Blogge-research 101: Om kinesiske fødselskart

Skjermbilde 2010-07-09 kl. 19.01.24.pngJeg fikk nylig en kommentar i bloggen, skrevet av en som kaller seg Quasi:

Kan jeg få komme med et forslag til en blogpost?

Kan du beskrive nærmere hvilke metoder du bruker for å finne kilder, slik at du kan “lære opp” oss med mindre erfaring.

For eksempel ble jeg spurt om denne kalenderen som spår barnets kjønn var til å stole på:
http://www.babyverden.no/Tema/Temakategorier/Gutt-eller-jente/Kinesisk-fodselskart/

Dette burde være en enkel sak å finne ut – ren fødselsstatistikk vil over tid vise om det er 50/50, eller mer..

Jeg googlet, men de fleste treff var “gravidesider” der oversiktet ble fremstilt uten noen form for kritisk blikk.. Det “beste” jeg fant var dette: “To date, scientists still remain skeptic about its accuracy as no scientific study has ever verified it yet. Science maintains that gender is determined by the baby’s chromosomes.http://ezinearticles.com/?Can-You-Really-Trust-A-Conception-Chart?&id=210933

Som ikke er mer etteretterlig enn å si “det virker, helt sant!”, så lenge kilden/undersøkelsen ikke er oppgitt.. Hvordan går du frem for å finne den relevante forskningen?

Dette fødselskartet var i utgangspunktet et ukjent tema for meg, selv om det ikke er ulikt mange andre tulleideer om måter man kan avgjøre fosterets kjønn på gjennom alt fra astrologi til pendler.

Ideen er som følger:

Conception chart has also been referred to as Chinese gender chart, Chinese birth gender chart and Chinese gender selection birth chart. This method of knowing the gender of the expected baby is an ancient method, discovered in the thirteenth century in a place near Beijing, China. It was buried for more than seven centuries in a tomb that is believed to belong to a noble Chinese. If you happen to go to Beijing, you can find that antique Chinese conception chart in the Beijing Institute of Science.

This chart has two variables: the month the baby was conceived and the age of the mother. It looks like a multiplication table where rows and columns are headed by the two variables. In the cells below or beside the column and row headings are letters «B» and «G» that stand for boy and girl respectively. The months can be placed either on top of and across the grid while the ages are on the left side downwards or vice versa.

One can determine the gender of the baby by cross-referencing the first variable with the second. So for example, if an 18-year old mother conceives in September, the baby is a boy as predicted by the conception chart. If a 30-year old mother conceives in May, the baby is a girl. When the mother is 45 years old and conceives in the month of January, her baby is a girl.

Treffsikkerheten til metoden hevdes å være 93%.

Det første som slår meg er at om metoden har vært kjent i over 700 år med en treffrate på 93% ville den utvilsomt vært i ustrakt bruk også i den vestlige verden i dag. Dette er ikke snakk om metoder hvor placeboeffekt og andre usikkerhetsmomenter gjør seg gjeldende, som i tradisjonelle kinesiske behandlingsmetoder som f.eks. akupunktur. Disse må testes i replikerbare, randomiserte, dobbeltblinde studier med kontrollgruppe, noe som tar tid og er nitidig og komplisert arbeid. I tilfellet med det kinesiske fødselskartet er det et (i de fleste tilfeller) binært utfall (gutt/jente) basert på konkrete faktorer (morens alder og barnets unnfangelsesmåned). Et så utvetydig system ville man lett kunne verifisere.

Det neste som slår meg er at denne type «spådommer», med 50% sjanse for å være riktige basert på tilfeldigheter alene, vil treffe ofte nok til at en god del mennesker lett vil bli overbevist om at metoden virker. Jeg har selv jobbet sammen med folk som var overbevist om at bevegelsen til en pendel holdt over magen til en gravid kvinne ville vise barnets kjønn. Dette var lærere på en grunnskole, mennesker man skulle tro var oppegående nok til å vite bedre, men de hadde sett det stemme ofte nok til at de var overbevist. Yup, det stemte nok omtrent i halvparten av gangene de prøvde, og det er da slettes ikke så dårlig, så her må det jo være en kjerne av sannhet? Folk er dessverre så naive.

Hadde det derimot vært ti mulige utfall heller enn bare to, hadde fødselsskjemaets troverdighet neppe overlevd i over 700 år.

Når jeg hører om slike fantastiske metoder er det også noe annet som alltid skurrer for meg: Grensetilfellene. Det kunne kanskje tenkes å være faktorer som gjør at en kvinnes alder, kombinert med årstid, påvirker kroppens kjemi på en måte som avgjør hvilke sædceller som er raskest på det tidspunkt, eller hvilke sædceller som slipper gjennom eggcellens yttervegg. Men hvorfor skulle dette endre seg over natten akkurat den 1. i hver måned? Og hvorfor skulle kroppens kjemi endre seg akkurat på dagen når man går fra å være for eksempel 22 år til å bli 23 år? Det er lurt å alltid se for seg grensetilfellene når man vurderer denne type påstander.

Andre naturlige spørsmål er: Hvorfor skulle den menneskelige kropp tilpasse seg en månedsoppdeling av året som er en relativt ny opprinnelse og som på ingen som helst måte stemmer overens med månefasene? Og hvis fødselskartet ble grunnlagt for minst 700 år siden, hvordan kan den da fortsatt stemme den dag i dag når den julianske kalender ble avløst av den gregorianske kalender for bare litt over 400 år siden? Den julianske kalender ga et døgns avvik over 128 år, så da den gregorianske kalender ble innført var det allerede et avvik på 10 døgn.

Men dette er i den vestlige verden. Den kinesiske fødselskalenderen er visstnok basert på månesykluser. Men dette må på et eller annet tidspunkt ha blitt konvertert til den julianske eller gregorianske kalender, og ble dette da gjort korrekt? Og ble det korrigert enda en gang da det ene kalendersystemet i ettertid ble avløst av det andre? Og hvordan kan en årsinndeling basert på Månens sykluser plutselig korrespondere fullstendig med den moderne kalenders inndeling av måneder? Det er umulig ettersom Månens syklus er på rundt 28 dager, og fullmåne dermed havner på ulike datoer i hver måned.

Og hva med geografi? Hvorfor skulle kroppens kjemi endre seg identisk over hele Jorden med så ulikt klima på ulike steder, så ulike døgnrytmer og så mange andre varierende faktorer i kosthold og livsstil?

Mange rasjonelle innvendinger altså, hvis man bare tenker seg litt om. Men er det gjort noen vitenskapelig forskning som har søkt å kontrollere at skjemaet stemmer? Ja. Så sent som i 2010 ble det utført en omfattende studie på nettopp dette spørsmålet. Forskere ved University of Michigan gikk gjennom over 2,8 millioner svenske fødsler fra perioden 1973 til 2006, sjekket det mot det kinesiske fødselskartet, og fant ut metoden ikke var mer treffsikker enn å slå mynt og krone. Treffsikkerheten var altså, tadaaaa: 50%.

Så tilbake til Quasi sitt spørsmål: Hvordan fant jeg denne referansen? Vel, det dreier seg rett og slett bare om å google, google og atter google, med ulike kombinasjoner av søkeord. Og når man skal sjekke denne type fantastiske påstander lønner det seg som regel å kombinere de relevante søkeordene med et kvalifiserende ord som «skeptic», «debunk», «hoax» eller «study».

Det første jeg prøvde å søke etter var conception charts skeptic, men det ga stort sett bare resultater med ikke-vitenskapelig innhold, noe Quasi også opplevde. Jeg fant ut at «conception chart» kanskje ikke var en presis nok betegnelse ettersom det også beskriver en mer vanlig oversikt over fosterets utvikling, så jeg prøvde derfor å føye til ordet «gender» eller «sex» i søkeuttrykket. Heller ikke det var optimalt, så jeg endret «skeptic» til «debunk» slik at det ble «conception chart» debunk gender. Fortsatt dårlige søketreff. Så prøvde jeg å ta bort begrepet «conception chart» helt og erstatte det med «chinese chart», og fikk da søkestrengen debunk gender chinese chart som ga meg en link til siden Can a Calendar Predict Your Child’s Sex?. Ut fra informasjonen her googlet jeg «University of Michigan» swedish births sex og fant da det aktuelle abstractet fra studien.

I tillegg til å bare bruke Google pleier jeg ofte også søke direkte i PubMed:

PubMed is a free database accessing the MEDLINE database of citations, abstracts and some full text articles on life sciences and biomedical topics.

Her finner man det meste av publiserte studier innenfor temaet medisin og behandlingsmetoder.

Likevel er den beste metoden å være kreativ i googlingen, lære seg å skumme søkeresultatene og plukke ut informasjon som man kan google videre etter. Det blir fort mange åpne faner i nettleseren etterhvert som man finner interessante artikler som kan brukes, og man må holde tunga rett i munnen for å klare å filtrere informasjonen og sammenstille det på en måte som gir mening og er leselig. Veldig krevende, men det er utrolig lærerikt og berikende. Det tar som regel fryktelig mye tid, fordi man må lese mye stoff som ofte er tungt og tørt, men det gir en utrolig herlig følelse når man finner relevant stoff og studier som avklarer de spørsmål man stiller.

Jeg håper dette har hjulpet litt med å vise hvordan jeg jobber når jeg researcher stoff til bloggpostene mine, og jeg håper jeg samtidig har bekreftet Quasi sin mistanke om at det kinesiske fødselsskjemaet ikke er verdt mer enn en krone. Eller mynt.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!