Kreftsiden.no – dødelig desinformasjon

Last updated on 17. september 2011

Skjermbilde 2011 09 16 kl 20 45 49
Jeg har tidligere skrevet en del om Kreftforbundet og deres promotering av uvirksomme og ofte farlige alternative behandlinger for kreft, både her i bloggen såvel som en serie på fem artikler for FriTanke.no hvor jeg går systematisk gjennom de fleste behandlingsmetodene de promoterer og ser hva forskningen faktisk viser. Etter en disputt med Kreftforeningen endret de sitt navn, og Kreftforbundet kaller seg nå for Kreftsiden.

Kreftforbundet, bestående av en sivilingeniør og en fiskehandler fra Kristiansand, var for inntil et halvt års tid siden ganske aktive på Facebook og hadde sin egen side hvor de postet desinformasjon om konvensjonell kreftbehandling, for eksempel myten om at cellegift ikke virker (avkreftet her), samt aktiv promotering av udokumenterte behandlingsformer eller behandlingsformer som er dokumentert ineffektive eller farlige.

I ny og ne kikket jeg innom deres Facebook-side, brukte litt tid på å researche påstander de kom med, f.eks. sjekket studier/forskning de henviste til, og postet så en respons hvor jeg forsøkte å nyansere bildet og peke ut feil i deres fremstilling av saken. Hver gang jeg gjorde det satte de i gang med en Gish Gallop hvor de for hver påstand jeg plukket fra hverandre fulgte opp med en ny. De erkjente aldri at deres forrige påstand ikke hadde dekning i forskningen eller var fremstilt på misvisende vis, men bare hoppet videre til neste påstand i en effektiv utmattelsestaktikk. Det sier seg selv at dette er tidkrevende, og når man heller ikke møter noen som helst vilje til at de faktisk vil ta innover seg andre kilder og objektiv forskning som ikke støtter deres sak, føltes det etterhvert litt meningsløst. Da de deretter startet å aktivt slette mine kommentarer og så blokkere meg ute fra siden deres, kunne jeg ikke gjøre så mye lenger.

Man skulle tro voksne mennesker var i stand til å håndtere saklig kritikk, men det synes ikke å være tilfelle, for nå har de lagt ut følgende tekst på Kreftsiden.no:

Enkelte kreftsyke ønsker å styre sin egen kreftbehandling, samtidig gis mange kreftsyke opp av helsevesenet. Noen av de uhelbredelig syke overlever. Verken helsevesenet, Kreftforeningen eller andre tilbyr faktainformasjon om alternativene, eller hva de som overlever har gjort. Vi ønsket derfor at Facebooksiden vår skulle kunne benyttes av kreftsyke som var interessert i og gjerne selv benyttet andre metoder enn dem helsevesenet tilbyr. Aksjonister fra Humanetisk Forbund (HEF) har imidlertid klart å torpedere dette.

Mette Sørstrand Knutsen har overlevd uhelbredelig kreft. På HEFs nettsider betviles hennes eksistens. Hun vil på vegne av Kreftsiden.no dele ut 20 tusenlapper på et russearrangement i mai 2012, i Kristiansand, til den russen som har det mest originale / virkningsfulle påfunnet som resulterer i at Facebooksiden vår kan benyttes av dem som er interessert og ikke blir sabotert av HEF’s aksjonister. Vi vil i første omgang være aktive i Kristiansand. Flyere vil bli hengt opp.

Disse «aksjonistene» fra HEF (Human-Etisk Forbund) er så vidt jeg kan forstå meg selv og andre som kommenterte på deres Facebookside for et halvt års tid siden. Så vidt jeg vet var det én kvinne i tillegg til meg som tok seg bryet å i noen særlig grad imøtegå deres påstander. Ingen av oss har noen som helst tilknytning til HEF, annet enn at jeg var og er ordinært medlem, og hun har blitt det i ettertid. Å kalle meg «aksjonist fra HEF» er derfor like saklig som å kalle Kreftsiden en «kampanje fra Statskirken» hvis bakmennene tilfeldigvis skulle være medlemmer der.

Grunnen til at de blander inn HEF i det hele tatt er nok aksjonen Ingen Liker Å Bli Lurt som ble kjørt i gang i mars og som hadde og har som formål å oppfordre folk til å tenke kritisk omkring påstander om blant annet alternativ behandling. Jeg har ingen tilknytning til denne aksjonen annet enn at jeg støtter den og har på frivillig og personlig grunnlag skrevet en del i bloggen til støtte for det livssyn aksjonen promoterer.

«Miraklet» Mette Sørstrand Knutsen

Denne kvinnen som omtales, Mette Sørstrand Knutsen, kan også være verdt å kikke litt på. Av en eller annen grunn hevder Kreftsiden at HEF benekter hennes eksistens. Med det antar jeg de mener at HEF sin holdning er at ingen blir friske av alternativ behandling, en holdning som støttes både av landets fremste krefteksperter så vel som av den statlige informasjonskanal for alternativ behandling, NIFAB. Ettersom Knutsen hevder å ha blitt frisk av alternativ kreftbehandling må HEF altså i følge Kreftsidens forskrudde verdensbilde implisitt benekte at hun eksisterer. Dette er selvsagt absurd. Men det kan være verdt å se hva Knutsen mener at helbredet henne. I Fædrelandsvennen beskrives hennes historie slik:

Den andre kvinnen Kreftforbundet har hentet inn til mandagens møte, er Mette Sørstrand Knutsen fra Søgne. Det er tre år siden hun fikk hjernesvulst.

– Det var liksom bare én utgang på det, og det var døden. På Rikshospitalet ble jeg fortalt at det bare var én person i Norge som hadde overlevd. Én lege mente jeg bare hadde tre uker igjen å leve, sier hun.

Hun ble satt rett på en svært smertefull cellegiftkur, men sluttet etter kort tid. Heller ikke hun orket mer.

Mette Sørstrand Knutsen fortsatte imidlertid med strålebehandlingen. Så fikk hun tips om at hun i tillegg burde prøve B17.

Stoffet bestilte hun selv fra utlandet, både kapsler og innsprøytinger. Samtidig jobbet hun med å stimulere de gode tankene i hodet – og oppsøkte en healer.

Til publikum i Byhallen vil hun forklare at hun nå er frisk. Årsaken sier hun er en masse kjærlighet fra de rundt henne, hennes egne positive tanker – og B17.

– Jeg er 110 prosent frisk, og legene sier det er minimale sjanser for at kreften skal komme tilbake, sier Mette Sørstrand Knutsen.

På en annen webside finner man derimot denne historien:

Her fortelles den utrolige men flotte historien til Mette Sørstrand Knutsen som mot alle odds vinner kampen mot 2 hjernesvulster. En av legene gir henne 3 uker igjen å leve, og en annen tilføyer at hvis det er noe hun ønsker å gjøre før hun dør, må hun gjøre det nå. Dette nekter Mette å høre på, og tar kontakt med Elisabeth. Der får hun betryggelse om at dette skal gå bra og får faktisk vite hvor stor den ene svulsten er. Noe MR undersøkelser kan bekrefte. Mette mottar healing og fjernhealing fra Elisabeth. Hun tar også store tak i å lage seg en så positiv tilværelse som mulig, vekk med negativitet og negative energier. Til slutt er svulstene helt borte. Hun har som nr 2 i Norge vunnet kampen mot denne alvorlige krefttypen.

Mens bruk av det dokumentert ineffektive og potensielt farlige stoffet B17 (laetrile) er helt i tråd med Kreftsidens anbefalinger, så er vel fjernhealing ikke helt det Kreftsiden ønsker å promotere som behandling mot kreft skulle man tro. Det synes derfor å være litt uklart hva Knutsen mener egentlig gjorde henne frisk. B17 eller healing? Eller begge? Eller kan det være det faktum at hun også fikk konvensjonell kreftbehandling? Det er ganske så vanlig at pasienter som benytter seg av alternativ behandling parallellt med konvensjonell behandling gir den alternative behandlingen æren for helbredelsen hvis de blir friske.

Dette sannhetsvitnet til Kreftsiden.no er for øvrig ikke hvem som helst. Hun er selv med og driver Kreftsiden.no, og driver et annet selskap, Kreftskolen AS, sammen med en av Kreftsidens grunnleggere, Eyvind Todal Larsen. Å bruke en person med direkte interesser i de samme foretak som dem selv som sannhetsvitne, virker noe tvilsomt.

HEFs «kreftekspert»

For inntil noen dager siden stod også følgende å lese på deres nettsider:

Her kan dere se reaksjonen fra HEFs såkalte ”kreftekspert” når vi anbefalte å se NRK Puls den 06.12.11.

Hva de egentlig henviser til er ikke godt å si, fordi det var hverken tekst eller bilde som hørte sammen med denne setningen, men det interessante er at de henviser til «HEFs såkalte kreftekspert«. HEF befatter seg naturlig nok ikke med kreftforskning, og har selvsagt ingen ekspert på området. Men det aner meg at de kanskje henviser til meg fordi jeg var så frekk at jeg turte stille spørsmål ved deres uvitenskapelige propaganda samt blogge jevnlig om påstandene de har lagt frem? Denne motstanden de møtte ser også ut til å ha vært relativt vellykket ettersom de nå stort sett er forsvunnet fra jordens overflate…

Jeg sende dem en mail for noen dager siden for å spørre om hvem denne «krefteksperten» var og på hvilken måte de følte at de hadde blitt «torpedert», men har ikke fått noe svar. Derimot fjernet de nevnte setning fra nettsidene sine like etter, så mailen er åpenbart mottatt og lest.

Programmet på NRK Puls som omhandlet en dansk kreftsyk mann som mente å ha fått forlenget sitt liv gjennom en endring av kostholdet har jeg blogget om tidligere. Kreftsiden.no dukket da opp i kommentarfeltet mitt for å forsvare seg, og diskusjonen som utspant seg der var interessant. Det er tydelig at Kreftsiden.no mener at mine personlige kommentarer representerer Human-Etisk Forbund sitt offisielle syn. Det gjør det selvsagt ikke da jeg som nevnt ikke har noen formell rolle eller posisjon i HEF.

Paranoia og apell til følelser

Kreftsiden.no skriver videre, og hent lommetørkle, fordi dette er virkelig tåredryppende:

Det tok lang tid før vi skjønte hvor sterk motstanden eller hatet mot oss er i HEF, men da HEF i vår startet opp en kampanje mot alternativ medisin så vi fort hvilke krefter som dominerte. Epimediologene sier at de ikke har endelig bevist sammenhengen mellom mat og kreft, men de bekrefter samtidig at de kreftsyke vil dø før bevisene kommer på bordet. Bør humanetikerne få hindre dem som vil velge selv?

Hva skal man si til sånt? Er det å rette saklig kritikk med fyldige vitenskapelige referanser for å nyansere det ensidige og ofte direkte feilaktige bildet Kreftsiden gir av ineffektive alternative behandlingsformer det samme som å hate dem? Man må være ganske langt ute på viddene hvis man som en interesseorganisasjon føler at saklig kritikk er likestilt med hat. Men dette faller helt inn i Kreftsidens strategi om å spille på følelser. Gang på gang har de hevdet at HEF er stygge mot kreftsyke som velger alternativ behandling, noe som selvsagt er fullstendig horribelt å påstå da aksjonens og mine egne kommentarer aldri har vært rettet mot kreftpasienter, men derimot mot utøvere av alternativ kreftbehandling samt deres promotører.

Heller enn å forsvare seg på saklig vis velger altså Kreftsiden å fremstille seg som et offer for onde krefter – noe som i praksis vil si meg. En person som retter litt kritikk i en håndfull kommentarer for et halvt år siden er altså nok til at Kreftsiden føler seg «torpedert» og utsatt for en hat-aksjon på en slik måte at de måtte legge ned hele Facebooksiden sin. Med et slikt forvrengt verdensbilde er det ikke rart man ser kreftkurer i olivenolje.

Det er også merkelig hvordan Kreftsiden mener at «humanetikere» vil hindre kreftsyke i å få velge selv. Dette er det etterhvert svært så utslitte argumentet som kritikerne av HEF sin «Ingen liker å bli lurt»-aksjon har fyrt av gang på gang. Det de synes å glemme er at aksjonen aldri har hatt til hensikt å hindre noen i å velge selv. Derimot er hensikten å gi de som velger selv et best mulig grunnlag å foreta sitt viktige valg på. Hvis ikke Kreftsidens påstander får lov til å møte kritikk og balanse, vil det være umulig for kreftsyke å kunne foreta et informert valg. Dette er ganske ironisk, fordi Kreftsiden oppstod nettopp fordi de mente kreftsyke burde få lytte til informasjon fra «begge sider», men i praksis oppfatter de enhver balansert informasjon som en målrettet hatefull kampanje mot deres ønske om ensidig informasjon. Paradoksalt og hyklerisk.

Falske premisser

Kreftsiden skriver også følgende:

Hvorfor jobber humanetikerne aktivt imot at kreftsyke skal tilbys ufarlige alternativer til dagens kreftbehandling som er svært skadelig?

Som nevnt så jobber ingen mot at kreftsyke skal ha mulighet til å velge alternativ eller komplementær behandling hvis de ønsker det, men da må de også ha fått god informasjon om det valget de tar. Men i påstanden til Kreftsiden ligger det også to falske premisser. De hevder for det første at de promoterer «ufarlige alternativer«. Det er ikke sant. Eksempelvis er flere studier gjort på «B17» som viser at det kan gi alvorlig forgiftning. I tillegg er disse alternativene ofte direkte dødelige hvis pasienter lures til å velge dem fremfor behandling som kan ha en god effekt mot kreft. Heldigvis er det svært få som velger bort konvensjonell kreftbehandling, men det finnes dessverre eksempler på de som har valgt den sikre død i den vrangforestilling at det budskap som bl.a. Kreftsiden promoterer er sant.

Dernest hevder de at «dagens kreftbehandling er svært skadelig«. For et friskt menneske vil mange former for kreftbehandling definitivt være skadelig, ja. Det er ganske dramatiske inngrep som gjøres for å drepe kreftcellene. Men for et mennneske hvis alternativ er å dø av sykdommen, så kan man sjelden anse behandlingen som skadelig så lenge den fører til livsforlengelse eller i beste fall helbredelse. Både cellegift, strålebehandling og kirurgi er inngrep som er farlige, men hensikten er å drepe eller fjerne kreftsvulstene, og da er bivirkninger og potensiell skade på friskt vev som regel en pris man er villig til å betale.

I tillegg er det slik at alternative kreftbehandlere svært ofte overdriver skadevirkningen av konvensjonell kreftbehandling for å skremme redde pasienter til å heller betale for alternativ behandling som høres mindre skummel ut, noe jeg skrev om i bloggposten om Burzynski sin ineffektive, men svært så populære, kreftbehandling. Moderne kreftbehandling har kommet langt, og det utvikles stadig nye metoder for å kunne levere cellegift mer målrettet og andre teknikker for å minimalisere skadene og bivirkningene for pasienten.

Og kanskje viktigst av alt: Dette «ufarlige alternativet» har ingen noensinne sett et eneste dokumentert eksempel på at har vært effektivt mot kreft. Ikke et eneste. De alternative behandlingsformene mot kreft virker ikke. Det er den brutale sannhet. Å forsøke å styre folk bort fra cellegift og effektiv behandling for å heller reise til Tyskland eller USA og motta meningsløse vitaminkurer som koster hundretusenvis av kroner, er grovt uetisk og en form for indirekte drap etter mitt syn.

Desinformasjon

I en flyer (PDF) som Kreftsiden skal dele ut til studenter sprer de sin vanlige desinformasjon. Her ytrer de eksempelvis et ønske om at kreftpasienter som har muligheten til å få livreddende behandling skal fratas denne rett i forskningens tjeneste. De vil altså at man skal ta bort effektiv konvensjonell behandling og heller gi dem behandling uten dokumentert effekt for å se om det kanskje kan virke. Dette er i strid med Helsinikideklarasjonen og naturligvis grovt uetisk. En alvorlig syk pasient har krav på å få den beste behandling vi kjenner til, ikke brukes som laboratorierotter, annet enn i helt spesielle unntak.

Deretter pusher de ideen om vitamin C som cellegift, selv om dette er grundig forsket på uten at det har blitt akseptert som en effektiv og trygg metode for å drepe kreftceller. Mer forstyrrende er det at de enda en gang kaster frempå argumentet om at cellegift ikke testes mot «narremedisin», altså placebo. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har forklart dette til Kreftforbundet/Kreftsiden, ofte i direkte dialog med dem, uten at de noensinne vil erkjenne sin feil. Dette handler igjen om etikk. Man tester ikke cellegift mot narremedisin, fordi kreftsyke har krav på den beste behandling som til enhver tid finnes. Eneste unntak fra dette er pasienter som ikke har gode behandlingsalternativ og hvor derfor ny udokumentert behandling kan være bedre enn ingenting. Gjennom omfattende testing både i laboratorier og på denne type pasienter, samt ved å teste ulike former for cellegift mot hverandre, har man god dokumentasjon på at cellegift virker på en rekke krefttyper. I tillegg til at cellegift kan drepe en del svulster, bidrar den også til å krympe svulster slik at for eksempel brystkreft kan opereres uten å fjerne hele brystet, eller at kreft i anus kan opereres uten å ødelegge lukkemuskelen. Cellegift kan også være effektivt for å forlenge liv, selv om den ikke klarer å fjerne kreften helt. At Kreftsiden kjemper for at kreftsyke skal bytte ut dokumentert effektiv behandling med noe man ikke aner om har effekt, bare fordi de har en agenda hvor dette hadde vært koselig, er rett og slett kvalmende.

Kreftsiden har også en flyer om galvanoterapi (PDF) og spør hvorfor ikke kreftpasienter i Norge kan velge dette. Vel, årsaken er ganske enkel. Metoden er fortsatt svært eksperimentell og mangler gode data som viser effekt. I PubMed finnes jeg denne artikkelen fra 2009 som sier følgende:

In clinical trials similar oncological results of electrotherapy in several malignant tumours compared to established therapeutic methods were observed, whereas clinical trial designs to some extent were not consistent with internationally accepted scientific standards. Regarding electrotherapy of localised prostate cancer only limited data with a few cases and controversial study designs were published. According to EAU guidelines electrotherapy of localised prostate cancer as an alternative treatment option is not recommended and is still an experimental method. For this procedure well-designed clinical trials and a longer follow-up are mandatory to assess the true role of electrotherapy in the management of prostate cancer.

Mens Kreftsiden mener det finnes mye studier som viser at galvanoterapi virker, så sier altså denne artikkelen at disse studiene ofte har store mangler og svakheter, og at det også bare er testet på et fåtall pasienter. Å promotere en behandlingsmetode som mangler dokumentasjon på effekt til pasienter som har effektive alternativer, for eksempel brystkreftpasienter, er galskap.

Kreftsidens kommersielle interesser

Kreftsiden hevder stadig vekk at de ikke har noen kommersielle interesser i sin propaganda, likevel anbefaler de og lenker til firmaet Biomedisinsk Helse AS som igjen promoterer et behandlingssenter i Tyskland og arrangerer fellesturer dit. Denne behandlingen koster mellom 50.000 og 100.000 kroner per behandling, en behandling som altså er fullstendig uten dokumentert effekt. Det må kunne kalles en dyr ferietur til dødens forkammer.

Dette firmaet tilbyr også tulletesting av helseplager til kr 1100,- per konsultasjon, og anbefaler alt fra amalgam-avgiftning til ideen om syre/base-balanse som årsak til sykdom. Useriøst og farlig fra ende til annen, men dette er hva Kreftsiden vil at kreftsyke skal bruke sin tid og sine penger på, heller enn å få behandling som kan forlenge og redde liv.

Med russ på frontlinjen

Som et ledd i sin propaganda har Kreftsiden nå også utlovet en pengepremie til kreative studenter og russ:

Vi betaler NOK 20.000 til den student eller skoleelev som klarer å finne en måte å få lov til å teste ufarlige kreftbehandlingsmetoder mot cellegiftbehandling. I første omgang ville vi prioritert å teste en alternativ metode på brystkreftpasienter.

Jeg har vanskelig for å forstå hva de ønsker å oppnå med dette. Tror de virkelig man kan finne en lur ide som får hele forskerstandens syn på etikk å endre seg over natten? Mener de at man skal finne et smutthull for å omgå de regler som er på plass nettopp for å beskytte syke mennesker fra å bli utnyttet i forskningens øyemed? Man må anta de ønsker det ettersom de åpenbart mener det er etisk forsvarlig å utsette brystkreftpasienter for galvanoterapi heller enn behandling som faktisk er testet effektiv. Konsekvensen av en slik studie vil være at kreftsyke som trenger rask behandling vil få denne utsatt fordi de i mellomtiden utsettes for en behandling som man ikke har grunnlag for å anta at virker bra. Det kan være den sikre død for pasientene som deltar i en slik studie.

Hvis denne behandlingsmetoden likevel viser seg å være effektiv kan Kreftsiden være ganske trygge på at den vil komme frem i lyset etterhvert som etisk forsvarlig og skikkelig forskning blir gjort. Å forsøke å ta snarveier tjener ingens interesse.

Konklusjon

Kreftsiden synes heldigvis å være i ferd med å dø sakte ut, men deres propaganda kan likevel gjøre stor skade hvis folk svelger svadaet deres. Når de ikke tillater kritikk eller motargumenter, men aktivt sensurerer dette, gjør de det umulig for kreftsyke å finne balansert informasjon som setter dem i stand til å foreta et best mulig valg. Dette er nøyaktig det motsatte av det man skulle tro Kreftsiden egentlig ønsker.

Det meste av det Kreftsiden fremstiller som effektiv alternativ behandling mot kreft er virkningsløst. Noen av det er potensielt effektivt, men mangler per i dag god nok forskning til å kunne ta det i bruk. Hvis Kreftsiden kun hadde til interesse å opplyse om slik «cutting edge»-forskning slik at kreftsyke uten andre gode alternativer kunne prøve dette, så hadde jeg ikke hatt noe problemer med deres agenda. Men Kreftsiden går aktivt ut og oppfordrer kreftsyke til å unngå konvensjonell kreftbehandling ved å lyve om at det ikke virker og at det bare gjør vondt verre. Det er forferdelig galt. De promoterer som nevnt også en hel rekke alternative behandlingsformer som vi vet ikke har noen effekt, men som ulike alternative behandlere i inn- og utland har store kommersielle interesser i å selge til desperate døende pasienter. Det er også forferdelig galt.

Kreftsiden raserer sin egen misjon ved å ikke evne å skille mellom god og dårlig forskning. De forstår ikke vitenskapelig metode med sine etiske hensyn, og de henfaller til konspirasjonsteorier når forskningen ikke understøtter de behandlingsmetoder de har trykket til sitt hjerte. De vedkjenner seg ikke feil når disse pekes ut til dem, og fortsetter å spre de samme feilaktige påstander gang på gang selv om de har all informasjon de trenger til å vite at de egentlig tar feil. Det gjør at man ikke kan ta Kreftsiden på alvor, og at de utgjør en alvorlig, men heldigvis liten, trussel mot kreftsyke pasienter og det norske helsevesen.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!