Jeg ble tipset om følgende artikkel nettopp: Europol Report: All Terrorists are Muslims…Except the 99.6% that Aren’t. Interessant lesing.

Artikkelforfatteren har sett på de siste års rapporter om terror-situasjonen i Europa (eller mer presist EU) fra Europol, og laget noen grafer og tabeller som viser hvem som stod bak ulike terrorangrep i perioden 2006-2008. Tabellene og kildene finner du på nettsiden, men jeg gjengir en graf som viser summering for de tre årene her:

barchart-copy-502x502-custom.jpg

Europol konkluderer sin 2009-rapport slik:

Islamist terrorism is still perceived as being the biggest threat worldwide, despite the fact that the EU only faced one Islamist terrorist attack in 2008. This bomb attack took place in the UK.

[…]

Separatist terrorism remains the terrorism area which affects the EU most. This includes Basque separatist terrorism in Spain and France, and Corsican terrorism in France.

[…]

Past contacts between ETA and the FARC illustrate the fact that also separatist terrorist organizations seek cooperation partners outside the EU on the basis of common interests. In the UK, dissident Irish republican groups, principally the RIRA and the CIRA, and other paramilitary groups may continue to engage in crime and violence.

I USA står muslimer bak 6% av alle terrorangrep. I Europa 0.4%. Så kan man kanskje hevde at akkurat her i stabile og fredelige Norge er muslimsk terror en mer reell trussel enn fra politiske ekstremister, men når du hører påstander om at radikal Islam er vår tids største trussel, kan man kanskje tenke litt på disse tallene og senke skuldrene et hakk.

 • Bjørn T

  Skal du komme og ødelegge en god debatt med teite fakta igjen nå?

 • Geir Waaler

  Om man ser på dødsfall per terriorhandling troner igjen muslimske terrorister på toppen, takket være London og Madrid-aksjonene. De fleste separatister er jo så snille at de ringer inn i god tid før de sprenger en bil eller to.

  Men uansett hvordan vi vrir og vender på statistikken; Mitt egen kjøkkengulv, og biltrafikk generelt er en langt mer sannsynlig dørsårsak enn en tilfeldig fundamentalist, uansett religion.

  Jeg lar derfor frykten for bombemenn ligge og skuler fryktsomt på hver eneste bil som suser forbi, med juestressede distrè sjåfører med tankene alle andre steder enn i trafikken.

 • Lars Krogstad

  Det Geir sier er ganske viktig.

  ETA har siden 60-tallet tatt livet av i underkant av 900 mennesker, majoriteten av dem på 80- og tidlig på 90-tallet. De siste 10 årene har svært få blitt drept i forhold til i islamistangrep. Ser man på dette diagrammet i bloggposten, ser man også at den er fra 2006-2008, altså etter London og Madrid. Selv om dette bare var to angrep, var konsekvensene mye verre enn hva noe separatisangrep var.

  Så skal det også nevnes at russiske separatister i stort omfang er muslimer også, så man må passe seg for å konkludere med at separatistterrorister ikke kan være muslimer.

  Islamistangrep skiller seg fra de fleste andre terrorangrep ved at målet er uvesentlig. Separatister aksjonerer mot dommere, politikere, offentlige bygninger, altså noe/noen de gir skylden for den situasjonen de opplever seg selv i. Islamistangrep er annerledes. Målet er å ta livet av og skade så mange uskyldige mennesker som mulig. Enhver vantro er like god som en annen, noe ethvert angrep siden 2001 har vist oss.

  Før man konkluderer med at islamistangrep tilhører sjeldenhetene, må man tenke på at dette skjer daglig i land som Irak og Afghanistan. De som lider mest av islamsistangrep er faktisk muslimer av «feil» slag. Sunnimuslimer dreper sjia-er, og omvendt i stor skal hver dag, det er bare så vanlig at vi sjelden hører om det.

 • @ Lars Krogstad:

  Dine innvendinger er absolutt viktige, men jeg tror likevel noe av poenget her er å vise at muslimer ikke er i en særstilling om å ville spre sitt budskap, eller påvirke samfunnet, gjennom vold/terror. Faktisk er det en hel del grupperinger som har laget mye mer faenskap i europeiske land enn hva radikale islamister har, likevel fremstiller media det som om all terror har sitt utspring i Islam. Selv om man selvsagt ikke skal unnskylde de grusomme terrorhandlinger som har skjedd i Islams navn, så kan det være greit med en reality check i ny og ne.

 • Lars Krogstad

  MIsforstå meg rett, vi er nok ganske enige når det kommer av medias dekning av..alt. Du har sikkert lest Bad Science, og hvordan Goldacre beskriver medias vitenskapsdekning, det finnes ingen grunn til å tro at pressen er mer objektiv og saklig på dette området.

  Poenget jeg ville ha fram, var at islamistterrorisme er mye mer sannsynlig å ramme helt tilfeldige mennesker pga at hensikten bak angrepene alltid er å ramme flest mulig uskyldige, som vi så i Stockholm. Den samme tendensen ser jeg ikke i separatistterrorisme, selv om jeg på ingen måte forsvarer dette.

  Det farlige med islamisme, er at familiemenn, uten noen som helst opplevelse av undertrykkelse eller urettferdighet kan bli selvmordsbomber mot landet som gir han asyl, og beskytter han fra den ideologien han i utgangspunktet har rømt fra, men nå tar sitt eget liv for å «forsvare». Dette er ikke et enkelttilfelle, men har skjedd mange ganger. Du så kanskje dokumentaren om det Islamske Brorskap på TV2?

 • En annen ting er at baskiske separatister, for, eksempel, er et problem internt i Spania — de har ingen trang til å kontrollere eller ekspandere ut over området der de selv bor og hører hjemme. Radikale muslimer og islamister søker utover, de har lagt hele Vesten for hat, og det er mange land som står på listen over potensielle mål.

  En annen ting er at denne undersøkelsen har et altfor snevert blikk på hva som truer oss. Alvorlige terroranslag er sjeldne, men hva med vold og trusler — som ikke kommer med i denne undersøkelsen? Hva med vold og trusler mot Lars Vilks, avistegnere, mot kvinner og koner som er liberale og vestlige? Hva med trakasseringen av unge, muslimske kvinner på Grønland i Oslo? Hva med muslimske piker som ikke får lov til å omgås norske gutter eller gjøre helt normale ting som normale norske barn får lov til?

  Alt dette påvirker våre liv til daglig, og er mye mer interessant enn antall terrorhandlinger i seg selv. Og ingen ting av dette nevnte utføres av baskiske eller andre separatistorganisasjoner.

 • Johan

  God sak.

  Men siden du er skeptiker og liker pirk: dette er forvrengende gjengivelse av statistikk.

  Du, og delvis også rapporten, fremstiller det som at alle muslimer er islamister: At kun 0,4 % er islamister sier derfor lite om hvor mange som er muslimer.

  Videre er dette en for vid definisjonen av terrorisme for norske forhold.

  Aksjoner fra separatister defineres ofte utenfor terrorisme i vestlig dagligtale og media. Det er ikke noen overhengende fare for separatisme i Norge, og derfor er det ikke denne terrorismen som skaper frykt.

  Den terroren som i hovedsak skaper frykt i vesten er den verdibaserte (religion m.m). Å ta med nasjonalisme i denne sammenheng blir derfor forvrengende.

  Det blir litt som måten dagbladet fremstiller barnepornostatistikk.

 • Frank

  Hei

  Det er ingen som stusser over at det bare er tidsrommet 2006-2008 det er snakk om?

  Flytter man undersøkelsen to år fram, eller tilbake, vil den få helt andre tall. Her har man tatt for seg de to absolutt mest fredelige årene, hva gjelder islamsk terror. Helt sikkert ikke uten en baktanke.

  Vær mer skeptisk folkens..

  Frank

 • arildnordby

  Venstreekstreme, som står for 91% av terrorhandlingene (IRA, ETA og de korsikanske frigjøringsbevegelsene er venstreekstreme, hele bunten) er demokratiets verste fiender. det har vi alt visst.