Kan tankene helbrede sykdommer?

Er det mulig å tenke seg fri fra sykdom, spurte NRKs populærvitenskapelige program Schrödingers Katt for noen dager siden. Du kan se programmet i sin helhet her.

Programmet så ut til å vekke interesse hos mange, og flere personer har spurt meg om jeg så programmet. En medtvitrer skrev følgende:

Skjermbilde 2011 05 09 kl 20 19 02

Jeg svarte og fikk til svar:

Skjermbilde 2011 05 09 kl 20 19 09

Jeg ble nysgjerrig på disse «oppsiktsvekkende resultatene» og fikk derfor endelig somlet meg til å se programmet (på nett). Inntrykket jeg hadde av reaksjonene til folk som hadde sett det før, og som ville jeg skulle se det, var at her var endelig masse dokumentasjon på at det finnes noe mer enn bare «biologi» og «medisiner» når det gjelder å helbrede kroppen. Her var endelig en slags legitimering av at alt vi skeptikere ser på som «tull», fra healing til bønn, kanskje kunne være effektivt mot sykdommer. Og nå hadde til og med vitenskapen bevist det også!

Vel, her er min analyse av de «oppsiktsvekkende resultatene» og «helseffektene ved tankekraft».

Kan tankene påvirke vårt DNA?

Det hele starter med professor i medisin ved Harvard University, Herbert Benson. Han grunnla «Mind/Body-instituttet» og mener at 60 til 90 prosent av alle legebesøk i den vestlige verden skyldes lidelser forårsaket av stress, såkalte uspesifikke lidelser. Av denne grunn har han forsket mye på stress, og i 2008 publiserte hans forskerteam en studie hvor de hadde undersøkt hvordan ulike former for meditasjon, yoga og avslappingsøvelser påvirket genene. Studien viste at en gruppe på 19 personer som hadde meditert jevnlig over lengre tid hadde 2209 gener som var annerledes enn hos en gruppe på 19 personer som fungerte som kontrollgruppe og altså ikke hadde meditert. En annen gruppe på 19 personer utførte meditasjonsøvelser i bare 8 uker, og selv hos dem fant de endringer i 1561 gener, hvorav 433 av genene overlappet med langtidsgruppen.

(Jeg tviler ikke på resultatet av studien da den ser ut til å være godt mottatt, men man skal likevel merke seg at dette er en ikke-replikert studie som er relativt liten, og forskerne påpeker selv, som seg hør og bør, at den bør gjentas med større grupper.)

Genene som var påvirket av meditasjonen var relatert til stress-respons i kroppen, blant annet cellenes metabolisme (forbrenning) og deres måte å håndtere frie radikaler og oksidativt stress. Effekten av disse stress-mekanismene kan være autoimmune lidelser og betennelser, hjerte-/karsykdommer, smerter, søvnløshet, infertilitet, angst, depresjon, høyt blodtrykk, leddgikt, diabetes og andre typiske lidelser som legene ofte ikke kan gi noen god diagnose på og derfor heller ikke kurere.

Dette er spennende og viktig, fordi stress er i alle høyeste grad en viktig faktor til mye av de helseproblemer moderne mennesker i dag sliter med. Men jeg har et problem med måten dette fremstilles på, for i programmet får man deretter høre at man gjennom tankens kraft kan påvirke sitt eget DNA! Dette mener jeg er en forvrengning av hva studien egentlig viste. Ja, gjennom å utføre fokuserte og repetative avspenningsøvelser kan man endre fokus fra det sympatiske nervesystem, som styrer stressrespons i kroppen, til det parasympatiske nervesystem som styre våre hvilefunksjoner.

Dette manifisterer seg ved at ulike gener slår seg av og på for å styre produksjonen av forskjellige proteiner som igjen bygger ulike hormoner, reparerer skadde celler, og lager «krigerceller» som bidrar til vårt immunsystem. Men å si at dette er å endre sitt eget DNA gjennom tankens kraft er en særdeles tabloid fremstilling etter mitt syn. Det insinuerer enn slags mystisk dimensjon hvor våre tanker kan påvirke vårt arvemateriale, mens alt studien egentlig viser er at ved å ta seg tid til å slappe av lar vi det parasympatiske nervesystem ta overhånd. Kroppen går da over i en hvilemodus, noe vi vet er viktig for at normale kroppsfunksjoner som fordøyelse, blodtrykk, pust, spyttproduksjon og slikt, så vel som at immunsystemet og kroppens selvhelbredende mekanismer, skal fungere optimalt.

Kan meditasjon redusere stress?

Deretter får vi se en test hvor 41 ansatte på en arbeidsplass skal benytte seg av en ikke-religiøs meditasjonsform som heter mindfulness i 10 minutter hver dag over 8 uker for å se om dette reduserer stressnivået hos de ansatte. Og hva er resultatet? Tada! De ansatte rapporterer selv å være mindre stresset! Med andre ord – ved å ta seg tid til å slappe av litt skikkelig i løpet av en arbeidsdag, vil man også oppleve å være mer avslappet. Sjokkerende.

I tillegg kan man nok gjerne også trekke frem andre momenter som at når en arbeidsplass legger til rette for et forsøk om stress, så er det ikke urimelig at veldig mange andre faktorer også slår inn. Eksempler på dette kan være økt følelse av felleskap, de ansatte tar kanskje mer hensyn til hverandre når de vet at de er med på et forsøk om stress, ledelsen tar kanskje mer hensyn til de ansatte, de ansatte begynner bevisst eller ubevisst å endre på rutiner i sin egen hverdag fordi de er blitt bevisstgjorte på stressfaktorene, og så videre. Man kan altså ikke egentlig si at det bare er meditasjonen i seg selv som har gitt disse positive effektene.

Kan meditasjon endre hjernen?

Neste segment i programmet er et par danske forskere som utfører en liten studie hvor de ser på hvordan hjernen ser ut hos mennesker som mediterer jevnlig. De mener da å kunne se at det er forskjeller i prefrontal cortex og hjernestammen. Dette passer sammen med tidligere forskning som har vist at det i prefrontal cortex sitter et «anti-stress-senter» som har til oppgave å sende seratonin-baserte meldinger til hjernestammen for å fortelle denne at «faren er over!» og stressresponsene som hjernestammen styrer kan reduseres.

Igjen synes dette å bare vise at hvis man trener mye på å slappe av, så blir man flinkere til å slappe av. Hvis man bruker en del av hjernen som har til oppgave å gjøre en funksjon om og om igjen over lang tid, så vil også denne delen av hjernen bli flinkere til å utføre denne oppgaven, noe man her ser som en økt mengde «grå masse» i hjernen. Dette er ikke spesielt oppsiktsvekkende så vidt jeg kan se, men selvsagt nyttig å vite likevel.

Kan meditasjon påvirke sykdommer?

Nestemann inn på skjermen er legen Jon Kabat-Zinn som også bruker meditasjonsteknikken mindfulness på sine pasienter i tillegg til den vanlige medisinske behandling de får. Han publiserte i 1998 en studie på 37 pasienter som viste at de som utførste mindfulness-meditasjon parallellt med at de mottok lysbehandling, ble fortere kvitt hudsykdommen psoriasis enn de som bare fikk lysbehandling alene.

Programlederens tolkning av dette er at «det å fokusere tankene påvirker altså direkte celledelingen i huden». Igjen en fremstilling som høres «mystisk» ut, som om det er en slags usynlig tankekraft som kan påvirke cellene.

En mer jordnær forklaring er nok at stressrespons øker produksjonen av hormonet kortisol som er en av de viktige faktorene til at psoriasis forverres hos mennesker med denne lidelsen. Ved å meditere, det vil si lære seg å slappe av, vil man redusere stress, som igjen reduserer nivåene av kortisol i blodet, som igjen gjør at psoriasis reduseres. Dette er ganske velkjent, og å fremstille det som om «tankens kraft» påvirker cellene direkte, blir en total forvrengning av de faktiske fysiologiske prosesser som skjer i kroppen.

Programmet går så tilbake til Herbert Benson som sier noe viktig:

Alle sykdommer har en stresskomponent i seg. For noen er det 100%, som hodepine grunnet anspenthet, i andre sykdommer kan den være 50%.

Deretter hevder han at 50% av ufrivillig barnløse blir gravide etter å ha gjennomgått meditasjonsøvelser hos ham. Dette er heller ikke utenkelig da infertilitet er en kjent konsekvens av nettopp stress, mest sannsynlig relatert til økte nivåer av kortisol og adrenalin i kroppen.

Alt dette er vel og bra, men igjen blir det hele mystifisert ved at man deretter snakker om hvordan sinnet («the mind») kan påvirke kroppen direkte, og at dette i større grad burde tas i bruk i sykehusene ved siden av medisiner og kirurgi. Det er et viktig poeng, men la oss ikke gjøre det til noe mer mystisk enn at det å gi ro, håp, empati og trygghet til pasientene er viktig for å iverksette kroppens selvhelbredende evner som aktiveres gjennom det parasympatiske nervesystem når kroppen hviler. La oss ikke friste de mer spirituelle mystikere blant oss til å få blod på tann og hevde at vitenskapen nå har vist at tankens kraft kan påvirke sykdom, for det er overhodet ikke dette forskningen viser.

Visualisering

Så kommer programmets verste del. Visualisering. Ideen om at ved å «visualisere» for sitt indre øye at kroppens immunsystem angriper for eksempel kreftceller, så vil man styre flere av immunsystemets celler nettopp til kreftsvulsten og dermed ta knekken på denne fortere. Som eksempel bruker de den danske mannen Kristian som har dødelig føflekk-kreft og er med i et forsøk hvor han skal visualisere immunsystemets angrep på kreftcellene.

Programlederen hevder at «mange forsøk viser at hvis vi tenker på et bestemt sted på kroppen, så påvirkes nettopp det stedet«, og viser deretter en forsker som sier at ved å visualisere en hånd dyppet i kaldt vann så kan man måle at overflatetemperaturen på hånda synker. Jeg har prøvd å finne dokumentasjon på dette, men med tynt resultat. Noen studier utført på syttitallet hvor man benyttet seg av visualisering og «biofeedback» mente å kunne påvise at noen mennesker kunne regulere temperaturen i huden med tankene, men resultatene var marginale og jeg har ikke sett noen senere gode studier som viser dette. (Tips mottas gjerne i kommentarfeltet.) Fenomenet i seg selv virker uansett ikke helt utenkelig, da dette igjen handler om at det sympatiske nervesystem blant annet påvirker blodårene i huden og gjør at de trekker seg sammen under stress, noe som fører til mindre blodgjennomstrømning og kaldere overflatetemperatur. Kan man trigge denne mekanismen bevisst, så vil vi regulere temperaturen i huden.

Dette er igjen vel og bra og ganske uskyldig, helt til man ser hvor de vil hen. Forskeren hevder nemlig videre at ved å visualisere immunsystemets kamp mot kreftceller kan man måle en økt mengde såkalte NK celler («natural killer cells») som er en del av immunsystemet som spesielt går til angrep nettopp på kreftceller. Igjen får programmet det til å virke som at visualisering beviselig kan styre NK celler inn mot kreftsvulster ved hjelp av tankens kraft. Og igjen synes dette å være vås. Studier viser nemlig at stress reduserer antallet NK celler i kroppen. Ved å slappe av vil altså immunsystemet fungere mer optimalt med flere NK celler som kan angripe kreftsvulsten. Programmet legger ikke frem noe som helst dokumentasjon som tyder på annet enn at visualiseringsprosessen får en person til å slappe av, og når stress reduseres øker nivået av NK celler i kroppen. Dette handler altså ikke om visualisering i det hele tatt, men derimot om stressreduksjon atter en gang. Intet mystisk overhodet.

Så hvilken effekt hadde denne visualiseringen på Kristians kreftsvulster? Vel, det vet man ingenting om. Det eneste man vet er at kreftsvulstene har krympet, men ettersom Kristian både har fått cellegift og kirurgiske inngrep, finnes det ingen grunn til å tro at visualiseringen har hatt noen som helst effekt. Og om den har det, er det mest sannsynlig fordi det å ligge med øynene lukket mens man lytter til en beroligende stemme som guider visualiseringen fører til stressreduksjon. Likevel prøver åpenbart programmet å få oss til å gjøre et mentalt tankesprang og feilaktig koble sammen visualiseringsøvelsene med det faktum at kreftsvulstene var blitt reduserte og delvis borte. Snedig.

Til slutt kommer et langt segment om hvordan bruk av narkotiske stoffer kan bidra i behandlingen av posttraumatisk stresslidelse (PTS). Et interessant sidespor, men ikke så relevant for ideen om tankens helbredende kraft.

Konklusjon

Konklusjonen i programmet er at vi alle har skjulte krefter som vi må lære oss å bruke for å helbrede oss selv. Ved å utnytte tankens kraft kan vi oppnå fantastiske resultater.

Bullshit.

Og dette er farlig bullshit for en kanal som NRK å spre. Noen søk på nettet viser nemlig at det finnes utallige alternative behandlere som spekulerer nettopp i å selge ideen om «tankens kraft» for å bli frisk fra for eksempel alvorlige sykdommer som kreft. Et eksempel er Healing Cancer Naturally som minner om det norske Kreftforbundet (eller Kreftsiden.no som de nå kaller seg). De promoterer enhver tvilsom og udokumentert kreftbehandling på markedet, inklusive visualisering og helbredelse gjennom tankens kraft. Svært farlig hvis noen lar seg forlede til å tro at dette handler om noe mer mystisk enn nettopp stressreduksjon.

Teknikker for å redusere stress er utvilsomt viktig i behandlingen av enhver sykdom eller lidelse. Men hvert eneste eksempel som ble brukt i dette programmet handlet om noe helt annet enn hva det ble fremstilt som. Det handler ikke om tankens fantastiske evne til å påvirke DNA eller celler direkte. Det handler ikke om tankens evne til å kurere alvorlige sykdommer. Det handler om noe så basalt som at ved å redusere stress og få kroppen inn i hvilemodus, reduseres stresshormoner som kortisol og adrenalin, samt at immunsystemet fungerer bedre. Det gjør at lidelser knyttet nettopp til stress, som autoimmune sykdommer, hudsykdommer, fordøyelsesproblemer, brystsmerter, høyt blodtrykk, hodepine, infertilitet, søvnløshet etc, vil bedre seg «av seg selv», fordi man fjerner årsaken til lidelsene. Andre sykdommer vil kunne helbredes raskere fordi kroppens immunsystem, blant annet mengden NK celler, får fungere optimalt i fraværet av stresshormonene.

Det er trist at et program som skal fremstå som naturvitenskapelig må ty til TV Norge-retorikk for å selge seg selv. Programmet handlet om vitenskap og forskning, men alle resultater og hypoteser ble presentert som bevis for en slags metafysisk dimensjon hvor vår bevissthet har krefter som påvirker og styrer celler, mens det egentlig bare er velkjente biologiske mekanismer det er snakk om. Same shit, new wrapping.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!