Fører vaksiner til krybbedød?

På Facebooksiden «Alle liker å bli lurt» postes det mye rart. En liten kjerne på rundt 5 personer synes å stå for det meste av anti-rasjonalitets-propagandaen der inne, og det går stort sett i antivaksine, antiskolemedisin, HIV/AIDS-fornektelse, i spedd en del generell konspirasjonsteorier, chemtrails-frykt og andre vrangforestillinger. Det er åpenbart at denne Facebooksidens utilsiktede primærfunksjon er å skremme vekk enhver noenlunde oppegående person som er nysgjerrig på alternativ behandling. Det er i det minste bra.

Vaksinemotstander og homeopat Reidun Alice Flåtter Jakobsen har jeg skrevet om før, og hun poster stadig antivaksinepropaganda på denne Facebooksiden. Jeg kikker i ny og ne innom siden for å se hva slags vrøvl som er i vinden, og i går kveld ser jeg hun postet følgende sitat:

Skjermbilde 2011 06 17 kl 11 53 39

For meg sier dette så uendelig mye, for ser hun virkelig ikke selv hvordan hun skyter seg selv i foten? Ser hun ikke de absurde konsekvenser at sitatet hun poster? Er hun virkelig så korttenkt?

Åpenbart ja.

Argumentasjonen hennes henger nemlig ikke sammen. La oss analysere dette veldig kjapt. Hennes påstand er at vaksiner fører til krybbedød. Bakgrunnen for dette er en klassisk feilslutning med å hevde at hvis to fenomen endrer hyppighet i samme tidsperiode, enten i samme retning eller motsatte retninger, så må det ene fenomenet være årsak til den andre. Ergo, det hevdes at krybbedød økte fra femtitallet, og at vaksinasjoner også økte i samme periode, ergo må vaksiner ha ført til krybbedød.

Vel, la oss se litt på spedbarnsdødeligheten de siste 100 år. Se på denne grafen fra Statistisk Sentralbyrå:

Fig 2003 06 20 01

Så kikker vi på en graf over utviklingen av krybbedød i Norge:

2A82E6ED6B

Jeg finner ingen graf pre-1986, men ser man på statistikken for årsakene til spedbarnsdødelighet ser man en reduksjon i nesten samtlige kategorier etter 1952, da barnevaksinasjonsprogrammet startet opp i Norge. Eneste avvik er at det på slutten av 70-tallet og inn i 80-tallet var en økning i antallet dødsfall med ukjent årsak, men dette sank raskt igjen etter 1990. Jeg vil derfor anta at krybbedød havner i denne kategorien, og da ser man at denne sank vesentlig fra 19.6 dødsfall per 10.000 levendefødte i 1951-55, til 4.4 dødsfall i 66-70, altså en klar nedgang de første 20 år med barnevaksinering. Etter at man lærte mødre at spedbarn burde sove på ryggen tidlig på nittitallet, sank dødeligheten ytterligere, og i 2001-04 var den nede i 3.3 dødsfall per 10.000 levendefødte.

Det er derfor vanskelig å forstå hvor Jakobsen får sin ide om at vaksinering på 50-tallet medførte en økning i antallet tilfeller krybbedød, når statistikken viser det motsatte.

Folkehelseinstituttet skriver:

I januar 1990 ble forskningsresultater fremlagt som viste en sterk sammenheng mellom sovestilling og krybbedød. Disse funnene fikk mye medieoppmerksomhet og ble allment kjent. En studie viste at denne informasjonen fikk stor betydning for foreldres atferd i forhold til hvordan de lot sine nyfødte sove. Etter en kontinuerlig økning i mageleie for nyfødte på 80-tallet gikk prosentandelen ned fra 49,1 % i 1989 til 26,8 % i 1990. Krybbedødratene sank fra 2,6 % i 1988 til 1,1 % i 1990 og 1991, med en videre nedgang til 0,4-0,5 % de senere år.

Det som mest sannsynlig har redusert antall tilfeller av krybbedød er informasjon om at barn helst skal sove på ryggen. Amerikanske helsemyndigheter (CDC) sier følgende:

As a result of the American Academy of Pediatrics’ 1992 recommendation to place healthy babies on their backs to sleep, and the success of the National Institute of Child Health and Human Development’s Back to Sleep campaign, fewer SIDS deaths are reported. According to «Targeting SIDS: A Strategic Plan:»

* Between 1992 and 1998, the proportion of infants placed to sleep on their stomachs declined from about 70 percent to about 17 percent.

* Between 1992 and 1998, the SIDS rate declined by about 40 percent, from 1.2 per 1,000 live births to 0.72 per 1,000 live births.

(SIDS = Sudden Infant Death Syndrome = krybbedød)

Denne grafen viser også en sammenheng (grønn linje viser prosentandel av spedbarn som sov på ryggen):

800px Back to sleep plot

Er dette også bare en tilfeldig sammenheng? Lite tyder på det da man overvåket denne trend nøye i perioden etter at informasjonskampanjene for å få mødre til å legge sine spedbarn på ryggen ble startet, og det ble kontrollert for mange andre variabler som mødrenes røyking, samsoving med barn og andre faktorer som vi vet kan føre til krybbedød.

Det er også gjort flere studier for å undersøke om det kan finnes en sammenheng mellom barnevaksinasjoner og krybbedød:

* The Institute of Medicine (IOM) released a report on Immunization Safety Review: Vaccination and Sudden Unexpected Death in Infancy in 2003. The committee reviewed epidemiologic evidence focusing on SIDS, all sudden unexpected death in infancy, and neonatal death (infant death, whether sudden or not, during the first 4 weeks of life). The committee also looked for possible relationships between SIDS and the individual vaccines diphtheria-tetanus-whole-cell pertussis (DTwP), DTaP, HepB, Hib, and polio; and specific combinations of vaccines. The committee did not find enough evidence to show vaccines cause SIDS.

* A study using Vaccine Safety Datalink (VSD) data, which included children who were covered by a managed care organization health plan, found no association between immunization and deaths in young children. The study investigated deaths in children one month to 7 years of age between 1991 and 1995. Data were analyzed by comparing vaccination histories for each vaccine during the week and month prior to the date of death for each child. Five hundred and seventeen deaths occurred between 1991 and 1995, most (59%) during the first year of life. Of these deaths, the results did not show an association between immunizations and childhood deaths.

* Studies that looked at the age distribution and seasonality of deaths reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). SIDS and VAERS reports following DTP vaccination, and SIDS and VAERS reports following hepatitis B vaccination found no association between SIDS and vaccination.

Det absurde og selvmotsigende i Jakobsens argumentasjon er at hun på den ene siden hevder at økt vaksinering har ført til en massiv økning i tilfeller av autisme og mange andre lidelser hos barn de siste 20 år. En klar kausal sammenheng mener hun. Men i samme periode har antall tilfeller av krybbedød, som hun også mener skyldes vaksiner, blitt redusert til en tredjedel!

På toppen av det hele er hun utrolig lite respektfull ovenfor strålehysterikerne som helt klar ser en sammenheng mellom den påståtte økning i antallet tilfeller autisme og andre sykdommer, og utbredelsen av mobilbruk og mobilmaster i verden. Hvem er Jakobsen til å håne disse menneskene? Hvorfor kan hun ikke akseptere at de får tro det de ønsker å tro, nemlig at høyfrekvent elektromagnetisk stråling er skyld i alle verdens lidelser, ikke vaksinene? Det er en sjokkerende arrogant oppførsel.

Det er en av svakhetene ved å finne tilfeldige trender som korrelerer på et eller annet vis og så hevde at de har en sammenheng, fordi det finnes nesten uendelig mange trender som korrelerer, og uten gode studier kan man ikke slutte seg til at det ene forårsaker det andre. Alle som bare synser noe om dette ender opp med å komme i konflikt med hverandre, fordi alle parter kan ikke har rett. Derfor må vi bruke vitenskapelig metode til å avgjøre de faktiske forhold, og vitenskapelige undersøkelser har tydelig vist at det ikke finnes noen sammenheng mellom barnevaksiner og krybbedød.

At krybbedød var nesten ukjent i pre-vaksinasjonæraen er vel heller ikke helt sant. Her er litt om historien til krybbedød:

The sudden death of a baby while sleeping, although tragic, is nothing new. It has a history of at least 2,000 years and is even mentioned in the Bible. In First Kings, the story is told of how King Solomon judged who was the real mother of a surviving child. The child’s dead sibling was thought to have «died in the night because she overlaid it.» «Overlaying» or the accidental suffocation of an infant by an adult who rolled on the baby while sleeping was for centuries thought to be the only reasonable explanation for an apparently healthy infant going peacefully to sleep and never waking up. In ancient Egypt, a mother who was judged to be responsible for doing this was sentenced to hold the dead infant for three days and nights. The first known medical textbook written during the second century A.D. by Greek physician Soranus of Ephesus instructs mothers and wet-nurses (female servants who were nursing or breast feeding their own child and who also would nurse the baby of their mistress or employer) never to sleep with infants in case they should accidentally fall asleep on the baby and somehow suffocate it.

References to «overlaying» are known to exist throughout the centuries, and it appears again and again in church records and doctors’ records. It is even found in records from the Plymouth colony in New England where it was called «stifling.» The question of whether a baby had been killed deliberately by an adult was always in the background, and often authorities would have to judge the fate of parents whose healthy infant died suddenly and therefore suspiciously.

Nineteenth-century doctors naturally tried to explain scientifically these sudden deaths of babies, and one of the first such explanations was that the infant suffered from some sort of respiratory ailment. By the beginning of the twentieth century, sleep apnea (pronounced AP-nee-uh), in which a baby stops breathing for some reason but does not start up again, was considered a cause. By the 1930s, the role of infection was being considered, and by the 1940s, most American mothers were no longer taking their children to bed with them for fear of accidentally smothering them.

Et velkjent problem altså. Et annet poeng er nok at før 1950 var spedbarnsdødeligheten så pass høy at krybbedød kanskje ikke ble «lagt merke til» på samme vis som i de siste 50 år hvor man nå forventer at barn stort sett overlever. I en tid hvor barnedødeligheten var vesentlig mye høyere og sykdommer hos små barn var mye mer utbredt druknet nok denne type dødsfall i statistisk støy.

På toppen av det hele ble ikke SIDS anerkjent som en egen dødsårsak før i 1969 (PDF-fil), og ble først da registrert med en egen kode i dødsstatistikkene. Det er derfor ikke så rart om Coulter ikke kunne finne referanser til krybbedød i statistikker før 1969…

Og åja, nevnte jeg at sitatets opphavsmann, Harris L Coulter, selvsagt også var homeopat, HIV/AIDS-fornekter og vaksinemotstander?

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!