Litt om Pandemrix og narkolepsi

Nylig kom resultatet fra en svensk analyse av sammenhengen mellom svineinfluensavaksinen Pandemrix og sykdommen narkolepsi, og den gir et tilsynelatende skremmende bilde:

Nye resultater viser at barn og unge som har fått influensavaksinen Pandemrix, har cirka fire ganger så stor risiko for å få narkolepsi som ikke-vaksinerte.

Skjermbilde 2011 03 30 kl 01 42 26

Bakgrunn

Men la oss se litt på bakgrunnen for denne frykten først. I senere tid har det vært en del usikkerhet omkring svineinfluensavaksinen som ble brukt her i Norge, Pandemrix, og sykdommen narkolepsi. Den store usikkerheten startet i fjor sommer da man i Finland stanset bruken av Pandemrix grunnet en økning i antall narkolepsitilfeller hos de vaksinerte.

NRK meldte i august 2010:

Etter rapporter om at minst 15 personer skal ha blitt rammet av søvnsyke etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa, stopper finske myndigheter den pågående massevaksineringen. I Norge skal en 8 år gammel jente ha blitt syk.

Dette førte til at narkolepsitilfeller ble ekstra tett fulgt opp i andre nordiske land, og også Sverige rapporterte et forhøyet antall tilfeller:

Unormalt mange barn i Sverige og Finland har fått diagnosen narkolepsi i det siste. Alle har fått symptomene etter at de ble vaksinert mot svineinfluensa i fjor høst.

[…]

Det europeiske legemiddeltilkontoret (EMA) vil se på en mulig sammenheng mellom tilfellene av søvnsykdommen og vaksineprogrammet mot svineinfluensa. At det gjøres en grundig gjennomgang er noe de norske legemiddelmyndighetene støtter.

Likevel vil ikke det norske legemiddelverket stoppe vaksineprogrammet her i landet slik de har gjort i Finland.

Tidlig i 2011 kom resultatet av den finske studien som hadde analysert sammenhengen mellom vaksinen og narkolepsi, og den virket skremmende:

Den finske studien konkluderer med at det må være en sammenheng mellom den registrerte økningen av narkolepsi hos barn, og massevaksineringen mot influensaviruset A(H1N1), også kjent som svineinfluensa.

Av 60 barn mellom 4 og 19 år som ble registrert med narkolepsi i Finland i 2009 og 2010, var 52 vaksinert.

Foreløpige beregninger viser at det var omtrent ni ganger høyere risiko for å få narkolepsi hos dem som er vaksinert enn hos dem som ikke er vaksinert. Økningen var størst i gruppen 5-15 år. Det var ingen tilfeller hos barn under 4 år. Hos personer over 19 år var det ingen økt risiko.

Man så også en økning av tilfeller på Island og i Sverige, men ikke i andre land som hadde brukt Pandemrix-vaksinen, bl.a. Norge, Tyskland, Canada og Storbrittannia.

Ingen klar sammenheng

Da Det Europeiske Legemiddelverket (EMA) kom med sin vurdering i februar 2011 var de foreløpig negative til en kausal sammenheng mellom vaksine og narkolepsi:

The European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has reviewed further data from Finland on the suspected link between narcolepsy in children and adolescents and Pandemrix, UK drug giant GlaxoSmithKline’s (LSE: GSK) H1N1 flu vaccine. The Committee concluded that the new evidence added to the concern arising from case reports in Finland and Sweden, but that the data were still insufficient to establish a causal relationship between Pandemrix and narcolepsy. Further analyses and study results are awaited to clarify the observations in Finland.

I Sverige kom det allerede i fjor høst frem at økningen i narkolepsi-tilfeller startet allerede før vaksinasjonsprogrammet kom igang:

Nå viser ny statistikk fra den svenske Socialstyrelsen at en slik sammenheng kan være tvilsom.

Den bekrefter økningen, men økningen begynte før vaksineringen og gjelder også personer som ikke er vaksinert, skriver Läkartidningen.

Mellom 2003 og 2008 har i gjennomsnitt 45 personer fått diagnosen narkolepsi i Sverige hvert år.

Ferske tall viser en kraftig økning i 2009, med 73 registrerte tilfeller.

Økningen var størst i andre og tredje kvartal, altså før massevaksineringen kom igang.

[…]

Ifølge Socialstyrelsen får rundt 100 personer diagnosen narkolepsi i Sverige hvert år. De fleste er i alderen 20-40 år.

I Stockholm har seks barn fått diagnosen i år. Fire har fått vaksinen, to har ikke fått den.

Av de ti tilfellene som gjelder voksne, er halvparten uvaksinerte.

Ettersom økningen i narkolepsitilfeller bare har vist seg i bestemte aldersgrupper og i enkelte land, mistenker man at en eventuell sammenheng med vaksinen også forutsetter spesielle genetiske faktorer eller miljøfaktorer for å trigge denne sykdommen.

Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet er også mer nøktern:

– Det er vanskelig å tenke seg at dette bare skulle ramme noen land, og jeg tror nok mange har blitt forundret over at finske myndigheter såpass tydelig konkluderer med at det er en sammenheng, sa han til NRK.no før tallene fra Sverige ble kjent i dag.

Usikkert og foreløpig

På grunnlag av den finske studien som kom noen uker tidligere frarådet nylig svenske myndigheter å gi Pandemrix til barn. I Norge er ikke dette lenger noen reell problemstilling da Pandemrix i praksis ikke lenger benyttes nå som beskyttelse mot H1N1-viruset er en del av den vanlige sesonginfluensavaksinen. Men skulle svineinfluensaen blomstre opp igjen, og mer stortstilte vaksineringsprogrammer igjen skulle bli nødvendig, må myndighetene vurdere nøye hvilke retningslinjer de vil gi basert på denne nye mulige koblingen med narkolepsi hos barn.

Den nye svenske analysen som nettopp ble offentliggjort viser altså en skummel økning i antall tilfeller narkolepsi, skal man tro medias fremstilling av saken. Dagens Medisin skriver:

Det var ingen risikoøkning hos voksne, men man fant over fire tilfeller av narkolepsi per 100.000 personår blant barn og unge (under 20 år), mens det hos uvaksinerte var knapt ett tilfelle per 100.000 personår.

Det hverken Dagens Medisin eller NRK ser ut til å si noe om er derimot usikkerheten i den svenske studien, som bare er en foreløpig studie uten noen absolutte konklusjoner. I pressemeldingen heter det nemlig:

Resultaten är de första ifrån denna studie och det råder viss osäkerhet rörande riskökningens storlek. Studien tar till exempel inte hänsyn till om individer med ökad risk för att drabbas av narkolepsi också i större omfattning vaccinerats jämfört med individer utan riskfaktorer. Att inte motsvarande riskökning ses hos vuxna talar dock emot att det finns betydelsefulla skillnader i riskfaktorer mellan grupperna. Inte heller har tidpunkten då de första symptomen på sjukdomen uppträtt i förhållande till vaccinationen kunnat fastställas. Läkemedelsverkets bedömning är dock att även om den uppskattade riskens storlek kan förändras efter ytterligare analyser, är det inte sannolikt att skillnaden i risk helt kommer att suddas ut.

Og videre:

I ytterligare en studie som genomförs av Karolinska Institutet, och som sker gemensamt med åtta andra länder inom EU, kommer fall med narkolepsi att jämföras med friska kontrollpersoner. Avsikten är även med denna studie att studera om vaccination med Pandemrix ensamt påverkar risken eller om riskökningen sker i samverkan med andra faktorer som t.ex. influensainfektion vid eller strax efter vaccinationen.

Ergo inntar man en føre-var-holdning, uten å enda ha konkludert med at det finnes noen direkte sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsitilfellene. I et europeisk samarbeid jobbes det nå også for å se om det kan påvises en endelig sammenheng, og i så fall hvilke genetiske eller miljømessige faktorer som bidrar til at narkolepsi utvikler seg hos noen få barn. Resultatene skal fremlegges til sommeren.

Det man derimot kan si allerede nå er at risikoen synes å være er svært lav:

According to GSK, more than 31 million doses of Pandemrix have been administered worldwide in 47 countries. The company said it had received reports of a total of 162 cases of narcolepsy as of January 31, 2011, with 70 percent of these cases of narcolepsy originating from Finland and Sweden.

162 narkolepsitilfeller av 31 millioner doser hvorav nesten alle tilfellene er begrenset til et snevert geografisk område og alderssegment, er ikke noe overveldende argument mot tryggheten til vaksinen som helhet.

Det svenske Läkemedelsverket presiserer også at risikoen for å rammes av narkolepsi mer enn 12 måneder etter vaksineringen er svært liten:

Av sjukdomsbeskrivningarna framgår att majoriteten av dessa fall insjuknade under en tremånadersperiod runt årsskiftet 2009/2010. Några enstaka har fått sina första symtom efter februari månad 2010. I den finska registerstudien där man räknat sjukdomsdebut från första symtom var tiden mellan vaccination och symtom i medeltal 2-3 månader.

I den nu publicerade svenska studien har de allra flesta fått diagnosen narkolepsi inom 8 månader. Risken att insjukna i narkolepsi som kan relateras till Pandemrix, bedöms som mycket liten 12 månader eller mer efter vaccinationen.

Norske mødre og fedre trenger altså neppe bekymre seg for at deres barn skal utvikle narkolepsi nå så lenge etter vaksineringene i 2009.

Uvitenskapelig og konspiratorisk tenking fra vaksinemotstanderne

Det som er litt fascinerende med denne saken er at vaksinemotstanderne har kastet seg over offentliggjørelsen med et jublende «jippiii!«. Endelig har de dokumentasjon på at vaksinen mot svineinfluensa var farlig slik de har hevdet hele veien!

Men denne feiringen har to problemer. For det første er ingen endelig sammenheng dokumentert, og risikoen er fortsatt svært liten og gjelder bare et bestemt alderssegment i et par land. Det gjør selvsagt ikke problemet uvesentlig, og det må tas på alvor, men det er milevis fra dette til de skrekkscenarioer vaksinemotstanderne har malt for oss.

Det andre og mer interessante problemet er hvordan dette så tydelig viser deres fundamentale uvitenskapelighet i tilnærmelsen til spørsmålet om vaksiners trygghet. Deres kronargument hele veien er at bivirkningene fra Pandemrix har vært massive, men at vaksineprodusenter og myndigheter ikke har vært interesserte i å granske dette. De bivirkningene som vaksinemotstanderne bare vet at finnes (basert på post hoc ergo propter hoc-tankefeilen som sier at selv om hendelse B skjer etter hendelse A så trenger ikke A ha forårsaket B), har myndighetene og Big Pharma gått sammen om å skjule for folket. Men så dukker det nå altså opp en potensiell reell bivirkning som myndighetene setter alle kluter til for å få analysert og fulgt opp på beste vis, og da blir plutselig også det et bevis for at vaksinen er farlig.

Hypotesen til vaksinemotstanderne kan altså ikke falsifiseres. Dokumenterte bivirkninger og myndighetenes bekymringer omkring sikkerhet er bevis for at vaksinen er farlig, men det er også manglende dokumentasjon på bivirkninger og myndighetenes budskap om at vaksinen er trygg, fordi myndigheten selvsagt skjuler noe for oss. Rendyrket konspirasjonstenkning med andre ord. Både dokumentasjon og mangel på dokumentasjon blir bevis for at noe er galt. Det er en fryktelig skremmende innstillng å innta, og ikke minst fullstendig håpløs å diskutere mot.

Viser det seg til sommeren at Pandemrix har en klar sammenheng med et økt antall tilfeller narkolepsi hos barn, så har ikke jeg eller andre vaksinetilhengere noe problem med å akseptere dette. Vi er ikke denialists, slik vaksinemotstanderne er. Vi holder oss ikke for øyne og ører og roper lalalalalalala for å slippe å ta innover oss fakta. Som skeptiker går man alltid der vitenskapen leder oss. Man hever seg ikke over vitenskapelig forskning og fagfolks konsensus basert på subjektive erfaringer, logiske tankefeil, og en overdreven tillit til egne analytiske kunnskaper.

Som skeptiker må man forholde seg til dataene, og kanskje situasjonen etter sommeren er at Pandemrix ikke bør brukes videre hos barn. Det er i så fall et ørlite poeng til vaksinemotstanderne, men samtidig et overveldende tap for dem fordi det også viser at dette er den eneste uventede bivirkning man har klart å avdekke.

Konklusjon

Konklusjonen er at man foreløpig ikke vet noe sikkert. Narkolepsi er en sykdom det kan være vanskelig å diagnostisere. Diffuse diagnosekriterier med relativt lang tid fra de første symptomene oppdages til man kan gi en endelig diagnose gjør det krevende å analysere kausale sammenhenger. Først til sommeren kommer altså mer endelige resultater fra mer omfattende analyser, så da får vi se hva disse viser. Foreløpig kan nok likevel krigstypene ligge i skuffen.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!