Uri Geller pwned

Fornøyelig harselas med en av verdens mest kjente svindlere, Uri Geller: