telecom-staff-suicides-phone

 • Nei, det høres ikke ut som at alle selvmordene har vært på arbeidsplassen nei.

 • Yngve

  http://www.helsedirektoratet.no/psykisk/indikatorer_psykisk/helsestatus/1_4_selvmordsrate_303564

  Slik at vi har et sammenligningsgrunnlag mot vårt eget land. Ser ut til at vi konsekvent ligger under Frankrike. Det er vanskelig å konkludere med noe ut i fra de tallene vi har, men kan det tenkes at det er forskjeller i arbeidslivet som (delvis?) forklarer dette?