Optiske illusjoner

Den objektive verden der ute er gjerne ikke slik vi tror den er fordi den bare kan oppleves subjektivt slik hjernen vår velger å konstruere den for oss: