Er det mulig å tenke seg fri fra sykdom, spurte NRKs populærvitenskapelige program Schrödingers Katt for noen dager siden. Du kan se programmet i sin helhet her.

Programmet så ut til å vekke interesse hos mange, og flere personer har spurt meg om jeg så programmet. En medtvitrer skrev følgende:

Skjermbilde 2011 05 09 kl 20 19 02

Jeg svarte og fikk til svar:

Skjermbilde 2011 05 09 kl 20 19 09

Jeg ble nysgjerrig på disse «oppsiktsvekkende resultatene» og fikk derfor endelig somlet meg til å se programmet (på nett). Inntrykket jeg hadde av reaksjonene til folk som hadde sett det før, og som ville jeg skulle se det, var at her var endelig masse dokumentasjon på at det finnes noe mer enn bare «biologi» og «medisiner» når det gjelder å helbrede kroppen. Her var endelig en slags legitimering av at alt vi skeptikere ser på som «tull», fra healing til bønn, kanskje kunne være effektivt mot sykdommer. Og nå hadde til og med vitenskapen bevist det også!

Vel, her er min analyse av de «oppsiktsvekkende resultatene» og «helseffektene ved tankekraft».

Kan tankene påvirke vårt DNA?

Det hele starter med professor i medisin ved Harvard University, Herbert Benson. Han grunnla «Mind/Body-instituttet» og mener at 60 til 90 prosent av alle legebesøk i den vestlige verden skyldes lidelser forårsaket av stress, såkalte uspesifikke lidelser. Av denne grunn har han forsket mye på stress, og i 2008 publiserte hans forskerteam en studie hvor de hadde undersøkt hvordan ulike former for meditasjon, yoga og avslappingsøvelser påvirket genene. Studien viste at en gruppe på 19 personer som hadde meditert jevnlig over lengre tid hadde 2209 gener som var annerledes enn hos en gruppe på 19 personer som fungerte som kontrollgruppe og altså ikke hadde meditert. En annen gruppe på 19 personer utførte meditasjonsøvelser i bare 8 uker, og selv hos dem fant de endringer i 1561 gener, hvorav 433 av genene overlappet med langtidsgruppen.

(Jeg tviler ikke på resultatet av studien da den ser ut til å være godt mottatt, men man skal likevel merke seg at dette er en ikke-replikert studie som er relativt liten, og forskerne påpeker selv, som seg hør og bør, at den bør gjentas med større grupper.)

Genene som var påvirket av meditasjonen var relatert til stress-respons i kroppen, blant annet cellenes metabolisme (forbrenning) og deres måte å håndtere frie radikaler og oksidativt stress. Effekten av disse stress-mekanismene kan være autoimmune lidelser og betennelser, hjerte-/karsykdommer, smerter, søvnløshet, infertilitet, angst, depresjon, høyt blodtrykk, leddgikt, diabetes og andre typiske lidelser som legene ofte ikke kan gi noen god diagnose på og derfor heller ikke kurere.

Dette er spennende og viktig, fordi stress er i alle høyeste grad en viktig faktor til mye av de helseproblemer moderne mennesker i dag sliter med. Men jeg har et problem med måten dette fremstilles på, for i programmet får man deretter høre at man gjennom tankens kraft kan påvirke sitt eget DNA! Dette mener jeg er en forvrengning av hva studien egentlig viste. Ja, gjennom å utføre fokuserte og repetative avspenningsøvelser kan man endre fokus fra det sympatiske nervesystem, som styrer stressrespons i kroppen, til det parasympatiske nervesystem som styre våre hvilefunksjoner.

Dette manifisterer seg ved at ulike gener slår seg av og på for å styre produksjonen av forskjellige proteiner som igjen bygger ulike hormoner, reparerer skadde celler, og lager «krigerceller» som bidrar til vårt immunsystem. Men å si at dette er å endre sitt eget DNA gjennom tankens kraft er en særdeles tabloid fremstilling etter mitt syn. Det insinuerer enn slags mystisk dimensjon hvor våre tanker kan påvirke vårt arvemateriale, mens alt studien egentlig viser er at ved å ta seg tid til å slappe av lar vi det parasympatiske nervesystem ta overhånd. Kroppen går da over i en hvilemodus, noe vi vet er viktig for at normale kroppsfunksjoner som fordøyelse, blodtrykk, pust, spyttproduksjon og slikt, så vel som at immunsystemet og kroppens selvhelbredende mekanismer, skal fungere optimalt.

Kan meditasjon redusere stress?

Deretter får vi se en test hvor 41 ansatte på en arbeidsplass skal benytte seg av en ikke-religiøs meditasjonsform som heter mindfulness i 10 minutter hver dag over 8 uker for å se om dette reduserer stressnivået hos de ansatte. Og hva er resultatet? Tada! De ansatte rapporterer selv å være mindre stresset! Med andre ord – ved å ta seg tid til å slappe av litt skikkelig i løpet av en arbeidsdag, vil man også oppleve å være mer avslappet. Sjokkerende.

I tillegg kan man nok gjerne også trekke frem andre momenter som at når en arbeidsplass legger til rette for et forsøk om stress, så er det ikke urimelig at veldig mange andre faktorer også slår inn. Eksempler på dette kan være økt følelse av felleskap, de ansatte tar kanskje mer hensyn til hverandre når de vet at de er med på et forsøk om stress, ledelsen tar kanskje mer hensyn til de ansatte, de ansatte begynner bevisst eller ubevisst å endre på rutiner i sin egen hverdag fordi de er blitt bevisstgjorte på stressfaktorene, og så videre. Man kan altså ikke egentlig si at det bare er meditasjonen i seg selv som har gitt disse positive effektene.

Kan meditasjon endre hjernen?

Neste segment i programmet er et par danske forskere som utfører en liten studie hvor de ser på hvordan hjernen ser ut hos mennesker som mediterer jevnlig. De mener da å kunne se at det er forskjeller i prefrontal cortex og hjernestammen. Dette passer sammen med tidligere forskning som har vist at det i prefrontal cortex sitter et «anti-stress-senter» som har til oppgave å sende seratonin-baserte meldinger til hjernestammen for å fortelle denne at «faren er over!» og stressresponsene som hjernestammen styrer kan reduseres.

Igjen synes dette å bare vise at hvis man trener mye på å slappe av, så blir man flinkere til å slappe av. Hvis man bruker en del av hjernen som har til oppgave å gjøre en funksjon om og om igjen over lang tid, så vil også denne delen av hjernen bli flinkere til å utføre denne oppgaven, noe man her ser som en økt mengde «grå masse» i hjernen. Dette er ikke spesielt oppsiktsvekkende så vidt jeg kan se, men selvsagt nyttig å vite likevel.

Kan meditasjon påvirke sykdommer?

Nestemann inn på skjermen er legen Jon Kabat-Zinn som også bruker meditasjonsteknikken mindfulness på sine pasienter i tillegg til den vanlige medisinske behandling de får. Han publiserte i 1998 en studie på 37 pasienter som viste at de som utførste mindfulness-meditasjon parallellt med at de mottok lysbehandling, ble fortere kvitt hudsykdommen psoriasis enn de som bare fikk lysbehandling alene.

Programlederens tolkning av dette er at «det å fokusere tankene påvirker altså direkte celledelingen i huden». Igjen en fremstilling som høres «mystisk» ut, som om det er en slags usynlig tankekraft som kan påvirke cellene.

En mer jordnær forklaring er nok at stressrespons øker produksjonen av hormonet kortisol som er en av de viktige faktorene til at psoriasis forverres hos mennesker med denne lidelsen. Ved å meditere, det vil si lære seg å slappe av, vil man redusere stress, som igjen reduserer nivåene av kortisol i blodet, som igjen gjør at psoriasis reduseres. Dette er ganske velkjent, og å fremstille det som om «tankens kraft» påvirker cellene direkte, blir en total forvrengning av de faktiske fysiologiske prosesser som skjer i kroppen.

Programmet går så tilbake til Herbert Benson som sier noe viktig:

Alle sykdommer har en stresskomponent i seg. For noen er det 100%, som hodepine grunnet anspenthet, i andre sykdommer kan den være 50%.

Deretter hevder han at 50% av ufrivillig barnløse blir gravide etter å ha gjennomgått meditasjonsøvelser hos ham. Dette er heller ikke utenkelig da infertilitet er en kjent konsekvens av nettopp stress, mest sannsynlig relatert til økte nivåer av kortisol og adrenalin i kroppen.

Alt dette er vel og bra, men igjen blir det hele mystifisert ved at man deretter snakker om hvordan sinnet («the mind») kan påvirke kroppen direkte, og at dette i større grad burde tas i bruk i sykehusene ved siden av medisiner og kirurgi. Det er et viktig poeng, men la oss ikke gjøre det til noe mer mystisk enn at det å gi ro, håp, empati og trygghet til pasientene er viktig for å iverksette kroppens selvhelbredende evner som aktiveres gjennom det parasympatiske nervesystem når kroppen hviler. La oss ikke friste de mer spirituelle mystikere blant oss til å få blod på tann og hevde at vitenskapen nå har vist at tankens kraft kan påvirke sykdom, for det er overhodet ikke dette forskningen viser.

Visualisering

Så kommer programmets verste del. Visualisering. Ideen om at ved å «visualisere» for sitt indre øye at kroppens immunsystem angriper for eksempel kreftceller, så vil man styre flere av immunsystemets celler nettopp til kreftsvulsten og dermed ta knekken på denne fortere. Som eksempel bruker de den danske mannen Kristian som har dødelig føflekk-kreft og er med i et forsøk hvor han skal visualisere immunsystemets angrep på kreftcellene.

Programlederen hevder at «mange forsøk viser at hvis vi tenker på et bestemt sted på kroppen, så påvirkes nettopp det stedet«, og viser deretter en forsker som sier at ved å visualisere en hånd dyppet i kaldt vann så kan man måle at overflatetemperaturen på hånda synker. Jeg har prøvd å finne dokumentasjon på dette, men med tynt resultat. Noen studier utført på syttitallet hvor man benyttet seg av visualisering og «biofeedback» mente å kunne påvise at noen mennesker kunne regulere temperaturen i huden med tankene, men resultatene var marginale og jeg har ikke sett noen senere gode studier som viser dette. (Tips mottas gjerne i kommentarfeltet.) Fenomenet i seg selv virker uansett ikke helt utenkelig, da dette igjen handler om at det sympatiske nervesystem blant annet påvirker blodårene i huden og gjør at de trekker seg sammen under stress, noe som fører til mindre blodgjennomstrømning og kaldere overflatetemperatur. Kan man trigge denne mekanismen bevisst, så vil vi regulere temperaturen i huden.

Dette er igjen vel og bra og ganske uskyldig, helt til man ser hvor de vil hen. Forskeren hevder nemlig videre at ved å visualisere immunsystemets kamp mot kreftceller kan man måle en økt mengde såkalte NK celler («natural killer cells») som er en del av immunsystemet som spesielt går til angrep nettopp på kreftceller. Igjen får programmet det til å virke som at visualisering beviselig kan styre NK celler inn mot kreftsvulster ved hjelp av tankens kraft. Og igjen synes dette å være vås. Studier viser nemlig at stress reduserer antallet NK celler i kroppen. Ved å slappe av vil altså immunsystemet fungere mer optimalt med flere NK celler som kan angripe kreftsvulsten. Programmet legger ikke frem noe som helst dokumentasjon som tyder på annet enn at visualiseringsprosessen får en person til å slappe av, og når stress reduseres øker nivået av NK celler i kroppen. Dette handler altså ikke om visualisering i det hele tatt, men derimot om stressreduksjon atter en gang. Intet mystisk overhodet.

Så hvilken effekt hadde denne visualiseringen på Kristians kreftsvulster? Vel, det vet man ingenting om. Det eneste man vet er at kreftsvulstene har krympet, men ettersom Kristian både har fått cellegift og kirurgiske inngrep, finnes det ingen grunn til å tro at visualiseringen har hatt noen som helst effekt. Og om den har det, er det mest sannsynlig fordi det å ligge med øynene lukket mens man lytter til en beroligende stemme som guider visualiseringen fører til stressreduksjon. Likevel prøver åpenbart programmet å få oss til å gjøre et mentalt tankesprang og feilaktig koble sammen visualiseringsøvelsene med det faktum at kreftsvulstene var blitt reduserte og delvis borte. Snedig.

Til slutt kommer et langt segment om hvordan bruk av narkotiske stoffer kan bidra i behandlingen av posttraumatisk stresslidelse (PTS). Et interessant sidespor, men ikke så relevant for ideen om tankens helbredende kraft.

Konklusjon

Konklusjonen i programmet er at vi alle har skjulte krefter som vi må lære oss å bruke for å helbrede oss selv. Ved å utnytte tankens kraft kan vi oppnå fantastiske resultater.

Bullshit.

Og dette er farlig bullshit for en kanal som NRK å spre. Noen søk på nettet viser nemlig at det finnes utallige alternative behandlere som spekulerer nettopp i å selge ideen om «tankens kraft» for å bli frisk fra for eksempel alvorlige sykdommer som kreft. Et eksempel er Healing Cancer Naturally som minner om det norske Kreftforbundet (eller Kreftsiden.no som de nå kaller seg). De promoterer enhver tvilsom og udokumentert kreftbehandling på markedet, inklusive visualisering og helbredelse gjennom tankens kraft. Svært farlig hvis noen lar seg forlede til å tro at dette handler om noe mer mystisk enn nettopp stressreduksjon.

Teknikker for å redusere stress er utvilsomt viktig i behandlingen av enhver sykdom eller lidelse. Men hvert eneste eksempel som ble brukt i dette programmet handlet om noe helt annet enn hva det ble fremstilt som. Det handler ikke om tankens fantastiske evne til å påvirke DNA eller celler direkte. Det handler ikke om tankens evne til å kurere alvorlige sykdommer. Det handler om noe så basalt som at ved å redusere stress og få kroppen inn i hvilemodus, reduseres stresshormoner som kortisol og adrenalin, samt at immunsystemet fungerer bedre. Det gjør at lidelser knyttet nettopp til stress, som autoimmune sykdommer, hudsykdommer, fordøyelsesproblemer, brystsmerter, høyt blodtrykk, hodepine, infertilitet, søvnløshet etc, vil bedre seg «av seg selv», fordi man fjerner årsaken til lidelsene. Andre sykdommer vil kunne helbredes raskere fordi kroppens immunsystem, blant annet mengden NK celler, får fungere optimalt i fraværet av stresshormonene.

Det er trist at et program som skal fremstå som naturvitenskapelig må ty til TV Norge-retorikk for å selge seg selv. Programmet handlet om vitenskap og forskning, men alle resultater og hypoteser ble presentert som bevis for en slags metafysisk dimensjon hvor vår bevissthet har krefter som påvirker og styrer celler, mens det egentlig bare er velkjente biologiske mekanismer det er snakk om. Same shit, new wrapping.

 • Fin gjennomgang, la merke til det samme da jeg så programmet, fikk en liten twilight-følelse :)

  Bare en ting som skurret i det jeg leste igjennom..

  Her hvor du skriver
  «Og igjen synes dette å være vås. Studier viser nemlig at stress reduserer antallet NK celler i kroppen. Ved å slappe av vil altså immunsystemet fungere mer optimalt med flere NK celler som kan angripe kreftsvulsten. »

  Så virker det som om du mener at han stresser fordi han «visualiserer» NK-cellene angripe fløflekken, men der du etterpå skriver
  «er det mest sannsynlig fordi det å ligge med øynene lukket mens man lytter til en beroligende stemme som guider visualiseringen fører til stressreduksjon.»

  Så virker det motsigende, men dette er pirk, veldig pirk =)

 • Nå er jeg langt fra noen ekspert på DNA, men jeg trodde at det ikke er mulig å endre en persons arvestoffer? (Jeg gidder heller ikke å prøve å finne ut av det).

  Men jeg tror på en holistisk teori om at kropp og sinn påvirker hverandre, og her er vel stikkordet «å påvirke». Det vil si at har man en alvorlig sykdom i kroppen, vil dette påvirke vårt mentale landskap også og motsatt, spesielt når det gjelder stress.

  Å bruke terapi mot syke mennesker vil kunne hjelpe klienten med å akseptere og leve med sykdommen, eller gjøre personen forberedt på å dø – men å helbrede med tankens kraft har jeg personlig ingen tro på.

  Jeg deler din skepsis til det jeg kaller for kvakksalveri, og hadde selv blitt opprørt hvis en person som står meg nær ville brukt penger og tid på metoder som ikke er bevist at fungerer uten å reflektere over det. Her er et annet poeng, vi mennesker prøver å finne mening i en verden uten mening – og er vi syke av f.eks kreft, ønsker vi at det skal finnes en kur selv om vi har fått en diagnose som sier at det tradisjonelle ikke lengre hjelper.

  På den annen side, hvis man selv ønsker å bruke tid og penger på kvakksalveri – kan vi egentlig stoppe dem?

 • BRM

  Flott gjennomgang av et program jeg ikke har sett, og trolig heller ikke kommer til å se, da jeg trolig bare blir irritert og stresset (og dermed får dårligere helse :-) ) av det.

  Kan huske at Schrödingers katt en gang i tiden faktisk virket som et vitenskapelig og seriøst magasin, som jeg forsøkte å få med meg så ofte som mulig, selv om jeg alltid glemte det. Hvis dette er normen for programmet nå for tiden, er det i alle fall ikke vits i å gjøre mer innsats for å få det med seg.

  Gunnar, du har vel nå mer eller mindre eksakt uttrykt hva jeg har tenkt i en årrekke når det gjelder sånne ting. Jeg har ikke den dokumentasjon eller direkte kunnskap til stress og stressrelaterte sykdommer du har, men dette er noe som er «common sense», i hvert fall så lenge man har et snev av forståelse for hvordan kroppen er skrudd sammen, noe som gjerne er tilfelle når man har fått med seg en realfaglig studieretning.

 • Line V

  @ Jens M. Fossum:

  Det er riktig, du kan ikke endre selve DNA’et, men genuttrykket kan endres. Ikke alt kodende DNA blir uttrykt i cellen. Genuttrykket er forskjellig i forskjellige celler, og kan også endres i respons til signalhormoner. Men det er tvilsomt om du ved å fokusere tanken på visse celletyper kan klare å endre ditt eget genuttrykk..

 • @ Tantejegeren:

  Tror du leser et eller annet feil der, med mindre jeg misforstår deg :-) Jeg mener hele veien at visualisering = stressreduksjon = økt antall NK celler, og mener jeg skriver dette korrekt hele veien.

  Når det er sagt må jeg beklage for en fryktelig tung tekst denne gangen. Denne bloggposten har et veldig tungt og tragisk språk med håpløse formuleringer og en del unødvendige gjentagelser, men jeg må skylde på at det ble skrevet midt på natten litt i hastverk mens jeg pløyde gjennom programmet :-/

 • Kan bare si meg enig i at det ser ut som Schrödingers Katt ble forført av det heller tabloide «Tenk deg frisk!» høres mye mer sexy ut enn det mer nøkterne «Stressreduksjon kan føre til reduksjon av sykdom/symptomer»

  Trist, for effekten av stress og stressreduksjon på helse er noe vi burde ta mer hensyn til.

 • Diva

  Takk for god gjennomgang. Jeg så på programmet med stor interesse, men syntes det var i overkant fantastisk. Men at stress er skadelig er det ingen tvil om.

 • Ingvild

  Heia Gunnar!
  Håper noen i NRK leser denne bloggposten og tar den til etteretning. Dessverre har jeg sett en del (Brennpunkt og Schrödingers katt tx) håpløst dårlig og tabloid journalistikk fra den kanten de siste årene, og det ser ikke ut som det går riktige veien heller :(

 • Kjersti

  Jeg slengte den inn på facebook-siden til Katta, jeg. Ups.. :)

 • Marius

  Artikkelforfatteren innrømmer selv at han ikke synes det er sjokkerende at avslappningsteknikker og redusering av stress kan ha helsefremmende effekter, men er i mine øyne samtidig mer opptatt av å illustrere sin avsmak for bruken av ordet «tankekfraft».

  Nå skal jeg muligens uttale meg forsiktig ettersom jeg ikke har sett programmet, men jeg synes det er leit å se at man er mest opptatt av å strippe den type retorikk som er i bruk for troverdighet, og i samme sleng bruke det for å legitimere en slags oppfatning om at dette er «bullshit».

  Om en velger å se på det ordet (tankekraft) i form av en «Uri Gellersk»-kraft, eller noe tatt ut av en superhelt-film, så er det klart det blir misledende. Kan en heller ta en nøktern, uflitrert holdning til ordene så går det ann å oppfatte dette her nede på bakken også: Din beslutning om å iverksette stressreduserende tiltak starter med en bevisst tanke om at «dette skal jeg gjøre». Videre kan meditasjon beskrives som en øvelse på å trene opp hjernen din til å ha mer fokuserte tanker, samt fraværet av («ufrivillige») tanker. Om du velger å se det på denne måten er det kanskje lettere å forene synspunktene mellom opponentene her. Det behøver ikke være hokus pokus vi snakker om. Det er samtidig på sin plass å hevde at «slappe av» heller ikke er en dekkende term, ettersom for eksempel meditasjon er en trening av hjernen og hvordan du tenker, som igjen ikke er det samme som å ligge på sofaen med en øl og se på tv.

  Ok, så ordet tankekraft har floskelbelagte konnotasjoner, men å stemple programmet og dets innhold som bullshit hovedsaklig på grunn av det, blir i mine øyne ikke unfiltered perception.

 • @ Marius:

  Du argumenterer som om begrepsbruken til Katta ikke var bevisst, men det er den selvsagt. Her kunne man laget et interessant og vitenskapelig korrekt program om stressreduksjon og dets effekt på kroppen og ulike lidelser, men istedetfor velger de altså å lage et program med et mystisk tilsnitt. Det beste eksemplet er vel når de sier at tankene påvirker celledelingen direkte hos en psoriasispasient, når det i praksis går mange omveier som er høyst fysiologiske.

  Skulle man akseptere Kattas begrepsbruk måtte man også akseptere ideen om at vi gjennom tankens kraft kan få en bilmotor til å starte. Sannheten er at vi ved å velge å føre nøkkelen inn i tenningen og vri om, så starter motoren, men det høres jo så mye bedre ut å bare skippe disse trinnene og heller si at det var tankens kraft som fikk motoren til å starte, ikke sant?

 • amhovgaard

  Sukk. Ingenting nytt og revolusjonerende, det jeg lærte på psykologstudiet i forrige årtusen gjelder åpenbart fremdeles: «tankens helbredende kraft» virker stort sett via hypofysehormoner + 10. hjernenerve… + direkte på symptomer som «er» i hjernen, som smerter. Hadde jo vært spennende om noen kunne påvise en virkning uten noen velkjent virkningsmekanisme, men nei…

 • Arman

  Vanligvis syns jeg blogpostene dine er helt knall, men denne syns jeg var under pari.

  Jeg så selv programmet, og mener det føyer seg pent inn i den rekken av programmer SK for tiden er inne i hvor de presenterer forskning på fenomener som ofte legges i den paranormale eller pseudovitenskapelige «sekken». Det er nemlig rammen for programmet – det er (etter hva jeg forstår) inne i en sekvens med SK-sendinger som tar for seg disse tingene.

  Det som fascinerte med programmet var at de etter min mening avkledte altienes påstander om «tankekraft» og viste hvordan tankene våre faktisk er en del av de biologiske prosessene som foregår i kroppen. Dette er – så langt jeg kjenner til – nokså ‘cutting edge’ forskning som baserer seg på framskrittene som er gjort innen hjerneforskning de siste årene. Jeg opplevde slettes ikke at de trakk én kort og direkte linje mellom tanker og kreftleging, derimot antydet de at det foregår prosesser i kroppen som skaper noen slike forbindelser.

  Jeg mener det er du som tillegger programleder og SK forsøk på «mystifisering». Det er du som beskriver programmet på en bestemt måte, som det ikke finnes dekning for om du ser programmet. Å kommentere et TV-program bare ved hjelp av tekst blir mangelfullt, fordi du ikke kan gjengi hvilke bilder som ledsaget de kommentarene du omtaler. Når du beskriver at en framstilling «høres mystisk ut», og deretter fortsetter med å si at ting «mystifiseres» ytterligere er det du som har tillagt SK ytringer de ikke har kommet med.

  SK er populærvitenskap av beste merke. Framfor å få på pukkelen for å framstille forskning på en forenklet men forståelig måte, burde de få ros for å lage en spennende dokumentering av hva som skjer helt framme på frontavsnittene for vitenskapen.

  For å være ærlig; Her tror jeg din skeptiske ryggmargsrefleks har spilt deg et lite puss, og jeg anbefaler deg å ta en kikk på programmet én gang til. Anbefaler å ha begrepene ‘kontekst’ og ‘målgruppe’ friskt i minne når du ser programmet.

 • Njord

  Takk for mange gode innspill. Dette er ett av 5 program vi har kjøpt fra Danmarks Radio.

  Vi er på ingen måter blitt spirituelle, men som det også fremgår av bloggen her, så er det vel liten tvil om at det er en sterk kobling mellom stress og sykdom. Og stress kan bekjempes med ulike teknikker. Og ja, språket er fargerikt.

  Så er det engang slik, at vi har valgt å forenkle forskning og vitenskap på en slik måte at mange nyanser nødvendigvis må vike plass. Dette vet jeg får mange til å rive seg i håret, men vår tanke er at det er bedre at flest mulig får et innblikk i vitenskapen, enn at vi skal tilfredsstille kravene til presisjon som fremkommer feks her inne. Alternativet kjenner vi som jobber i media veldig godt – det er å lage et smalt program for et lite publikum.

  Schrödingers katt er det eneste populærvitenskaplige programmet som har klart å overleve på hovedkanalen i prime-time blant alle de landene jeg kjenner til. Det er ganske unikt i hele EBU-systemet. Årsaken, tror jeg, er at vi klarer å tilpasse oss den tiden og det språket som gjelder. Jeg forstår veldig godt at dette virker håpløst og høyst utilfredsstillende, men skal vi klare å få folk til å se en reportasje om epigenetikk så må vi også vise flere reportasjer hvor underholdningselementet står i fokus. Slik er den virkeligheten vi må forholde oss til i prime-time.

  Likefullt skal alt vi sender, til enhver tid, være faglig korrekt. I et innkjøpt program som dette, må vi stole på at Danmarks Radio har valgt ut de riktige kildene, at programmet er balansert, og ellers følger vær-varsom plakaten. Vi har selvsagt sett gjennom det på forhånd, og selv om jeg kan forstå at språkbruken her ikke er nyansert på en – for mange – tilfredsstillende måte, så føler vi at vi kan stå inne for innholdet.

  Med de aller vennligste hilsener;
  Njord Røv
  Prosjektleder, Schrödingers katt

 • @ Arman:

  Det er svært mange som har tolket programmet slik som meg, og jeg vet det er blitt rettet kritikk til Schrödingers Katt også fra «høyere hold» enn bare meg. Jeg tror derfor ikke min kritikk er skivebom, men derimot en ganske utbredt oppfatning hos flere.

  Et par sitater fra Facebook-siden «Alle liker å bli lurt» viser også hvordan altiene bruker dette til sin fordel:

  Har dere fått med dere de to siste programmene av Schrödingers katt? (Ligger på nett-tv) Gledelige ting har skjedd med holdningen i redaksjonen der. Har vært om placeboeffekten og om visualisering og tankens kraft. Bekrefter alt vi «alternativterapeuter» og andre lettlurte har visst i mange år. Imorgen skal det være om barn som husker tidligere liv. Gleder meg!

  og

  Marianne: Synes dette er kjempebra og ser på sendingene med stor interresse for dette er noe jeg tror på og står ved det. Flott at NRK sender det. Men det er de som mener vi er aldeles bak mål og ikke helt gode i toppen som vil påstå at vi har levd tidligere liv. Dette er noe vi må leve med og heller ta den kritikken. Å utforske menneske-kroppen vil ta tid og en skal ikke se bort fra at vitenskapen vil finne noe om dette i fremtiden. Noen dører må åpnes og noen må lukkes.

  De ser på dette som en bekreftelse av noe metafysisk, og jeg tror svært mange «gjerdesittere» vil føle programmene som en bekreftelse for at det finnes noe mer enn bare fysisk kropp… Det er ikke nyttig eller positivt på noe vis.

  Mer i neste kommentar…

 • @ Njord:

  Takk for svar på min kritikk.

  Vi skjønner alle at media må forenkle for å gjøre et noenlunde komplekst budskap spiselig for massene. Likevel mener jeg at dere her går mye lenger enn å bare forenkle. Hvis man må begynne å bruke språket til anti-vitenskapelige grupperinger for å nå ut til flest mulig, så lager man ikke lenger et vitenskapelig program, og da faller poenget bort.

  Jeg tror dette er å undervurdere seerne. Den jevne Katta-seer vil nok kunne klare å forholde seg til en forklaring hvor dere illustrerer det parasympatiske nervesystem versus det sympatiske nervesystem, flight or fight-respons, kortisol/adrenalin i blodet, og dets effekter på kroppen. Tenk hvor spennende og nyttig det hadde vært om dere kunne fortelle det norske folk at inntil 90% av uspesifikke lidelser, alt fra søvnproblemer, hodepine, astma, dårlig fordøyelse og psoriasis, egentlig kan forklares gjennom stresshormoner? Dere kunne nesten friskmeldt en hel nasjon med behandler-junkies. Istedetfor får vi altså en litt mystisk tilnærming hvor spesifikke typer meditasjon og visualisering skal kunne kurere dødelige sykdommer. Det er ikke bare bruk av fargerikt språk, men en farlig forvrengning av de faktiske forhold.

  Segmentet om visualisering var eksempelvis fullstendig uten noe som helst vitenskapelig innhold. Det var bare presentasjon av en hypotese uten substans overhodet, fremstilt på en måte som ga mange seere et uheldig tankesprang fra visualisering til at denne unge mannen med livsfarlig føflekkreft hadde blitt mye friskere. Farlig farlig!

  Programmet har et viktig budskap, men det balanserte akkurat på feil side av grensen for populariseringsbehovet etter min mening. Det ble forvrengning mer enn forenkling, og mens poenget burde ha vært at disse stressreduserende mekanismene forklarer på en naturlig måte hvorfor eksempelvis alternativ behandling kan ha en positiv helseeffekt, og dermed avmystifisere disse behandlingsmetodene, så endte dere opp med å bare «bekrefte» de villeste teoriene som kyniske tilbydere av tankebasert helbredelse pusher. Det er utrolig synd.

 • Vivi

  @ Njord:
  Dette programmet hadde passet best på Kanal 5 og TVNorge, i samme gate som «Åndenes makt» , «Den andre siden» og «Jakten på den 6. sans».
  Schrødingers Katt, har jeg sett på som ett seirøst program. Men dette faller utenfor. Å forske på stress og tankens kraft, er helt ok å vise. Men konklusjonene i de to programmene jeg har sett, forstår jeg ikke. Det minner meg mye om alternative behandlere som mener man kan tenke seg frisk av kreft. Det er jo bare tull. Og det synes jeg programmet skulle ta opp, og si er feil. Fordi det går så mange mennesker rundt med dårlig samvittighet, fordi de ikke klarer det. Tenke seg friske.

  Veldig takknemelig for at Gunnar Tjomild, plukket det frahverandre. Han setter ord på det som skurret hos meg. Som gjorde programmet lite troverdig.

  Nå har jeg enda ikke sett neste program som skal handle om en gutt som forteller om tidligere liv. Jeg håper virkelig ikke det vil fremstå som en «sannhet».

 • Åse Lange

  Takk og takk! Jeg så programmet i dag og ble overrasket og skuffet over at Schrödingers katt viste dette programmet ukritisk. Jeg satt og ventet på at noen skulle kommentere påstandene (i studio etterpå, kanskje?) og skille skitt fra kanel.

  Jeg har forsåvidt stor sans for mye av mindfulness-tankegangen (og Kabat-Zinns bøker er riktig koselige, de – særlig som lydbøker – anbefales sterkt til søvnløse!) og det presenteres jo spennende forsøk og sammenhenger, men hvorfor i all verden må det pakkes inn i sånn «tankenes kraft»-svada???

  Takk igjen for at du artikulerer hva som ble så feil. Og det triste er jo at det KUNNE blitt et spennende og godt program uten å trå over mystisismegrensen. Sukk. (Eller altså, siden det var en ferdig innkjøpt dokumentar, med motvekt fra noen skeptiske leger e.l.)

  Forøvrig positivt at Katta følger med og tar til seg slike kommentarer. Da håper jeg på en bedre balansegang i fremtiden.

 • Vivi

  @ Njord
  Programmet "Den andre siden " har allerede sendt ett program om "Tankens kraft"::

  "I Den andre siden i kveld er det tankens kraft som er i sentrum. Mentalist Sven Rygh mener han kan lese andres tanker. Tidligere toppidrettsutøver og motivator Egil Søby er opptatt av selvoppfyllende profetier. Begge gjester Mira, Marianne, Gro-Helen og Birgitte i sofaen for å snakke om tanken og dens forunderlige evner. På Skype har damene også med seg healer og NLP-coach Arielle Essex fra den banebrytende dokumentaren The Living Matrix. Hun hevder å ha leget sin egen hjernesvulst ved hjelp av tankens kraft! "
  http://www.fem.no/programmer-fem/den-andre-siden/tankens-kraft-1.7907

  Det disse som tar deres serie til inntekt for sine fantasier. Og resten av det alternative Norge.
  Som de lever av å formidle.

 • @ Gunnar: Jeg har ikke sett programmet, men synes at argumentasjonen din i hovedsak virker troverdig.

  På ett punkt gjør du det likevel litt lett for deg, og det er når du henter støtte i sitater fra altier på Facebook. Folk har nå engang en enestående evne til å feiltolke enhver informasjon til sin fordel, og du kan neppe sende noe balansert program om kroppen uten at folk med hang til pseudovitenskap tolker det til sin fordel. Ditto med naturprogrammer og kreasjonister.

  Som journalist har jeg blant annet hatt den utsøkte glede å sitte på bussen og høre mine egne artikler diskutert – av folk som snur konklusjonen på hodet. Det er dessverre uråd å uttrykke seg så klart at man kompenserer fullt ut for enhver mottakers irrasjonalitet.

 • Vivi

  @ Njord:
  Det dere gjør her er å frasi dere ansvar for det mange innen alternativ behandling , ønsker å tro. De underbygger sine behandlingstilbud, som dere gjennom serien får til å fremstå som fakta. Dette er ett samfunnsproblem. Som dere burde informere om IKKE stemmer. At tankene kan helbrede deg.

  I motsetniong til Schrødingers Katt, har TV 2 informert om hvor skadelig denne teorien er.

  » TV 2 har også fortalt om teoriene til den tyske kvakksalveren Ryke Geerd Hamer. Hamer er dømt til fengselsstraff i flere land, for ulovlig behandling. Fem norske pasienter døde etter at de fulgte hans metode som går ut på å tenke seg frisk fra kreft.

  Olav Mella, avdelingsdirektør for kreftavdelingen ved Haukeland sykehus i Bergen, er bekymret.

  – Vi har sett pasienter, kreftpasienter, som har avsluttet aktiv behandling og begitt seg inn på alternativ udokumentert behandling, og hvor pasientene har fått forverring av sykdommen og faktisk også dødd. Sånn sett er dette et samfunnsproblem, sier han til TV 2. »

  http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-norge-har-et-kvakksalverproblem-3009919.html

 • De to programmene så langt er interessante, og har, som Gunnar så riktig påpeker, noen problemer.

  For å si det generelt, er det en blanding av skikkelig forskning, med etterprøvde resultater, og temmelig foreløpige data med «friske» tolkninger. Når dette presenteres på måten som disse to programmene gjør, blir i alle fall vi sittende med en følelse av lettvint journalistikk av «Sånn er livet»-typen.

  (For ordens skyld, «Sånn er livet»-journalistene gjør på sitt beste en ypperlig jobb. At de kan være en katastrofe som forskningformidlere diskrediterer ikke evnen til å vise mennesker som de er på sine egne premisser.)

  Om reaksjonen her fra «Kattas» redaksjon:

  For det første – det er for lettvint å ta danske programmer (eller for den saks skyld noe som helst eksternt) og bare gå ut fra at det er gjort en skikkelig jobb. «Katta» har tidligere vist en del danske programmer som har vært av høyere kvalitet enn det «Katta» normalt lager sjøl – men også noen mer merkelige.

  For det andre – «Kattas» redaksjon bør være klar over at de har jobben i dag fordi en del av oss «smartinger» en har reagert på planer om å legge ned programmet. Dette er en støtte «Katta» bare har så lenge de lager noenlunde skikkelige programmer. Vi (vel kanskje ikke alle?) har vel ikke noe mot at programmene lages så de er forståelige for mange, så lenge det ikke medfører direkte feil. Enhver som er seriøst opptatt av forskning og forskningsformidling bør være opptatt av at forskning formidles så mange blir interessert: Det er med på å legitimere bevilgninger til forskning.

  Problemet med «Kattas» redaksjons reaksjon her, er at det kan leses som om de er så opptatte av seertall at formidling av populære misforståelser får forrang.

  Vi vil foreslå at «Kattas» redaksjon setter seg ned og gjennomgår hva i disse danske programmene som er god forskning, hva som er tynn forskning, hva som er solide tolkninger, hva som er løse formuleringer.

  Hvis ikke vil vi komme med en prediksjon: «Katta» går i samme retning som de internasjonale «vitenskaps-«kanalene som viser allverdens populært vrøvl fordi «folk flest» liker det. Og neste gang en av pengetellerne i NRK går til angrep, så vil «Katta»-redaksjonen oppdage at den støtte de har hatt blant norske intellektuelle forskere er forsvunnet sammen med seriøsiteten i programmet.

 • Bjørn Sørhøy

  Gunnar Tjomlid, du er skremmende dyktig :)
  Og ja, tabloid- og populismevinkling har dessverre krøpet inn under huden på Katta. Håper redaksjonen tar en intern gjennomgang og ikke blander kortene i senere sendinger. Nå tar jo altiene nesten absolutt al…t innenfor vitenskapeligen (både begreper og seriøs forskning) til inntekt for seg sitt synspunkt og når programmet blir så diffust som det var, så er det en «gavepakke» til disse. Ingen tviler vel på at stress ikke er bra og at stressnedsettende aktiviteter hjelper oss å holde oss friskere, men å «dulle» denne forskningen inn med slike forenklinger og upresise begrep skaper bare forvirring. Det bør være grenser for hvor «populær» populærvitenskapelige fremstillinger skal være. Grensene må være tydeligere.

 • Rune

  Dette var skremmende dårlig utført av @Tjomlid. Angsten for fremmarsjen av alternativ-bevegelsen og hans egen manglende forståelse av Mindfulness- meditasjon, skinner igjennom mye av fortolkningen hans. Dette var såpass dårlig, at jeg nesten kan påberope meg retten til å kalle denne blogg-posten for en gigantisk stråmann!

  For de som evt er blitt inspirert av Schrødingers Katt til å sjekke ut hva Mindfulness- meditasjon (oversatt; «oppmerksomt nærvær» ) er. Vil fort finne ut at denne formen for meditasjon, er selve definisjonen på det totalt motsatte av den tradisjonelle hollywoodifiseringen/mystifiseringen av meditasjon, som også @Tjomlid her presterer å drive med.

  Foruten påstander om effekten av visualisering, som jeg ikke har sjekket vitenskapelig. Kan man definere meditasjon som en form for aktiv avslapning. Man må altså aktivt finne en behagelig stilling, og rette oppmerksomheten inn mot pusten ect, for å finne denne dype roen. Derav kan man kanskje tillate seg å kalle dette for å «tenke seg frisk».

  I programmet sies det at meditasjon reduserer stress ved å fremme dyp avspenning, og det hevdes videre at 50% til 90% av alle legebesøk er relatert til stress. Av den enkle grunn kan meditasjon være en veldig god forebygger av sykdom i vår stresset vestlige del av verden.

  «Oppmerksomt nærvær (av eng.« mindfulness»): «evnen til å være våken i nået» (Nilsonne, 2005, s. 19, sitat).
  Nilsonne (2005, s. 20, fritt gjengitt) fremhever fire grunnleggende prosesser for oppmerksomt nærvær: (a) observere – være oppmerksom på hendelser, følelser og tanker, (b) beskrive – sette ord på for oss selv det vi har oppmerksomheten rettet mot, (c) ikke dømme – unngå verdivurderinger, og (d) delta – være en smidig og spontan deltager i det som skjer her og nå. Kabat-Zinn (1994, s. 3, fritt gjengitt) beskriver «mindfulness» (norsk: «oppmerksomt nærvær») som å være i kontakt med den vi er her og nå, og slik tillate oss selv å «våkne opp» fra en slags sovende tilstand hvor vi handler, tenker og føler på autopilot, styrt av automatiske og ubevisste indre prosesser.
  Oppmerksomt nærvær er et nøkkelbegrep innenfor buddhistisk meditasjon (Kabat-Zinn, 1994, s. 4). Brukt innenfor moderne psykoterapeutisk behandling har man beholdt det psykologiske og fenomenologiske innholdet i begrepet og den praktiske teknikken, uten å nødvendigvis trekke inn den buddhistiske verdensanskuelsen eller de religiøse antagelsene som buddhistene knytter til mindfulness-begrepet.»
  – Wiki

  Jeg vil rette en stor takk til Schrødingers Katt, som tørr å vise nyere forskning innen det som er sett på som Alternativt svada av skeptikere. Jeg synes dette programmet er med på å avmystifisere.

  Mvh
  Rune S.

 • @ Rune:

  Jeg kan ikke se du skriver noe som er i strid med hva jeg selv skriver i bloggposten? Du virker jo fullstendig enig, likevel mener du bloggposten er dårlig og «stråmann»? Merkelig.

 • Rune

  Jeg er forsåvidt enig med deg i det meste. Men jeg støtter ikke din vridning (overfortolkning) mot de rosenrøde-energiene, din påstand om at Schrødingers Katt fremmer mystifisering. Det er en stund siden jeg så programmet, og jeg har ikke sett det som omhandler tidligere liv. Men jeg satt ikke igjen med et inntrykk av at dette programmet omhandlet overnaturlige evner. Men effekten av meditasjon fremstilt som dyp avspenning. Til og med vitenskapen fikk plass i programmet.

  Det er du som snakker om skjulte krefter og bullshit. Du kommer videre med påstander om at folk kan oppfatte det som mystisk. Jeg personlig klarer ikke å se den metafysiske dimensjon du snakker om @Tjomlid. På samme måte som du ser engler og demoner i «Schrødingers Katt: Kan tankene helbrede sykdommer». Får jeg assosiasjoner til nyateismen i ditt innlegg (kampen mot overtro. Koste hva det koste vil). Kan vi ikke bare se på hva vitenskapen sier?

  Ang visualiseringen har verken jeg eller du sjekket vitenskapen, og hva den sier. Men at det finnes dokumentasjon i favør av effekt ved meditasjon (avspenning). Det er soleklart!

 • @ Rune:

  Vi er nå en ganske stor gjeng som oppfattet programmet likt som meg, og som jeg allerede har vist er tilhengere av woo-woo allerede jublende fornøyde med at Katta nå viste det norske folk at vitenskapen står bak det de alltid har trodd. Noe som selvsagt er fullstendig feil.

  Den forskning som er gjort på effekten av meditasjon er også blandet, og viser bare marginal kvalitativ forskjell på det å slappe av. Men når et populærvitenskapelig program langt på vei antyder at man gjennom visualisering kan redusere sine egne kreftsvulster, vel da er man etter mitt syn på et farlig spor.

 • Norsk oversettelse av «mindfulness meditation» er ganske enkelt oppmerksomhetstrening. Det er ingen grunn til å legge til noe mer. Metoden er kjent i flere tusen år.

  Problemet med overfortolkningene er at – ja det er lett å finne «dokumentasjon» som viser positiv effekt. Men det er også lett å finne «dokumentasjon» på ingen effekt. Hvis en leiter godt, vil det sikkert også finnes undersøkelser som viser negativ effekt. (Den som kan litt om vitenskap og statistikk veit hvorfor.)

  En av de mest saklige, Susan Blackmore, sier i sin store lærebok om bevisstheten at den rent vitenskapelige situasjonen for virkningen av meditasjon per forfattertidspunktet var – usikker.

  Grunnen til at vi bør lytte til henne er at hun:

  a) Er grundig utdanna til, og har lang erfaring i, vitenskapelig metode på relevant område.

  b) Bruker metoder fra den aktuelle tradisjonen (eller tradisjonene) selv, og dermed har «kjent det på kroppen.»

  c) Har et grundig kjennskap til «alternativområdet», siden hun har vært en del av det.

 • Rune

  Sannhet oppstår sjeldent i massene Tjomlid. Hvem og hva representerer; VI gjengen (skeptiker gjengen?), jeg frykter gjengen er full av bias? Dere logrer sikkert med halebeinet når dere hører; Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Richard Dawkins og Sam Harris?.
  På samme måte som noen synes det er greit når forskning innen alternativ behandling blir synliggjort, og ikke kun latterliggjort som WOO-WOO. Du har rett i at det finnes mye WOO-WOO, og sikkert like mange som logrer med halen, når de kan kreditere ny viten til sin tro på WOO-WOO / MUMBO – JUMBO. Men dette er selvsagt kun antakelser og ikke basert på empiri.

 • Rune

  @Raaum

  Jeg er enig i at enkeltstudier kan gi en viktig pekepinn og kanskje også stå sterkt som bevis for en påstand, hvis studien er gjennomført på en tilfredsstillende måte. Men en ting har jeg lært av skeptikerne(Ingen liker å bli lurt), og det er at Metaanalyser er vegen å gå til rigid opplysning.

  Og mange slike analyser konkluderer med, som du sier; at det finnes bevis for effekt ved bruk av meditasjon, spesielt i forhold til stress-reduksjon. Men det sies også at det er mye bias i studiene som inkluderes, og det er derfor ikke mulig å fatte en endelig konklusjon. Det generelle rådet i mange av disse metaanalysene er å gjøre flere kvalitative studier.

  Noen eksempler på slike studier;

  Mindfulness-Based Stress Reduction and Mindfulness-Based Cognitive Therapy – a systematic review of randomized controlled trials.
  Conclusion:  Evidence supports that MBSR improves mental health and MBCT prevents depressive relapse. Future RCTs should apply optimal design including active treatment for comparison, properly trained instructors and at least one-year follow-up. Future research should primarily tackle the question of whether mindfulness itself is a decisive ingredient by controlling against other active control conditions or true treatments.

  A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations.
  RESULTS: Electroencephalographic (EEG) studies have revealed a significant increase in alpha and theta activity during meditation. Neuroimaging studies showed that MM practice activates the prefrontal cortex (PFC) and the anterior cingulate cortex (ACC) and that long-term meditation practice is associated with an enhancement of cerebral areas related to attention. From a clinical viewpoint, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) has shown efficacy for many psychiatric and physical conditions and also for healthy subjects, Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) is mainly efficacious in reducing relapses of depression in patients with three or more episodes, Zen meditation significantly reduces blood pressure and Vipassana meditation shows efficacy in reducing alcohol and substance abuse in prisoners. However, given the low-quality designs of current studies it is difficult to establish whether clinical outcomes are due to specific or non-specific effects of MM.

  DISCUSSION:
  Despite encouraging findings, several limitations affect current studies. Suggestions are given for future research based on better designed methodology and for future directions of investigation.

  Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings.
  However, many of the included studies show methodological limitations and negative results have been reported as well, plausibly reflecting differences in study design, study duration and patients’ populations. Accordingly, even though findings here reviewed provided preliminary evidence suggesting that MMPs could enhance cognitive functions, available evidence should be considered with caution and further high quality studies investigating more standardized mindfulness meditation programs are needed.

 • Karianne

  Det er forøvrig også en ny systematisk oversikt om MBSR på vei: http://campbellcollaboration.org/lib/download/884/ Den blir forhåpentligvis også publisert i Cochrane Library.

 • Njord

  For de som ønsker å kikke oss nærmere i kortene, så har våre danske kolleger lagt ut bakgrunnsinformasjonen her:
  http://www.dr.dk/DR2/S/Sjael_videnskab/20110106102638.htm

  Njord

 • Har nettopp sett dagens «Katt» – om barn som sier de har levd før og hva som oppleves ved død. Ikke så mye som en anelse av kritisk tenkning slapp til.

  Så nå er de nede på TVNorge-nivå, bare litt mer saktegående og kjedelig presentasjon.

  Ja, ja, mange av oss har annet å gjøre på torsdagskveldene også.

 • G

  TvNorge-nivå? Er det noe galt at det forskes på noe millioner av mennesker i verden tror på? Og at NRK viser et program om det?

 • Joachim

  En annen interessant artikkel om meditasjon (av sammen typen som Kabat-Zinn bruker) og medisin/smerte: http://www.forskning.no/artikler/2011/april/285158

 • Beate Sz

  Takk Gunnar! Trengte den bloggen din nå! :-D

 • Vivi

  @ Joachim:
  Det er da mange måter å slappe av på, eller få tankene over på noe annet når man har smerter. At det er bra for smertepasienter er ikke noe nytt. Men man trenger ikke å meditere for å nå målet. Men jeg synes den studien var dum. Da den var gjort på friske pasienter som ble påført smerte. Det er noe helt annet enn å leve konstant med smerter.
  Det vises og til behandling på kreftpasienter, men jeg vil tro de hadde smertelindring og på annen måte.
  På hospice her i Norge har de egne sanserom for dødssyke pasienter. Der de kan velge temaer fra det liv de en gang levde. Som f eks måkeskrik og bølgeskvulp, Fulesang fra skogen. Eller lytte til en skigåer. Det får de til å teke på noe positivt. Og da glemmer de smerter. Men de kan ikke ligge der 24 timer i døgnet.
  Men altså , de blir ikke friske. Og det var vel tema her. Kan du tenke deg frisk ?

 • G skrev:

  TvNorge-nivå? Er det noe galt at det forskes på noe millioner av mennesker i verden tror på? Og at NRK viser et program om det?

  Nei det er ikke galt å forske på noe som helst.

  Men det som ble presentert hadde fint lite med forskning å gjøre; det var innsamling av data med sikte på å verifisere en rekke hypoteser, og sile vekk alt som ikke passer inn. Det er nesten ikke grenser for hva man kan «verifisere» med slike metoder.

 • Jeg har skrevet en ny bloggpost med gjennomgang til referanselisten NRK/DR har lagt frem, samt kommentert noen av studiene som er omtalt her i kommentarfeltet.

 • @ G:
  Årsakssammenhengene i verden er desverre ikke så demokratiske, de bøyer seg ikke for hva flertallet synes.

 • Pingback: Ukritisk nysgjerrighet drepte katta | Hjernedvask()

 • Pingback: unfiltered perception i 2011 | unfiltered perception()

 • Pingback: Saltklypa #15 – Om jordens undergang og kamillete | Saltklypa()

 • Magnus

  Hei!

  Kom over denne interessante artikkelen ved en tilfeldighet, men kom til å tenke på noen studier jeg har lest ifht stress og infertilitet. Så vidt jeg kan se tyder forskningen som er gjort på at dette ikke har en sammenheng. En relativt stor meta-studie er gjort på dette og denne finner du her: http://www.bmj.com/content/342/bmj.d223 .

  Så vidt jeg kan se så virker dette noe mer troverdig enn de intervjuene og relaterte studiene du viser til.

  Ifht denne karen som hevder at 50% av ufrivillig barnløse blir gravid etter å ha meditert hos han tror jeg det er mer nærliggende å tenke at disse likevel ville blitt gravid. De fleste blir jo faktisk det på et tidspunkt. Noen trenger 1 forsøk, andre 6. Andre gir opp behandling, og blir plutselig gravid av seg selv.

  Det som sannsynligvis er bra med meditasjonen er at den sikkert er bra for livskvaliteten. I tillegg er det verdt å merke seg at stress er den viktigste årsaken til at par avslutter prøverørsbehandling, som igjen er fører til at flere forblir barnløs.

  Ellers må jeg si at det er meget interessant å lese mye av det du skriver så takk for det!

 • Takk for lenken. Interessant!

 • ny tenker

  Det er mye bra forskning angående mindfulness. Hvorfor er det integrert så bra nå verden over i diverse helseforetak? Hvorfor så kritisk og negativ? Passer det ikke inn i ens verdensbilde eller det man har lært på skolen angående denne forskningen?

  Forbindelse mellom kropp og sinn er det flere og flere som erfarer og har bedre forståelse for. Og dette med bevisstheten som rommer hele universet og ikke bare hjernen er en hodepine for alle som er skeptisk til slik forskning. Det er flere og flere med erfaringskompetanse rundt dette inkl yoga,mindfulness,meditasjon og andre gode metoder og verktøy fra Østlig medisin og filosofi.

 • Finn Schatvet-Riisager

  Hele innlegget ditt høres logisk ut helt til du kommer med konklusjonen. Fra og med ordet Bullshit er du like forutinntatt som programmet du kritiserer. Det at avstressingsøvelser har en gunstig innflytelse på helbredelse utelukker ikke at også andre mekanismer er til stede. Desverre stempler du som bullshit ting du selv ikke har opplevd og derfor selv ikke tror på. Konklusjonen er din personlige mening og har ikke nødvendigvis noe med de faktiske forhold å gjøre.