Kjapt levert av Forbrukerombudet!

Takk for at du deler denne bloggposten!

For 12 dager siden skrev jeg en kritisk bloggpost om sjarlatanene i Terapeuter Uten Grenser og sendte dagen etterpå inn en klage til Forbrukerombudet. I dag fikk jeg mail fra Forbrukerombudet hvor de hadde lagt ved kopi av et brev som samtidig ble sendt til Terapeuter Uten Grenser.

Jeg er imponert over at Forbrukerombudet har tatt saken på alvor og behandlet den så utrolig fort. Meget, meget bra!

Applaus!

ForbrukerombudetBrev.jpg

Brevet er ganske standarisert og går gjennom litt om lovverket og på hvilken måte den innklagede hevdes å bryte med forskriftene. De peker bl.a. på at markedsføringen skal gi «en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art«. Brevet fortsetter:

I forskriften § 2 andre ledd er det ytterligere presisert og utdypet hva slags opplysninger eller påstander som kan benyttes i markedsføringen. Det slås her fast at den som tilbyr alternativ behandling kan ikke i sin markedsføring benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser, eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk.

Videre trekkes det frem at markedsføringen ikke har lov å henvise til vitenskapelige studier, ei heller til fornøyde kunder, avisartikler og lignende, da dette kan gi inntrykk av at behandlingsmetoden har en reell effekt.

Deretter går de mer spesifikt inn på Terapeuter Uten Grenser sin markedsføring:

På websiden www.terapeuterutengrenser.no bruker dere blant annet følgende uttrykk og påstander i markedsføringen av behandlingen med kanalisert healing:

  • Gjennom kanalisert healing videreformidler vi en helbredende kraft som umiddelbart starter en legende prosess for å gjenopprette balansen i kroppen. Ved å gjenopprette balansen menes at kroppen reverseres mot en friskere tllstand. Vi arbeider med kroppen som helhet, og det har derfor ingen betydning hvilken sykdom eller problem vedkommende har. Vi behandler alle uansett alder og problemstilling. Som kanaler har vi ubegrenset tilgang på alle typer energier som trengs for å helbrede en hel kropp.
  • Virker forebyggende og legende på alle hormonelle ubalanser.

Disse og lignende uttrykk brukes om behandlingen av blant annet følgende sykdommer, diagnoser og lidelser: Skiveutglidninger, senebetennelser, diabetes, stoffskifteproblemer, øresus, isjias, ADHD, dysleksi, psykiske lidelser som tvangstanker, personlighetsforstyrrelser, traumer, fobier, spiseforstyrrelser, angst, depresjon o.s.v.

Etter vår vurdering gir deres markedsføring et klart inntrykk av at denne behandlingsmetoden har effekt ved de opplistede lidelsene og diagnosene. Slike og lignende effektbegreper er det ikke tillatt å bruke etter gjeldende regelverk om markedsføring av alternativ behandling, og denne markedsføringen er dermed i strid med forskriften § 2 andre ledds forbud mot å benytte effektpåstander i markedsføringen.

Forbrukerombudet ber på denne bakgrunn om at dere endrer innholdet i ovennevnte markedsføring, slik at den blir i tråd med forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vi gjør oppmerksom på at eksemplene som er nevnt ovenfor ikke er en uttømmende liste. Det forventes at dere selv går igjennom innholdet i all deres markedsføringen og forsikrer dere om at den er i overensstemmelse med våre krav.

Til slutt påpekes det at Forbrukerombudet forventer at innklagede vil rette seg etter forskriftene, og at om dette ikke gjøres kan de ta opp igjen saken senere. De presiserer også at de har fullmakt til å føre saken inn for Markedsrådet som kan fastsette tvangsmulkt om ikke de forholder seg til vedtaket.

De nevner bare to konkrete punkter i brevet, men det er viktig å merke seg at de presiserer dette ikke er en uttømmende liste, og at det er flere ting som må rettes opp. No shit.

Du kan se brevet i sin helhet her (PDF).

Dette var oppløftende, og for min del betyr det at jeg i fremtiden kommer til å ha mye lavere terskel for å klage inn denne typen virksomheter. Det bør du også gjøre. Klageprosessen er rask og enkel. Bare naviger til denne websiden og fyll ut et lite skjema, så er jobben gjort. Det koster deg 2 minutters arbeid og du er helt anonym ovenfor den innklagede i prosessen. (Med mindre du blogger om det slik jeg gjør…)

Når man ser at slike klager blir tatt på alvor og at det reageres fort, er det mer inspirerende å faktisk engasjere seg.

Vi får følge med på websidene til de grenseløse terapeutene i tiden fremover og se om de fjerner den ulovlige markedsføringen sin.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli betalende medlem på Forum for Kritiske Tenkere for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!


Takk for at du deler denne bloggposten!