Ikke-vestlig innvandring fører ikke til mer vold

Last updated on 24. mars 2011

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte nettopp nye tall om kriminalitet i Norge i 2010. Dette synes jeg er interessant sett i lys av påstander innvandringsfiendtlige mennesker ofte kaster om seg. Vi hører stadig vekk at kriminaliteten har eksplodert i Norge de siste årene, og at det er blitt mye mer vold nå enn det var før. Selvsagt på grunn av alle disse forferdelige muslimene som har kommet til det fredelige landet vårt. Disse menneskene fra en voldelig kultur, en hatefull religion, og med blodtørst innprentet i sine gener, ødelegger det fredelige hvite Norge som en gang var.

Men stemmer nå egentlig dette? Nei, så vidt jeg kan se er dette rett og slett en myte. Jeg har blogget omstendelig om dette tidligere, og skal ikke gjenta meg selv for mye, men vil bare oppdatere tallene nå som ny statistikk er tilgjengelig. I bloggposten «Om innvandring, kriminalitet og vold» brukte jeg tall frem til rundt 2007/2008. Så la oss nå se hva SSB sier om statistikken for anmeldte lovbrudd i 2010:

Politi og påtalemyndigheten registrerte 2,3 prosent færre forbrytelser og 2,5 prosent flere forseelser enn i 2009. Sammenliknet med året før er det 10 800 færre vinningslovbrudd og 3 200 færre skadeverk. Tar vi høyde for befolkningsutviklingen er antall anmeldte lovbrudd, hvis vi ser lovbruddskategoriene forbrytelser og forseelser samlet, nå det laveste på 16 år (se figur).

Fig 2011 03 21 01

Vi kan også se på en annen graf publisert i Politiets egen rapport «Tendenser i kriminaliteten» (PDF):

Skjermbilde 2011 03 23 kl 20 13 43

OK, så har antall lovbrudd faktisk sunket de siste årene. Hva da med volden?

I 2010 ble 25 900 voldslovbrudd anmeldt, hvorav 7 000 er trusler og 18 300 er tilfeller av fysisk vold. Dette er på nivå med de foregående tre-fire årene (se figur). Når vi tar hensyn til befolkningsøkningen har det totale omfanget av anmeldt voldskriminalitet holdt seg relativt stabilt siden tusenårsskiftet, på rundt 5,5 per 1 000 innbyggere.

Fig 2011 03 21 05

(Økningen i kategorien «Mishandling i familieforhold», som faktisk blåser opp statistikken de siste årene en hel del, skyldes nye bestemmelser med særskilt registrering av denne type voldssaker fra 2006, samt økt fokus på dette fra Politiet de siste årene.)

La oss sammenligne dette atter en gang med innvandringstallene for de siste år:

Fig 2010 04 29 01

Siden 2001 har innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia (såkalt «ikke-vestlige innvandrere») økt fra 3.4% til 5,9% av totalbefolkningen, en økning på 2.5%. I absolutte tall er dette en økning på ca 130.000 personer på ti år. Befolkningsøkningen i Norge totalt var i samme periode på ca 355.000. Det betyr at befolkningsøkningen grunnet innvandring fra ikke-vestlige land utgjør ca 1/3 av totaløkningen.

Hvis uforholdsvismessig mange av disse menneskene var vesentlig mer voldelige enn «etniske nordmenn», ville dette gjenspeiles i voldsstatistikkene. Dette ser vi ikke. Tallet ligger stabilt på rett rundt 5.5 voldsanmeldelser per 1000 innbyggere selv om andelen ikke-vestlige innvandrere har økt i samme periode.

SSB skriver i en artikkel publisert i 2010:

Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag

[…]

Ifølge levekårsundersøkelsene har andelen av befolkningen som har vært utsatt for vold eller trusler om vold, endret seg svært lite i løpet av de siste 25 årene.

Det kan være greit å ha i bakhodet når man diskuterer innvandring og kriminalitet.

For ordens skyld skal det nevnes at Politiet påpeker at volden har blitt grovere og mer brutal enn før, men denne volden rammer mest av alt gjengmedlemmer, altså kriminelle som utøver vold mot andre kriminelle, ikke mot Ola og Kari Nordmann.

I samme slengen kan vi også se på utviklingen i drapssaker. De fleste av oss går med en ide om at det skjer mye flere drap i dag enn før, men når vi ser på den faktiske statistikken ser vi at trenden faktisk er nedadgående:

Skjermbilde 2011 03 23 kl 20 29 38

Det bør være en kraftig vekker om at det inntrykket media prenter inn i hodene våre svært sjelden er en korrekt gjengivelse av virkeligheten. Jeg presiserer dette fordi vi så alt for ofte møter disse holdningene om at vold og drap har økt betydelig de siste årene, i takt med en økt ikke-vestlig innvandring, og det er lett å tro at de innvandringsfiendtlige har et poeng. Helt til man tar seg bryet til å sjekke tallene heller enn å basere seg på en magefølelse konstruert gjennom avisforsider over flere år.

Faktum er at samfunnet vi lever i er tryggere enn noensinne i moderne tid. Ikke-vestlig innvandring gjør ikke hverdagen mer uttrygg for den jevne nordmann.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!