Et par ord om vaksinemotstanderenes uærlighet

I nyeste episode av podcasten Saltklypa snakker vi blant annet om at det nå er innvilget erstatning til tre barn som har fått narkolepsi etter å ha fått Pandemrix-vaksinen. I podcasten sier jeg gjentatte ganger at denne sammenhengen er sannsynlig, at det meste peker i retning av at årsakssammenhengen er reell, men at man på generelt grunnlag aldri kan bruke en utbetaling av erstatning som «bevis» for en slik årsakssammenheng.

Det finnes eksempler hvor det er betalt ut erstatning til personer som f.eks. har fått ME etter en vaksine, men hvor det likevel er svært kontroversielt om vaksinen faktisk var årsak til ME. Likevel kan sannsynligheten vurderes å være høy nok til at en erstatning bør utbetales, fordi en viss grad av tvil skal komme den syke til gode.

Dette er også i stor grad en juridisk prosess, ikke en vitenskapelig prosess. Selv om man rent juridisk kan komme frem til en årsakssammenheng, så trenger ikke det bety at det finnes et solid vitenskapelig grunnlag for det samme. Vitenskapelige sannheter avgjøres ikke i rettssalen.

Vaksinemotstander Heidi Hestnes fikk i dag lyst å lytte til Saltklypa, noe som selvsagt er svært hyggelig, men før hun en gang kom så langt leste hun om episoden på saltklypa.no og fant ut hun måtte legge ut følgende på Facebooksiden «I Lyskilden – portal for alternative nyheter»:

Skjermbilde 2012 02 13 kl 12 34 06

Jeg skulle gjerne kommentert det der inne, men er av en eller annen grunn blokkert, så derfor må jeg skrive noen ord her i bloggen heller.

Hestnes reagerer på at vi på Saltklypa-bloggen skriver at disse barna kan ha fått narkolepsi av Pandemrix, heller enn at de har fått det. Hun referer så følgende (uten å oppgi kilde):

NPE kom frem til at det var årsakssammenheng mellom barnas narkolepsitilstand og bruk av vaksinen.

Jeg googlet setningen og ser at den kommer fra websiden personskadeportalen.no hvor de har omtalt erstatningssakene relatert til narkolepsi. Men om man går til hovedkilden, nemlig Norsk pasientskadeerstatning (NPE) selv, så finner vi derimot dette:

– Vi har gjort en grundig vurdering av om vaksinen kan være årsak til narkolepsitilstanden, og har kommet frem til at det er sannsynlig.

[…]

– Foreløpige erfaringer fra bl.a. Sverige, Finland og Norge viser at denne vaksinen kan være årsak til utvikling av narkolepsi hos barn og unge i alderen fire til 19 år, sier Jørstad videre.

Legg merke til at NPE bruker samme ordlyd som vi gjør på Saltklypa. De sier at det kan være en sammenheng, at det er sannsynlig, men ikke at en årsakssammenheng er endelig slått fast. Det er en oppgave som ligger langt utenfor det NPE har kompetanse til å gjøre, og det jobbes internasjonalt for å avgjøre dette spørsmålet.

Som jeg sa i Saltklypa, og som jeg har skrevet i bloggen tidligere blant annet etter innspill fra Folkehelseinstituttet, så er en sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsitilfellene sannsynlig. De fleste andre forklaringer synes å være eliminert. Men man kan ikke si det helt sikkert, slik Hestnes mener at vi skal.

Vaksinemotstander Heidi Hestnes er derfor uredelig på to punkter:

1) Hun gjengir Saltklypa sitt budskap helt feil. Hvis hun hadde lyttet til episoden før hun klaget ville hun hørt at jeg presiserer tydelig hvertfall tre ganger at en årsakssammenheng er sannsynlig, selv om den ikke er endelig dokumentert. Dette jobbes det med internasjonalt for å finne ut av, og nye rapporter og vurderinger skal komme i løpet av 2012. Det er altså for tidlig å avgjøre dette spørsmålet nå, selv om Hestnes gjerne vil hoppe over noen ledd i prosessen.

2) Hun fremstiller det som om en endelig sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsi er påvist, basert på en formulering fra en sekundærkilde. Hun går ikke til primærkilden, NPE selv, og ser hva de skriver, fordi det passer ikke hennes agenda. Det er uærlig. Hun forstår åpenbart heller ikke rollen til NPE, og blander sammen juridiske avgjørelser med vitenskapelige avgjørelser.

Alt i alt er dette kjent taktikk fra den kanten. Informasjon forvrenges og sannheter forenkles for at det skal passe det budskapet disse vaksinemotstanderne ønsker å spre, nemlig at vaksiner er farlige. Det er beviselig feil, og det får Hestnes til å fremstå som ganske dustete der hun forsøker å lure sine venner.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!