Farlig å drikke Coca Cola?

Dagbladet skriver i dag om en studie som viser at inntak av sukkerholdige drikker bidrar til å øke blodtrykket:

Amerikanske forskere har nylig publisert sine resultater i det vitenskapelige tidsskriftet Circulation. 810 voksne personer ble fulgt i et og et halvt år. Blodtrykket deres ble målt ved fem anledninger, og forsøkspersonene ble intervjuet om hva de spiste og drakk. Deltakerne fikk også i varierende grad opplæring i riktig kost og mosjon.

Resultatene taler for seg. Studien viser at de forsøkspersonene som reduserte sitt daglige inntak av sukkerholdige leskedrikker med i gjennomsnitt tre deciliter, fikk en betydelig senkning i blodtrykket.

Resultatene mer enn antyder at det er sukkeret i leskedrikken som er problemet, ikke eventuelt koffein eller søtstoffer. Senkningen i forsøkspersonenes blodtrykk var tydelig uavhengig av vektreduksjon.

La oss se litt nærmere på dette. Studiens hovedforfatter Liwei Chen sier nemlig:

«Our findings suggest that reducing sugar-sweetened beverages and sugar consumption may be an important dietary strategy to lower blood pressure and further reduce other blood pressure-related diseases,» Chen said. «It has been estimated that a 3-millimeters of mercury (mm Hg) reduction in systolic blood pressure should reduce stroke mortality by 8 percent and coronary heart disease mortality by 5 percent. Such reductions in systolic blood pressure would be anticipated by reducing sugar-sweetened beverages consumption by an average of 2 servings per day.«

Man må altså redusere brusinntaket med over 6 desiliter daglig for å oppnå en reduksjon i dødelighet fra infarkt med 8% og fra hjertesykdommer med 5%. Så la oss se litt på dødeligheten fra hjerte- og karsykdommer i Norge. I følge SSB er dødeligheten for menn på 209 per 100.000. For kvinner er den 134. (Tall fra 2008.) Dette er fordelt over alle aldre. For menn er dødeligheten per 100.000 på 4 når man er under 40 år. Fra 40-49 år er den 32. Fra 50-59 år er den 129. Fra 60-69 år er den 332 og fra 70-79 år er den 1132.

En reduksjon på 5% vil altså bety at rundt 50 menn i alderen 70+ vil overleve. De resterende 1080 vil dø av hjertesykdom uansett. Selv om de nøt to store glass Coca Cola hver dag.

Med andre ord. Risikoen for at du vil dø av en hjertesykdom relatert til høyt blodtrykk når du har passert 70 år er rundt 1,13%. Dropper du brusdrikkingen reduseres den til 1,08%. Men dette forutsetter at du altså reduserer brusdrikkingen med to glass daglig for å oppnå denne minimale effekten.

I tillegg innrømmer studiens forfattere at deler av dette reduserte blodtrykket skyldes vektreduksjon. Men med mindre man er på et strengt diettregime så vil kutt av sukker fra en kilde som regel oppveies med høyere inntak fra annen kilde. Dermed er nok effekten av å kutte ned på sukkerholdige drikker alene mindre enn studien tilsier. Husk at vanlig appelsinjuice inneholder like mye sukker som Coca Cola.

På toppen av det hele ble studien utført blant overvektige og mennesker plaget av stress, altså mennesker som allerede er i risikogruppen. Studien var heller ikke en randomisert studie med kontrollgruppe, men derimot en «behavioral intervention trial» av 810 personer.

Når man ser på de absolutte tall, hvor kanskje i beste fall 50 personer over 70 år vil dø noe senere og av noe annet enn hjerte- og karsykdommer hvis de dropper coladrikkingen, så er det vanskelig å se at Dagbladets skremsler er noe å ta spesielt alvorlig. Gjennomsnittlig brusinntak hos nordmenn er i følge Dagbladet på mindre enn 2 desiliter daglig. Å kutte ut dette vil altså ha tilnærmet null effekt for Ola og Kari Nordmann, skal vi tro denne studien.

Det skal sies at jeg ikke er helt upartisk i denne saken. Jeg elsker Coca Cola og skal overbevises ganske hardt før jeg vil anse det som verdifullt å droppe denne daglige nytelsen. Jeg drikker kanskje i snitt 0,5l Coca Cola om dagen. Det vil si at jeg må kutte ut all coladrikking, og passe på å ikke erstatte denne med f.eks. juice eller andre sukkerholdige drikker, for å oppnå denne minimale reduksjon i dødelighet.

Nei, jeg nyter fortsatt min cola med god samvittighet.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!