Pandemrix og narkolepsi – igjen

Dagbladet skriver i kveld:

I etterkant av vaksinering med Pandemrix, brukt mot den såkalte svineinfluensaen, er det nå meldt om 14 tilfeller av narkolepsi hos barn i Norge.

Det er flere tilfeller enn ventet, skriver Statens legemiddelverk på sine hjemmesider.

(Aftenposten melder samme sak her.)

Jeg skrev en bloggpost om denne mulige kobling mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi tilbake i mars. Les gjerne den for å få litt mer bakgrunnsinformasjon.

Det er noen ting som slår meg når jeg leser om dette. Legemiddelverket skriver i sin pressemelding:

Den endelige vurderingen av noen av de meldte tilfellene er ikke ferdig, slik at disse beregningene kan bli endret. Siden det ofte tar lang tid før narkolepsi-diagnosen blir fastslått hos barn, kan det også bli meldt om flere tilfeller.

Slik jeg har forstått er narkolepsi-diagnosen ganske diffus, litt på samme måte som en ADHD-diagnose er det. Når det nå i snart et år har vært meldt om en mistanke mellom Pandemrix og narkolepsi virker det ikke unaturlig for meg et økt fokus på denne sammenhengen fører til flere diagnoser enn normalt.

I en artikkel i Dagens Medisin fra mars 2010, helt urelatert til svineinfluensavaksinen, kan vi lese:

I Norge finnes det sannsynligvis til enhver tid mellom 90 og 150 barn under 15 år med narkolepsi. De fleste er udiagnostisert, ifølge en ny studie.

[…]

Narkolepsi er en livslang, sjelden nevrologisk søvnsykdom. Ut fra kjente forekomsttall antas at det i Norge lever cirka 2000 mennesker som har narkolepsi. Diagnosen stilles ofte først fra ti til femten år etter symptomdebut.

Vi ser altså her at diagnosen ofte ikke stilles før det er gått mange år, så en økt bevissthet omkring narkolepsi hos vaksinerte barn det siste året synes å være en naturlig forklaring på en slik økning i antall diagnoser. Dette er altså barn som normalt sett kanskje ikke ville blitt diagnostisert med narkolepsi før om mange år, slik at den «opphopningen» vi ser nå kanskje er kunstig – en fremskynding av diagnostiseringer som normalt ville kommet senere fordelt utover flere år.

På den annen side, om det virkelig er en sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsi kan dette bare være toppen av isfjellet hvis det de kommende år viser seg å være en jevnt høyere antall diagnoser…

Et annet moment verdt å merke seg er at tallet på 14 også kan bli redusert hvis en narkolepsi-diagnose ikke fastsettes endelig for alle disse barna. Det kan hende at økt fokus på narkolepsi gir en økt innrapportering av mulige tilfeller, men at disse senere, grunnet vanskelig diagnostisering, endres til noe annet.

En kombinasjon av de to foregående punktene kan altså gjerne forklare disse 9 ekstra uventede tilfellene av narkolepsi hos barn.

Det svenske Läkemedelsverket skrev også tidligere at risikoen for å rammes av narkolepsi mer enn 12 måneder etter vaksineringen er svært liten:

Av sjukdomsbeskrivningarna framgår att majoriteten av dessa fall insjuknade under en tremånadersperiod runt årsskiftet 2009/2010. Några enstaka har fått sina första symtom efter februari månad 2010. I den finska registerstudien där man räknat sjukdomsdebut från första symtom var tiden mellan vaccination och symtom i medeltal 2-3 månader.

I den nu publicerade svenska studien har de allra flesta fått diagnosen narkolepsi inom 8 månader. Risken att insjukna i narkolepsi som kan relateras till Pandemrix, bedöms som mycket liten 12 månader eller mer efter vaccinationen.

I følge denne svenske vurderingen er det altså liten sjanse for at det skulle dukke opp flere barn med narkolepsi i tiden fremover, selv om Leggemiddelverket holder denne muligheten åpen (noe de selvsagt også bør gjøre).

Først i løpet av juli skal man presentere resultatene fra en gransking av en mulig sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsi på europeisk nivå. Vi får se hva denne rapporten konkluderer med, men foreløpig synes det for meg som om disse ekstra tilfellene av narkolepsi i Norge kan ha en naturlig forklaring. Vi må huske at en del andre land som har brukt Pandemrix ikke har registrert noen økning i antall tilfeller narkolepsi, så enten trigges denne bivirkning av helt spesielle forhold lokalisert til ulike etniske/genetiske grupper, eller i kombinasjon med miljøpåvirkning eller andre faktorer i spesielle områder.

Det er også viktig å merke seg atter en gang at stikk i strid med hva vaksinemotstandere påstår, så tar altså myndighetene slike bivirkninger på alvor. Det er satt i verk store tiltak for å fange opp alle slike bivirkninger, til og med disse svært sjeldne som bare rammer et par personer per 100.000 vaksinerte, og kun i en subgruppe (i dette tilfellet barn). Når en slik mulig bivirkning oppdages er man helt åpne om det og går ut offentlig med informasjon til det norske folk straks en mistanke finnes. Kanskje vaksineskeptikerne burde merke seg dette?

Når man klarer å plukke opp en så pass sjelden og uventet bivirkning som dette, og går åpent ut med det, burde an kunne føle seg ganske trygg på at det ikke har vært noen epidemi av forventede bivirkninger eller andre uventede bivirkninger i store omfang. Pandemrix har altså vist seg å være en svært trygg vaksine, men om det skulle vise seg å være en sammenheng med narkolepsi vil nok vaksinen bli tatt ut av bruk for grupper i risikosonen – om det skulle være behov for å gi vaksinen igjen i det hele tatt.

 • Kanskje vaksineskeptikerne burde merke seg dette?

  Kommer ikke til å skje. :-(

 • Beate Sz

  Ja, enig. Glad Madsen var så åpen og klar vedrørende dette på Kveldsnytt.

  Men Leisha, da kan vi ihvertfall påpeke at Legemiddelverket har uttrykt bekymring og tar det på alvor.

 • Quasi

  Det er det de vil dere skal tro! ;-)

 • Ida

  Men nå får disse barna erstatning fordi legemiddelverket(?) mener det er en sammenheng mellom vaksinen og narkolepsitilfellene. Har det kommet noen nye rapporter om saken?

 • Det er uhyre vanskelig å fastslå årsakssammenheng i slike saker. Det kan se ut til at de nå har valgt det enkleste kriteriet – tidsmessig sammenfall. Altså, hvis narkolepsi blir påvist innen et visst tidsrom etter vaksinering, antas det å være en årsakssammenheng.

  Dette er en «juridisk» måte å snakke om årsakssammenheng, fordi en erstatning ikke er et medisinsk, ikke et (natur)vitenskapelig begrep, men et juridisk.

  I juridisk sammenheng er det, i sivilrettslige forhold som dette, nok med mer enn 50% sannsynlighet for årsak.

  Det er bra hvis myndighetene nå endelig viser seg å være hjelpende for de som har tatt vaksinen og fått narkolepsi; det har vært for mye av «stritte mot så lenge vi kan»-holdning i tidligere saker. Når helsemyndighetene anbefaler en vaksine (eller andre råd) er det riktig at samfunnet er relativt generøst overfor de som _kan_ ha tatt skade av å følge rådet.

  Det vil imidlertid ikke si at det er en vitenskapelig uomtvistelig sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi. Det er fortsatt merkelig at den tilsynelatende sammenhengen er avhengig av hvilke land det er snakk om, slik at vi må være åpne for at det kan være andre årsaker.

  For eksempel en eller annen årsak til narkolepsi som tilfeldigvis falt sammen med massevaksinering i de aktuelle landene.

  Eller at det er medvirkende årsaker som ble tidssammenfallende med vaksineringa.

  Eller at det er snakk om rent tilfeldige variasjoner i et såpass sjeldent fenomen som narkolepsi.

 • Jeg er i prinsippet enig i at staten skal være generøse ovenfor de som kan ha tatt skade av vaksinen. Samtidig så er det utrolig frustrerende å vite at vaksinemotstandere automatisk bruker dette som at staten har innrømmet at vaksinen påførte disse personene narkolepsien, selv om det, som du sier, slettes ikke trenger å være noen «vitenskapelig bevist» årsakssammenheng.

  Det blir spennende å se hva de kommer frem til på dette møte i slutten av juli, men det virker rart at bare enkelte land er rammet. Det er også verdt å merke seg at Sverige visstnok opplevde en økning i narkolepsitilfeller allerede i 2. og 3. kvartal 2009, altså før massevaksineringen hadde startet. Det tyder på at det kan være en annen egentlig årsak som bare har sammenfalt sånn noenlunde i tid med vaksineprogrammet.

  Det er også et spørsmål om hvor stor effekten egentlig er. Som jeg har skrevet så må nok en del av disse tilfellene kunne tilskrives økt oppmerksomhet og diagnostisering av narkolepsi etter at man først begynte å se en mulig sammenheng i Finland. Denne lidelsen er diffus og tar normalt år før den diagnostiseres, så når det plutselig kommer mange tilfeller på noen måneder tyder vel en del på at dette er tilfeller som normalt kunne ha blitt oppdaget flere år frem i tid, og at dette derfor er en litt selvkonstruert bølgetopp grunnet økt oppmerksomhet. Men FHI mener det ikke kan forklare hele bildet, bl.a. fordi man så en økning i Finland allerede før dette var en kjent mulig bivirkning.

  Noen årsakssammenheng er likevel ennå ikke avklart, så vi får i det minste vente å se hva som kommer ut av møtet om en uke eller to hvor helsemyndigheter fra europeiske land skal drøfte bl.a. dette.

 • Ida

  Det jeg reagerte på i går var at selv ikke mannen fra Folkehelseinstituttet tok noen forbehold da han ble intervjuet på tv i går. Så det virket virkelig som om sammenhengen er der.

  Takk for svar!

 • Jo, det er frustrerende. På den andre sida – de vil jo enten ta slike erstatninger som «bevis» for sitt syn (minus konspirasjonsteoriene), eller det motsatte som bevis på konspirasjonsteoriene, der myndighetenes manglende erstatningsvilje er bevis på at de skjuler noe.

  Men overfor «folk flest» vil nok neste pandemivaksine slite, kort og godt fordi evnen til å skjønne statistiske sammenhenger er liten hos selv ganske så intelligente mennesker.

 • Tulpesh

  Thanks for summarising the information in such a clear and even-handed way. We discussed a recent newpaper article on the link between the swine-flu vaccine in my Norwegian class and my immediate reaction was ‘oh no, not another MMR-autism-type problem’, but it seems this in this case the link may be a real one and I stand corrected.