Homeopathy is NOT medicine

Anbefalt nyhetsinnslag om homeopati fra australsk TV som intervjuet både Richard Saunders, Simon Singh og James Randi: